Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Syprina e katërorit dhe drejtkëndëshit

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 12 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Publicité

Syprina e katërorit dhe drejtkëndëshit

 1. 1. SYPRINA E KATËRORIT DHE DREJTKËNDËSHIT
 2. 2. Të bëjmë dallimin ndërmjet perimetrit dhe syprinës. Çfarë paraqet perimetri, kurse çfarë syprina? Perimetri paraqet gjatësinë e brinjëve të figurës, kurse syprina brendësinë e figurës. Perimetri është gjatësia e vijës... kurse syprinë pjesa e ngjyrosur. P.sh.
 3. 3. Njësitë matëse të perimetrit janë: Çfarë është centimetri? Trego! Kurse centimetër katro,cm2? km,m,dm,cm,mm... Njësitë matëse të syprinës janë:km2,m2,dm2,cm2,mm2... 1 cm 1 cm Vlerëso sa është syprina e figurës majtas! S = 12 cm2 Centimetër katror:
 4. 4. Sa është syprina e drejtëkëndëshave: 4 cm 2 cm S = 4 ∙ 2 = 8 cm2 5 cm 3 cm S = 5 ∙ 3 = 15 cm2 a b S = a ∙ b FORMULA PËR SYPRINËN E DREJTËKËNDËSHIT!
 5. 5.  a – gjatsia e drejtëkëndëshit  b – gjersia e drejtëkëndëshit  Këndi ndërmjet brinjëve është i drejtë!  Formula për syprinën: S = a · b a b • Katrori është drejtëkëndësh. • Ai i ka brinjët e barabarta. • Syprina e tij është: S = a · a a a S = gjatsia ∙ gjersia Për drejtëkëndëshin dhe katrorin:
 6. 6. Shënojmë dhe mbajm mend: Kur njëhsojmë syprinën, shumzojmë ata që janë normal! P.sh. në figurat paraprake kemi: drejtëkëndëshi a b S =a ∙ b S =a ∙ a a a katrori
 7. 7. Të vërejmë se për cilët katërkëndësha vlen kjo formula: S= d1 · d2 2 drejtëkëndëshi a b A i ka drejtëkëndëshi diagonalet normale? Nuk i ka! Te drejtëkëndëshi nuk mund ta zbatojmë këtë formulë!
 8. 8. Të vërejmë se për cilët katërkëndësha vlen kjo formula: S= d1 · d2 2 A i ka diagonalet normale katrori? Po i ka! A vlen për katrorin kjo formulë? a a katrori Vlen! Si do ti shënojmë diagonalet? (A janë të barabarta?) d d S= d · d 2 Si do dukej formula lart për te?
 9. 9. Të vërejmë se për cilët katërkëndësha vlen kjo formula:S= d1 · d2 2 Cilën formulë e kemi të njohur prej më parë për syprinën e katrorit? S = a·a Cilat nga këto dy formula do ti përdorim në detyra? Varësisht se çfarë është dhënë. Nëse është dhënë a, shfrytëzojmë P=a·a kurse ku është dhënë d, shfrytëzojmë P= d · d 2 a a d d S= d · d 2
 10. 10. Të vërejmë se për cilët katërkëndësha vlen kjo formula:P= d1 · d2 2 Cilën formulë e kemi të njohur prej më parë për syprinën e katrorit? Nëse janë dhën edhe a edhe d ? Atëherë, pa marë parasysh cilën formulë zbatojme- fitojmë rezultatin e njëjtë! Provoje në detyra të dhëna për katrorin! P = a·a a a d d P= d · d 2
 11. 11. Të vërejmë se sa kemi kuptuar: c d S = c ∙ d S = x ∙ y x y x y S = 4∙ a S = n ∙ n e1 f1 d1 S = e1 ∙ f1 S = g ∙ n a 4 a b c S = (a+b)∙c r s k S = r∙(s+k) x y a b S = (x+y)∙(a+b) n n n n g n x
 12. 12. Punoi: Adelina Fejzulla Vlll-5

×