Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Viestintäammattilaisen uudet toimenkuvat

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 16 Publicité

Viestintäammattilaisen uudet toimenkuvat

Télécharger pour lire hors ligne

Viestintäammattilaisen työ muuttuu digitaalisuuden myötä, ja vaatii paitsi uudenlaisia sisällöntuotantotaitoja, myös kanavatuntemusta. Tärkeimpänä kaikesta viestinnän strateginen merkitys korostuu.


Esitykseni MIF:n joulukahveilla 10.12.2014

Viestintäammattilaisen työ muuttuu digitaalisuuden myötä, ja vaatii paitsi uudenlaisia sisällöntuotantotaitoja, myös kanavatuntemusta. Tärkeimpänä kaikesta viestinnän strateginen merkitys korostuu.


Esitykseni MIF:n joulukahveilla 10.12.2014

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par Aku Varamäki (15)

Publicité

Viestintäammattilaisen uudet toimenkuvat

 1. 1. V i e s t i n t ä amma t t i l a i s e n u u d e t u r a m a h d o l l i s u u d e t d i g i t a a l i s e s s a m a a i l m a s s a A K U V A R A M Ä K I @ a k u v a r a m a k i
 2. 2. AKUN URAPOLKU
 3. 3. SISÄLLÖNTUOTTAJA Photo by Erin Kohlenberg / CC Flickr
 4. 4. KANAVAEKSPERTTI
 5. 5. KOULUTTAJA
 6. 6. KRIISIVIESTINNÄN OSAAJA
 7. 7. TULOKSENTEKIJÄ
 8. 8. 09/12/14 KEHITTÄJÄ Vies<ntäamma@laisen uusi toimenkuva | Aku Varamäki
 9. 9. ASIAKASPALVELIJA
 10. 10. MUUTOS ASIAKASPALVELUSSA Näkymätön Näkyvä Yksityinen Julkinen Reak<ivinen Proak<ivinen ”Corporate” Persoonallinen Korvaus/reklamaa<o Myyn< Asiakaspalvelu PR Kuuntelu Keskustelu Yrityksen kanava Asiakkaan kanava Päivät, viikot Minuu<t, tunnit Torut Raivo Tarkat ohjeet Improvisoin< Palvelu toimistoaikana Jatkuva läsnäolo
 11. 11. TOIMINTAYMPÄRISTÖN LUOTAAJA
 12. 12. JOHDON TUKI
 13. 13. MUUTOSAGENTTI
 14. 14. Vies<n ORGANISAATION VILLEIN REIKÄPÄÄ Parhaat tulokset Oarhaat tulokset viralitee@ Kreisiys Tavoite Hyvän maun raja Mihin organisaa<on villein reikäpää kykenee
 15. 15. @akuvaramaki Enthusiast Twitter | LinkedIn | instagram | facebook
 16. 16. VIESTIJÄN UUDET ROOLIT SISÄLLÖNTUOTTAJA KANAVAEKSPERTTI KOULUTTAJA KRIISIVIESTINNÄN OSAAJA TULOKSENTEKIJÄ ORGANISAATION KEHITTÄJÄ ASIAKASPALVELIJA LUOTAAJA JOHDON TUKI MUUTOSAGENTTI ORGANISAATION REIKÄPÄÄ

×