Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Këshillim psikologjik

8 712 vues

Publié le

Publié dans : Formation
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Këshillim psikologjik

 1. 1. Tirana, 26 nentor 2013 Marrdhenia keshillues klient
 2. 2. Keshillimi  “ Aplikimi i parimeve per zhvillimin e shendetit mendor, psikologjik apo human, permes strategjive dhe nderhyrjeve konjitive, afektive, te sjelljes apo sistemike, te cilat adresojne mireqenien, zhvillim personal apo zhvillimin e karrieres, si dhe patologjite”
 3. 3. Faktore qe ndikojne tek Ndryshimi  Struktura  Vendosja  Cilesite e klientit  Cilesite e keshilluesit
 4. 4. Faktore qe ndikojne tek Ndryshimi Struktura  Kuptimi i perbashket mes keshilluesit dhe klientit lidhur me karakteristikat, kushtet, proceduren dhe dimensionet e keshillimit” (Day & Sparacio, 1980)  Jepet nje kuptim i procesit formal. Shume kliente nuk kane nje kuptim per keshillimin dhe nuk dine cfare te presin. Procesi i keshillimit eshte efektiv dhe ben progres kur klienti dhe keshilluesi ruajne kufijte e kesaj marrdhnieje dhe e kane te qarte se cfare pritet
 5. 5. Faktore qe ndikojne tek Ndryshimi Vendosja  Keshillimi mund te realizohet kudo, por profesionistet zgjdhin vende qe ofrojne  Privatesi,  Konfidencialitet  Qetesi dhe  Komfort te caktuar
 6. 6. Faktore qe ndikojne tek Ndryshimi Metoda SOLER  S: te shohe klientin drejt –ky pozicion tregon perfshirje  O: zgjidh nje pozicion te hapur.  L: perkulu drejt klientit, si dhe ki parasysh hapesiren e nevojshme  E: mba kontaktin me sy- te shohesh ne drejtim tjeter apo poshte tregon qe je i bezdisur apo turperuar nga ato qe thote klienti. Te shohesh drejt klientit tregon qe je i interesuar dhe i shqetesuar.  R: ndihu i relaksuar
 7. 7. Faktore qe ndikojne tek Ndryshimi  Klienti  Gatishmeria, refuzimi apo Rezistence  Gatishmeria – motivimi qe klienti sjell ne sesion, sa i interesuar apo sa i motivuar eshte klienti?  Refuzimi ne pergjithesi eshte tipike e klienteve qe referohen nga nje plae e trete dhe jane te pamotivuar.  Rezistence ne pergjithesi haset tek klientet qe jane sjelle me force ne keshillim.
 8. 8. Faktore qe ndikojne tek Ndryshimi Cilesite e Klientit & Keshillues  Keshillues pergjithesisht pelqejne te punojne me kliente qe jane te pelqyer per ta. Te influencuara nga karakteristikat fizike te klientet. Duhet te jemi te ndergjegjshem se si punojme dhe te ofrojme me te miren per te gjithe klientet.  Klientet, ne varesi nga kultura preferojne te punojne me keshillues qe konsiderohen eksperte, jane te ebsueshem dhe terheqes.
 9. 9. Parime baze  Cdo klient duhet te pranohet si nje individ dhe te trajtohet si I tille (keshilluesi jo ne menyre te domosdoshme duhet te aprovoje te gjithe sjelljet e tij, por e pranon klientin si person).  Respekti per klientin perfshin - (Egan, 1998)  Te mos e demtoje  Te jesh kompetent dhe i perkushtuar  Te behs te qarte qe je aty per klientin  Supozon deshirne e mire te klientit  Nuk vrapon per te gjykuar  Mban ne fokus axhendene klientit  Keshillimi eshte nje marrdhenie tolerante ne thelb, prandaj klienti ka lejen te jete I hapur dhe I paparagjykuar per ato qe thote  Keshillimi nenvizon te mendosh me dhe jo per individin  Te gjitha vendimet jane te klientit
 10. 10. Faktore qe ndikojne tek Ndryshimi  Keshillimi perqendrohet ne veshtiresite e klientit  Keshillimi eshte nje situate te mesuari e cila rezulton me ndryshime ne sjellje  Efektiviteti ne keshillim varet nga gatishmeria eklientit per te ndryshuar dhe marrdhenia terapeutike me keshhilluesin  Marrdhenia keshilluese eshte konfidenciale
 11. 11. Aftesi te rendesishme te Keshilluesit  Empathia  Drejtim  Pergjigjja  Vete mbyllja  Afersia  Humori  Konfrontimi
 12. 12. Empatia  Sipas Rogers (1961)… Empatia eshte aftesia per te hyre ne boten e fenomeneve te klientit, boten e eksperiencave te klientit si te ishin te tijat  Perfshin 2 aftesi specifike:  Perceptimi/kuptimi e asaj qe ndodh emocionalisht  Aftesia per te komunikuar kuptimin e tij tek klienti
 13. 13. Drejtimi  Ka shume menyra per ta “drejtuar” klientin gjate sesionit. Ato perfshijne perdorimin e heshtjes, praimit, perifrazimit…  Ji I ndergjegjshem se si drejton dhe per ku shkon. Jeni duke punuar me ceshtje te klientit dhe jo tuajat, apo per ato qe ju mendoni se klienti duhet te punoje  Riformulimi I permbajtjes  Reflektimi ndaj permbajtjes  Reflektimi ndaj ndjenjave  Inkurajim I vogel : “e shoh”apo “po ,po”  Inkurajimi i pergjithshem: Drejtohet klienti te flase me shume per nje ceshtje specifike si: “Ju lutem mund te me tregoni me shume per.. Mbeshtetje/Inkurajim  Heshtja terapeutike
 14. 14. Pergjigja Shpesh here keshillimi konsiderohet si i perqendruar tek ndjenjat. Kjo nuk eshte e vertete.  Pergjigja Affective Perqendrimi tek ndjenjat  Pergjigja tek sjelljet  Perqendrimi tek veprimet dhe sjellja  Pergjigja Konjitive  Perqendrimi tek mendimet dhe dija Keto balancohen gjate nje sesioni me klientin
 15. 15. Vet-mbyllja  Vet-mbyllja – ka te beje me prezantimin tek nje person tjeter duke perjashtuar informacionin personal  Vet-mbyllja e keshilluesit eshte e nevojshme persa I takon procesit terapeutik. Nje vet mbyllje e madhe frenon procesin e keshillimit, nje vet-mbyllje jo e mjaftueshme mund ta frenoje klientin per tu lidhur em keshilluesin.  Problemet e vete kehsilluesit  Fakte epr rolin e keshilluesit ;  Reagimin e keshilluesit ndaj klientit (feedback);  Reagimin e keshilluesit per mardhenien keshillues-klient
 16. 16. Afersia  Ka te beje me perfshirjen e keshilluesit ne kuptimin dhe komunikimin per ate qe po ndodh ne mardhenien mbeshtetese klient-keshillues  Afersia e marrdhenies- klient –keshillues  Ketu-tani- perqendrohet ne nje ngjarje te caktuar
 17. 17. Humori  Humori e relakson situaten,  E ndihmon klientin te zhvilloje nje perspektive te re,  ka efekt pozitiv ne procesin keshillues  Duhet perdorur ne kohen e duhur dhe ne momentine duhur
 18. 18. Konfrontimi  Nuk ka te beje me venien poshte te klientit per nje gabim te bere  Eshte nje ftese per te pare me nga afer nje sjellje qe nuk funksionon apo interferon me rritjen, ndryshimin, apo funksionimin e shendeteshem  Nje sfide …  Para se te konfrontosh dike duhet te sigurohesh qe marredhenia eshte eforte dhe e afte per ti rezistuar sfides se konfrontimit  Shembull: “Juve thate qe deshironi te ndryshoni kete sjellje por sic duket ju e perserisni serish e serish. Me ndihmo te kuptoj cfare po ndodh dhe se si te ndihmon perseritja e kesaj sjelljeje
 19. 19. Ruajtja e kufijve  Modeli autoritar i keshilluesit  Klienti si bashkepunetor  Kujdes nivelin e hapjes me klientin- eksperienca nga e kaluara vleresohen me shume  Klienti deshiron te njohe keshilluesin  Sqaro arsyen qe stimulon klientin te pyese
 20. 20. Orientimi drejt nje objektivi  Percaktimi I qellimit te procesit terapeutik eshte baza e nje marrdhenie efektive  Klienti dhe keshilluesi bien dakord per qellimet.  Qellimet jane specifike  Qellimet jane relevante per sjelljet  Qellimet jane te orientuara drejt arritjeve dhe suksesit  Qellimet jane te matshme dhe sasiore  Qellimet jane ne sjellje dhe te observueshme  Qellimet jane te kuptueshme dhe mund artikulohen lehte

×