Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Zvuk2
Zvuk2
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 15 Publicité

Zvuk1

Télécharger pour lire hors ligne

Što je zvuk, zvukovne datoteke, prednosti korištenja zvuka u multimediji, kako nastaje zvuk, glasnoća zvuka, digitalizacija zvuka, uzorkovanje, kodiranje...

Što je zvuk, zvukovne datoteke, prednosti korištenja zvuka u multimediji, kako nastaje zvuk, glasnoća zvuka, digitalizacija zvuka, uzorkovanje, kodiranje...

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Zvuk1

 1. 1. Zvuk
 2. 2. Što je zvuk? ● Vrlo važna komponenta svakog multimedijskog elementa ● Ne može se izravno prihvaćati u računalo ili ugraditi u multimedijalni dokument ● Proces digitalizacije 1969. u Bell Labs gdje se postigla proizvodnja zvuka pomoću računala
 3. 3. Zvukovne datoteke ● Datoteke u valnom obliku ● Pohranjuju informacije o zvučnim valovima ● Računalo ih prihvaća u analognom obliku i putem zvučne kartice pretvara u digitalni oblik ● MIDI datoteke ● Izvodi se aktiviranjem nekog multimedijskog programa ● Razvijen 80-tih za glazbene instrumente i računala
 4. 4. Prednosti korištenja zvuka u multimediji ● Povećava interes i utjecaj kod korisnika ● Korisnik lakše pamti elemente ako su povezani s odgovarajućim istim zvukom ● Upotpunjuje i uljepšava vizualne medije ● Dodaje elemente humora ● Povećava kod korisnika pozitivan dojam nekog elementa
 5. 5. Što je zvuk? ● Zvuk je val titranja čestica zraka koji se širi zrakom u određenom intenzitetu i određenom brzinom ● Zvuk nastaje kada izvor zvuka vibrira i to uzrokuje pomicanje molekula zraka koje se nastavljaju širiti ● Čovjekovo osjetilo za sluh je uho ● Zvučni valovi ulaze kroz vanjsko uho, dolaze na bubnjić i uzrokuju njegovo titranje
 6. 6. Što je zvuk ? (2) ● Frekvencija vibracija zvučnih valova mjeri se u Hz ● Ljudsko uho može čuti zvukove od 20Hz do 20 000Hz ● "Frekvencijska selektivnost" ● Razlike između 20 i 150Hz može osjetiti svatko, a između 15kHz i 17kHz malo tko ● Niske frekvencije od 20Hz do 400Hz ● Srednje frekvencije od 400Hz do 8000Hz ● Visoke frekvencije od 8000Hz do 20000Hz
 7. 7. Podjela zvuka
 8. 8. Glasnoća zvuka ● Ovisi o amplitudi zvučnog signala, odnosno titranja tlaka zraka ● Intenzitet zvuka proporcionalan je amplitudi ● Glasnoća se mjeri u decibelima (dB) ● To je jedinica 10 puta manja od bel (B) ● Bel je mjerna jedinica kojom s izražava logaritam omjera istovrsnih veličina
 9. 9. Decibelna skala ● Granica čujnosti 0 dB ● Šapat 30 dB ● Uredska buka 60-70 dB ● Vikanje 90 dB ● Automobil na autoputu 100 dB ● Pneumatski čekić (granica bola) 120 dB ● Ozljeda bubnjića nastaje za više od 130 dB
 10. 10. Digitalizacija zvuka ● Zvučni valni oblik pretvara se u binarne bitove podataka ● Najprije se zvučni valni oblik mora pretvoriti u električki pomoću mikrofona ● Datoteke valnog oblika nastaju digitalizacijom zvučnog signala - UZORKOVANJE
 11. 11. Postupak digitalizacije ● 1. Uzimanje uzoraka (sampling) ● 2. Pretvaranje uzoraka u brojčanu vrijednost (kvantizacija i kodiranje uzoraka)
 12. 12. Uzimanje uzoraka ● Mjerenje amplitude zvučnog signala ● Broj uzoraka uzetih u razdovlju od 1 sec naziva se UČESTALOST uzorkovanja ● Henry Nyquist je 1928. dokazao da ukoliko analogni signal sadrži frekvenciju do točke f, tada uzorak mora imati frekvenciju najmanje 2f kako bi se mogla izvršiti rekonstrukcija izvornog signala
 13. 13. Kvantizacija i kodiranje ● Da bi se amplituda uzoraka mogla zapisati određenim brojem bitova ● Vrijednost svakog uzorka se zaokružuje na najbliži zadani uzorak (kvantizira) ● Kvantizacijom svodimo uzorke na konačan broj razina kvantizacije

×