Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Aralin 24 : Nasyonalismong Asyano

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 128 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Publicité

Similaire à Aralin 24 : Nasyonalismong Asyano (20)

Publicité

Aralin 24 : Nasyonalismong Asyano

 1. 1. NASYONALISMONG ASYANO Inihanda ng pangkat 3 ng II-ESEP EARTH
 2. 2. NASYONALISMO  Isang kamalayan ng pagiging kabilang sa isang nasyon na may iisang lahi, kasaysayan, kultur a, wika at
 3. 3.  Pagtatanto ng isang nilalang o lahi na mahalagang ipagtanggol ang kanyang bansa laban sa panlulupig ng mga dayuhan.
 4. 4.  Nagsilbing isang gabay o matibay na reaksyon laban sa imperyalismo at kolonyalismong dumating sa iba’t ibang panig ng rehiyong ito.
 5. 5. NASYONALISMONG ASYANO
 6. 6. NASYONALISMO SA SILANGANG ASYA
 7. 7. NASYONALISMO SA CHINA
 8. 8. TAIPING REBELLION May impluwensyang Kristyanismo kaya hinangad na baguhin ang tradisyunal na lipunang Tsino.
 9. 9. BOXER REBELLION Sumuporta sa mga Manchu at bumatikos sa mga Kanluranin Layuning palayasing ang mga mapanghimasok at mapagsamantalang Kanluranin.
 10. 10. Kaya tinawag na Boxer Rebellion sapagkat ang grupo na naghimagsik ay kasapi ng samahang BOXER HARMONY FISTS.
 11. 11. Sa pagpasok ng ika-20 siglo, dalawang ideolohiya ang namayani sa China. 1. DEMOKRASYA 2. KOMUNISMO Alin ang dapat ipalit sa pamumuno ng mga emperor at dinastiya?
 12. 12. DEMOKRASYA KOMUNISMO Ang kapanyarihan ng Ang lahat ay pag-aari ng pamahalaan ay nasa estado. mga mamamayan. Isinulong ni Sun Yat Isinulong ni Mao Sen Zedong Nasyonalista ang Komunista ang tawag tawag sa mga sa mga sumusuporta sumusuporta
 13. 13. SUN YAT SEN
 14. 14. SUN YAT SEN  Nagsusulong ng demokrasya at republikanismo sa China  Tinaguriang “Ama ng Republikang Tsina”  Nangampanya para palakasin at pag-isahin ang mga Tsino dahil sa kawalan ng pagkakaisa at pagkakahiwa-hiwalay ng mga lalawigan
 15. 15. TATLONG PRINSIPYO 1. Nasyonalismo 2. Demokrasya 3. Kabuhayang pantao *kahalagahan ng pagkakaisa upang labanan ang imperyalismo
 16. 16. 1. Pantay – pantay na pag-aari ng lupa at regulasyon ng pamumuhunan. 2. Hindi kailangan ang tunggalian ng mga uri upang makamit ang kaunlaran 3. Maiiwasan ang alitan at maisusulong angkaunlaran sa pamamagitan ng pagkakasundo at konsilasyon
 17. 17. •October 10, 1911 Naitatag ang Republika ng China •1912 - Natatag ang Kuomintang o Nationalist Party Namatay si Sun Yat Sen noong March 12, 1925. Humalili naman sa kanya ay si Hen. Chiang Kai Shek.
 18. 18. CHIANG KAI SHEK
 19. 19. CHIANG KAI SHEK Pumalit kay Sun Yat Sen bilang pinuno ng Kuomintang nang ito ay namatay. Ipinagpatuloy niya ang paglaban sa mga warlord. Hinarap naman niya ang mas matinding kalaban, ang mga komunista na pinamumunuan ni Mao
 20. 20. MARXISM Tunggalian ng mga kapitalista o bourgeious at manggagawa oproletariat. Mananaig ang mga manggagawa at itatatag ang lipunang sosyalista. Lahat ay pag-aari ng estado
 21. 21. MAO ZEDONG
 22. 22. MAO ZEDONG Nagpasimula ng Marxism sa China. Isang magbubukid sa Hunan sa China. Kabilang sa mga nagtatag ng Partido Komunista ng China sa
 23. 23. Ipinalaganap ang Marxism ng mga tagapayong Russian sa mga nasa pamahalaan. Ipinagbawal ni Chiang ang Marxism upang mapanatili ang pamhalaang nasyonalista
 24. 24.  Naglunsad si Chiang Kai Sek ng kampanya laban sa mga komunista.  Madami ang nadakip at napatay.  Nakatakas si Mao Zedong at nagtatag ng pamahalaang komunista sa ilalim ng kanyang pamumuno.  Ang kanilang pagtakas ay tinawag na LONG MARCH dahil sa haba ng nilakad na inabot ng isang taon.
 25. 25. UNITED FRONT Ang pagkakaisa ng mga nasyonalista at komunista noong 1930 nang salakayin ng mga Hapones ang China.
 26. 26. Muling naglaban ang mga komunista at nasyonalista sa isang digmaang sibil.
 27. 27. Tinulungang ng United States ang Nasyonalista Komunista naman ang tinulungan ng Russia
 28. 28. Bunga : Nagwagi ang mga komunista October 1, 1949, naitatag ang People’s Republic of China (PROC) Si Mao Zedong ang chairman ng PROC Napalayas ang mga Kanluranin sa China.
 29. 29. Nakamtan muli ng mga Tsino ang ganap na kalayaan at dignidad.
 30. 30. Tumakas si Chiang papuntang Taiwan at doon itinatag ang Republic of China.
 31. 31. Ideolohikal o paniniwala ang naging hatian ng nasyonalismo ng mga Tsino. HOME
 32. 32. NASYONALISMO SA JAPAN
 33. 33. JAPAN - Dalawang yugto ng pagpasok ng mgaKanluranin. 1. Tokugawa Shogunate 2. Meiji Restoration
 34. 34. TOKUGAWA SHOGUNATE Dumating ang mga dayuhang misyonero Kahit gusto nilang makipagkalakalan sa mga Kanluranin, tutol sila sa Kristyanismo
 35. 35. Naglabas ng kautusan si Shogun Iyeyasu na patayin ang mga Kristiyanong misyonero. SAKOKU - isinara ang mga daungan sa Japan upang mapigilan ang pagpasok ng Kristiyanismo.
 36. 36. Muling nagbukas ang Japan noong 1853 sa pagdating ni Commodore Matthew Perry Bumagsak ang pamahalaang shogunato at muling naluklok sa kapangyarihan ang
 37. 37. Meiji Restoration Ang muling pagkakaluklok ni Emperor Mutsuhito.
 38. 38. Niyakap ang impluwensyang Kanluranin at sumailalim sa modernisasyon.
 39. 39. PAG-ANGKOP SA KANLURANIN SaligangBatas 1889 at hukbong militar – Germany Hukbong pandagat – England Edukasyon – United States Maraming Hapones ang tumungo sa Europe upang mag-aral
 40. 40. •Pinahintulutan ang Kristiyanismo at ibang relihiyon
 41. 41. Iniangkop ng mga Hapones ang kanilang kultura at institusyon sa mga modelong Kanluranin upang mapalakas at maisulong ang kanilang bansa.
 42. 42. Dahil dito naging malakas na bansa ang Japan. 1. Sino-Japanese War (1894-1895) - Pinag-awayan ng China at Japan kung sino ang mananaig sa Korea 2. Russo-Japanese War (1904- 1905) - Nakipagdigma ang Japan at Russia sa isa’t-isa upang makontrol ang lalawigan ng
 43. 43. Modernisasyon ang reaksyon ng mga Hapon. Humiram sila ng impluwensiyang Kanluranin at iniangkop sa kanilang kultra at lipunan Home
 44. 44. NASYONALISMO SA TIMOG ASYA
 45. 45. NASYONALISMO SA INDIA
 46. 46. INDIA Sakop ng mga English Pinakinabangan ng likas na yaman at lakas-paggawa ng mga Indian
 47. 47. Nagpatupad ng mga patakarang pampulitika, pang-ekonomiya at panlipunan na hindi katanggap-tanggap sa mga Indian.
 48. 48. SATI/SUTTEE - pagsunog sa biyudang babae pag pumanaw na ang kanyang asawa.
 49. 49. SATI/SUTTEE
 50. 50. FEMALE INFATICIDE - Pagpatay sa mga batang babae
 51. 51. Magkaiba ang mga English at sa mga Indian sa lahi, kulay, kaugalian at relihiyon at isang isyu sa di-pagkakaunawaan sa pagitan nila.
 52. 52. SEPOY MUTINY Unang pag-aalsa ng mga Indian laban sa mga English (1857) Dahil sa pag-insulto ng mga English sa relihiyong Hinduism at Islam.
 53. 53. SEPOY MUTINY
 54. 54. PAGTATANGI NG LAHI Isa sa mga sanhi ng galit ng mga Indian sa mga English. Tanging mga puti lamang ang mga binibigyan ng posisyon sa pamahalaan.
 55. 55. AMRITSAR MASSACRE Pamamaril ng mga sundalong English sa mga grupo ng mga Indian sa isang selebrasyong Hindu noong April 13, 1919. 400 Indian ang patay at 1,200 ang sugatan.
 56. 56. AMRITSAR MASSACRE
 57. 57. HINDU MUSLIM SAMAHAN Indian National Muslim League Congress (1884- (1905) 1885) NANGUNA Alan Hume Mohamed Ali Jinnah Makamtan ang Magkaroon ng LAYUNIN kalayaan ng India hiwalay na estado para sa mga Muslim
 58. 58. MOHANDAS K. GANDHI
 59. 59. MOHANDAS GANDHI Isang Hindu na nakapag- aaral sa England at nagtrabaho sa South Africa. Ipinaglaban niya ang hinaing ng mga Indian sa South Africa.
 60. 60. Ang kanyang paraan ng pakikibaka sa kalayaan ay sa pamamagitan ng AHIMSA -MAPAYAPANG PARAAN
 61. 61. AHIMSA/MAPAYAPANG PARAAN 1. Paglabas ng katotohanan o satyagraha 2. Pagdarasal 3. Meditasyon 4. Pag-aayuno (fasting)
 62. 62. 5. Pagboykot/hindi pagbili sa mga kalakal o produktong English.
 63. 63. - Nagkaroon pa rin ng kaguluhan at demonstrasyon sa mga pampublikong lugar. - Si Gandhi ang nagbigay ng inspirasyon at gabay sa mga mamamayan
 64. 64. Dahil dito siya ay ipinakulong, kahit nakakulong ay ipinagpatuloy ng mga India ang kampanya para sa kalayaan.
 65. 65. - Tinitingala ng mga Indian si Gandhi at tinawag siyang MAHATMA O GREAT SOUL (DAKILANG KALULUWA)
 66. 66. AUGUST 15, 1947 - Natamong mga Indian ang kalayaan at natatag ang Republika ng India sa pamumuno ni Jawaharlal Nehru.
 67. 67. JAWAHARLAL NEHRU
 68. 68. AUGUST 15, 1947 -Natatag ang bansang Pakistan sa pamumuno ni Mohamed Ali Jinnah.
 69. 69. MUHAMMAD ALI JINAH
 70. 70. JANUARY 30, 1948 Binaril si Gandhi ng isang panatikong Hindu na tumutol sa hangarin niya na mapag-isa ang mga Hindu at Muslim sa iisang bansa.
 71. 71. Relihiyon ang naging batayan ng nasyonalismo ng mga Hindu at mga Muslim Home
 72. 72. NASYONALISMO SA KANLURANG ASYA
 73. 73. OTTOMAN EMPIRE MAP
 74. 74. KANLURANG ASYA Nasa ilalim ng Ottoman Empire mula 1453 hanggang 1918.
 75. 75. Nakalasap ng Imperyong Kanluranin matapos gumuho ang Ottoman Empire sa pagtatapos ng World War I noong 1918.
 76. 76. Unti-unting humingi ng kalayaan ang mga taga-Kanlurang Asya mula sa Ottoman Empire noong una at Kanluranin noong huli.
 77. 77. Bago pa man dumating ang ika- 20 siglo, naitatag ang malayang pamahalaan ng Kuwait noong 1759. Samantalang ang Lebanon at Egypt noong1770.
 78. 78.  Armenia – tinangkang magtatag ng isang malayang estado ngunit pinigilan ng mga Turks na sumakop sa kanila.  Lebanon – matagumpay na nakahiwalay sa Syria noong 1926 ngunit nanatiling nasa mandato ng France Iraq – naging monarkiya nang umalis ang mga English (1932)
 79. 79. Namulat ang watak- watak na lahing Arabo na may kakayahan silang magkaisa, bumuo ng sariling pamahalaan at hindi lamang sa mga banyaga .
 80. 80. Nagbigay daan sa paglaya ng mga dating kolonya ng mga Europeo sa rehiyong ito.
 81. 81. JEW O ISRAELITE  Sumailalim sa Holocaust o sistematikong at malawakang pagpatay ng mga Nazi German sa mga Jew. ZIONISM – ang pag-uwi ng mga Jews sa Palestine.
 82. 82. ISRAEL - 1948 Naitatag ang Republika ng Israel sa kabila ng pagtutol ng mga bansang Arabo na maitatag ang isang bansang Jewish sa gitna ng bansang Muslim.
 83. 83. Huling nakaranas ng imperyalismo ang Kanlurang Asya sa ilalim ng sistemang mandato. Matahimik na ipinamalas ng mga taga- Kanluraning Asya ang hangaring lumaya Home
 84. 84. NASYONALISMO SA TIMOG SILANGANG ASYA
 85. 85. DALAWANG ANYO NG NASYONALISMO 1.Marahas 2.Diplomatiko at banayad
 86. 86. NASYONALISMO SA PILIPINAS
 87. 87. PILIPINAS Ipinamalas ang dalawang anyo ng nasyonalismo. Marahas noong panahon ng mga Kastila Banayad noong panahon ng mga Amerikano
 88. 88. PILIPINAS SA ILALIM NG SPAIN
 89. 89. Nagtatag ng sentralisadong pamahalaan Nagkalapit-lapit ang mga Pilipino Nagpatupad ang mga Kastila ng mga batas tungkol sa koleksiyon ng buwis. Polo y Servicios Monopolyo ng tabako Racial Discrimination
 90. 90. Noong ika-19 na siglo may ilang pababago ang naganap. Nabuksan ang Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan Umunlad ang kalakalan at negosyo sa loob at labas ng Pilipinas.
 91. 91.  Illustrado – nangangahulugang “Naliwanagan”  Principalia – Pilipinong mayayaman at may posisyon sa pamhalaang kolonyal. Binubuo ito ng mga mestisong Tsino, Español at mayayamang Pilipino.
 92. 92. Mga illustrado  Jose Rizal – Laong Laon at Dimasalang ang kaniyang mga naging sagisag panulat.  Graciano Lopez Jaena – naglunsad ng pahayagang La Solidaridad.  Marcelo H. Del Pilar – sagisag panulat ay Plaridel. Naging patnugot ng La Solidaridad mula noong 1889-
 93. 93. Nilalaman ng Reporma  Kalayaan sa pagsulat at pamamahayag  Representasyon sa Cortes  Pantay-pantay na karapatan ng mga Pilipino at Español.  Sekularisasyon ng mga parokya
 94. 94. Hindi nagtaumpay ang kilusang Propaganda kaya nabuo noong Hulyo 7, 1892 ang Katipunan. Ang kilusang Katipunan na pinamumunuan ni Andres Bonifacio ay naging matagumpay.
 95. 95.  Emilio Aguinaldo – Kauna- unahang presidente ng republika ng Pilipinas na kauna-unahan sa Asya.
 96. 96. - Lumaya ang Pilipinas noong June 12, 1898 at naging kauna-unahang republika sa Asya. - Hindi nagtagal ang Unang Republika dahil sa pananakop ng United States
 97. 97. PILIPINAS SA ILALIM NG UNITED STATES
 98. 98. Tinutulan ng mga Pilipino ang pananakop ng mga Amerikano Sumiklab ang Filipino – American War Nang lumaon, hiningi ng mga Pilipino ang kalayaan sa mapayapang paraan.
 99. 99. Ipinakita nila ang kakayahang pamahalaan ang sarili kasabay ng presyur upang magpasa ang US ng batas na nagkakaloob ng kalayaan sa Pilipinas.
 100. 100. Pagkatapos ng World War II, nakamtan ng Pilipinas ang kalayaan noong July 4, 1946. Nanatiling makapangyarihan at impluwensyal ang US sa Pilipinas dahil sa mga base – militar. Malakas ang kulturang Amerikano o neokolonyalismo
 101. 101. IBA PANG BANSA SA TIMOG SILANGANG ASYA
 102. 102. THAILAND
 103. 103. THAILAND Nakaligtas ang bansa sa kolonyalismo dahil sa husay sa diplomasya at pakikipag-usap sa mga bansang France at England.
 104. 104. MALAYSIA AT BURMA
 105. 105. MALAYSIA AT BURMA Humingi ng kalayaan sa England sa mapayapang paraan at lumaya pagkatapos ng World War II.
 106. 106. INDONESIA
 107. 107. INDONESIA - Hinawakan ng mga Dutch. - Budi Otomo (1908), isang samahang makabayan.
 108. 108. Noong1919, itinatag ni Sukarno ang Partido Nasyonalista at nanguna sa pagpapamalas ng nasyonalismo.
 109. 109. SUKARNO
 110. 110. INDONESIA Nakamtan ng Indonesia ang kalayaan sa pamamagitan ng isang rebolusyon laban sa mga Dutch matapos ang World War II.
 111. 111. VIETNAM
 112. 112. VIETNAM - Isang matagalang digmaan ang ginawa ng Vietnam upang makamit ang kalayaan. - Nahati ang Vietnam sa dalwang bansa pagkatapos ng World War II - North Vietnam at South Vietnam.
 113. 113. NorthVietnam - sosyalismo at komunismo. SouthVietnam - demokratiko.
 114. 114. Ipinasang France sa US ang problema sa Vietnam. Nagkaroon ng Vietnam War (1959- 1975) Mulingnagkaisa ang dalawang bansa noong 1975.
 115. 115. Marahas at mapayapa ang dalawang nabuong anyo ng nasyonalismo sa Timog Silangang Asya. Home
 116. 116. NASYONALISMO SA HILAGANG ASYA
 117. 117. HILAGANG ASYA Nabuo ang nasyonalismo sa harap ng hamon ng pamumuhay sa mga lupain ng taiga, tundra at steppe.
 118. 118. HILAGANG ASYA - Bigong makapagsaka -Naging mandirigma dahil sa kakulangan ng pangangailangan sa pang-araw-araw.
 119. 119. Tuluyang nagkaisa ang mga Mongol sa pamumuno ni Genghis Khan.
 120. 120. HILAGANG ASYA - hindi na naibalik ang ningning ng pagiging isang imperyo
 121. 121. PAN-MONGOLISM -prinsipyo ng isang matatag at nagkakaisang lahing Mongol
 122. 122. Ang rurok ng nasyonalismo ng mga Mongol ay sa panahon ni Genghis Khan. Nabuo ang prinsipyong pan- Mongolism.
 123. 123. PINAGKUNAN Mateo, Grace Estela C et.al. ASYA: PAG-USBONG NG KABIHASNAN, Vibal Publishing Inc. Quezon City, 2008, pp. 308 - 318 www.youtube.com www.google.com Home

×