Energi Hemuppgift  2022 2.docx
Energi Hemuppgift  2022 2.docx
Prochain SlideShare
Språksociologi, sociologi om språk bla. identitet och språk - StuDocu.pdfSpråksociologi, sociologi om språk bla. identitet och språk - StuDocu.pdf
Chargement dans ... 3
1 sur 2

Contenu connexe

Energi Hemuppgift 2022 2.docx

  1. Hemuppgift Energiförbrukning i ett hushåll Lämnas in v.5 Namn: _____________________________ 1. Ta reda på hushållets beräknade årsförbrukning av el. ( se tex baksidan av fakturan från Hemab) __________________________kWh 2. Hur stor är hushållets totala kostnad för elförbrukningen/år? ____________ 3. Hur mycket kostar 1 kwh (inklusive,elöverföring, säkring, skatter)?________ 4. Hur värms huset/lägenheten upp? (direktverkande el/ved/olja/bergvärme,fjärrvärme )__________________ 5. Om hushållet inte värmer upp huset/lägenheten med el kan du beräkna vad uppvärmningen kostar?_________________ 6. Vad blir den totala kostnaden för el och uppvärmning per år? ____________ 7. Hur stor yta värms upp?__________ m2 Innetemperatur:____________ 8. Beräkna energiförbrukningen/ år för 5 eldrivna utrustningar som du använder. (ex. glödlampor, dator, tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, frys, spis) Ta först reda på effekten på utrustningen. Försök uppskatta hur lång tid per år som apparaten är i drift. Beräkna energiförbrukningen. Multiplicera effekten ( W) ∙ drifttiden/år (timmar). För att få energiförbrukningen i kWh dividerar du den med 1000. Exempel: du har en glödlampa med effekten 100 w tänd 1 timme per dag. Energiförbrukningen/ år blir 100W ∙ 365 ∙ 1h = 36500 Wh = 36.5 kWh Apparat/belysning Effekt i watt Drifttid (timmar/år) Energiförbrukning (kWh) Kostnad per år 9. Regeringen har utarbetat en modell för elpriskompensation för de senaste tre månaderna. Varför? Vad innebär detta? Reflektera- bra/dåligt. Intervjua gärna någon. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ _____________________________________________________________
  2. GRUPP 10.Ge några förslag på hur hushållet skulle kunna bidra till att minska energiförbrukningen. _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 11.Diskutera i grupp hushållens energiförbrukning. Vad slukar mest energi? Vilka åtgärder föreslår ni för att minska på hushållens energiförbrukning. Ungefär hur många kWh motsvarar era förslag? Ta även med åtgärder för att välja hållbara energikällor som inte bidrar till växthuseffekten eller till försurning av miljön. 12.Just nu diskuterar man i EU om kärnkraft och naturgas ska räknas som hållbara. Vad anser ni? 13.Diskutera i grupp. Vilka energikällor ska räknas som hållbara? Motivera.