Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Filogenija zivog svijeta

2 609 vues

Publié le

Filogenija zivog svijeta

Publié dans : Sciences
 • Soyez le premier à commenter

Filogenija zivog svijeta

 1. 1. Adna Šurković II3
 2. 2. Problem postanka života Dijalektičko-materijalistička teorija bazira se na konceptu o opštem i neprestanom kretanju materije. Na određenom stepenu hemijske evolucije neorganske materije došlo je do pojave prvo jednostavnih, a zatim i složenih organskih spojeva. Nakon izvjesnog vremena stvorila se kombinacija tih spojeva čime je došlo do prelaska hemijske evolucije u biološku.
 3. 3. Prijeklo živih organizama Smatra se da su prva živa bića nastala prije 2 do 3 milijarde godina, a u određenoj mjeri ličila su na savremene viruse. Međutim današnji virusi ne mogu biti preci živih bića jer žive kao paraziti, a prvi oblici života to nisu mogli biti. Hemijski sastav virusa je krajnje prost. Većina virusa sastoji se od nukleinske kiseline i proteinskog omotača.
 4. 4. Jednoćelijska živa bića predstavljaju neuporedivo složenije sisteme. Pojedine faze evolucije još uvijek su nedovoljno razjašnjene, ali manje-više sigurne da su neki organizmi ličili današnjim bakterijama.
 5. 5. Pikoplankton Ostreoccocus, eukariot Deinococcus radiodurans, prokariot
 6. 6. Razilaženje razvojnih linija biljaka i životinja Kako smo već rekli nauka još uvijek nije potpuno raščistila pitanja filogenetskih razvoja. Samim tim nauka definitivno još nije riješila problem porijekla biljaka, odnosno životinja. Mnogi naučnici bavili su se ovim pitanjem, a među poznatima je i Jovan Hadži koji je dao svoju teoriju razilaženja razvonjih linija biljaka i životinja.
 7. 7. PHYTOBIA - biljke ZOOBIA - životinje
 8. 8. Filogenija biljaka Sve biljke vode porijeklo od nekih autotrofnih Protobia. Sudeći prema organizaciji ćelije, njima su najbliže modrozelene alge, koje nemaju, kao ni bakterije, diferencirano ćelijsko jedro; zbog toga ih sistematičari stavljaju u jednu zajedničku grupu Prokaryota. Modrozelene alge obzirom na svoju građu preci su algama. Porijeklo heterotrofne grupe gljiva je nerazjašnjeno. One su mogle postati direktno od bakterija ili od neke linije algi. CYANOBACTERIA ili modrozelene alge Zelene alge Mrke alge
 9. 9. Sve grupe kopnenih biljaka su potomci zelenih algi. Pri tome mahovine čine jedan razvojni pravac, a ostale grupe drugi pravac. Vjeruje se da korijen drugog pravca predstavljaju grupa primitivnih papratnjača, kao i paprati lističarke. Odnosno dolazi do pojave gametofita i sporofita. Jedan pravac lističarki dao je golosjemenjače a od njih su postale skrivenosjemenjače.
 10. 10. Gametofite Sporofite Skrivenosemenjače
 11. 11. Filogenija životinja Filogenija životinja takođe nije u potpunosti razjašnjena. Osnovni razlog nedostatka podataka o filogeniji životinja može se navesti nedostatak neprekidne paleontološke evidencije izumrlih organizama. Prvi tragovi životinja nađeni u slojevima starim više od 800 miliona godina. Sama podjela životinjske vrste vrši se na protozoe i metazoe. Ctenofora Bathocyroe fosteri, primjer višećelijske metazoe. Protozoe Volvox
 12. 12. Primitivni trepljasti pljosnati crvi, bez tjelesne duplje, predstavljaju najstariju grupu višećelijskih životinja. Od tog razvojnog stepena evolucija je išla u dva smjera: smjerom radijalno simetričnih oblika (dupljari i rebronoše), te smjerom bilateralno simetričnih oblika (sve ostale grupe životina). Spužve su postale direktno od praživotinja kao neka vrsta slijepog ogranka. Fosil Kolihapeltis Trilobite Dupljari i sunđeri Ostaci zglavkara i crvi
 13. 13. Dugim istraživanjima utvrđeni su znakovi filogenetske bliskosti hordata i bodljokožaca. Po nekim crtama u embrionalnom razviću obiju grupa, zaključeno je da postoji izvjesna srodnost između mekušaca i prstenastih glista. Karakteristična člankovitost tijela ukazuje da su zglavkari postali od prstenastih glista.
 14. 14. Zahvaljujući relativnom bogastvu iskopanih fosilnih ostataka, filogenetski odnosi među glavnim grupama kičmenjaka mnogo su jasniji u poređenju sa odnosima ogromne većine beskičmenjaka. Najniži oblik kičmenjaka predstavljaju ribe bez vilica, koje se filogenetski nastavljaju na hordate. Od njih su nastale oklopnjače, prvi kičmenjaci sa ribama. Prave ribe nastaju od oklopnjača i djele se na hrskavičave i koštunjače. Zatim nastaju košljoribe, dvodihalice, nakon njih vodozemci od koji nastaju gmizavci te ptice i na posljetku sisari.
 15. 15. Historijski razvoj Prije 460 miliona godina – prvi hordati 300 miliona godina – prvi insekti Hordati Ostaci insekat a
 16. 16. Prije oko 350 miliona godina – kopneni kičmenjaci Prije oko 300 miliona godina – prvi suhozemni kičmenjaci Prije oko 250 miliona godina – diferencirali se u biljojede, mesojede, a neki se vratili u vodu Ribe šakoperke i Stegocephalia Košljoribe i primitivni gmizavci
 17. 17. Prije oko 140 miliona godina – ptice Prije oko 140 miliona godina – dinosaurusi Od zvjeroguštera – sisari Prije oko 70 miliona godina procvat sisara, ptica i insekata Ptice Dinosaurusi Zvijerogušteri i Procynosuchus (cinodonti,pr vi sisari)
 18. 18. Prije oko 55 miliona godina – pojava primata Prije 30 miliona godina – preci čovjeka Prije oko 10 miliona godina - australopitekus Bonobo, Pan paniscus (po mnogim naučnicima i primatolozima, Homo paniscus) Hominidi - Preci čovjeka Australopitekus
 19. 19. 0 65 225 570 4.600 M I L I J O N I G O D I N A G NOVO E O L O Š K A SREDNJE STARO P R A D O B A D O B A
 20. 20. Živi fosili Zmijuljice Riba lanceta Arovana Naborana ajkula Moruna Arapaima
 21. 21. Testerača Aligatorski gar Polypterus Senegalus Koalecant Carettochelys insculpta Termiti
 22. 22. Nautilus Žaba Gmizavac Gingko biloba Horseshoe Crab - Potkovica kraba Tapiri
 23. 23. Hvala na pažnji !

×