Publicité
Publicité

Contenu connexe

Plus de Ahmad Turmizi Mohd Khalil(20)

Publicité

Takwim Akademik Semester I Tahun 2018 / 2019 Kolej UNITI Port Dickson

  1. TAKWIM AKADEMIK PROGRAM KOLEJ UNITI (INTAKE APRIL 2018) - PELAJAR BARU SEMESTER PERTAMA SESI 2018/2019 19/3 - 25/3 26/3 - 1/4 2/4 - 8/4 9/4 - 15/4 16/4 - 22/4 23/4 - 29/4 30/4 - 6/5 7/5 - 13/5 14/5 - 20/5 21/5 - 27/5 28/5 - 3/6 4/6 - 10/6 11/6 - 17/6 18/6 - 24/6 25/6 - 1/7 2/7 - 8/7 9/7 - 15/7 16/7 - 22/7 23/7 - 29/7 30/7 - 5/8 6/8 - 12/8 13/8 - 19/8 20/8 - 26/8 27/8 - 2/9 3/9 - 9/9 10/9 - 16/9 17/9 - 23/9 24/9 - 30/9 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 * tertakluk kepada perubahan UJIAN 2 CUTI ANTARA SEMESTER* KULIAH (6 Minggu) M9 - M14 25 Jun - 3 Ogos 2018 Cuti Hari Raya "Idil Fitri - 9 - 21 Ogos 2018 Cuti Hari Raya "Idil Adha - Tarikh Akhir Tarik Diri (TD) Kursus M10 6 Julai 2018 (Jumaat) 31 Ogos 2018 (Jumaat)Cuti Pertengahan Semester Ujian Pertengahan M7 & M8 28 Mei - 8 Jun 2018 PEPERIKSAAN AKHIR - 16 September 2018 (Ahad) Cuti Hari Wesak - 29 Mei 2018 (Selasa) 15 & 16 Jun 2018 (Jumaat & Sabtu) Cuti Hari Keputeraan Yang Di Pertuan Agong - 9 September 2018 (Ahad) Cuti Hari Kemerdekaan - 22 Ogos 2018 (Rabu) Ujian 1 M5 & M6 14 - 25 Mei 2018 Ulangkaji - 4 - 8 Ogos 2018 Cuti Hari Pekerja - 1 Mei 2018 (Selasa) Penilaian P & P Pensyarah dan Kemudahan Pengajaran oleh Pelajar M14 30 Julai - 3 Ogos 2018 Tambah dan Gugur Kursus M1 & M2 16 - 27 April 2018 Cetak Slip Kebenaran Menduduki Peperiksaan oleh Pelajar M13 & M14 23 Julai - 3 Ogos 2018 9 - 20 Julai 2018 KULIAH (8 Minggu) M1 - M8 16 April - 8 Jun 2018 Umum Jadual Peperiksaan Akhir M13 23 - 27 Julai 2018 ERKARA Pra-Diploma - 19 Mac - 15 April 2018 Ujian 2 M11 & M12 MAC 2018 TARIKHMINGGUPERKARA PRA-DIPLOMA (19/3 - 15/4/2018) TAMBAH GUGUR KURSUS UJIAN PERTENGAHAN OGOS 2018JULAI 2018JUN 2018BULAN TARIKH PROGRAM KOLEJ UNITI (INTAKE APRIL) - PELAJAR BARU APRIL 2018 MEI 2018 KULIAH UJIAN 1 - ULANGKAJI (4 - 8/8/2018) & PEPERIKSAAN AKHIR (9 - 21/8/2018) 9 - 24 Jun 2018 TarikhAkhirTarikDiri(TD)Kursus=6/7/2018 SEPTEMBER 2018 KULIAH CUTIPERTENGAHANSEMESTER&CUTIHARIRAYA'IDIL FITRI CetakSlipKebenaranMenduduki PeperiksaanolehPelajar Cuti Hari Malaysia - Cuti Awal Muharram - 11 September 2018 (Selasa) UmumJadualPeperiksaanAkhir PenilaianP&PPensyarahdan KemudahanPengajaranoleh Pelajar TARIKHMINGGU Edaran Pelajar Bahagian Akademik
  2. TAKWIM AKADEMIK PROGRAM KOLEJ UNITI (INTAKE MEI 2018) - PELAJAR BARU SEMESTER PERTAMA SESI 2018/2019 2/4 - 8/4 9/4 - 15/4 16/4 - 22/4 23/4 - 29/4 30/4 - 6/5 7/5 - 13/5 14/5 - 20/5 21/5 - 27/5 28/5 - 3/6 4/6 - 10/6 11/6 - 12/6 13/6 - 19/6 20/6 - 24/6 25/6 - 1/7 2/7 - 8/7 9/7 - 15/7 16/7 - 22/7 23/7 - 29/7 30/7 - 5/8 6/8 - 12/8 13/8 - 19/8 20/8 - 26/8 27/8 - 2/9 3/9 - 9/9 10/9 - 16/9 17/9 - 23/9 24/9 - 30/9 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 * tertakluk kepada perubahan TarikhAkhirTarikDiri(TD)Kursus=20/7/2018 UJIAN PERTENGAHAN Ujian 2 M11 & M12 23 Julai - 3 Ogos 2018 Tarikh Akhir Tarik Diri (TD) Kursus M10 20 Julai 2018 (Jumaat) CUTI ANTAR SEMESTER - 8 - 23 September 2018 Ujian Pertengahan M7 & M8 25 Jun - 6 Julai 2018 Cuti Hari Malaysia - 16 September 2018 (Ahad) KULIAH (8 Minggu) M7 - M14 20 Jun - 17 Ogos 2018 Cuti Awal Muharram - 11 September 2018 (Selasa) Cuti Hari Raya "Idil Fitri - 15 & 16 Jun 2018 (Jumaat & Sabtu) Cuti Hari Keputeraan Yang Di Pertuan Agong - 9 September 2018 (Ahad) Cuti Pertengahan Semester - 13 - 19 Jun 2018 Cuti Hari Kemerdekaan - 31 Ogos 2018 (Jumaat) Ujian 1 M5 & M6 4 - 12 Jun 2018 PEPERIKSAAN AKHIR - 27 Ogos - 7 September 2018 Cuti Hari Wesak - 29 Mei 2018 (Selasa) Cuti Hari Raya "Idil Adha - 22 Ogos 2018 (Rabu) Tambah & Gugur Kursus M1 & M2 7 - 18 Mei 2018 Ulangkaji - 18 - 26 Ogos 2018 KULIAH (6 Minggu) M1 - M6 7 Mei - 12 Jun 2018 Penilaian P & P Pensyarah dan Kemudahan Pengajaran oleh Pelajar M14 13 - 17 Ogos 2018 Cuti Hari Pekerja - 1 Mei 2018 (Selasa) Cetak Slip Kebenaran Menduduki Peperiksaan oleh Pelajar M13 & M14 6 - 17 Ogos 2018 Pra-Diploma - 19 Mac - 4 Mei 2018 Umum Jadual Peperiksaan Akhir M13 6 - 10 Ogos 2018 TAMBAH GUGUR KURSUS TARIKHMINGGUPERKARA TARIKHMINGGUPERKARA UJIAN 1 UJIAN 2 KULIAH CetakSlipKebenaran MendudukiPeperiksaan olehPelajar ULANGKAJI MEI 2018 JUN 2018 JULAI 2018 PenilaianP&PPensyarahdan KemudahanPengajaranolehPelajar UmumJadualPeperiksaanAkhir CUTIPERTENGAHANSEMESTER&CUTIHARIRAYA'IDIL FITRI(13-19/6/2018) PRA-DIPLOMA (19/3 - 4/5/2018) PEPERIKSAANAKHIR KULIAH CUTI ANTARA SEMESTER* SEPTEMBER 2018OGOS 2018 TARIKH PROGRAM KOLEJ UNITI (INTAKE MEI) - PELAJAR BARU BULAN APRIL 2018 Edaran Pelajar Bahagian Akademik
  3. TAKWIM AKADEMIK PROGRAM KOLEJ UNITI (INTAKE JULAI 2018) - PELAJAR LAMA SEMESTER PERTAMA SESI 2018/2019 2/7 - 8/7 9/7 - 15/7 16/7 - 22/7 23/7 - 29/7 30/7 - 5/8 6/8 - 12/8 13/8 - 19/8 20/8 - 26/8 27/8 - 2/9 3/9 - 9/9 10/9 - 16/9 17/9 - 23/9 24/9 - 30/9 1/10 - 7/10 8/10 - 14/10 15/10 - 21/10 22/10 - 28/10 29/10 - 4/11 5/11 - 11/11 12/11 - 18/11 19/11 - 25/11 26/11 - 2/12 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 UJIAN PERTENGAHAN TarikhAkhirTarikDiri(TD)Kursus=14/9/2018 TAMBAH GUGUR KURSUS UJIAN 1 Cuti Hari Kemerdekaan - 31 Ogos 2018 (Jumaat) Cuti Hari Deepavali - 6 November 2018 (Selasa) Ujian Pertengahan M8 & M9 27 Ogos - 7 September 2018 PEPERIKSAAN AKHIR - 22 Oktober - 9 November 2018 KULIAH (7 Minggu) M8 - M14 27 Ogos - 12 Oktober 2018 Ulangkaji - 13 - 21 Oktober 2018 Cuti Hari Raya "Idil Adha - 22 Ogos 2018 (Rabu) Penilaian P & P Pensyarah dan Kemudahan Pengajaran oleh Pelajar Secara Dalam Talian M14 8 - 12 Oktober 2018 Cuti Pertengahan Semester - 18 - 26 Ogos 2018 Cetak Slip Kebenaran Menduduki Peperiksaan oleh Pelajar M13 & M14 1 - 12 Oktober 2018 Ujian 1 M5 & M6 30 Julai - 10 Ogos 2018 Umum Jadual Peperiksaan Akhir M13 1 - 5 Oktober 2018 16 September 2018 (Ahad) Tambah dan Gugur Kursus M1 & M2 3 - 13 Julai 2018 Ujian 2 M11 & M12 18 - 28 September 2018 M1 2 Julai 2018 Tarikh Akhir Tarik Diri (TD) Kursus M10 14 September 2018 (jumaat) KULIAH (7 Minggu) M1 - M7 3 Julai - 17 Ogos 2018 Cuti Hari Malaysia - PEPERIKSAAN AKHIR TARIKHMINGGUPERKARA UJIAN 2 CUTI ANTARA SEMESTER* PenilaianP&PPensyarahdan KemudahanPengajaranoleh Pelajar NOVEMBER 2018BULAN JULAI 2018 OGOS 2018 SEPTEMBER 2018 ULANGKAJI OKTOBER 2018 KULIAH CUTIPERTENGAHANSEMESTER KULIAH TARIKH UmumJadualPeperiksaanAkhir PROGRAM KOLEJ UNITI (INTAKE JULAI) - PELAJAR LAMA - 11 September 2018 (Selasa) TARIKHMINGGUPERKARA Pelajar Daftar Asrama CetakSlipKebenaranMenduduki PeperiksaanolehPelajar Cuti Hari Keputeraan Yang Di Pertuan Agong - 9 September 2018 (Ahad) Cuti Sambutan Maulidur Rasul - 20 November 2018 (Selasa) Cuti Awal Muharram Edaran Pelajar Bahagian Akademik
  4. TAKWIM AKADEMIK PROGRAM KOLEJ UNITI (INTAKE JULAI 2018) - PELAJAR BARU SEMESTER PERTAMA SESI 2018/2019 21/5 - 27/5 28/5 - 3/6 4/6 - 10/6 11/6 - 17/6 18/6 - 24/6 25/6 - 1/7 2/7 - 8/7 9/7 - 15/7 16/7 - 22/7 23/7 - 29/7 30/7 - 5/8 6/8 - 12/8 13/8 - 19/8 20/8 - 26/8 27/8 - 2/9 3/9 - 9/9 10/9 - 16/9 17/9 - 23/9 24/9 - 30/9 1/10 - 7/10 8/10 - 14/10 15/10 - 21/10 22/10 - 28/10 29/10 - 4/11 5/11 - 11/11 12/11 - 18/11 19/11 - 25/11 26/11 - 2/12 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 * tertakluk kepada perubahan TarikhAkhirTarikDiri(TD)Kursus=28/9/2018 UJIAN 2 CUTI ANTARA SEMESTER* CetakSlipKebenaran MendudukiPeperiksaan olehPelajar PRA-DIPLOMA (24/5 - 8/6/2018) PRA-DIPLOMA (25/6 - 20/7/2018) TAMBAH GUGUR KURSUS UJIAN 1 UJIAN PERTENGAHAN BULAN TARIKH PROGRAM KOLEJ UNITI (INTAKE JULAI) - PELAJAR BARU JULAI 2018JUN 2018MEI 2018 CUTIHARIRAYA'IDILFITRI SEPTEMBER 2018 OKTOBER 2018 NOVEMBER 2018 PenilaianP&PPensyarahdan KemudahanPengajaranoleh Pelajar CUTIPERTENGAHANSEMESTER OGOS 2018 UmumJadualPeperiksaanAkhir ULANGKAJI (27 - 31/10/2018) & PEPERIKSAAN AKHIR (1 - 16/11/2018) KULIAHKULIAH TARIKHMINGGUPERKARA TARIKHMINGGUPERKARA Pra-Diploma - 24 Mei - 20 Julai 2018 Ujian Pertengahan M8 & M9 12 - 21 September 2018 Cuti Hari Raya "Idil Fitri - 15 & 16 Jun 2018 (Jumaat & Sabtu) Cuti Hari Malaysia - 16 September 2018 (Ahad) Tarikh Akhir Tarik Diri (TD) Kursus M10 28 September 2018 (Jumaat)KULIAH (5 Minggu) M1 - M5 16 Julai - 17 Ogos 2018 Umum Jadual Peperiksaan Akhir M13 15 - 19 Oktober 2018 Tambah dan Gugur Kursus M1 & M2 16 - 27 Julai 2018 Ujian 2 M11 & M12 1 - 12 Oktober 2018 Cuti Hari Raya "Idil Adha - 22 Ogos 2018 (Rabu) Cuti Pertengahan Semester - 18 - 26 Ogos 2018 27 - 31 Oktober 2018 KULIAH (9 Minggu) M6 - M11 27 Ogos - 26 Oktober 2018 Penilaian P & P Pensyarah dan Kemudahan Pengajaran oleh Pelajar Secara Dalam Talian M14 22 - 26 Oktober 2018 - 31 Ogos 2018 (Jumaat) PEPERIKSAAN AKHIR - 1 - 16 November 2018 Ujian 1 M6 & M7 27 Ogos - 7 September 2018 Ulangkaji - 9 September 2018 (Ahad) Cuti Hari Deepavali - 6 November 2018 (Selasa) Cuti Awal Muharram - 11 September 2018 (Selasa) Cuti Sambutan Maulidur Rasul Cuti Hari Kemerdekaan Cetak Slip Kebenaran Menduduki Peperiksaan oleh Pelajar M13 & M14 15 - 26 Oktober 2018 - 20 November 2018 (Selasa) Cuti Hari Keputeraan Yang Di Pertuan Agong - Edaran Pelajar Bahagian Akademik
  5. TAKWIM AKADEMIK PROGRAM KOLEJ UNITI (INTAKE SEPTEMBER 2018) - PELAJAR BARU SEMESTER PERTAMA SESI 2018/2019 30/7 - 5/8 6/8 - 12/8 13/8 - 19/8 20/8 - 26/8 27/8 - 2/9 3/9 - 9/9 10/9 - 16/9 17/9 - 23/9 24/9 - 30/9 1/10 - 7/10 8/10 - 14/10 15/10 - 21/10 22/10 - 28/10 29/10 - 4/11 5/11 - 11/11 12/11 - 18/11 19/11 - 25/11 26/11 - 2/12 3/12 - 9/12 10/12 - 16/12 17/12 - 23/12 24/12 - 30/12 31/12 - 6/1 7/1 - 13/1 14/1 - 20/1 21/1 - 27/1 28/1 - 3/2 4/2 - 10/2 11/2 - 17/2 18/2 - 24/2 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 * tertakluk kepada perubahan DISEMBER 2018 JANUARI 2019 ULANGKAJI PEPERIKSAANAKHIR CUTIPERAYAAN:HARIRAYA'IDILADHA Ujian Pertengahan M7 & M8 Cuti Sambutan Maulidur Rasul Ujian 2 Umum Jadual Peperiksaan Akhir Cuti Tahun Baru Cina 22 Oktober - 2 November 2018 KULIAH (8 Minggu) M7 - M14 Cetak Slip Kebenaran Menduduki Peperiksaan oleh Pelajar Cuti Hari Krismas Penilaian P & P Pensyarah dan Kemudahan Pengajaran oleh Pelajar Secara Dalam Talian Cuti Tahun Baru 2019 Ulangkaji Cuti Hari Keputeraan Yang Di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Cuti Hari Deepavali - 10 - 21 Disember 2018 M13 24 - 28 Disember 2018 M13 & M14 24 Disember - 4 Januari 2019 PEPERIKSAAN AKHIR 31 Disember 2018 - 4 Januari 2019 - 1 Januari 2019 (Selasa) - 5 - 13 Januari 2019 - 20 November 2018 (Selasa) M11 & M12 Ujian 1 M5 & M6 14 Januari 2019 (Isnin) - 15 - 25 Januari 2019 - 25 Disember 2018 (Selasa) M14 Cuti Pertengahan Semester - - 21 Januari 2019 (Isnin) 3 - 11 November 2018 6 November 2018 (Selasa) - 5 & 6 Februari 2019 (Selasa & Rabu) 12 November - 4 Januari 2019 12 - 23 November 2018 - Cuti Hari Thaipusam Tambah dan Gugur Kursus M1 & M2 24 September - 5 Oktober 2018 Tarikh Akhir Tarik Diri (TD) Kursus KULIAH (6 Minggu) M1 - M6 24 September - 2 November 2018 - Cuti Hari Kemerdekaan - M10 7 Disember 2018 (Jumaat) Cuti Hari Malaysia - 16 September 2018 (Ahad) Cuti Awal Muharram - 11 September 2018 (Selasa) 9 September 2018 (Ahad)Cuti Hari Keputeraan Yang Di Pertuan Agong PRA-DIPLOMA (27/8 - 21/9/2018) TAMBAH GUGUR KURSUS UJIAN 1 UJIAN PERTENGAHAN TarikhAkhirTarikDiri(TD)Kursus=7/12/2018 31 Ogos 2018 (Jumaat) UJIAN 2 Cuti Hari Raya "Idil Adha - 22 Ogos 2018 (Rabu) CUTI ANTARA SEMESTER* Pra-Diploma - 1 Ogos - 21 September 2018 MINGGU TARIKHPERKARA MINGGU CUTIPERTENGAHANSEMESTER KULIAH KULIAH PERKARATARIKH UmumJadualPeperiksaanAkhir PenilaianP&PPensyarahdan KemudahanPengajaranoleh Pelajar NOVEMBER 2018 FEBRUARI 2019 TARIKH PROGRAM KOLEJ UNITI (INTAKE SEPTEMBER) - PELAJAR BARU BULAN OGOS 2018 SEPTEMBER 2018 OKTOBER 2018 CetakSlipKebenaran MendudukiPeperiksaanoleh Pelajar PRA-DIPLOMA (1 - 17/8/2018) Edaran Pelajar Bahagian Akademik
Publicité