Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Algoritmit, ihmiset, ja vallankäyttö

2 171 vues

Publié le

Esitys "Älä elä kuplassa: Algoritmit ja digitaalinen sivistys EU:SSA" -seminaarissa perjantaina 5.10.2018, Eurooppa-salissa, Helsingissä.

  • Login to see the comments

  • Soyez le premier à aimer ceci

Algoritmit, ihmiset, ja vallankäyttö

  1. 1. A L G O R I T M I T, 
 I H M I S E T, J A VA L L A N K ÄY T T Ö Airi Lampinen @airi_ tinyletter.com/airi_
  2. 2. M I TÄ A L G O R I T M I T O VAT ? • Perinteinen tekninen määritelmä – resepti • Oppivat algoritmit ja koneoppiminen
  3. 3. M I TÄ A L G O R I T M I T O VAT ? • Laajempi kokonaisuus – algoritminen järjestelmä • Myytti, kielikuva, puhetapa
  4. 4. A L G O R I T M E I S TA P U H U T TA E S S A 
 O N P U H U T TAVA M Y Ö S D ATA S TA • Miten dataa tuotetaan & kootaan? • Miten dataa luokitellaan & käytetään?
  5. 5. T E K N O L O G I A A O N H E L P O M P I M U U T TA A K U I N K U LT T U U R I A • Teknologia ja arkinen toiminta yhdessä muokkaavat maailmaa • Yhteiskunnan vääristymät ja virheet löytävät tiensä myös digitaalisiin järjestelmiin
  6. 6. A L G O R I T M I S E T J Ä R J E S T E L M ÄT M U I S T U T TAVAT B Y R O K R AT I A A • Kuka päättää säännöistä? Kuka voi vaikuttaa niihin? • Kuka tuntee säännöt ja osaa toimia niiden lomassa?
  7. 7. A L G O R I T M I T J A I H M I S E T 
 T O I M I VAT Y H D E S S Ä • Suuret yritykset & alustatalous • Valtiot, kunnat, & Euroopan unioni • Kansalaisyhteiskunta & arkielämä

×