Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Tlodi Parhaus: blynyddoedd ariannol 2014 i 2018

28 vues

Publié le

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau yn diffinio unigolyn i fod mewn tlodi parhaus os yw mewn tlodi incwm cymharol am o leiaf 3 o 4 blynedd olynol.

Publié dans : Données & analyses
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Tlodi Parhaus: blynyddoedd ariannol 2014 i 2018

  1. 1. Tlodi Parhaus Blynyddoedd ariannol 2014 i 2018
  2. 2. Tlodi parhaus (ystadegau arbrofol) • Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau yn diffinio unigolyn i fod mewn tlodi parhaus os yw mewn tlodi incwm cymharol am o leiaf 3 o 4 blynedd olynol. • Ar ôl talu costau tai, roedd gan unigolyn yng Nghymru risg 13 y cant o fod mewn tlodi parhaus rhwng 2014 a 2018 • Roedd y siawns o fod mewn tlodi parhaus hefyd yn 13 y cant yn Lloegr a'r Alban. Yng Ngogledd Iwerddon y siawns o fod mewn tlodi parhaus oedd 11 y cant.
  3. 3. Plant a phensiynwyr mewn tlodi parhaus (ystadegau arbrofol) Plant • Roedd gan blant yng Nghymru tebygrwydd o 19 y cant o fod mewn tlodi parhaus rhwng 2014 a 2018 (ar ôl talu costau tai). Mae'r ffigur hwn wedi gostwng o 21 y cant a welwyd yn y pedwar cyfnod amser blaenorol. • Roedd y ffigur ar gyfer Cymru yn is nag ar gyfer Lloegr (20 y cant), ond yn uwch nag yn yr Alban a Gogledd Iwerddon, y ddau gyda ffigur o 17 y cant. Pensiynwyr • Mae pensiynwyr yng Nghymru rhwng 2014 a 2018 â siawns o 11 y cant o fod mewn tlodi parhaus (ar ôl talu costau tai). • Mae hyn yn is na'r siawns yn yr Alban (12 y cant), yr un siawns a Lloegr (11 y cant) ac yn uwch na’r siawns yng Ngogledd Iwerddon (5 y cant).

×