Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Jocs orals ràpids mates

44 306 vues

Publié le

  • Soyez le premier à commenter

Jocs orals ràpids mates

  1. 1. ~ MATEMÀTIQUES ~ JOCS DE CÀLCUL MENTAL 1) SÈRIES MENTALSOBJECTIU: seguir la sèrie comptant mentalmentORGANITZACIÓ: grup gran.NIVELL: adaptable a varis nivells de dificultat.Proposa una sèrie i digue-la als alumnes. Com més difícil sigui la sèrie, més difícilserà de seguir mentalment. Alguns exemples: - Sèries consecutives: comptar d’un en un cap endavant 1, 2, 3, 4, 5, 6,... o cap enrere 20, 19, 18, 17, .... - Sèries de sumes d’un mateix número: comptar sumant sempre el mateix número. Per exemple: de dos en dos: 2, 4, 6, 8...; de tres en tres: 3, 6, 9..; de deu en deu: 10, 20, 30, ... - Sèries de restes d’un mateix número: comptar restant sempre el mateix número. Per exemple: de dos en dos cap enrere: 20, 18, 16,... de deu en deu cap enrere: 100, 90, 80, 70,... - Sèries de sumes i restes alternades: comptar sumant o restant alternativament dos o més nombres. Per exemple: comptar alternant l’ú i el dos: 1, 3, 4, 6, 7, 9...; i cap enrere: 100, 99, 97, 96, 94...; comptar alternant el cinc i el deu: 5, 15, 20, 30, 35, 45... i cap enrere: 100, 95, 85, 80, 70... - Sèries sumant els dos números anteriors: Per exemple: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13,...Digues un número inicial i demana als alumnes que, d’un en un i per torns, segueixinla sèrie proposada. Opcionalment, pots anar eliminant del joc els alumnes ques’equivoquin. Així, guanyaria el joc l’últim alumne que quedés jugant.Per incrementar la dificultat, a part de proposar sèries més difícils, també potsintentar variar el número inicial i començar la sèrie des d’un número més elevat.Per nivells superiors, pots incloure també nombres decimals, fraccions o nombresnegatius.Per a fer-ho més divertit, pots fer que els alumnes s’asseguin en rotllana i quevagint passant-se una pilota els uns als altres a mesura que vagin seguint la sèrie.O també poden jugar-hi des del seu propi pupitre. Fes que s’aixequin, i els alumnesque vagin quedan eliminats hauran d’asseure’s. Guanyarà l’últim alumne que quedidret.
  2. 2. 2) UN, DOS, PUM!OBJECTIU: seguir una sèrie numérica mentalmentORGANITZACIÓ: grup gran.NIVELL: adaptable a varis nivellsEls alumnes s’asseuen en rotllana i cada nen, d’un en un i per torns, a de dir unnúmero de l’1 al 100. Però cada 3 vegades, enlloc de dir el número que toca hauràde dir “Pum!” i picar de mans. Així: “Un, dos, pum!, quatre, cinc, pum!, …” L’alumne ques’equivoqui quedarà eliminat del joc.Pot incrementar-se o disminuir-se la dificultat canviant la freqüència amb la que esdiu pum!. Per exemple: cada dues vegades, “Un, pum!, tres, pum!, cinc, pum!”, o cadacinc: “Un, dos, tres, quatre, pum!, sis, set,…” 3) ESTRATÈGIES DE CÀLCULOBJECTIU: buscar diferents maneres d’arribar a un resultat.ORGANITZACIÓ: grup gran.NIVELL: adaptable a varis nivellsEscri un número a la pissarra i demana als alumnes que, mentalment, busquindiferents maneres d’aconseguir-lo mitjançant operacions matemàtiques.Per exemple, si escrivim el número 10, algunes de les maneres vàlides d’arribar-hiserien: 1+9, 5+5, 15-5, 10x1, 20/2, etc.Ves apuntant a la pissarra les diferents operacions que proposen els alumnes. No esval repetir. Hi ha moltes maneres d’arribar a un mateix número! 4) ENDEVINA EL NÚMEROOBJECTIU: endevinar un número formulant preguntes matemàtiquesORGANITZACIÓ: grup gran.NIVELL: adaptable a varis nivellsEscriu un número en un paper i no l’ensenyis. Els alumnes han d’endevinar-lo fentpreguntes, per torns, i la resposta a aquestes preguntes només pot ser un SI o unNO.Les preguntes realitzades seran més o menys directes depenent la dificultat. Així,per exemple, els alumnes més petits poden preguntar directament “És el númeroX?”, mentre que pels alumnes més grans aquesta pregunta estarà prohibida in’hauran de fer altres menys directes, com ara “Pertany a la taula del X?” “És eldoble que X?” “És més gran que X?”.
  3. 3. 5) FEM NÚMEROS AMB NÚMEROSOBJECTIU: buscar diferents maneres d’aconseguir un número a través d’altresnúmeros.ORGANITZACIÓ: grup gran.NIVELL: adaptable a varis nivellsFes un cercle a la pissarra i dins escriu-hi un número. A continuació, escriu-ne tresmés fora del cercle (aquesta quantitat pot variar segons la dificultat que vulguisdonar-li al joc).L’objectiu ésa conseguir el número del cercle fent operacions amb els números defora del cercle. Per exemple: escrivim el número 10 dins del cercle, i els números 5,2 i 8 fora del cercle. Les posibles respostes serien: 5x2, 8+2, 2x5,… 6) LES CARES DEL DAUOBJECTIU: sumar i restar números de l’1 al 7.ORGANITZACIÓ: individual.NIVELL: cicle inicialUn alumne tira el dau i mira la cara del dau que ha sortit. L’objectiu és endevinarquina és la cara contrària, tenint en compte que les cares contràries d’un dausumen 7. 7) EL NÚMERO CORRECTEOBJECTIU: endevinar un número de l’1 al 100ORGANITZACIÓ: gran grup, de dos en dosNIVELL: cicle inicial i cicle mitjàEscull dos alumnes per a que es posin de peu davant de la pissarra i mirant a laclasse. Escriu un número de l’1 al 100 a la pisarra. Els dos alumnes que estan de peuno podran veure’l i, per torns, hauran d’endevinar-lo.Quan un d’ells digui un nombre, la resta de la classe haurà de respondre dient:“Més alt” o “Més baix”. Per torns, seguiran dient números fins que un dels dosendevini el número de la pissarra.
  4. 4. 8) EL VIATGEROBJECTIU: resoldre operacions mentalmentORGANITZACIÓ: gran grup, de dos en dos.NIVELL: tots els nivellsTots els alumnes han d’estar asseguts al seu lloc. Escull un alumne (alumne A) per acomençar el joc i demana-li que s’aixequi i es posi al costat de l’alumne que tingui més aprop (alumne B).Formula una pregunta de càlcul (una suma, una resta, una multiplicació, ...) que només podranrespondre els alumnes A i B, tan ràpid com puguin. Guanya l’alumne que responguicorrectament la pregunta primer.Si el guanyador és l’alumne A, aquest continuarà dret i avançarà fins a posar-se al costatdel següent alumne que tingui més a prop (alumne C), i els jugadors de la ronda seran elsalumnes A i C.Si el guanyador és l’alumne B, l’alumne A tornarà a seure al seu lloc i serà l’alumne B quis’aixequi i es posi al costat de l’alumne C per a jugar. Els jugadors de la ronda seran elsalumnes B i C.El joc el guanyarà l’alumne que més hagi viatjat al voltant de la classe. 9) JOC PER EQUIPSOBJECTIU: resoldre operacions mentalmentORGANITZACIÓ: gran grup, dos equips.NIVELL: tots els nivellsFes dos equips amb el mateix nombre d’alumnes (o similar). Cada equip es posarà en fileraa certa distància de la pissarra. Dona un guix al primer alumne de la filera de cada equip.Traça una línia vertical a la pissarra, separant-la en dos parts. Cada part serà d’un equip.Formula una operació matemàtica (una suma, una resta, una multiplicació, fraccions,..). Quanacabis de formular-la, els dos primer alumnes de la filera de cada equip hauran de córrercap a la pissarra i escriure ràpidament el resultat. El primer que l’escrigui correctament,haurà guanyat. Si cap dels dos l’escriu correctament, hauran d’esborrar el que havien escriti tornar-ho a provar, fins que un dels dos l’encerti. El guanyador sumarà un punt pel seuequip, i els dos alumnes es posaran al final de la filera del seu respectiu grup. Els propersa jugar seran els següents alumnes de la filera. Guanyarà l’equip que acumuli més puntuació.Opcionalment, enlloc d’anar acumulant punts, els alumnes poden anar quedant eliminats deljoc a mesura que vagin perdent els enfrontaments. Així, guanyaria l’equip amb més alumnesal final del joc. http://adinsdelaula.blogspot.com.es

×