Publicité

Open Data

National Technology Officer / Chief Security Advisor Microsoft / Swedish Fiction Writer à Dataföreningen - för kunskap och kontakter
4 Dec 2009
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Open Data

Notes de l'éditeur

  1. Information decentraliseras, raderas aldrig och tappar sin metadataCloud computing kommer ”frigöra” information Privacyfrågor och ägandeskapet av informationen förvandlas till en hägring
  2. Information decentraliseras, raderas aldrig och tappar sin metadataCloud computing kommer ”frigöra” information Privacyfrågor och ägandeskapet av informationen förvandlas till en hägring
  3. Securities and Exchange Commission (SEC)harprovatatt banker publicerarersättningarpubliktsåatt man inte sticker ut. Resultat: Man blev avundjuka på varandra och lönerna gick upp.http://www.tnr.com/article/books-and-arts/against-transparency?page=0,2
  4. 2007 december
Publicité