โดย
นางสาวจิม ไพสิฐพานิชตระกูล
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยฯ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
บทเร...
1. LES HYPOTHЀSES sur LE FUTUR
การสมมติอนาคตที่เป็นจริง แน่นอน :
1. Si
hypothèse
เหตุการณ์ที่สมมติ
conséquence
ผลลัพธ์ที่จ...
I. Complétez les phrases avec une hypothèse correcte:
1. Si elle _(revenir)_ à Paris, elle _(habiter)_ à l’hôtel.revient h...
2. LES HYPOTHЀSES sur LE PRÉSENT
การสมมติสิ่งที่อยากให้เกิดในปัจจุบัน อาจเป็นจริง,ไม่แน่นอน:
2.Si
hypothèse
เหตุการณ์ที่สม...
II. Complétez les phrases avec une hypothèse correcte:
1. Cette année, si j’avais des vacances, je _(voyager)_ en
bateau à...
3. LES HYPOTHЀSES sur LE PASSÉ
การสมมติสิ่งที่อยู่ในอดีต ไม่มีโอกาสเป็นจริง, เป็นไปไม่ได้:
3.Si
hypothèse
เหตุการณ์ที่สมมต...
III. Complétez les phrases avec une hypothèse correcte:
1. Dommage! Si vous étiez allé à la soirée hier soir,
vous ___(ren...
C’est fini! Bravo!
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Si 1 2_3

772 vues

Publié le

Publié dans : Formation
0 commentaire
0 j’aime
Statistiques
Remarques
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
772
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
246
Actions
Partages
0
Téléchargements
4
Commentaires
0
J’aime
0
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

Si 1 2_3

  1. 1. โดย นางสาวจิม ไพสิฐพานิชตระกูล ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยฯ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ภาษาฝรั่งเศส 5 (รหัสวิชา ฝ33241) สาระความรู้พื้นฐาน เรื่อง LES HYPOTHЀSES
  2. 2. 1. LES HYPOTHЀSES sur LE FUTUR การสมมติอนาคตที่เป็นจริง แน่นอน : 1. Si hypothèse เหตุการณ์ที่สมมติ conséquence ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจริง, แน่นอน + présent, présent futur simple impératif Ex: Si j’ai beaucoup d’argent, on vient me voir plus souvent. S’il pleut, prends ton parapluie. Si tu veux être en forme, tu devras faire du sport.
  3. 3. I. Complétez les phrases avec une hypothèse correcte: 1. Si elle _(revenir)_ à Paris, elle _(habiter)_ à l’hôtel.revient habitera 2. Quelle voiture _(acheter)_ -vous si vous _(changer)_ de voiture? achèterez changez 3. Demain, si Frank m’ _(appeler)_ , je l’ _(inviter)_ à dîner.appelle inviterai 4. Si tu _(vouloir)_ éviter les embouteillages, _(partir)_en véloveux pars 5. Si on _(fêter)_ un anniversaire, il y _(avoir)_ un gâteau.fête aura
  4. 4. 2. LES HYPOTHЀSES sur LE PRÉSENT การสมมติสิ่งที่อยากให้เกิดในปัจจุบัน อาจเป็นจริง,ไม่แน่นอน: 2.Si hypothèse เหตุการณ์ที่สมมติ conséquence ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นอาจเป็นจริง, ไม่แน่นอน + imparfait, conditionnel présent :มีรูปกริยาดังนี้ นาส่วนรากของfutur simple เติมส่วนท้าย ด้วยหางของ imparfait(-ais, -, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient Ex: Si Rémi finissait son travail à temps, il partirait en voyage. Si j’avais assez d’argent, je changerais de voiture.
  5. 5. II. Complétez les phrases avec une hypothèse correcte: 1. Cette année, si j’avais des vacances, je _(voyager)_ en bateau à voile. voyagerais 2. Si Paul n’ _(être)_ pas malade, il _(aller)_ en vacances de neige cet hiver. était irait 3. Dianne, ta vie _(changer)_ complètement si tu _(épouser)_ cet homme. changerait épousais 4. Si j’ _(être)_ à ta place, j’ _(accepter)_ cet emploi sans hésiter étais accepterais 5. Aujourd’hui, s’il _(neiger)_ , on _(rester)_ dedans ou on _(faire)_ du ski. neigeait resterait ferait
  6. 6. 3. LES HYPOTHЀSES sur LE PASSÉ การสมมติสิ่งที่อยู่ในอดีต ไม่มีโอกาสเป็นจริง, เป็นไปไม่ได้: 3.Si hypothèse เหตุการณ์ที่สมมติ conséquence ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นอาจเป็นจริง, ไม่แน่นอน + plus-que-parfait, conditionnel passé :มีรูปกริยา 2 ส่วนดังนี้ auxiliaire (กริยาช่วย) v.être ou v.avoir (au conditionnel présent) + participe passé (p.p.) Ex: Le mois dernier, si Raimond n’avait pas parié, sa vie ne aurait pas été misérable.
  7. 7. III. Complétez les phrases avec une hypothèse correcte: 1. Dommage! Si vous étiez allé à la soirée hier soir, vous ___(rencontrer)___ votre vieille amie.auriez rencontré 2. Si le chauffeur _(ne pas boire)_ , l’accident __(ne pas se passer)__ . n’avait pas bu ne serait pas passé 3. La veille, nous ____(dîner)____ dans le jardin s’il _(ne pas pleuvoir)_ . aurions dîné n’avait pas plu 4. S’il y __(avoir)___ trop de vent, ils __(ne pas prendre)__ un bain de soleil. avait eu n’auraient pas pris 5.Si Xavier __(ne pas finir)__ son travail, il ____(ne pas s’arrêter)____ et il ___(ne pas voir)__ la télé.n’aurait pas vu n’avait pas fini ne se serait pas arrêté
  8. 8. C’est fini! Bravo!

×