Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Dvostransko merjenje električnega toka - Stanje v ZDA, prof. dr. Peter Novak, Energotech d.o.o.

695 vues

Publié le

prof. dr. Peter Novak,

Publié dans : Ingénierie
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Dvostransko merjenje električnega toka - Stanje v ZDA, prof. dr. Peter Novak, Energotech d.o.o.

 1. 1. DVOSTRANSKO MERJENJE ELEKTRIČNEGA TOKA STANJE V ZDA Prof. dr. Peter Novak Energotech d.o.o Ljubljana, Slovenija 9/12/2014 Konferenca ZSFV, Celje, sept. 2014 P. Novak:NEM USA 1
 2. 2. Stanje FV v ZDA • Instalirana moč v ZDA je porasla od leta 2010 do danes za 418 % in se bo početverila do leta 2017 na 50 GW. • V letu 2011 je bilo 219.000 uporabnikov z močjo 2,873 GW priključenih na NEM (Net Electricity Metering – Dvostransko Merjenje Elektrike – DME). • Trenutno ima 43 držav v ZDA sprejeto DME, vendar z različnimi pogoji. 9/12/2014 Konferenca ZSFV, Celje, sept. 2014 P. Novak:NEM USA 2
 3. 3. Ocena kakovosti sistemov DME • Vote Solar je opravila analizo in razdelila države po učinkovitosti sistema DME na 6 stopenj, od A do F in brez podatka (www.freeingthegrid.org). 9/12/2014 Konferenca ZSFV, Celje, sept. 2014 P. Novak:NEM USA 3
 4. 4. Ocene koristi in stroškov DME v Kaliforniji • Lastniki elektrarn so ugotovili, da DME predstavlja značajni premik stroškov med lastniki FNE in ostalih, še posebej na področju domačijstev. • Vendar ta premik ni v škodo, ampak tudi v korist ostalih, ki nimajo FNE, če se upoštevajo celotne koristi dobaviteljev elektrike, ki jih imajo z DME. 9/12/2014 Konferenca ZSFV, Celje, sept. 2014 P. Novak:NEM USA 4
 5. 5. Kakšni so vodilni principi DME v ZDA, ki jih je postavila SEIA* • Pravica, da sami proizvajate elektriko • Pravilno ovrednotenje elektrike iz sonca in primerno kompenzacija uporabnikov sonca • Nediskriminatorna praksa glede na stroške in pridobljenimi koristmi • DME brez omejitve moči • Uporaba v vseh državah • Transparentnost, dostop do podatkov • Uporaba najboljših praks * SEIA – Solar Energy Industries Association. 9/12/2014 Konferenca ZSFV, Celje, sept. 2014 P. Novak:NEM USA 5
 6. 6. Uporaba najboljših praks • Individualna moč naprave (omejeno eventuelno z največjo lastno porabo) • Lastništvo nad REC (Renevable energy credit) • Omejitve zaradi tarif (mora biti za vse tarife, razen za letni presežek) • Merilna oprema: dobaviti jo mora dobavitelj elektrike • Razredi uporabnikov: DME mora biti za vse vrste uporabnikov • Agregacija: virtualno DME in združevanje merilnikov mora biti na razpolago vsem uporabnikom Več na: http://www.ferc.gov/industries/electric/gen-info/qual-fac/what-is.asp 9/12/2014 Konferenca ZSFV, Celje, sept. 2014 P. Novak:NEM USA 6
 7. 7. Virtualno DME (V-DME) • V-DME je tarifni sistem, ki omogoča lastniku z več števci elektrike razdeliti REC (Ren. Energ. Credit) na posamezne podnajemnike. • Sistem se uveljavlja za večstanovanjske stavbe ali naselja s skupno FNE. • Več o tem: • SDG&E Presentation - Expanded VNM • PG&E Presentation - NEMV • Service Delivery Point Presentation 9/12/2014 Konferenca ZSFV, Celje, sept. 2014 P. Novak:NEM USA 7
 8. 8. 10 držav z virtualnim DME 9/12/2014 Konferenca ZSFV, Celje, sept. 2014 P. Novak:NEM USA To je ključno za občine in manjša naselja , ki zgrade skupno FVE ali vetrno elektrarno. 8
 9. 9. Kalifornijske izkušnje • Sedanji sitem je po oceni uporabnikov dober, vendar časovno ni omejen (trije načini kompenzacije stroškov odkupa). • Pritisk dobaviteljev elektrike je bil, da CPUC (California Public Utilities Commission) omeji sedanji sistem za naprave zgrajene do leta 2017, nato pa spremeni sistem. Marca pa je bilo dogovorjeno, da se delovanje sedanjega sistema doba omeji na 20 let starosti naprave. 9/12/2014 Konferenca ZSFV, Celje, sept. 2014 P. Novak:NEM USA 9
 10. 10. Princip delovanja v Kaliforniji 9/12/2014 Konferenca ZSFV, Celje, sept. 2014 P. Novak:NEM USA 10 Benefits of Net Energy Metering NEM is your gateway to optimizing the rate of return on your solar investment.  Allows customers to zero-out their bills.  Credits customer accounts at full retail rates.  Accurately captures energy generated and consumed, providing customers with annual performance data. Payment for Net Surplus Generation Customers that generate a net surplus of energy at the end of a twelve-month period can receive a payment for this energy under special utility tariffs. Check the tariff books for PG&E, SCE, or SDG&E for more information on net surplus generation rates.
 11. 11. Kako je s tarifami v ZDDA, primer Kalifornije • PG&E ima tarifni sistem z več kot 80 tarifami. Cena kWh se sestoji podobno kot pri nas iz letne in zimske tarife in prispevkov. Vzeli smo primer prve tarife A1 za uporabnike s priključno močjo do 75kW. • Poseben problem je prodaja elektrike v DME pri uporabi akumulatorjev in prodaji nazaj v času višje tarife (n.pr. pri vetrnicah) 9/12/2014 Konferenca ZSFV, Celje, sept. 2014 P. Novak:NEM USA 11
 12. 12. Tarifa A1 PG&E • Energy Rates by Components ($ per kWh) • Generation: • Summer $0.11711 • Winter $0.07584 • Distribution** • Summer $0.07035 • Winter $0.04225 • Transmission* (all usage) $0.01274 • Transmission Rate Adjustments* (all usage) $0.00429 • Reliability Services* (all usage) $0.00029 • Public Purpose Programs (all usage) $0.01421 • Nuclear Decommissioning (all usage) $0.00049 • Competition Transition Charges (all usage) $0.00154 • Energy Cost Recovery Amount (all usage) ($0.00154) • New System Generation Charge (all usage)** $0.00289 • DWR Bond (all usage) $0.00513 • California Climate Credit (all usage)*** ($0.00578) (R) • $0,15418 9/12/2014 Konferenca ZSFV, Celje, sept. 2014 P. Novak:NEM USA 12
 13. 13. DME v državi Massachusetts • Pričeli so z CHP – leta 1982 do moči 30 kW in nato leta 1997 dvignili moč na 60 kW. • Sedaj morajo vse državne elektrarne nuditi uporabnikom DME. • Imajo tri razrede uporabnikov za DME: – 1. do moči 60 kW za vse OVE – 2. do moči nad 60 kW do 1 MW – 3. nad 1 MW do 2 MW Drugi in tretji razred so za bio naprave , sončne in vetrne elektrarne. Ta dva razreda zajemata tudi naprave v javni lasti, kjer imajo občine lahko tudi moči do 10 MW. (do 5% vršne moči elektrarne ki napaja področje). 9/12/2014 Konferenca ZSFV, Celje, sept. 2014 P. Novak:NEM USA 13
 14. 14. DME v državi Massachusetts • Izračun ugodnosti plačevanja je razdeljen na več kategorij: – Regular Residential (R-1) – Low Income Residential (R-2) – General Service (G-1) – Demand (G-2) – Time-of-Use (G-3) – Average Monthly ISO Clearing Price (leaving National Grid website) Note: Customers are always responsible for the customer charge and any demand related charges. 9/12/2014 Konferenca ZSFV, Celje, sept. 2014 P. Novak:NEM USA 14
 15. 15. Sklep • DME je postalo v ZDA standard • Zagotavlja relativno pravično kompenzacijo stroškov za obe strani • Razlikuje se od države do države, vendar prihaja do usklajevanja. • Nekatere države v ZDA tudi omejujejo subvencije, če gre elektrika preko meja. • Na osnovi izkušenj menim, da ni razlogov za uvajanje DME tudi v Sloveniji kot alternativo sedanjemu načinu FIT. 9/12/2014 Konferenca ZSFV, Celje, sept. 2014 P. Novak:NEM USA 15

×