Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

BakaMaka

785 vues

Publié le

 • Login to see the comments

 • Soyez le premier à aimer ceci

BakaMaka

 1. 1. Bakalaureusetöö Autor: Kadri Säde 02.06.2004 © Kadri Säde TTÜ Tallinna Tehnikaülikool Infotehnoloogia teaduskond
 2. 2. Töö eesmärk <ul><li>Rakendada praktikasse iteratiivset arendusmudelit </li></ul><ul><li>Projekteerida ja realiseerida koolitusega tegelevale ettevõttele kursustele registreerimist ja kursuste haldamist võimaldav infosüsteem </li></ul><ul><li>kasutades UML modelleerimist </li></ul><ul><li>õppides tundma ORACLE veebipõhist andmebaasi arendusvahendit </li></ul>
 3. 3. Iteratiivne arendusprotsess <ul><li>Craig Larmani järgi </li></ul><ul><li>on juhitud: </li></ul><ul><li>konkreetsete kasutusjuhtude ja riskide poolt </li></ul><ul><li>stabiilse arhitektuuri poolt </li></ul><ul><li>Iteratsioonid on grupeeritud järjestatud faasidesse: </li></ul><ul><li>Algfaas (Inception) </li></ul><ul><li>Viimistlemine (Elaboration) </li></ul><ul><li>Ehitamine (Construction) </li></ul><ul><li>Üleviimine (Transition) </li></ul>
 4. 4. Iteratiivne arendusprotsess http://www.therationaledge.com/content/jan_01/f_rup_pk.html
 5. 5. Töö iteratiivne arendamine <ul><li>Eeliteratsioon </li></ul><ul><ul><ul><li>Planeerimise dokumentatsioon </li></ul></ul></ul><ul><li>Iteratsioonid </li></ul><ul><ul><ul><li>I iteratsioon - kursuslase avalduse sisestamise ja muutmise kasutusjuht </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>II iteratsioon - registreeruja süsteemi registreerumise kasutusjuht ja süsteemi turvalisus </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>III iteratsioon - administreerija kursuse sisestamise, otsimise ja muutmise kasutusjuht </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>IV iteratsioon - administreerija kursuse sisestamise, otsimise ja muutmise kasutusjuht </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>V iteratsioon - arve otsimise, tasutuks märkimise, vaatamise ja annullerimise nin g ligipääsu eemaldamise kasutusjuht </li></ul></ul></ul>
 6. 6. Iteratsioonide tulemused <ul><li>Eeliteratsioon </li></ul><ul><ul><ul><li>Süsteemi arhitektuur ja arendusvaade </li></ul></ul></ul><ul><li>Iteratsioonid </li></ul><ul><ul><ul><li>I iteratsioon - Kursuslase kasutajaliides </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>II iteratsioon - Registreeruja süsteemi registreerumise liides ja süsteemi turvalisus </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>III iteratsioon – Täiendatud kursuslase kasutajaliides </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>IV iteratsioon - A dministreerija kasutajalii des </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>V iteratsioon - Täiendatud administreerija liides </li></ul></ul></ul><ul><li>Arengukava </li></ul><ul><ul><ul><li>Järgmised etapid. Süsteemi tulevaste iteratsioonide plaan ja abifunktsionaalsuste analüüs </li></ul></ul></ul>
 7. 7. Kokkuvõte <ul><li>Omandati praktiline iteratiivse arendustsükli kasutamise kogemus </li></ul><ul><li>Realiseeriti süsteemi põhifunktsionaalsused </li></ul><ul><li>Arendati oskusi UML modelleerimisel Rational Suite Enterprise tarkvaraga </li></ul><ul><li>Õpititi tundma ORACLE veebipõhist andmebaasi arendusvahendit </li></ul>
 8. 8. Kasutusjuhtude diagramm
 9. 9. Paketidiagramm
 10. 10. Andmemudel (I iteratsioon)
 11. 11. Domeenimudel (I iteratsioon)
 12. 12. Domeenimudel
 13. 13. Mittefunktsionaalsete nõudmiste täidetavuse kriteeriumid 1 <ul><li>Süsteem peab kergesti olema kättesaadav kõigile soovijatele, esitamata suuri nõudmisi kliendi riist- või tarkvarale, mis puudutab süsteemi veebikeskkonna kasutamist; </li></ul><ul><li>Kriteerium: V ajalik internetiühendus e kiirus min imaalselt 10 Mb/s. Toimimine kõigis brauserites </li></ul><ul><li>Kasutajaliidese ekraanivormide laadimisaeg peab olema lühike; </li></ul><ul><li>Kriteerium: töö on sujuvuse piirmääraks on rea kuvamise aeg 0.5 sek </li></ul><ul><li>Testitud – rea kuvamiseks kulub 0.02- 0.07 sek, kui internetiühenduse kiirus on 100 Mb/s </li></ul>
 14. 14. Mittefunktsionaalsete nõudmiste täidetavuse kriteeriumid 2 <ul><li>Kasutajaliidese navigatsioon peab olema lihtsalt mõistetav; </li></ul><ul><li>Juhised vormide täitmiseks peavad olema piisavad; </li></ul><ul><li>Kriteeriumid: Igal leheküljel on abi, mis kirjeldab, mida peab tegema. Samuti võib abi saada iga välja kohta. </li></ul><ul><li>Sisestatud andmetel peavad kehtima piirangud; </li></ul><ul><li>Süsteem peab olema võimeline sisestatud andmeid mõningal määral kontrollima ; </li></ul><ul><li>Kriteeriumid: Süsteem peab kontrollima n isikukoodi pikkust, õigsust ja teisendab selle kuupäevaks; kas e-mail sisaldab @ märki. Vea korral kuvab vastava välja ees ja vormi päises veateate. </li></ul>
 15. 15. Mittefunktsionaalsete nõudmiste täidetavuse kriteeriumid 3 <ul><li>Kasutajaliidese ekraanivormid peavad olema lihtsad ja arusaadavad </li></ul>
 16. 16. Mittefunktsionaalsete nõudmiste täidetavuse kriteeriumid 4 <ul><li>Süsteem peab olema kergelt hallatav, muudetav ja laiendatav ; </li></ul><ul><li>Kriteerium: rakendusele saab lisada kasutusjuhtude abifunktsionaalsusi </li></ul><ul><li>Süsteem peab tagama kasutajate isiklike andmete varjatuse; </li></ul><ul><li>Kriteerium: ühe kasutaja süsteemi registreerumisel on kättesaadavad ainult konkteetse kasutaja isikuandmed </li></ul><ul><li>Täidetavus: Kasutaja kontrolliks globaalselt on loodud andmebaasifunktsioon </li></ul>
 17. 17. ORACLE HTMLDB http://htmldb.oracle.com <ul><li>Eelised: </li></ul><ul><ul><ul><li>Süsteemi ehitamine veebis, kohene käivitamine lubab igas ehitamise etapis tehtud muudatusi koheselt näha </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Välistatud on mitte töötavate funktsioonide või protseduuride sattumine süsteemi </li></ul></ul></ul><ul><li>Puudused: </li></ul><ul><ul><ul><li>Genereerib ise trigereid, kuid mitte alati korrektseid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Esinevad bugid lehekülgede ehitamisel </li></ul></ul></ul>Application Builder SQL Workshop Data Workshop Administration
 18. 18. Võrdlus <ul><li>Oracle Web DB 2.2– veebipõhine liides kasutajavormide, raportite ning dünaamiliste lehtede tegemiseks : </li></ul><ul><ul><ul><li>ei saa tekitada keerukamaid n. kontrollmehhanismidega vorme </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>vormi aluseks olnud tabeli muutmisel tuleb vorm uuesti teha </li></ul></ul></ul><ul><li>DBA Studio – andmebaasi haldamiseks: </li></ul><ul><ul><ul><li>java rakendus teeb programmi aeglaseks </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ei näita koodis esinevaid vigu </li></ul></ul></ul><ul><li>Oracle Procedure Builder – andmebaasiprotseduuride ja –funktsioonide loomiseks </li></ul>
 19. 19. Tänan tähelepanu eest!

×