Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Leadership Training (Filipino)

14 703 vues

Publié le

Publié dans : Direction et management
 • Soyez le premier à commenter

Leadership Training (Filipino)

 1. 1. Leadership Training Indang Habitat Gangneung Pine Village August 23, 2014
 2. 2. The Name Ball
 3. 3. ANO ANG INAASAHAN MO SA..
 4. 4. Ano ang isang LIDER? • TAWAG SA TAONG NAMUMUNO SA ISANG PARTIKULAR NA GRUPO
 5. 5. Ano ba ang LEADERSHIP? • Ang LEADERSHIP o PAMUMUNO ay isang abilidad o kakayahan para magturo (guide), magpasunod o mamuno at impluwensyahan ang mga taong kanyang nasasakupan o kagrupo. HALIMBAWA: • Pamumuno ng isang presidente sa isang bansa • Pinuno ng isang kompanya
 6. 6. PWEDE KAYA AKONG MAGING LEADER? Leadership Self-Assessment Activity • Rate yourself from 1 to 5 1= Di ko kaya 2= Okay lang 3= Kaya ko naman 4= Kaya ko yan! 5= Kayang kaya ko! Be HONEST sa pagsagot, HONESTO promise 
 7. 7. Score Results  50 ay nagpapahiwatig ng isang pagnanais na maging isang lider at imay kakayahan upang maisagawa ang mga gawain na kinakailangan ng isang lider  50 ay nagpapahiwatig na hindi gustong maging isang lider o pinanghihinaan ng loob dahil sa kakulangan ng kakayahan upang maisagawa ang mga gawain na kinakailangan ng isang lider.
 8. 8. PERO, kahit na ano ang iyong score, ang iyong mga commitment, desire, at determination ang pinakamalaking indikasyon ng iyong kakayahan upang maging isang lider.
 9. 9. ANG LIDER BA AY IPINANGAK o NAGAGAWA? ARE LEADERS BORN OR MADE?
 10. 10. “LAHAT NG BATA ay ipinanganak ng may kakayahang maging lider nangangailangan lamang ng tulong upang malinang ang kakayahang maging lider.”
 11. 11. • Ang mabuting lider ay ginawa hindi ipinanganak kung ikaw ay mayroon hangarin o gustong mamuno at may katangian upang maging epektibong lider. Ang mabuting lider ay nadedevelop sa pamamagitan ng walng katapusang proseso ng pag aaral, kaalaman, pagsasanay at karanasan.
 12. 12. WORKSHOP: “I am a Leader!”
 13. 13. LEADERSHIP STYLES Iba’t-ibang istilo ng Pamumuno
 14. 14. AUTHORITATIVE • isa sa mga pinakalumang mga estilo ng pamumuno at madalas na inilarawan bilang autocratic. • nagsasabi sa mga tao kung ano ang gagawin.
 15. 15. AUTHORITATI VE • gumawa ng mga pagpapasya na mag-isa. • nagtataglay ng kabuuang kapangyarihan • Walang sinuman ang mga makakapaghamon sa mga desisyon ng isang autocratic na pinuno
 16. 16. PARTICIPATIVE • Madalas na tinatawag na ang demokratikong estilo ng pamumuno. • pinahahalagahan ng participative na pamumuno ang pag-ambag ng mga miyembro
 17. 17. • Masarap sa pakiramdam ng mga miyembro kung sila ay gumawa ng mga kontribusyon sa proseso ng pagpapasya
 18. 18. QUALITIES OF A GOOD LEADER MGA KATANGIAN NG ISANG MAHUSAY NA LIDER
 19. 19. KATAPATAN
 20. 20. MAHUSAY MAKIPAG-USAP SA IBA
 21. 21. PANININDIGAN
 22. 22. KAKAYAHANG MAGTALAGA
 23. 23. MAY POSITIBONG PAG-UUGALI
 24. 24. MAY KAKAYAHAN MANG-INSPIRE
 25. 25. PANUNUMPA NG ISANG MABUTING LIDER Ako si ______ ay nangangakong gagawin ang aking buong makakaya upang maging isang mabuting lider. Nangangako akong gagampanan ko ang aking mga responsibilidad nang walang kinikilingan at walang pinapanigan, maninindigan at tapat na maglilingkod. Gabayan nawa ako ng Diyos.
 26. 26. FRIENDLY REMINDER If you are to USE this ppt presentation, please do give credits to the MAKER. ©CarminaMilallos

×