Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Neplodnost

428 vues

Publié le

infertility

Publié dans : Santé & Médecine
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Neplodnost

 1. 1. Neplodnost Zuzana Maškulíková
 2. 2. Definice ● stav, kdy žena neotěhotní po jednom roce či více letech při pravidelném nechráněném pohlavním styku nejméně 2-3x týdně ● rozdělení: ● primární ● sekundární (anamnéza těhotenství bez ohledu na výsledek)
 3. 3. Prevalence a prognóza ● v ekonomicky vyspělých zemích má problémy s početím každý 5-7 partnerský pár ● podíl: ● pouze muži: 35% ● pouze ženy: 35% ● společné: 25% ● nejasná příčina: 5% ● asi 90% partnerů s poruchou plodnosti se daří díky léčbě otěhotnět
 4. 4. Věk a fertilita- muž ● muž- je plodný od prvního výronu semene až do smrti a denně produkuje asi 30 milionů spermií ● předpokladem zachování libida u muže je adekvátní hladina testosteronu, která klesá od věkové hranice 50-55 let a ročně se snižuje o 0,8% ● s věkem stoupá procento impotence: ● ve 30 letech je vzácná ● v 55 letech 8% ● v 65 letech 20% ● v 70-79 let 57%
 5. 5. Věk a fertilita- muž ● hlavní příčiny impotence v souvisloti s věkem jsou nehormonální: ● celkový zdravotní stav (vliv diabetes mellitus) ● ztráta aktivity a únava ze stejného sexuálního partnera ● medikace-až v 25% příčina erektilních dysfunkcí (psychotropní látky, antihypertenziva, alkohol, heroin, marihuana) ● psychopatologie (deprese, stres) ● aterosklerosa a kardiovaskulární onemocnění (až 50%) ● neurologické faktory
 6. 6. Spermatogeneze stárnoucích mužů ● spermie starších mužů mají sníženou motilitu (o 3-37%) a nižší procento morfologicky normálních forem (o 4-22%) ● Příčiny sníženého objemu ejakulátu: ● nedostatečnost vesiculae seminales ● změny prostaty (atrofie hladkého svalstva) ● změny na nadvarleti ● Morfologie ● sklerotizace tubulů ve varleti ● snížení spermatogenní aktivity ● snížení Leydigových a Sertoliho buněk ● s věkem se zvyšuje i procento geneticky abnormálních spermií i s de novo vzniklými mutacemi
 7. 7. Spermiogram ● Objem ejakulátu 1,5 ml a více ● PH 7,2 – 7,8 (nižší - moč, obstrukce chámovodů – pouze prostatická tekutina; vyšší - zánět) ● Koncentrace spermií 20 milionů a více ● Celkové množství 39 milionů a více ● Pohyblivost 32% a více s pohybem vpřed ● Leukocyty do 1 mil/ml (jinak leuko/pyospermie) ● Morfologie 4% a více normální forem, jinak teratospermie ● Vitalita 40% a více ● Azoospermie ejakulát bez spermií
 8. 8. Vyšetřovací metody při poruše plodnosti muže A/ anamnéza ● BMI ● farmakologická anamnéza ● chronické onemocnění ● doplňky stravy – testosteron ● příušnice po pubertě ● onkologické onemocnění ● abusus ● úrazy ● má vlastní děti? ● v minulosti vyšetřen spermiogram?
 9. 9. Vyšetřovací metody při poruše plodnosti muže B/ spermiogram C/ genetika D/ krev – STD E/ imunologické vyšetření F/ urologie ● palpační vyšetření ● sonografické vyšetření ● hormonální analýza (např. hyperprolaktinemie) ● při pH nad 8 kultivace spermatu ● histologické vyšetření (testikulární biopsie) ● MESA, TESE
 10. 10. Příčiny poruchy plodnosti u muže 1) varicocele testis ● až 40% infertilních mužů, porucha spermiogeneze ● vyvíjí se u dospívajících ● většinou vlevo, rozšířená pleteň plexus pampiniformis ● včasná operace: zlepšení spermiogeneze až v 70% 2) kryptorchismus ● až 1% v dospělosti ● nevratné změny semenotvorných buněk již v 1. roce života: nutné zahájit léčbu přetím ● terapie konzervativní - 73% úspěšnost hCG, analoga GnRH (Kryptokur nasal) ● operačně orchiopexe do 2 let – riziko změn Leidigových buněk
 11. 11. Příčiny poruchy plodnosti u muže 3) chromozomální abnormality ● u azoospermie se vyskytuje až v 10 – 15% (výskyt narůstá se zhoršující se spermatogenezou) ● vyšetření karyotypu se doporučuje všem mužům před ICSI 4) infekce ● Chlamydie trachomatis ● Gonorhea ● Ureaplasma urealyticum ● Mycoplasma hominis ● Trichomonas ● E. coli ●
 12. 12. Příčiny poruchy plodnosti u muže 5) imunologické příčiny ● antispermatické protilátky ● ↓ pohyblivost ● brání průniku spermiím do cervikálního hlenu ● ruší kapacitaci a akrosomální reakci 6) endokrinologické příčiny ● nezjištěný nebo dekompenzovaný diabetes mellitus ● nezjištěná nebo nedostatečně léčená thyreopatie 7) nejasné příčiny sterility: ● vliv životního prostředí ● chlorované organické sloučeniny ● těžké kovy ●
 13. 13. Terapie konzervativní ● léčí vždy urolog ● analoga GnRH ● hCG, FSH, hMG (Human menopausal gonadotrophins) – i.m./s.c. ● androgeny ● agonisté dopaminu – mužská hyperprolaktinemie ● ATB při zánětu ● vazodilatancia ● antioxidanty (Zn, Se, vit. E) ● kalligináza
 14. 14. Terapie chirurgická ● léčí vždy urolog ● včasná operace varikokély či kryptorchismu ● při duktální a epididymální obstrukci ● vazovazostomie či epididymovazostomie ● MESA - microsurgical epididymal sperm aspiration → ICSI (intracytoplasmatic sperm injection) ● TESE - testicular sperm extraction → ICSI ● (PESA - percutaneous epididymal sperm aspiration → ICSI – ne v ČR)
 15. 15. Věk a fertilita - žena ● fertilní období zdravé ženy je přesně vymezeno od první ovulace do vyhasnutí ovariální funkce (menopauza, okolo 50ti let) ● v této době jí měsíčně dozraje a uvolní se pouze jeden oocyt, vyjímečně více ● pouze asi 400 foliklů v reprodukčním období ženy dosáhne plné zralosti a ovulace, ostatní podléhají atrezii ● při poklesu počtu folikulů pod 100 nastupuje menopauza
 16. 16. Věk a fertilita - žena ● klinické fáze reprodukčního strárnutí: I/ relativní snížení plodnosti II/ izolovaná elevace hladin FSH nad 10-12 IU/l, provázené zkrácení folikulární fáze a tedy i délky menstruačních cyklů z 28 denního na 24-25 denní III/ vzestup hladin LH je opožděn=známka pokročilého selhání ovarií IV/ perimenopauza-poruchy menstruačních cyklů, kdy se střídají ovulační s anovulačními a jsou doprovázeny vazomotorickými projevy (návaly horka, noční pocení)- trvá obvykle 3-4 roky V/ menopauza v průměru od 42 let do 58 let
 17. 17. Vyšetřovací metody při poruše plodnosti ženy ● anamnéza osobní a rodinná ● celkové vyšetření (BMI, sekundární pohlavní znaky) ● gynekologické vyšetření – odběr OC, MOP, stěry na ureoplasma urealyticum, mycoplasma hominis, chlamydia trachomatia, VVV ● ultrazvuk - myomy, polypy, endometrium, adnexa – ovariální zásoba ● laboratoř: 1) serologie (HIV, hepatitidy, syphilis, chlamydie) 2) bazální hormony 3. den cyklu (LH, FSH, E2, prolaktin), TSH, antiTPO, fT3, fT4, testosteron, SHBG, DHEA
 18. 18. Vyšetřovací metody při poruše plodnosti ženy ● laboratoř 3) progesteron 21 den. cyklu 4)imunologie 5) trombomutace 6) AMH – anti Mullerian hormon - k posouzení ovariálnní rezervy ● genetika ● imunologie ● endokrinologie ● hysteroskopie ● laparoskopie, chromopertubace, ovarian drilling ● transvaginální hydrolaparoskopie
 19. 19. Příčiny poruchy plodnosti u ženy 1) ovariální faktor ● anovulace je příčina sterility cca. 25% žen ● nejčastěji: PCO, thyreopatie, hyperprolaktinémie, endometrioza ● chronická onemocnění, poruchy metabolismu, centrální příčiny ● luteální insuficience 2) tubární faktor ● na sterilitě žen se podílí 30-40% ● relativní ● absolutní = oboustranná neprůchodnost vejcovodů ● vývojové anomálie ● pozánětlivě (STD; Fitz-Hugh-Curtis) ● endometrioza (salpingitis isthmica nodosa) ●
 20. 20. Příčiny poruchy plodnosti u ženy 3) endometrioza ● zjišťuje se u 15 – 40% sterilních žen ● způsobuje: ● poruchy vývoje folikulů ● porucha zrání oocytů ● LUF (luteinized unruptured follicle) – teorie neprasklého luteinizovaného folikulu ● nezachycení oocytu fimbriemi ● ↓ fertilizace ● porucha zrání oocytů ● špatný tubární transport embrya ● selhání časné implantace
 21. 21. Příčiny poruchy plodnosti u ženy 4) děložní faktor ● vrozené vývojové vady – uterus septus, unicornis,… ● získané vady – myomy, Ascherman, adenomyoza, pozánětlivé srůsty, endometrioza, adenomyoza, polypy 5) cervikální faktor ● chronická endocervicitis – např. Chlamydie trachomatis ● anatomické změny vrozené či po operacích – např. po konizaci ● anovulace (zhoršení vlastností cervikálního hlenu při hormonální dysfunkci při ↓estrinismu) ● imunologické příčiny
 22. 22. Příčiny poruchy plodnosti u ženy 6) imunologický faktor ● protilátky proti spermiím ● protilátky proti zona pellucida ● antifosfolipidový syndrom ● endometrioza ● antiendometriální protilátky 7) infekce ● chlamydie – vazba na spermie, 80% asymptomatický zánět ● u mužů – obstrukce chámovodů, pálení při 1. ranním močení
 23. 23. Příčiny poruchy plodnosti u ženy 8) poškození zárodečné buňky ● předčasné ovariální selhání ● poškození toxické, radiační, chemické 9) ostatní ● systémová onemocnění ● farmakologická ● idiopatická ● psychogenní
 24. 24. Terapie ● podle příčiny ● protizánětlivá ● hormonální ● imunosupresivní ● chirurgická ● asistovaná reprodukce ● dárcovství oocytů
 25. 25. Děkuji za pozornost

×