Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Project Management 2tr

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Project Management 5
Project Management 5
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 16 Publicité

Project Management 2tr

 1. 1. Նախագծի կառավարման դասընթաց Նախագծի կենսափուլ և կազմակերպություն կազմակերպիչ` CAPS ֆինանսավորող ` ԱՄՆ պետական դեպարտամենտ Երևան, Հայաստանի Հ անրապետություն
 2. 2. Նախագծի կառավարման մոտեցումը <ul><li>Նախքան նախագծի որևէ պլանավորում կատարելը պետք է կայացնել որոշում, թե ինչ մոտեցումով են ընթանալու նախագծի աշխատանքները: Օրինակ` </li></ul><ul><li>Պատրաստի գնել </li></ul><ul><li>‘ Չափել’ </li></ul><ul><li>Ներքին ուժերով զարգացրած </li></ul><ul><li>Պայմանավորված ե րրորդ կողմերի հետ </li></ul><ul><li>Ա ռկա ապրանքի հիման վրա </li></ul><ul><li>Կ առուցել ամենասկզբից </li></ul><ul><li>Հատուկ տեխնոլոգիաների վրա հիմնված </li></ul>
 3. 3. Կենսափուլ <ul><li>Կենսափուլը կանոնավորության կատարյալ պատկերացումն է, որի մեջ տեղի են ունենում նախագծի գլխավոր գործողությունները: </li></ul><ul><li>“… Ընտրված կենսափուլի տիպը ձեր նախագծի հաջողության վրա ավելի շատ ազդեցություն կունենա, քան մեկ այլ ձեր կողմից ընդունված պլանավորված որոշում: ” </li></ul><ul><li>Կենսափուլի ձևավորման գլխավոր երկնտրանքները հաջորդական և ինտերակտիվ մոտեցումներն են: </li></ul>
 4. 4. Պլանավորել-Կատարել-Ստուգել-Գործել Փուլը
 5. 5. Հաջորդական մոտեցում. Ջրվեշի մոդելը <ul><li>Ջրվեժի մոդելը. Հ ետևյալ փուլերը հաջորդում են հաջորդաբար` </li></ul><ul><li>Պիտանելիություն </li></ul><ul><li>Պահանջների հստակեցում </li></ul><ul><li>Արտադրանքի կառուցվածքը </li></ul><ul><li>Մանրամասն կառուցվածքը </li></ul><ul><li>Մշակումը </li></ul><ul><li>Ինտեգրումը </li></ul><ul><li>Փորձարկումը և հաստատումը </li></ul><ul><li>Տեղադրումը </li></ul><ul><li>Գործընթացները և Օժանդակությունը </li></ul>
 6. 6. V-Մոդելը
 7. 7. Պրոտոտիպի մոդելը <ul><li>Պրոտոտիպի մոդելը դա համակարգային մշակման մեթոդ է, որում ստեղծվում , փորձարկվում է պրոտոտիպը և անհրաժեշտությամ դեպքում վերակազմվում մինչև որ ընդունելի պրոտոտիպը վերջնականապես կստեղծվի, որից էլ կարելի է մշակել ամբողջական համակարգը կամ արտադրանքը: </li></ul><ul><li>Գոյություն ունեն Պրոտոտիպի մոդելի մի քանի քայլեր` </li></ul><ul><li>Նոր համակարգի պահանջները սահմանված են հնարավորինս մանրամասն: </li></ul><ul><li>Նախնական կառուցվածքը նոր համակարգի համար ստեղծված է: </li></ul><ul><li>Նոր համակարգի առաջին պրոտոտիպը կառուցված է նախնական կառուցվածքով: </li></ul><ul><li>Օգտվողները հիմնովին գնահատում են առաջին պրոտոտիպը, մատնանշելով ուժեղ և թույլ կողմերը, թե ինչն է անհրաժեշտ ավելացնել և հանել: </li></ul>
 8. 8. Պրոտոտիպի մոդելը <ul><li>Առաջին պրոտոտիպը փոփոխված է ըստ օգտվողների դիտողությունների, իսկ նոր համակարգի երկրորդ պրոտոտիպը կառուցված է: </li></ul><ul><li>Երկրորդ պրոտոտիպը գնահատված է նույն ձևով, ինչպես առաջին պրոտոտիպը: </li></ul><ul><li>Հաջորդող քայլերը կրկնվում են այնքան ինչքան որ անհրաժեշտ է, մինչև որ օգտվողները գոհ լինեն, որ պրոտոտիպը ներկայացնում է սպասված վերջնական արտադրանքը: </li></ul><ul><li>Վերջնական համակարգը կառուցված է հիմնված վերջնական պրոտոտիպի վրա: </li></ul><ul><li>Վերջնական համակարգը լիովին գնահատված է և փորձարկված: </li></ul>
 9. 9. Սպիրալ մոդելը (սպիրալ կենսափուլի մոդել) <ul><li>Սպիրալ մոդելում քայլերը կարող են ւնդհանրացվել հետևյալ ձևով` </li></ul><ul><li>Նոր համակարգի պահանջները սահմանված են: Նոր համակարգի պահանջները սահմանված են հնարավորինս մանրամասն. </li></ul><ul><li>Նոր համակարգի համար ստեղծվում է նախնական կառուցվածք: </li></ul><ul><li>Նոր համակարգի առաջին պրոտոտիպը կառուցվում է նախնական կառուցվախքից: </li></ul><ul><li>Երկրորդ պրոտոտիպը մշակվում է քառակի պռոցեսով. (1) գնահատելով աֆռաջին պրոտոտիպը ըստ թույլ և ուժեղ կողմերի և ռիսկերի, (2) սահմանելով երկրորդ պրոտոտիպի պահանջները, (3) երկրորդ պրոտոտիպի պլանավորմամբ և կառուցվածքով (4) կառուցելով և փորղարկելով երկրորդ պրոտոտիպը: </li></ul><ul><li>Ըստ հաճախորդների կարծիքի ամբողջ նախագիծը կարող է ձախողվել, եթե ռիսկը չափից ավել համարվի: </li></ul>
 10. 10. Սպիրալ մոդելը <ul><li>Առկա պրոտոտիպը գնահատվում է նույն ձևով, ինչպես որ նախկինը և անհրաժեշտության դեպքում մեկ այլ պրոտոտիպ է մշակվում դրանից` ըստ վերը նշված քառակի պրոցեսի : </li></ul><ul><li>Նախորդող քայլերը կրկնվում են մինչև որ հաճախորդը կգոհանա , որ բարելավված պտոտոտիպը ներկայացնում է ցանկալի վերջնական արտադրանքը: </li></ul><ul><li>Վերջնական համակարգը կառուցված է հիմնվելով բարելավված պրոտոտիպին: </li></ul><ul><li>Վերջնական տարբերակը հիմնովին գնահատված և փորձարկված է: Սահմանված կարգի պահպանումը իրականացվում է շարունակաբար` կանխելու մեծաշասշտաբ ձախողումները և նվազեցնելու անգործությունը: </li></ul>
 11. 11. Կազմակերպությունները/Նախագծի շահատերերը <ul><li>Նախագծի ղեկավարը Նախագծի կառավարման պատասխանատուն է: </li></ul><ul><li>Հաճախորդ/օգտվող . Անհատ կամ կազմակերպություն, որը օգտագործելու է նախագծի արտադրանքը: Կարող են լինել հաճախորդների բազմաթիվ շերտեր: </li></ul><ul><li>Իրականացնող կազմակերպություն . Ձեռնարկություն, որի աշխատողները ուղակիորեն ներգրավված են նախագծի աշխատանքներում: </li></ul><ul><li>Նախագծի անձնակազմի անդամներ . Խումբ , որը կատարում է նախագծի աշխատանքները: </li></ul><ul><li>Նախագծի ղեկավար անձնակազմ . Նախագծի անդամներ, ովքեր ուղակիորեն ընդգրկված են նախագծի կառավարման գործընթացներում: </li></ul><ul><li>Հովանավոր . Անհատ կամ խումբ, որ տրամադրում է նախագծի համար ֆինանսական ռեսուրսներ կանխիկ կամ փոխանցումով: </li></ul><ul><li>Ազդեցիկ խումբ. Մարդիկ կամ խմբեր, որ ուղակիորեն կապված չեն նախագծի արտադրանքի ձեռքբերման կամ օգտագործման հետ, սակայն շնորհիվ իրենց դիրքի հաճախորդ կամ կատարող կազմակերպությունում կարող են դրականորեն կամ բացասականորեն ազդել նախագծի ընթացքին: </li></ul><ul><li>ՆԿԳ (Նախագծերի կառավարման գրասենյակ) . Եթե այն գոյություն ունի կատարող կազմակերպությունում , ՆԿԳ-ն կարող է լինել շահատեր, եթե ունի ուղակի կամ անուղակի պարտականություն նախագծի արդյունքի համար: </li></ul>
 12. 12. Կազմակերպչական կառուցվածքը <ul><li>Functional Organization </li></ul>
 13. 13. Կազմակերպչական կառուցվածքը <ul><li>Projectized Organization </li></ul>
 14. 14. Կազմակերպչական կառուցվածքը <ul><li>Weak Matrix Organization </li></ul>
 15. 15. Կազմակերպչական կառուցվածքը <ul><li>Composite Organization </li></ul>
 16. 16. Մոդելավորել նախագծի գործողությունները <ul><li>Սահմանել և ճանաչել գուրծողությունները </li></ul><ul><li>Նախագիծը բաղկացած է մի շաք փոխկապակցված գործողություններից: </li></ul><ul><li>Նախագիծը կարող է սկսվել երբ գործողություններից նույնիսկ մեկը պատրաստ է սկսվելուն: </li></ul><ul><li>Նախագիծը ավարտուն կլինի, երբ բոլոր գործողությունները ավարտված կլինեն: </li></ul><ul><li>Գործողությունը պետք է ունենա հստակ սահմանված մեկնարկ և ավարտ, նաև արդյունք: </li></ul><ul><li>Ռեսուրսների պահանջները պետք է լինեն կանխատեսելի և հաստատուն գործողության ողջ տևողության ընթացքում: </li></ul><ul><li>Գործողության ընթացքը պետք է լինի կանխատեսելի` ենթադրելով նորմալ հանգամանքներ և ռեսուրսների առկայություն: </li></ul><ul><li>Որոշ գործողություններ ունեն նախադիպային պահանջներ: </li></ul>

×