Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Permainan Mencari Harta Karun Peringkat SekolahSempena Program Bulan Bahasa MelayuKelolaan Panitia Bahasa Melayu SJKC Guno...
6. Sekiranya terdapat dua atau lebih kumpulan yang memperoleh mata permainankeseluruhan yang sama, maka pengadil permainan...
Sila nyatakan …………………... ( 5 markah )Jawapan :( Tip soalan seterusnya : Sila cari kad soalan seterusnya di kawasan kantin ...
Sila nyatakan nama ………………….. ( 5 markah )Jawapan :( Tip soalan seterusnya : Sila cari kad soalan seterusnya di kawasan pon...
Jawapan :( Tip soalan seterusnya : Sila cari kad soalan seterusnya di kawasan Pondok Penyayang )Soalan 10Sila nyatakan sal...
Jawapan :( Tip soalan seterusnya : Sila cari kad soalan seterusnya di kawasan Pondok Penyayang )Soalan 10Sila nyatakan sal...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Soalan mencari harta karun bm 2012

9 080 vues

Publié le

Publié dans : Formation
  • Soyez le premier à commenter

Soalan mencari harta karun bm 2012

  1. 1. Permainan Mencari Harta Karun Peringkat SekolahSempena Program Bulan Bahasa MelayuKelolaan Panitia Bahasa Melayu SJKC Gunong Rapat, Ipoh.Arahan Permainan ;1. Permainan ini terbuka kepada murid-murid Tahap Dua. Para pemain dibahagikanmengikut kumpulan tertentu ( berdasarkan warna kad permainan ). Setiap kumpulanboleh terdiri daripada 5 hingga 10 orang pemain mengikut kesesuaian.2. Setiap kumpulan dikehendaki menjawab 10 soalan objektif yang disediakan dalambentuk kad-kad berwarna mengikut warna identiti setiap kumpulan. Warnakeseluruhan kad bagi setiap kumpulan adalah berbeza untuk memastikan parapemain dapat mengecam warna kad masing-masing dengan lebih mudah. Jika parapemain tersalah mengambil kad atau mungkin dengan sengaja mengambil kadkumpulan lain dengan tujuan untuk menipu permainan, maka kumpulan tersebutboleh tersingkir lebih awal.3. Setiap kad tersebut mengandungi satu soalan pengetahuan am. Seorang pencatatbagi setiap kumpulan ( hanya pencatat dibekalkan dengan pen ) dikehendaki menulisjawapan yang betul pada kad tersebut dan dikehendaki mengumpulkan kesemua kad-kad tersebut sebelum diserahkan kepada pengadil permainan. Kad-kad tersebut akandiletakkan di kawasan-kawasan tertentu di sekitar kawasan permainan. Kad-kad tersebut bolehlah diletakkan sama ada secara tersembunyi atau sebaliknyabergantung kepada keadaan tempat permainan tersebut. Pada setiap kad yangdisediakan terdapat petunjuk tentang kedudukan kad-kad yang seterusnya.4. Jawapan bagi setiap kad yang diletakkan itu boleh diperolehi pada maklumat-maklumat am yang terdapat pada kawasan di mana kad-kad tersebutdiletakkan. Para pemain dilarang meniru atau menipu ( sama ada berbincangdengan kumpulan lain atau sebaliknya ) semasa permainan berlangsung. Pada awalpermainan, pengadil hendaklah menyerahkan salah satu kad tersebut kepada ketuakumpulan. Kad yang diserahkan itu hendaklah tidak sama turutannya.Misalnya, Kumpulan Merah diberikan kad yang ke-10, Kumpulan Kuning diberikankad yang ke-2 dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk mengelakkan para pemainmencari kad tersebut secara serentak di kawasan yang sama.5. Sekiranya ada kumpulan yang telah berjaya melaksanakan kesemua tugasan yangdiberikan, pada pemain dikehendaki beratur secara berkumpulan di tempat yangdisediakan untuk proses pengiraan markah atau tindakan seterusnya oleh pengadilpermainan. Sekiranya bilangan peserta bagi setiap kumpulan tidak mencukupi, makaproses pengiraan markah bagi kumpulan tersebut tidak dapat dijalankan. Para pemaindilarang mengganggu pemain kumpulan lain semasa permainan berlangsung. Penalti( tolak mata permainan ) boleh dikenakan sekiranya berlaku gangguan atausebaliknya.1
  2. 2. 6. Sekiranya terdapat dua atau lebih kumpulan yang memperoleh mata permainankeseluruhan yang sama, maka pengadil permainan hendaklah mengemukakanantara 1 atau 3 atau 5 soalan lisan tambahan untuk menentukan johan sebenar.Soalan ini diajukan secara lisan kepada kesemua pemain apabila tamat prosespengiraan mata. Peserta bagi setiap kumpulan yang paling pantas menjawab soalantersebut akan dikira sebagai pemenang. Soalan tersebut disertakan di bawah ini.7. Hadiah-hadiah akan disediakan untuk satu kumpulan sahaja yang berjayamenjawab dengan betul kesemua soalan yang dikemukakanSoalan-soalan tambahan bagi Permainan Mencari Harta Karun.1. Nyatakan nama 2 buah sekolah lain yang terletak berhampiran dengan sekolah kamu ?2. Nyatakan bilangan warna yang terdapat pada bendera Malaysia ?3. Nyatakan nama rasmi bagi bendera Malaysia ?4. Nyatakan nama yang lengkap bagi negeri Perak ?5. Nyatakan 2 prinsip Rukun Negara yang kamu tahu ?SELAMAT MENCUBA.Disediakan oleh ;Jawatankuasa Pelaksana Program Mencari Harta Karun,Panitia Bahasa Melayu,SJK( C ) Gunong Rapat, Ipoh,Perak Darul Ridzuan.JUN 2013Soalan 12
  3. 3. Sila nyatakan …………………... ( 5 markah )Jawapan :( Tip soalan seterusnya : Sila cari kad soalan seterusnya di kawasan kantin )Soalan 2Sila tuliskan alamat ……………………………( 5 markah )Jawapan :( Tip soalan seterusnya : Sila cari kad soalan seterusnya di kawasan Pondok Ilmu )Soalan 3Sila nyatakan dua ……………………………( 5 markah )Jawapan :( Tip soalan seterusnya : Sila cari kad soalan seterusnya di kawasan Pondok Penyayang )Soalan 4Sila nyatakan visi ……………………... ( 5 markah )Jawapan :( Tip soalan seterusnya : Sila cari kad soalan seterusnya di kawasan laluan ilmu )Soalan 53
  4. 4. Sila nyatakan nama ………………….. ( 5 markah )Jawapan :( Tip soalan seterusnya : Sila cari kad soalan seterusnya di kawasan pondok di tepi padang )Soalan 6Sila nyatakan jumlah …………………….. ( 5 markah )Jawapan :( Tip soalan seterusnya : Sila cari kad soalan seterusnya di kawasan padang )Soalan 7Sila nyatakan . ( 5 markah )Jawapan :( Tip soalan seterusnya : Sila cari kad soalan seterusnya di kawasan belakang kantin )Soalan 8Sila nyatakan nama ……………………………….( 5 markah )Jawapan :( Tip soalan seterusnya : Sila cari kad soalan seterusnya di kawasan Pondok Ilmu )Soalan 9Sila nyatakan dua daripada …………………………. ( 5 markah )4
  5. 5. Jawapan :( Tip soalan seterusnya : Sila cari kad soalan seterusnya di kawasan Pondok Penyayang )Soalan 10Sila nyatakan salah satu ……………………………... ( 5 markah )Jawapan :( Tip soalan seterusnya : Sila cari kad soalan seterusnya di sekitar kawasan Pondok Ilmu )***Sila potong cebisan kad-kad soalan di atas secara berasingan mengikut nombor soalan.Kemudian, lipatkan kertas soalan tersebut dan tampalkan pada mana-mana bahagian yangsesuai mengikut kawasan yang telah ditetapkan. Setelah selesai permainan, kumpulkan kad-kad soalan mengikut warna kumpulan untuk dinilai.5
  6. 6. Jawapan :( Tip soalan seterusnya : Sila cari kad soalan seterusnya di kawasan Pondok Penyayang )Soalan 10Sila nyatakan salah satu ……………………………... ( 5 markah )Jawapan :( Tip soalan seterusnya : Sila cari kad soalan seterusnya di sekitar kawasan Pondok Ilmu )***Sila potong cebisan kad-kad soalan di atas secara berasingan mengikut nombor soalan.Kemudian, lipatkan kertas soalan tersebut dan tampalkan pada mana-mana bahagian yangsesuai mengikut kawasan yang telah ditetapkan. Setelah selesai permainan, kumpulkan kad-kad soalan mengikut warna kumpulan untuk dinilai.5

×