โดย
ครูจิม ไพสิฐพานิชตระกูล
ตำาแหน่ง ครูชำานาญการ
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยา
บทเรียนออนไลน์
รายวิชา ทักษะอ่าน-เขียน 3 ( รหัส
...
Le passé composé
รูปแบบของกริยาในกาลอดีต le passé
composé ประกอบด้วย
Auxiliaire (กริยาช่วย avoir หรือ être ที่กระจายใน
รูป...
Le passé composé
**กริยาส่วนใหญ่เมื่ออยู่ในรูปแบบของกริยาส่วนใหญ่เมื่ออยู่ในรูปแบบของ lele
passpasséé composcomposéé
ต้องใ...
Le passé composé
**กริยาส่วนใหญ่เมื่ออยู่ในรูปแบบของกริยาส่วนใหญ่เมื่ออยู่ในรูปแบบของ le
passé composé
ต้องใช้กริยาช่วยต้อ...
แล้วส่วนน้อยที่เหลือ คือกริยาที่ต้อง
ใช้Auxiliaire êtreêtre มีกริยาตัวใดบ้าง
อยากรู้ใช่ไหมคะ ?
Le passé composé
Auxilliair...
Le passé composé
1.1.ใช้กริยาช่วยใช้กริยาช่วย êtreêtre กับกริยาดังต่อไปนี้กับกริยาดังต่อไปนี้
AuxiliareAuxiliare êtreêtre ...
Le passé composé
เมื่อใช้กริยาช่วย êtreêtre แล้ว le participe passle participe passéé
s’accord avecs’accord avec le sujetl...
2.ใช้กริยาช่วย êtreêtre กับกริยาที่มี se อยู่ข้างหน้า
และ le P.P.le P.P.ต้องเปลี่ยนแปลงเพศพจน์ตาม
ประธาน โดยเฉพาะกลุ่มกริย...
Le passé composé
Exemple:
Hier,Monsieur Saunier s’est fâché d’avoir
manqué le rendez-vous avec sa secrétaire.
Mais Madame ...
Le passé composé
Auxilliaire ‘avoir’ ou ‘être’ + p.p.(le participe passé)
แล้วรูปกริยาอดีตกาล ที่เป็นส่วนของ lele
particip...
Le passé composé
La formation du participe passéLa formation du participe passé รูปแบบของรูปแบบของ
p.p.p.p. On peut regrou...
Le passé composé
2.กริยา L’infinitif กลุ่มที่2ที่ลงท้ายด้วย v.-ir
ให้ตัด r ออกได้
le participe passé
Exemple:
choischoisir...
Le passé composé
3.กริยา L’infinitif กลุ่มที่3มีรูป p.p.หลาก
หลาย พอสรุปได้ดังนี้
3.1 กริยาที่ลงท้ายด้วย -aître และ -oir ใ...
Le passé composé
3.2 กริยา L’infinitif กลุ่มที่3 ที่ลงท้าย
ด้วย -ir ให้ตัด r ออก ได้ le participe
passé
Exemple:
partparti...
Le passé composé
3.3 กริยา L’infinitif กลุ่มที่3 ที่ลงท้าย
ด้วย -ire ให้ตัดส่วนท้ายออก แล้ว
เติม it ได้ le participe passé...
Le passé composé
กลุ่มกริยา : prendre
pris
กลุ่มกริยา : mettre mis
Exemple:Exemple:
apapprendreprendre
(เรียน )
comcompren...
Le passé composé
กริยาที่ยกเว้นต่อไปนี้ต้อง
จดจำาให้ได้นะครับ
Les participes passés irréguliersLes participes passés irrég...
เราใช้กริยาอดีตกาล le passé composé
ในกรณีต่อไปนี้
Le passé composé
LL’’eemmploi du pploi du passé composéassé composé
1.u...
Tu as raison! ถูกต้อง
Le passé composé
2.une succession d’actions2.une succession d’actions
(quand on raconte une histoire...
Le passé composé
3.une action limitée dans le temps3.une action limitée dans le temps
การกระทำาที่เกิดขึ้นเฉพาะช่วงเวลาหนึ...
Le passé composé
4.une action qui a eu lieu avant le moment4.une action qui a eu lieu avant le moment
présentprésent การกร...
Le passé composé
Auxilliaire ’avoir’ ou ’être’+ p.p.(le participe passé)
Alors,tu as déjà compris le
passé composé? เอาล่ะ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

1 พื้นฐาน passe compose

804 vues

Publié le

Publié dans : Formation
0 commentaire
0 j’aime
Statistiques
Remarques
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
804
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
207
Actions
Partages
0
Téléchargements
4
Commentaires
0
J’aime
0
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

1 พื้นฐาน passe compose

 1. 1. โดย ครูจิม ไพสิฐพานิชตระกูล ตำาแหน่ง ครูชำานาญการ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยา บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ทักษะอ่าน-เขียน 3 ( รหัส วิชา ฝ43203 )สาระความรู้พื้นฐาน เรื่อง Le passé composé
 2. 2. Le passé composé รูปแบบของกริยาในกาลอดีต le passé composé ประกอบด้วย Auxiliaire (กริยาช่วย avoir หรือ être ที่กระจายใน รูปของle présent de l’indicatif)+p.p.(le participe passé) Exemple: Nicole a passé ses vacances à la plage. Elle est restée au soleil pendant des heures pour se bronzer. แล้วจะเลือกใช้Auxiliaire กริยา ช่วย avoir หรือ être ให้ถูกต้อง ได้อย่างไรล่ะคะ ! La forme du verbe au passé composé
 3. 3. Le passé composé **กริยาส่วนใหญ่เมื่ออยู่ในรูปแบบของกริยาส่วนใหญ่เมื่ออยู่ในรูปแบบของ lele passpasséé composcomposéé ต้องใช้กริยาช่วยต้องใช้กริยาช่วย avoiravoir+le participe+le participe passpasséé On forme le passé composé avec l’auxiliare ‘avoir’ pour la majorité des verbes: กระจายกริยาช่วย avoiravoir ใช่ไหมครับ สบายมาก! J’ai , Tu as , Il/Elle a Nous avons , Vous avez , Ils/Elles ont ถูกต้อง! แล้วอย่าลืม le passle passéé composcomposéé ต้องมีส่วนที่เป็น lele
 4. 4. Le passé composé **กริยาส่วนใหญ่เมื่ออยู่ในรูปแบบของกริยาส่วนใหญ่เมื่ออยู่ในรูปแบบของ le passé composé ต้องใช้กริยาช่วยต้องใช้กริยาช่วย avoiravoir++le participe passle participe passéé ExempleExemple: J’J’aiai ttélééléphonphonéé (téléphoner) Tu asas rrééussiussi (réussir) Il aa lulu (lire) Elle aa faitfait (faire) Nous avonsavons chantchantéé (chanter) Vous avezavez éécritcrit (écrire) Ils ontont reçureçu (reçevoir) Elles ontont ditdit (dire) …etc.…etc. On forme le passé composé avec l’auxiliare ‘avoiravoir’ pour la majorité des verbes: มีกริยามากจริงๆครับ ที่ใช้กริยาช่วย avoir แล้วจะจำาได้หรือนี่ ได้สิ! เราก็จดจำากริยาเฉพาะส่วนน้อยที่
 5. 5. แล้วส่วนน้อยที่เหลือ คือกริยาที่ต้อง ใช้Auxiliaire êtreêtre มีกริยาตัวใดบ้าง อยากรู้ใช่ไหมคะ ? Le passé composé Auxilliaire ’avoir’ ou ‘être’ + p.p.(le participe passé) ใช่เลย! ส่วนกริยาช่วย êtreêtre พวกเรากระจายได้อยู่แล้ว ครับ อ้าวลองดูซิ เจ้า กระรอก! VoilVoilàà!! Je suissuis , Tu eses , Il/Elle estest Nous sommessommes , Vous êtes , Ils/Elles sontsont
 6. 6. Le passé composé 1.1.ใช้กริยาช่วยใช้กริยาช่วย êtreêtre กับกริยาดังต่อไปนี้กับกริยาดังต่อไปนี้ AuxiliareAuxiliare êtreêtre avecavec verbes suivants:verbes suivants: Aller (ไป) Venir (มา) Revenir (กลับ มา) Arriver (มา ถึง) Partir (จาก ไป) Retourner*(หัน กลับ) Entrer *(เข้า) Sortir* (ออก) Rentrer (กลับ มา) Tomber (ตก,หล่น) Rester (ค้าง,พักอยู่) Demeurer (พัก อยู่) Monter *(ขึ้น) Descendre*(ล ง) Passer* (ผ่าน) Naître (เกิด) Mourir (ตาย) Décéder (ตาย) อ๋อ! แค่ นี้เอง จำาได้ อยู่แล้วIl estest sortisorti de la maison à midi et il aa sortisorti la voiturela voiture du garage.เขาออกจากบ้านตอนเที่ยง และ เขาได้เอา
 7. 7. Le passé composé เมื่อใช้กริยาช่วย êtreêtre แล้ว le participe passle participe passéé s’accord avecs’accord avec le sujetle sujet ดังตัวอย่าง Exemple:Exemple: Cet été,Nick estest partiparti en vacances en vélo. Mais Dianne estest partiepartie en vacances en camionette avec sa famille. หน้าร้อนนี้ นิคได้ไปเที่ยวพักผ่อน ด้วยการปั่นจักรยาน แต่ไดแอนได้ไปเที่ยวพักผ่อนด้วยรถตู้กับ ครอบครัวของหล่อน เมื่อใช้กริยาช่วย êtreêtre แล้วอย่าลืมว่า p.p. (le participe passé) ต้องผันเพศพจน์ตาม ประธาน นะครับ !
 8. 8. 2.ใช้กริยาช่วย êtreêtre กับกริยาที่มี se อยู่ข้างหน้า และ le P.P.le P.P.ต้องเปลี่ยนแปลงเพศพจน์ตาม ประธาน โดยเฉพาะกลุ่มกริยาที่มีความ หมายกระทำาต่อประธานเอง ( des verbes pronominaux) AuxilliareAuxilliare êtreêtre avecavec verbes suivants:verbes suivants: Le passé composé S’arrêter (หยุด) Se promener (เดินเล่น) S’endormir(หลับ) Se réveiller (ตื่น) Se lever (ลุกขึ้น) Se coucher (นอนลง) Se reposer (พัก ผ่อน) Se fâcher (โกรธ) S’interesser (สนใจ) S’ennuyer (เบื่อ) Se Se baigner (เล่นนำ้า) ดูพอเป็น ตัวอย่าง นะ ครับ ...,etc.
 9. 9. Le passé composé Exemple: Hier,Monsieur Saunier s’est fâché d’avoir manqué le rendez-vous avec sa secrétaire. Mais Madame Saunier et ses copains , ils se sont promenés en équitation sur la plage. เมื่อวานนี้ คุณโซนีเย่โกรธที่พลาดนัด กับเลขานุการของเขา แต่คุณนายโซนีเย่ กับเพื่อนๆของหล่อนได้ ไปขี่ม้าเล่นบนชายหาด แต่อีกหน่อย เธอจะได้เรียนรู้ว่า ยังมีกริยาที่ขึ้นต้นด้วย se แล้ว รูป p.p.(le participe passé) ไม่ต้อง
 10. 10. Le passé composé Auxilliaire ‘avoir’ ou ‘être’ + p.p.(le participe passé) แล้วรูปกริยาอดีตกาล ที่เป็นส่วนของ lele participe passparticipe passé=é=p.p.p.p. มีหลักเกณฑ์อย่างไร บ้างคะ! เรามีหลักเกณฑ์ของ LaLa formation du p.p.formation du p.p. ให้ สังเกต แล้วจดจำา
 11. 11. Le passé composé La formation du participe passéLa formation du participe passé รูปแบบของรูปแบบของ p.p.p.p. On peut regrouper les participes passés les plus courants de la manière suivante: เราจัดกลุ่ม les participes passés ของ กริยาที่ใช้กันอยู่เสมอๆ โดยวิธีการดังนี้ ครับ! 1.กริยาL’infinitifกลุ่มที่1หรือที่ลงท้ายด้วย v.- erให้ตัด er ออกแล้วเติม é ได้ le participe passé ดังตัวอย่าง achetacheterer (ซื้อ) achetachetéé mangmangerer (กิน) mangmangéé parlparlerer (พูด) parlparléé C’est facile!C’est facile! ง่ายง่าย
 12. 12. Le passé composé 2.กริยา L’infinitif กลุ่มที่2ที่ลงท้ายด้วย v.-ir ให้ตัด r ออกได้ le participe passé Exemple: choischoisirir(เลือก) choischoisii finfinirir(ทำาเสร็จ) finfinii grandgrandirir(เติบโต) grandgrandii envahenvahirir(รุกราน) envahenvahii rréusséussirir(ประสบ ความสำาเร็จ) réussréussii La formation du participe passéLa formation du participe passé รูปแบบของรูปแบบของ p.p.p.p. La formation du participe passéLa formation du participe passé รูปแบบของรูปแบบของ p.p.p.p. Encore facile!Encore facile! ง่ายอีกละง่ายอีกละ!!
 13. 13. Le passé composé 3.กริยา L’infinitif กลุ่มที่3มีรูป p.p.หลาก หลาย พอสรุปได้ดังนี้ 3.1 กริยาที่ลงท้ายด้วย -aître และ -oir ให้ ตัดส่วนท้ายออก แล้วเติม u ได้ le participe passé Exemple: connconnaîtreaître (รู้จัก) connconnuu apparaîtreapparaître(ปรา กฎ) apparapparuu voirvoir (มองดู) vvuu La formation du participe passéLa formation du participe passé รูปแบบของรูปแบบของ p.p.p.p. La formation du participe passéLa formation du participe passé รูปแบบของรูปแบบของ p.p.p.p. ยกเว้น: pouvpouvoiroir(สามารถ)- pu /- pu / Bien attentionBien attention! ตั้งใจนะ!
 14. 14. Le passé composé 3.2 กริยา L’infinitif กลุ่มที่3 ที่ลงท้าย ด้วย -ir ให้ตัด r ออก ได้ le participe passé Exemple: partpartirir (เดิน ทางไป) partiparti servservirir (เสริพ) serviservi saissaisirir (จับ ยึด) saisisaisi ……etc.etc. La formation du participe passéLa formation du participe passé รูปแบบของรูปแบบของ p.p.p.p. La formation du participe passéLa formation du participe passé รูปแบบของรูปแบบของ p.p.p.p. ยกเว้น: กลุ่ม venir -venir - venuvenu ,, กลุ่มtenirtenir -- tenutenu
 15. 15. Le passé composé 3.3 กริยา L’infinitif กลุ่มที่3 ที่ลงท้าย ด้วย -ire ให้ตัดส่วนท้ายออก แล้ว เติม it ได้ le participe passéExemple: ddireire (พูด) dditit écrécrireire (เขียน) écrécritit fafaireire (ทำา) fafaitit ..etc. La formation du participe passéLa formation du participe passé รูปแบบของรูปแบบของ p.p.p.p. La formation du participe passéLa formation du participe passé รูปแบบของรูปแบบของ p.p.p.p. ยกเว้น : lire (อ่าน) – lu , boire (ดื่ม) – bu plaîre (ทำาให้พอใจ) – plu
 16. 16. Le passé composé กลุ่มกริยา : prendre pris กลุ่มกริยา : mettre mis Exemple:Exemple: apapprendreprendre (เรียน ) comcomprendreprendre( (เข้า ใจ) apapprispris comcomprispris adadmettremettre( (ยอมรับ adadmismis La formation du participe passéLa formation du participe passé รูปแบบของรูปแบบของ p.p.p.p.
 17. 17. Le passé composé กริยาที่ยกเว้นต่อไปนี้ต้อง จดจำาให้ได้นะครับ Les participes passés irréguliersLes participes passés irréguliers ** peindpeindrere (ทาสี) peintpeint ** vivrevivre (มีชีวิต) ** nanaîtreître (เกิด) ** moumourirrir (ตาย) ** êtreêtre vécuvécu néné mortmort étéété La formation du participe passéLa formation du participe passé รูปแบบของรูปแบบของ p.p.p.p. มีดาว ต้อง จำาได้แน่
 18. 18. เราใช้กริยาอดีตกาล le passé composé ในกรณีต่อไปนี้ Le passé composé LL’’eemmploi du pploi du passé composéassé composé 1.une action totalement terminée1.une action totalement terminée (à un moment précis du passé) การกระทำาที่เสร็จสิ้นไปแล้วในอดีต ExEx:: Tu as couru jusqu'ici depuis ce matin ? เธอได้วิ่งมาจนถึงที่นี่แล้ว ตั้งแต่เมื่อเช้านี้หรือ ? C’est ça ! ใช่แล้ว!
 19. 19. Tu as raison! ถูกต้อง Le passé composé 2.une succession d’actions2.une succession d’actions (quand on raconte une histoire ) ใช้เล่าเรื่อง หรือ ลำาดับ เหตุการณ์ การกระทำาในอดีต Exemple:Exemple: La nuit dernière,un voleur est entré dans ma maison. D’abord,il est allé dans la chambre, puis il a ouvert le tiroir du bureau et il a pris de l’argent, ensuite il est passé dans la cuisine où il a mangé des gâteaux.Enfin,il est sorti doucement. สังเกตได้ว่า มีคำาลำาดับเหตุการณ์ ตั้งแต่ เริ่มต้น (D’abord) ดำาเนินต่อไป (puis / ensuite) จนจบ (Enfin) นะคะ! LL’’eemmploi du pploi du passé composéassé composé
 20. 20. Le passé composé 3.une action limitée dans le temps3.une action limitée dans le temps การกระทำาที่เกิดขึ้นเฉพาะช่วงเวลาหนึ่ง ในอดีต Exemple:Exemple: LL’’eemmploi du pploi du passé composéassé composé ลองสังเกต แล้วจะได้ใช้ อย่างถูกต้องนะครับ! Hier,ton copain a fait du bateau à voile toute la journée. (เมื่อวานนี้ เพื่อนชายของเธอเล่นเรือใบตลอดทั้ง วัน)
 21. 21. Le passé composé 4.une action qui a eu lieu avant le moment4.une action qui a eu lieu avant le moment présentprésent การกระทำาที่เกิดขึ้นไปแล้ว ก่อนหน้าการก ระทำาที่เกิดอยู่ในปัจจุบัน Exemple:Exemple: LL’’eemmploi du pploi du passé composéassé composé สังเกตว่า p.pp.p.. เปลี่ยนแปลงเพศพจน์ตาม C.O.D ด้วยนะครับ ส่วน ความรู้เรื่องนี้จะอยู่ในบท Pierre utilise encore la voiture que son père lui a donnée il y a 5 ans. (ปีแอร์ยังคงใช้รถยนต์ที่พ่อของเขาให้ มา เมื่อ5ปีที่แล้ว)
 22. 22. Le passé composé Auxilliaire ’avoir’ ou ’être’+ p.p.(le participe passé) Alors,tu as déjà compris le passé composé? เอาล่ะ! เธอ เข้าใจกริยากาลอดีตle passé composé แล้วใช่ไหม? Oui,j’ai bien compris! ครับผม เข้าใจแล้ว !ทดสอบคราวนี้ ต้องได้ คะแนนดีแน่ๆ ครับ Bon courage! สู้ๆ นะลูก!

×