Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Serial number all produk microsoft

16 978 vues

Publié le

All SERIAL KEY OF Microsoft

Publié dans : Technologie
  • Soyez le premier à commenter

Serial number all produk microsoft

  1. 1. Serial Number All Produk MicrosoftSetiap sebuah produk (seperti Software dan OS) pasti memilikki serial number yang bersifat RAHASIAdan bagi orang2x yang membeli produk itu saja yang bisa memilikki serial number tersebut. Tapi, tidaksemua Produk Software dan OS harus memasukkan serial number dahulu agar produk itu aktif.Terkadang mereka menyajikan versi TRIAL-nya terlebih dahulu, setelah trialnya habis, baru memintaserial number (sama aja), bahkan tidak jarang juga sebuah Software memberikan/memproduksiproduknya secara Free/Gratis.Biasanya, dalam versi Trial, banyak fitur2x yang sengaja dihilangkan karena alasan tertentu. Dan denganmereka memasukkan serial number, fitur2x yang dihilangkan bisa mereka nikmati (bisa dibilang ga adil).Nah, blogs ghifar akan memberikan beberapa serial number yang dapat anda gunakan untukmengaktifkan software/OS kesayangan anda.1. WindowsDisini, ada beberapa varian serial number yang dapat anda gunakan. A. Windows XP (semua jenis Windows XP) V2C47-MK7JD-3R89F-D2KXW-VPK3J H689T-BFM2F-R6GF8-9WPYM-B6378 WCBG6-48773-B4BYX-73KJP-KM3K3Bila ketiga serial diatas tidak bisa, anda dapat mencoba serial number di bawah ini. Sesuaikan dengantipe Windows XP anda.Windows XP Professional 3QM4M-868CW-WB6RQ-K6HP3-7C79J HRXTR-FKTCV-X8QCH-D7PTH-KYYPB M2GW6-HY6BX-3GFJR-3J27B-WFG7G WX367 - 2TFGP-2G8TF-CTBDW-R99X2 HRXTR - FKTCV - X8QCH-D7PTH-KYYPB 3QM4M-868CW-WB6RQ-K6HP3-7C79J 8MFJK-WH8FJ-2VWVB-XKDCQ-3JM7W 8V782-7YVMD-MW4P2-W63WT-V28JD D6DV7-68J8R-2647H-2VHFK-YV2HT T8T2H-7YGYF-PYFGM-XPXPT-XH3KG 64DD4-2H3R7-TMXF7-7BRB8-GRWVB RDWM2-B4WCK-G2B7W-7GDM2-BTY4X FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8Windows XP Home Edition
  2. 2. FHH8P-JYFX4-693YB-YCKVK-D36RJ 4C4DQ-323QV-XBWTX-CX8YQ-3KJKM BQJG2-2MJT7-H7F6K-XW98B-4HQRQ VRWXX-QM4XW-J6R3P-8FK3W-V64FT PW6PT-TCGBR-HKTCT-GKKY6-QGK86 XMCM6-DKYCQ-2BHQH-4PCHR-TBJCR JT42G-DDBCX-WTDMB-8WCT2-JGGH8 VTYH4-P88R2-MW38B-Q62KT-48F7Y MT8JF-T82RK-R6C82-3YGHH-224PP XYRYX-XCG6K-W7PK8-2CTQQ-86DWR BJXGH-4TG7P-F9PRP-K6FJD-JQMPMWindows XP Home Edition SP2 J76RR-MY44M-VTJ9T-6PMWX-FH88TUntuk XP 64bit M4676-2VW7F-6BCVH-9QPBF-QBRBM B2RBK-7KPT9-4JPGX-QQFWM-PJDGGWindows XP Professional SP2 QW4HD-DQCRG-HM64M-6GJRK-8K83T TG9QW-Q93XB-863WY-2KJ3X-F9HYG P7WDR-H2CHK-X8V26-7TQTV-DRM4DWindows XP Media Centre Edition 2005 C4BH3-P4J7W-9MT6X-PGKC8-J4JTM QKRX4-WP7HT-YQMBW-GTDQD-7MY42 JJKB2-W3444-G8Q49-MH8R9-MD7PQWindows XP Black Edition W9VCJ-74DXW-JDDBV-PW777-WXD2TWindows XP Professional oem 2600 xpsp_sp2_rtm TG9QW-Q93XB-863WY-2KJ3X-F9HYG B. Windows Vista 368Y7-49YMQ–VRCTY-3V3RH-WRMG7 72PFD-BCBK8-R7X4H-6F2XJ-VVMP9Bila kedua serial diatas tidak bisa, anda dapat mencoba serial number di bawah ini. Sesuaikan dengantipe Windows Vista anda.Windows Vista Ultimate DFSHT-TY83J-99KKS-FJHR3-RG971 (100% Work) R8G6T-YBCXF-R29PG-9VFY3-FR9JB YFKBB-PQJJV-G996G-VWGXY-2V3X8 368Y7-49YMQ-VRCTY-3V3RH-WRMG7 2QBP3-289MF-9364X-37XGX-24W6PWindows Vista Ultimate RTM Build 6.0.6000.16384 GLAD2-SEEUH-AVEAS-ENSEO-FHUMR YFKBB-PQJJV-G996G-VWGXY-2V3X8Windows Vista Ultimate Final
  3. 3. YFKBB-PQJJV-G996G-VWGXY-2V3X8 PVYFQ-2JTBV-PKXQ2-FQHDY-MTBVH FBK3P-9HCG-YJGBB-CRVGV-X32M9Windows Vista Enterprise CYD8T-QHBMC-6RCMK-4GHRD-CRRB7Windows Vista Business J9QVT-JJMB9-RVJ38-M8KT6-DMT9MWindows Vista Home Basic KJTCW-YQGRK-XPQMR-YTQG8-DKVG6Windows Vista Home BasicN YQWWH-2YD6Y-V3K2X-H4H8V-WJ8WTWindows Vista Home Premium PYYBC-K9XT9-V92KD-6CT89-4VB82 C. Windows 7Windows 7 32bit 4HJRK-X6Q28-HWRFY-WDYHJ-K8HDHWindows 7 64bit JYDV8-H8VXG-74RPT-6BJPB-X42V4Bila kedua serial diatas tidak bisa, anda dapat mencoba serial number di bawah ini. Sesuaikan dengantipe Windows 7 anda.Windows 7 Ultimate 22TKD-F8XX6-YG69F-9M66D-PMJBM 9JBBV-7Q7P7-CTDB7-KYBKG-X8HHC P72QK-2Y3B8-YDHDV-29DQB-QKWWM BCGX7-P3XWP-PPPCV-Q2H7C-FCGFR C43GM-DWWV8-V6MGY-G834Y-Y8QH3HomeBasic = MD83G-H98CG-DXPYQ-Q8GCR-HM8X2Professional = 3YHKG-DVQ27-RYRBX-JMPVM-WG38TUltimateE = TWMF7-M387V-XKW4Y-PVQQD-RK7C8Professional = HYF8J-CVRMY-CM74G-RPHKF-PW487Starter= 7Q28W-FT9PC-CMMYT-WHMY2-89M6GUltimateN= HTJK6-DXX8T-TVCR6-KDG67-97J8QHomeBasicE= VTKM9-74GQY-K3W94-47DHV-FTXJYStarterE= BRQCV-K7HGQ-CKXP6-2XP7K-F233BEnterprise= H7X92-3VPBB-Q799D-Y6JJ3-86WC6Ultimate= D4F6K-QK3RD-TMVMJ-BBMRX-3MBMVHomePremiumE= 76BRM-9Q4K3-QDJ48-FH4F3-9WT2RHomeBasic= YGFVB-QTFXQ-3H233-PTWTJ-YRYRVHomePremium= RHPQ2-RMFJH-74XYM-BH4JX-XM76FHomePremiumN= D3PVQ-V7M4J-9Q9K3-GG4K3-F99JMProfessionalN= BKFRB-RTCT3-9HW44-FX3X8-M48M6StarterN= D4C3G-38HGY-HGQCV-QCWR8-97FFREnterpriseE= H3V6Q-JKQJG-GKVK3-FDDRF-TCKVREnterpriseN= BQ4TH-BWRRY-424Y9-7PQX2-B4WBD
  4. 4. ProfessionalE= W82YF-2Q76Y-63HXB-FGJG9-GF7QXProfessionalN= MRPKT-YTG23-K7D7T-X2JMM-QY7MGProfessional= FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4EnterpriseE= C29WB-22CC8-VJ326-GHFJW-H9DH4Enterprise= 33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHHEnterpriseN= YDRBP-3D83W-TY26F-D46B2-XCKRWindows 7 Beta 32-bit 4HJRK-X6Q28-HWRFY-WDYHJ-K8HDHWindows 7 Beta 64-bit JYDV8-H8VXG-74RPT-6BJPB-X42V4Windows LongHorn Professional : PTWG-M9PGK-2HT2J-JT9R9-6V8WM(Khusus Windows 7, beberapa varian Serial Number Windows 7 diatas dapat digunakan untuk prosesupgrade. Misal dari Windows 7 Starter ke Ultimate "tidak bisa sebaliknya", dari Windows 7 Starter keProfessional, dari Windows 7 Professional ke Ultimate, dsb). Berikut percobaan upgrade dari Windows 7Professional ke Windows 7 Ultimate dengan menggunakan serial number 22TKD-F8XX6-YG69F-9M66D-PMJBM. D. Windows OldWindows 95 : CD-Key s/n: 875-7215850 or CD-Key s/n: 100-1208613 or CD-Key s/n: 757-2573155Windows 95 (build 490) : 100-1208613Windows 95 Advisor v1.0 for Win95 : s/n: 002-473 or s/n: 002-794 or s/n: 030-734 or s/n: 086-215Windows 95 CD-ROM Plus : CD-Key s/n: 040-0073635 or CD-Key s/n: 040-0081471 or CD-Key s/n: 040-0081586Windows 95 Final NL : 12095-OEM-0004226-12233Windows 95 Full Version : 15795-OEM-0001Windows 95 OEM Version : CD-Key: 12095-OEM-0004226-12233or 15795-OEM-0001355-07757or 16595-OEM-0001695-96524
  5. 5. Windows 95 OSR 2.5 : CD Key: 24796-OEM-0014736-66386Windows 95 OSR 2.5 Addon : CD Key: 24796-OEM-0014736-66386Windows 95 plus pak : 28876-062-0805825003490Windows 95 v4.00.950 : 24264-425-4287696-06468Windows 95 v4.00.950 R2 : 875-7215850Windows 95 v4.00.950 R3/R6 : 975-4769754Windows 98 WJXC4-BK4Y4-G4QJ8-F82FH-KHYTB D8B33-37942-FJHGR-WBKJ9-DFQT6 B9Y34-DTDG9-97Y89-FVTKC-JKQFGWindows 98 SE R7KBF-TRQDX-XFRR4-GJ4GC-4H7YQ J3QQ4-H7H2V-2HCH4-M3HK8-6M8VW WMTVY-QVD98-GBB6G-Y9RWV-TY28YWindows 98 Build 1708 : CD-Key: BBH2G-D2VK9-QD4M9-F63XB-43C33Windows 98 : HGBRM-RBK3V-M9FXV-YCXDK-V38J4Windows 98 Upgrade : BMFGB-92WFM-GFDXD-FQGW6-WT47PWindows 98 OEM : FT9CH-XVXW7-7BFCM-RPR49-VDHYDWindows 98 Retail : F73WT-WHD3J-CD4VR-2GWKD-T38YDWindows 98 SE : HF928-QG627-23QDB-PY4YF-B8GMGWindows 98 SE OEM : FT9CH-XVXW7-7BFCM-RPR49-VDHYDWindows NT 4.0 s/n: 227-075-455 cd key : 419-0201344Windows NT 4 Workstation OEM:34997-OEM-0028594-50108WINDOWS NT 4.0 SERVER 4.0:419-0104153Windows NT Workstation 4.0 s/n: 807-2414712 orOEM s/n: 28997-OEM-0025957-49297 or s/n: 425-1921701Windows ME:RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMGWindows ME Professional:975-4769754Windows 2000 Professional : HRTHC-WWDF2-JQHRY-XK8X3-DTDW6Windows 2000 Pro : TQ4CV-XPJR3-KPG3Q-HGH74-BMYWTWindows 2000 Server : H6TWQ-TQQM8-HXJYG-D69F7-R84VMWindows 2000 Server : MQRJT-48J9R-36JXB-HJFCJ-TQXDQWindows 2000 Adv Server : KRJQ8-RQ822-YRMXF-6TTXC-HD2VMWindows 2000 Advanced Server : JJRJJ-6Q7FV-D4W8V-MKT2Y-G499QWindows 2003 : K4RBR-F3K42-M9RXG-48TPR-H6BPBWindows 2003 Server : JB88F-WT2Q3-DPXTT-Y8GH8-7YYQYWindows 2003 Web Server : 42X8-7MWXD-M4B76-MKYP7-CW9FD2. Microsoft Office
  6. 6. A. Microsoft Office 2010Microsoft Office Professional Plus 2010 GGG8W-PJFRT-8MRQH-X99J2-PPPVM (Recommended) 6QFDX-PYH2G-PPYFD-C7RJM-BBKQ8 BDD3G-XM7FB-BD2HM-YK63V-VQFDK HXJQ4-VT6T8-7YPRK-R2HQG-CYPPY 6R7J3-K4CB9-PG7BR-TVDBG-YPGBD 4DDJ8-DM67D-GJPT2-32H93-9MMWK 82DB6-BXG6H-QKBT6-3G42H-PPWM3 D34M3-3279D-HHPB3-DQPPQ-JHHFX 24PR2-JW928-QPKTK-CPD26-RYV3C 4JPCP-DJF9V-WX7PT-B9WX2-R47C6 7TF8R-933DG-MCBQR-TXPM7-G4JRM 6R7J3-K4CB9-PG7BR-TVDBG-YPGBD VYBBJ-TRJPB-QFQRF-QFT4D-H3GVB 76XCJ-YMH2W-YQQV6-XX76X-QK3K7 XJ2G2-TDQ49-3MW8D-F4FCT-KPTT6 BGCKH-CRYRT-49VQ7-YMCG3-BRBP7 W4D2C-3YK88-KMYP2-2QTXY-28CCY 9GVVR-X6VJT-WDDXD-YB4M2-RQ7CV 2K79J-DVFWG-MJT2Q-BX82R-T9PDV YHDT7-WPQX9-BCYDM-6VJ9K-KRDMW 6TX3V-WRDJ6-JC34X-BDDPV-6F3PB KGTM8-XGW8X-D3PWD-8HPHW-4JJ42 MRQV4-9Y8W3-KDDPH-K2PG4-MCH2Q TTK27-44W3B-PVC8K-XJQW8-KJMVG 2VQRW-HFRGP-733PM-Y737F-K7BBB H2VKD-G9CBT-D2JXH-JFTT6-C22WFMicrosoft Office Professional J3QMF-FB7TM-GR3XT-QPFKX-CX4K8 2WRDW-MCFJ4-K3T24-R86BW-CV2VXMicrosoft Office Home and Student 2010 GCTPW-3P8J2-H7WHX-TW7QP-YXBM3Microsoft Office Visio 2010 BKVYV-V6DHH-WFXY6-RBMWG-9Q8K7 6DC8G-JY2KM-HKKJM-GGGG8-2K4C2 D88D2-4XBWG-XB7PY-Y8MRK-923JYMicrosoft Office Visio Professional 2010 7MCW8-VRQVK-G677T-PDJCM-Q8TCPMicrosoft Office Visio Professional 2010 Retail Edition 7MXWK-Q7W73-8YJW8-7BT67-FDF87
  7. 7. Microsoft Office Visio Standard 2010 228H4-T92MF-Q8PQJ-CGWRG-8KW92 767HD-QGMWX-8QTDB-9G3R2-KHFGJMicrosoft Office Visio Premium 2010 C383V-HPHMC-Y6KWM-BDBHM-MK97GMicrosoft Office Visio Premium 2010 Volume Edition D9DWC-HPYVV-JGF4P-BTWQB-WX8BJMicrosoft Office Home and Business 2010 HTYPY-2TTJD-XFKXJ-D839V-FGDR3 36DQT-HBFDF-FH2CV-2T4M3-Y8X4H 7MCW8-VRQVK-G677T-PDJCM-Q8TCP B. Microsoft Office 2007Microsoft Office Home & Student 2007 JWR9T-HFR92-74RQ7-3FRMB-CY676 KGFVY-7733B-8WCK9-KTG64-BC7D8 TW6JJ-D28JW-B7KRM-44W66-MGVGYMicrosoft Office Enterprise 2007 BC322-3PV3J-YVJ3Q-VY7M2-GBDQ8 CDHDX-4GP8V-D9VMK-D67RY-9MPVW FWP7T-XP3Y4-WMH89-PMM96-WR4MJ CWXHV-R2HQQ-GGKRJ-MWDCQ-M7QQ8 TXY44-W23PY-8VFQD-HYVR6-CCFMJ JKJDC-DMBT4-9MJGV-KFMT3-Q9DQMMicrosoft Office Professional Plus 2007 GM3C4-HQQJV-4TGMX-3R8CP-G928QMicrosoft Office Professional 2007 TT3M8-H3469-V89G6-8FWK7-D3Q9Q C. Microsoft Office 2003Microsoft Microsoft Office Visio Professional 2003 H9WFF-BVJ3T-2KHD9-HBP77-7P46BMicrosoft Office 2003 Professional Edition PBKGB-MDR7C-PB6Q2-YYKB488KVM BB29X-7GWYD-CT2JF-X8Y7M-8XXVMMicrosoft office 2003 Standard Edition M2WKC-FMVMC-RKQRT-GJWT8-DD3XR D. Ms Office 2000 Full GC6J3-GTQ62-FP876-94FBR-D3DX8 DT3FT-BFH4M-GYYH8-PG9C3-8K2FJ KY7XV-6PF6K-FQDGJ-4PYQY-QDFYM Q3PX2-T7Y8Q-8X2VR-PQCTP-YQCYQ H3X78-Q23HJ-TGT6Q-DK2H4-T2BQ8
  8. 8. Semoga diantara beberapa serial number diatas dapat digunakan dan valid denganproduk Microsoft yang anda gunakan

×