Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Määramatuse arvutamine Aivar Orav 2012
Sissejuhatus <ul><li>Sellest õppevahendist saab üliõpilane teada: </li></ul><ul><li>Mis on mõõtemääramatus? </li></ul><ul>...
Mõõtemääramatuse definitsioon <ul><li>Mõõtemääramatus (u) on kvantitatiivsele mõõtetulemusele (y) omistatav hajuvust isel...
Standardmääramatus <ul><li>Tavaliselt kasutatakse standardmääramatust, mis tähendab, et määramatus allub matemaatiliselt n...
Laiendmääramatus <ul><li>Analüütilises keemias peetakse piisavaks mõõtetulemuse hajuvusele tõenäosushinnangut 95% (s.o 2SD...
Laiendmääramatus <ul><li>Laiendmääramatuse väljendamine: </li></ul><ul><li>S,P glükoos 7,2 ± 0,4 mmol/L (k=2; norm) </li><...
A-tüüpi ja B-tüüpi hinnang <ul><li>Mõõtemääramatust võib arvutada teadaolevate andmete põhjal (B-tüüpi hinnang) ja eksperi...
Mõõtemääramatuse arvutamine <ul><li>Mõõtemääramatust arvutatakse kõigi teadaolevate määramatuste põhjal järgmiselt: </li><...
Mõõtemääramatuse  arvutamine <ul><li>Mõõtemääramatuse standardmeetodiks peetakse ISO GUM meetodit, kuid viimane on: </li>...
Nordtesti meetod <ul><li>Nordtesti meetodi puhul arvutatakse määramatuse hulka ainult süstemaatiline komponent ja juhuslik...
Nordtesti määramatuse arvutamise meetod <ul><li>Sisaldab kahte mõõtmistulemuse määramatuse allikat (valem 1): </li></ul>Ko...
Näide mõõtemääramatuse arvutamisest glükoosi määramise näitel <ul><li>Selles näites arvutame mõõtemäärmatuse glükoosi </li...
Juhusliku komponendi arvutamine Määramatuse juhusliku komponendi arvutamiseks viidi läbi kaheksa glükoosi kordusmääramist ...
Süstemaatilise komponendi arvutamine <ul><li>Süstemaatilise komponendi määramiseks vajatakse etalonainet (etalonlahust) võ...
Juhusliku ja süstemaatilise komponendi arvutamine tabelarvutusprogrammis Kaheksa kordusmõõtmise tulemust
Juhusliku ja süstemaatilise komponendi arvutamine tabelarvutusprogrammis Kasutatud etalonlahuste väärtused, need on teada...
Juhusliku ja süstemaatilise komponendi arvutamine tabelarvutusprogrammis Etalonlahustest määrati meie meetodiga glükoosi ...
Juhusliku ja süstemaatilise komponendi arvutamine tabelarvutusprogrammis Arvutame iga etalonlahuse kohta suhtelise nihke
Juhusliku ja süstemaatilise komponendi arvutamine tabelarvutusprogrammis Arvutame nihete keskväärtuse
Juhusliku ja süstemaatilise komponendi arvutamine tabelarvutusprogrammis Arvutame nihete standardhälbe
Juhusliku ja süstemaatilise komponendi arvutamine tabelarvutusprogrammis Arvutame süstemaatilise komponendi
Juhusliku ja süstemaatilise komponendi arvutamine tabelarvutusprogrammis Arvutame kordusmõõtmiste standardhälbe
Juhusliku ja süstemaatilise komponendi arvutamine tabelarvutusprogrammis Arvutame variatsioonikoefitsiendi e suhtelise st...
Juhusliku ja süstemaatilise komponendi arvutamine tabelarvutusprogrammis
Süstemaatilise ja juhusliku komponendi arvutamine tabelarvutusprogrammis Vaata, kuidas tabelarvutusprogrammis saab teha a...
<ul><li>Nüüd oleme süstemaatilise ja juhusliku komponendi leidnud, edasi arvutame mõõtemääramatuse. </li></ul>
Laiendmääramatuse arvutamine Glükoosi mõõtemääramatus saadi 12,4%, mis tähendab, et kui labor väljastab glükoosi mõõtetule...
Kokkuvõte <ul><li>Mõõtemääramatus iseloomustab mõõtetulemuse tõenäosuslikku sattumist teatud vahemikku. </li></ul><ul><li...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Määramatus 4

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Määramatus 4

 1. 1. Määramatuse arvutamine Aivar Orav 2012
 2. 2. Sissejuhatus <ul><li>Sellest õppevahendist saab üliõpilane teada: </li></ul><ul><li>Mis on mõõtemääramatus? </li></ul><ul><li>Kuidas mõõtemääramatust arvutada? </li></ul>Sellel pildil on 2L mustikaid, kuid kui täpsem olla ja mõõtemääramatust teades, siis koos mõõtemääramatusega väljendades 2L ±0,05 L ehk selles mannergus on mustikaid 1,95…2,05 L.
 3. 3. Mõõtemääramatuse definitsioon <ul><li>Mõõtemääramatus (u) on kvantitatiivsele mõõtetulemusele (y) omistatav hajuvust iseloomustav tõenäosushinnang ehk piirkond mõõtetulemuse ümber, kuhu mõõtetulemus teatud tõenäosusega peaks sattuma. </li></ul><ul><li>y ± u </li></ul><ul><li>Näide: S,P - glükoos 7,2 (±0,2) mmol/L </li></ul><ul><li>Tegelikkuses ei eksisteeri kunagi mõõtetulemust, millele saaks omistada mingit kindlat väärtust, vaid alati esineb mõõtetulemuse piirkond, kuhu viimane peaks sattuma. Õigem olekski väljendada mõõtetulemusi vahemikuna kui mingi kindla väärtusena. </li></ul><ul><li>Meie näite puhul oleks õige väljendusviis: </li></ul><ul><li> S,P-glükoos 7,0…7,4 mmol/L </li></ul><ul><li>Siiski igapäevases laboripraktikas seda ei tehta, vaid antakse täpne määramistulemus ning vajadusel lisatakse määramatus. </li></ul>
 4. 4. Standardmääramatus <ul><li>Tavaliselt kasutatakse standardmääramatust, mis tähendab, et määramatus allub matemaatiliselt normaaljaotusele. Arvutades mingite mõõtmiste standardhälbe, saame me alati tulemuse, mis iseloomustab 68% tõenäosusega piirkonda (tõenäosushinnang 68%). </li></ul>
 5. 5. Laiendmääramatus <ul><li>Analüütilises keemias peetakse piisavaks mõõtetulemuse hajuvusele tõenäosushinnangut 95% (s.o 2SD piirkond), mis saadakse 1SD määramatuse korrutamisel kahega: </li></ul><ul><li>u x 2 = U k=2;norm </li></ul>Laiendmääramatus Kattetegur Normjaotuslik määramatus Laiendmääramatust tähistatakse U. Standardmääramatusele märgitakse alati ka juurde “norm”, et oleks ausaadav, millise määramatusega tegemist on.
 6. 6. Laiendmääramatus <ul><li>Laiendmääramatuse väljendamine: </li></ul><ul><li>S,P glükoos 7,2 ± 0,4 mmol/L (k=2; norm) </li></ul>
 7. 7. A-tüüpi ja B-tüüpi hinnang <ul><li>Mõõtemääramatust võib arvutada teadaolevate andmete põhjal (B-tüüpi hinnang) ja eksperimentaalsete andmete põhjal (A-tüüpi hinnang). </li></ul><ul><li>Kliinilise keemia laborid kasutavad suurel määral A-tüüpi hinnangul põhinevat määramatust. </li></ul>
 8. 8. Mõõtemääramatuse arvutamine <ul><li>Mõõtemääramatust arvutatakse kõigi teadaolevate määramatuste põhjal järgmiselt: </li></ul>Näiteks: Nitraatide määramisel joogiveest on teada, et spektrofotomeeter annab määramatuse 5%; kalibraatori määramatus on 3% ning volumeetrilisest tehnikast tulenev määramatus on 5%, siis määramatuseks u saadakse 9,6%.
 9. 9. Mõõtemääramatuse arvutamine <ul><li>Mõõtemääramatuse standardmeetodiks peetakse ISO GUM meetodit, kuid viimane on: </li></ul><ul><ul><li>töömahukas </li></ul></ul><ul><ul><li>määramatuse hulka arvestatakse kõik analüütilise meetodi määramatuse komponendid (neid on väga palju) </li></ul></ul><ul><ul><li>mõned määramatuse komponendid võib lihtsalt “ära unustada” </li></ul></ul><ul><li>Lihtsam meetod on Nordtesti meetod </li></ul>
 10. 10. Nordtesti meetod <ul><li>Nordtesti meetodi puhul arvutatakse määramatuse hulka ainult süstemaatiline komponent ja juhuslik komponent. </li></ul><ul><li>Juhuslik komponent on kordusmõõtmistulemuste standardhälve ja süstemaatiline komponent erinevus etalonväärtusest. </li></ul>
 11. 11. Nordtesti määramatuse arvutamise meetod <ul><li>Sisaldab kahte mõõtmistulemuse määramatuse allikat (valem 1): </li></ul>Kordus-mõõt mised CV Nihe etaloni suhtes
 12. 12. Näide mõõtemääramatuse arvutamisest glükoosi määramise näitel <ul><li>Selles näites arvutame mõõtemäärmatuse glükoosi </li></ul><ul><li>määramise meetodile. </li></ul><ul><li>Mõõtemääramatuse arvutamine koosneb </li></ul><ul><li>juhusliku ja </li></ul><ul><li>süstemaatilise määramatuse komponendist. </li></ul>
 13. 13. Juhusliku komponendi arvutamine Määramatuse juhusliku komponendi arvutamiseks viidi läbi kaheksa glükoosi kordusmääramist (määrati glükoosi kaheksa korda ühest ja samast patsiendi seerumist) ning arvutati: a. Absoluutne standardhälve b. Suhteline standardhälve (CV%)
 14. 14. Süstemaatilise komponendi arvutamine <ul><li>Süstemaatilise komponendi määramiseks vajatakse etalonainet (etalonlahust) või tehakse võrdluskatsed teiste laboritega. Meie näite puhul kasutati etalonaineid. Kasutati nelja erinevat etalonlahust. Juhuslik komponent arvutati järgmiselt: </li></ul>
 15. 15. Juhusliku ja süstemaatilise komponendi arvutamine tabelarvutusprogrammis Kaheksa kordusmõõtmise tulemust
 16. 16. Juhusliku ja süstemaatilise komponendi arvutamine tabelarvutusprogrammis Kasutatud etalonlahuste väärtused, need on teada ja etalonlahustega kaasas
 17. 17. Juhusliku ja süstemaatilise komponendi arvutamine tabelarvutusprogrammis Etalonlahustest määrati meie meetodiga glükoosi sisaldus ja kanti tabelisse
 18. 18. Juhusliku ja süstemaatilise komponendi arvutamine tabelarvutusprogrammis Arvutame iga etalonlahuse kohta suhtelise nihke
 19. 19. Juhusliku ja süstemaatilise komponendi arvutamine tabelarvutusprogrammis Arvutame nihete keskväärtuse
 20. 20. Juhusliku ja süstemaatilise komponendi arvutamine tabelarvutusprogrammis Arvutame nihete standardhälbe
 21. 21. Juhusliku ja süstemaatilise komponendi arvutamine tabelarvutusprogrammis Arvutame süstemaatilise komponendi
 22. 22. Juhusliku ja süstemaatilise komponendi arvutamine tabelarvutusprogrammis Arvutame kordusmõõtmiste standardhälbe
 23. 23. Juhusliku ja süstemaatilise komponendi arvutamine tabelarvutusprogrammis Arvutame variatsioonikoefitsiendi e suhtelise standardhälbe
 24. 24. Juhusliku ja süstemaatilise komponendi arvutamine tabelarvutusprogrammis
 25. 25. Süstemaatilise ja juhusliku komponendi arvutamine tabelarvutusprogrammis Vaata, kuidas tabelarvutusprogrammis saab teha arvutusi (valemid nähtavad)
 26. 26. <ul><li>Nüüd oleme süstemaatilise ja juhusliku komponendi leidnud, edasi arvutame mõõtemääramatuse. </li></ul>
 27. 27. Laiendmääramatuse arvutamine Glükoosi mõõtemääramatus saadi 12,4%, mis tähendab, et kui labor väljastab glükoosi mõõtetulemuse, siis selle väärtuse määramatus on 12% ehk näiteks väärtusel 7,8 mmol/L on määramatuseks 7,8x0,12=0,92 mmol/L ehk 7,8±0,92mmol/L
 28. 28. Kokkuvõte <ul><li>Mõõtemääramatus iseloomustab mõõtetulemuse tõenäosuslikku sattumist teatud vahemikku. </li></ul><ul><li>Mõõtemääramatuse arvutamiseks on mitmeid võimalusi. Nordtesti meetod on lihtsam, selle arvutamiseks vajatakse juhuslikku ja süstemaatilist määramatuse komponenti. </li></ul>

×