Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Sessió risc cv

204 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Sessió risc cv

 1. 1. Anna Galinsoga Jordà.Metge de Familia.ABS Bon Pastor. Octubre 2011PREVENCIÓ PRIMÀRIA I SECUNDÀRIADE LA MALALTIA CARDIOVASCULAR
 2. 2. Justificació.http://www.ceipc.org/printdocpubli.php?IDpublicacion=11 La malaltia cardiovascular és la primera causa de la mortalitat a Catalunya. Es la primera causa d’hospitalització i el segon motiu de consulta en atenció primària. Coneixem els factors de risc i molts són potencialment modificables. Hi ha un llarg període assimptomàtic i l’atenció primària és l’única que té accés als sans.
 3. 3. Nivells d’intervenció. Estratègia poblacional: modificar estils de vida i factors ambientals. Prevenir aparició de malaltia. Identificació i actuació en la població sense malaltia establerta exposada a risc elevat. Regressar lesió dòrgan diana. Prevenció secundària per evitar recurrències, complicacions i evolució desfavorable. Retardar la mort.
 4. 4. Factors de risc. Tabaquisme. HTA. Hipercolesterolèmia. LDL alt. HDL baixa. DM. Obesitat. Sedentarisme
 5. 5. Prevenció primària: PAPPShttp://www.papps.org/ Cribatge poblacional. Universal. Oportunístic. Periodicitat concreta segons evidència.
 6. 6. PAPPS: obesitat, sedentarisme  Pes i alçada entre 15 i 20 anys. Pes cada 4 anys.  Prescripció d’exercici: activitat que mobilitzi grans grups musculars, 30 minuts al dia gairebé cada dia, amb intensitat que faci suar a l’hivern o dificulti la conversa (60- 85% FCM: 220-edat). http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO25050/seh- guia-01.pdf
 7. 7. PAPPS: tabac Preguntar consum i calcular en paq/any. Avaluar en quina fase del canvi està. Consell mínim en cada visita. Als 4 anys de exfumador equipara el risc dels no fumadors. Als 10 anys pel càncer de pulmó.
 8. 8. PAPPS: DM Glicèmia basal en plasma venós >45 anys cada 3 anys. Test de O’Sullivan en gestants. Anualment i a qualsevol edat si:  Antecedents familiars de 1º grau.  Obesitat.  Macrosomia o diabetes gestacional.  Diagnòstic previ de IG o GBA.  HDL <35 i/o TG>250.  TA >140/90.  Història de patologia vascular.  Poliquistosi ovàrica.  Etnies de risc.
 9. 9. PAPPS : HTA Determinar la TA cada 4 anys entre 14 i 40 anys. Cada 2 anys >40 anys. Anualment si TA normal alta (PAS 130-139; i/o PAD 85-89 mm Hg). HTA En absència de LOD i altres FRCV.  Grau 1:<160/100. Confirmar abans de 2m.  Grau 2:<180/110. Confirmar i avaluar abans d’un mes.  Grau 3: >= 180/110. Confirmar i avaluar inmediatament o abans d’una setmana (segons clínica).
 10. 10. PAPPS : dislipèmia. Prevenció primària:  Determinació del colesterol total una vegada abans dels 35 anys en homes i abans dels 45 anys en dones.  Cada 5 anys dels 35 als 75 anys en homes i dels 45 als 75 en dones.  Si colesterol total >200. Perfil lipídic complet. Prevenció secundària: perfil lipídic anual.
 11. 11. http://www.thevisualmd.com/health_centers/cardiovascular_health/cardiovascular_continuum/the_cardiovascular_continuum_video
 12. 12. Dislipèmies familiars HF1 HFC2 BDF3 HP4Prevalença (%) 0,2 1-2 0,1 3-4Herència AD5 AD AD PG6Lipoproteïna LDL LDL,VLDL LDL LDLColesterol (mg/dl) 300-600 260-350 290-400 280-320Xantomes Si No Si NoCardiopatia (edat) 30-55 45-55 40-55 >60Història familiar (%) 50 50 50 10-20Associació HTA, DM2 No Si No NoDefecte Receptor LDL Receptor LDL Partícula LDL Partícula LDL1. Hipercolesterolèmia familiar heterozigota; 2. Hiperlipèmia familiar combinada; 3. ApoB100 defectuosa familiar; 4.Hipercolesterolèmia Poligènica; 5. Autosòmica dominant; 6 . Poligènica.
 13. 13.  El 35% dels homes amb HF, que no reben tractament, moren abans dels 50 anys dedat. Les dones HF el seu risc està endarrerit 10 anys. En aquest cas el tractament s’iniciarà als 18 anys en l’home i als 30 en la dona si no hi ha risc i abans en pacients de risc. Risc baix a 10 anys 160 mg/dL o 4,1 mmol/L 0 factors de risc Risc moderat a 10 anys 130 mg/dL o 3,4 mmol/L 1 factor de risc Risc alt a 10 anys 100 mg/dL o 2,6 mmol/L ≥ 2 factors de risc o Signes d’Arteriosclerosi subclínica
 14. 14. A propòsit de l’estimació derisc cardiovascular. Risc cardiovascular/Risc coronari. Global/restringit/fatal. En absència de FR o amb un sol no cal. En DM no cal. Les taules són per estimacions poblacionals. No hem d’oblidar l’aspecte clínic.
 15. 15. Estimació del risc cardiovascular. Framingham. Regicor. Score.
 16. 16. Comparació Framingham REGICOR SCOREEsdeveniment Morbimortalitat Morbimortalitat Mortalitat coronària10 anys coronària10 anys cardiovascular 10 anysPoblació 100% EEUU 100% 42% europa espanyola sudEdat 35-74 anys 35-74 anys 40-65 anysInclou DM Variable Variable X 2 H; x 4 D dicotòmica dicotòmicaVariables Edat,sexe, Edat,sexe, Edat,sexe, tabac,DM,HVE, tabac,DM,HVE, tabac, CT, CT, HDL, TAS CT, HDL, TAS TAS.Punt de tall 20% (x2.5) 10% moderat. 5% 20% alt.
 17. 17. Modificadors del risc. Edat: en joves calcular el risc relatiu i en grans no s’aconsella tractament si risc <10%.*. Sedentarisme i obesitat, sobretot obesitat central
 18. 18. Lesió d’organ diana. Hipertròfia de ventricle E. Retinopatia. Alteració de l’Index braç/turmell. Microalbuminúria.
 19. 19. Prevenció secundària:Malaltia cardiovascular Cerebral: AIT/ ICTUS. Demència vascular. Cardiac: ANGOR/IAM. Malaltia vascular perifèrica: Claudicació intermitent/ Amputació. Insuficiència renal crònica .
 20. 20. Objectius de control Prevenció primària amb RCV moderat (10- 20%)  Intervenció sobre el tabaquisme (PRIORITARI).  Educació sanitària: dieta, exercici.  Tractament farmacològic de la TA si>160/100 o >140/90 si LOD.  Tractament farmacològic de la dislipèmia si CT >300 o LDL >190.
 21. 21. Objectius de control (II) Prevenció primària RCV alt (>20%)  Educació sanitària: exercici, reducció del pes, consum moderat de sal.  Intervenció sobre el tabaquisme.  Tractament farmacològic si TA >140/90.  Tractament farmacològic de la dislipèmia si CT>250 o LDL >160.
 22. 22. Objectius de control (III) Prevenció secundària  TA Objectiu: <140/90. En DM i joves <130/85. Si insuf renal <125/75.  CT objectiu: <200 mg/dl. LDL-C <100 mg/dl .  TG objectiu: <150 mg/dl.  HDL >35 mg/dl en homes i 42 mg/dl en dones.  Intervenció sobre el tabaquisme.  Control del pes.  Programa d’exercici físic.  Antiagregants plaquetaris.
 23. 23. Ús d’antiagregants. Indiscutible en prevenció secundària. No queda tant clar el benefici en prevenció primària. L’AAS és de primera elecció. No hi ha estudis concloents en la dosi. L’anticoagulació no millora el risc ni en prevenció secundària, excepte si hi ha una patologia embolígena que ho justifiqui.http://www.ics.gencat.cat/3clics/main.php?page=A rticlePage&id=126&lang=CAS
 24. 24. Casos clínics
 25. 25. CAS 1 Home 42 anys, sense antecedents d’interés. Motiu de consulta: sol·licita IT per fractura de peroné en accident de trànsit.PAPPS ....
 26. 26. Anamnesi i exploració física No té antecedents familiars de interès. Fumador 10 cig/d (5 dels 16 als 18; 20 dels 19 als 28; 0 dels 29 als 41 i 10 dels 41 als 42). Bevedor de 3 cerveses i una copa de whisky diàriament i 4 combinats el cap de setmana. Consumidor esporàdic de cocaïna inhalada. Separat des de fa 1 any, actualment no té parella fixa. Estil de vida sedentari TA (3 determinacions) 142/87; 135/85; 128/83 Pes 85 Kg. Talla 1,73. IMC
 27. 27. Analítica GGT 80 (VR <40). Glicèmia 87. Colesterol total 268. (LDL 170/35/210) Marcadors HBV, HCV, HIV, serologia luètica negatius.
 28. 28. Factors de risc CV TA 135/85 (normal alta) Fumador 11 paq/any Colesterol >200. LDL >160. IMC 28,3 (sobrepès). Sedentari.
 29. 29. Càlcul risc CV Estimació del risc cardiovascular.
 30. 30. Tractament Consell antitabac. Consell exercici. Consell pes. (Recomanacions dieta hipocalòrica i cardiosaludable). Consell altres tòxics i sexe segur.
 31. 31. Propers controls TA 1 any Colesterol: sol·licitar perfil lipídic anual. Glucèmia: anual. Preguntar sobre consum i consell mínim en cada visita.
 32. 32. Cas 2 Dona de 32 anys que aporta revisió laboral.
 33. 33. Anamnesi i exploració física Pare mort sobtada als 52 anys. Tieta paterna IAM als 60 anys. Dos germans més grans, 1 amb hipercolesterolèmia. Mai ha fumat. Beu vi esporàdicament el cap de setmana i nega altres tòxics. Va al gimnàs 2 d/setmana. Es desplaça en transport públic. TA 118/75. Pes 50 Kg; Talla 157; IMC 24,2.
 34. 34. Ananlítica Col 325 LDL 225 HDL 58 TG 137. Glicèmia 82. Resta de l’estudi b{sic normal.
 35. 35. Càlcul risc CV Per l’edat no correspondria. Per la sospita de HF s’ha de tractar.
 36. 36. Tractament Estatina. Derivar a Unitat de lípids per diagnòstic i estudi familiar.
 37. 37. Cas 3 Visita anual de seguiment de pacient home de 68 anys d’edat. Problemes de salut:  DM de 12 anys d’evolució.  HTA de 15 anys d’evolució.  Obesitat (IMC 32, perímetre abdominal 110 cm).  Sense episodis cardiovasculars. Tractament habitual  Metformina 850 mg 1-1-1.  Glibenclamida 80 mg 0-1-0.  Enalapril 20 mg 1-0-1.  Hidroclorotiazida 50 mg ½-0-0.
 38. 38. Resultats TA mitja 152/87. Pes 91 kg. Talla 1.72 m. IMC 31. HbA1c 7,8. Creatinina 1,2. FG >60. Perfil lipídic 258/45/160/256.
 39. 39. Anamnesi No fuma des dels 52 anys. Bevedor de cava brut el diumenge. Cuina la seva dona, que coneix i intenta que faci una dieta per racions (en les visites d’infermeria consta mal seguiment). Refereix prendre la medicació, però quan preguntem per efectes secundaris la metformina li fa mal de panxa i els dies que ha de sortir no pren el diurètic. Sembla que també té problemes de disfunció erèctil

×