Publicité

Contenu connexe

Similaire à Безпечне освітнє середовище.pptx(20)

Publicité

Dernier(20)

Безпечне освітнє середовище.pptx

 1. ПІДГОТУВАЛА Заступник директора з НР, Тетяна Герасимик- Чернова
 2. Безпека – це процес, а не результат. Брюс Шна́йєр
 3. Що таке освітнє середовище? Вітчизняні та зарубіжні науковці й практики трактують освітнє середовище, як частину життєвого, соціального середовища людини, яка виявляється у сукупності усіх освітніх факторів, що безпосередньо або опосередковано впливають на особистість у процесах навчання, виховання та розвитку; є певним виховним простором, в якому відбувається розвиток особистості.
 4. Що таке безпечне освітнє середовище? Відсутність єдиного визначення поняття «безпека освітнього середовища» зумовлена існуванням різних підходів до розуміння його сутності. Йдеться і про психологічний, і про екологічний, і про інформаційний аспекти цього поняття.
 5. Психологічний аспект До психотравмуючих ситуацій у навчальному процесі освітнього закладу можна віднести: конфлікти у стосунках викладач – здобувач освіти, здобувач освіти – здобувач освіти, здобувач освіти – батьки тощо;  проблема адаптації в освітньому середовищі;  атмосфера конкуренції між однолітками;  надмірна вимогливість педагогів тощо.
 6. Екологічний аспект Система психолого-педагогічних умов, впливів і можливостей, які забезпечують захищеність особистості від негативного впливу екологічних факторів, що визначають оптимальність взаємодії зі світом природи
 7. Інформаційний аспект Через застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освіті здійснює масовий, глобальний вплив на особистість. Негативний вплив інформації на сучасне освітнє середовище: відсутність належних механізмів контролю якості інформації̈, доступної через сучасні телекомунікаційні технології, що породжує проникнення в освітн̆ій простір великого обсягу недостовірної інформації; неконтрольоване проникнення інформації сумнівного, агресивного змісту, яка може сприяти виникненню насильства, булінгу, кібербулінгу тощо
 8. Параметри стандартів «Безпечного закладу освіти»
 9. Стандарт 1 «Захисне та сприятливе для здоров’я і навчання фізичне середовище» • Коледж має чіткі рекомендації щодо безпечного маршруту до коледжу. • Подвір’я коледжу, приміщення і навколишня територія є безпечними для життя і здоров’я здобувачів освіти. • У коледжі створено належні санітарно-гігієнічні умови. • У коледжі належний рівень пожежної та електричної безпеки. • У коледжі забезпечено доступ до якісного харчування, майданчиків для занять фізичною культурою та вихованням, пункту надання першої домедичної допомоги. • У коледжі створено навчальний простір, який забезпечено сучасними технологічним засобами та навчально-методичними матеріалами для активного навчання дітей з урахуванням особливостей їхнього розвитку. • У коледжі забезпечується навчання персоналу коледжу і здобувачів освіти з питань мінної безпеки та поводження з вибухонебезпечними речовинами. • У коледжі проводяться практичні тренування персоналу та здобувачів освіти щодо злагоджених дій в екстремальних і надзвичайних ситуаціях.
 10. Стандарт 2 «Комфортне психосоціальне середовище» • Персонал коледжу добре обізнаний із концепцією безпечного закладу освіти та підготовлений з питань створення психосоціального середовища, сприятливого для навчання, здоров’я, успішної соціалізації та гармонійного розвитку дитини. • Коледж підтримує дружню, заохочувальну і комфортну атмосферу для всіх учасників навчально-виховного процесу. • Коледж проводить активну політику щодо недопущення всіх видів насильства і має чіткі механізми реагування на прояви насильства і знущання. • У коледжі створено і забезпечується вільний доступ до позаурочної діяльності, сприятливої для здоров’я, безпеки і розвитку життєво важливих компетентностей. • У коледжі забезпечується надання психологічних консультацій та психосоціальної підтримки, особливо для дітей, які постраждали внаслідок конфлікту, та здобувачів освіти із сімей у складних життєвих обставинах. • У коледжі здійснюється направлення учнів для отримання зовнішньої допомоги у разі потреби.
 11. Стандарт 3 «Навчання дітей і дорослих на засадах загальнолюдських цінностей і життєво важливих компетентностей» • У коледжі створено систему мотивації до навчання педагогів та здобувачів освіти життєво важливих навичок на засадах компетентнісного підходу. • Навчання психосоціальних навичок, сприятливих для здоров’я, безпеки, успішної соціалізації та самореалізації учнів та студентів, визначено одним із ключових завдань коледжу. • Тематика здоров’я, безпеки, соціальної та громадянської компетентності, розбудови миру, підприємливості, екологічної грамотності, поводження у надзвичайних ситуаціях є обов’язковими елементами змісту навчального плану коледжу. • У коледжі навчання психосоціальних компетентностей (життєвих навичок) для здобувачів освіти усіх груп відбувається в інтерактивній формі. • У коледжі створено систему взаємонавчання і взаємопідтримки педагогів. • Персонал коледжу постійно підвищує свою кваліфікацію за дистанційними та очними формами навчання.
 12. Стандарт 4 «Ефективне управління, партнерство і участь» • Створення безпечного закладу є головним пріоритетом політики. • Коледж має визначену місію і кодекс поведінки, які сприймаються усіма учасниками навчально-виховного процесу. • Управління коледжем відбувається на засадах самоврядування, демократії, рівного доступу, прозорості та поваги до різноманіття культур (включно з системою студентсько- учнівського самоврядування). • Батьки беруть активну участь у житті коледжу. • Коледж активно взаємодіє з громадою та органами місцевого самоврядування на засадах відкритості і партнерства. • Персонал коледжу мотивований і отримує постійну підтримку у набутті необхідних навичок щодо забезпечення ефективного шкільного управління, партнерства та участі. • Коледж забезпечує залучення і рівність для всіх учасників навчально-виховного процесу.
 13. Безпечне освітнє середовище забезпечує: •наявність безпечних умов навчання та праці; •комфортну міжособистісну взаємодію, сприяючи емоційному благополуччю здобувачів освіти, педагогів та батьків; •відсутність будь-яких проявів насильства та наявність достатніх ресурсів для їх запобігання; •дотримання прав і норм фізичної, психологічної, інформаційної та соціальної безпеки кожного учасника освітнього процесу.
Publicité