Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Project Management 3.1

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Project Management 6
Project Management 6
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 9 Publicité

Project Management 3.1

  1. 1. Նախագծ եր ի կառավարման դասընթաց Նախագծի պլանավորում և ժամանակի կառավարում (մաս 1) կազմակերպիչ` CAPS ֆինանսավորող ` ԱՄՆ պետական դեպարտամենտ Երևան, Հայաստանի Հ անրապետություն
  2. 2. Պլանավորում/պլանացանկ <ul><li>Գործողության խնդիրների պլանավորում և պլանացանկի կազմում </li></ul><ul><li>Պիտանելիության գնահատում </li></ul><ul><li>Ռեսուրսների բաշխում </li></ul><ul><li>Մանրամասն արժեք ի ձևավորում </li></ul><ul><li>Մոտիվացիա </li></ul><ul><li>Համակարգում </li></ul><ul><li>Օպտիմալացում </li></ul>
  3. 3. Պլանավորման մոտեցումները <ul><li>Գործողությունների վրա հիմնված մոտեցում </li></ul><ul><li>Ստեղծելով Աշխատանքի բաղադրամասերի կառուցվածք ԱԲԿ (WBS) </li></ul><ul><li>Արտադրանքի հիման վրա մոտեցում </li></ul><ul><li>Արտադրանքի արտադրահոսքի հիման վրա դիագրամ ԱԱԴ (PFD) – PRINCE2 </li></ul><ul><li>Հիբրիդ մոտեցում </li></ul><ul><li>Մ ակարդակներ` </li></ul><ul><li>Ն ախագծի գործողությունները </li></ul><ul><li>Արդյունքները </li></ul><ul><li>Կոմպոնենտները </li></ul><ul><li>Աշխատանքային փաթեթներ </li></ul><ul><li>Առաջադրանքները </li></ul>
  4. 4. Մշակել ցանցային մոդել` անհետաձգելի գործողությունների շղթա, լողացող ցուցանիշ <ul><li>Ցանցային մոդելից ինֆորմացիայի հանումը/ստացումը. </li></ul><ul><li>  Առաջ փոխանցում. հաշվել ամեն մի իրադարձության կայացման ամենավաղ օրերը և երբ կսկսվի և կավարտվի յուրաքանչյուր իրադարձությունը: </li></ul><ul><li>Հետ փոխանցում. հաշվել իրադարձության կայացման ամենա ուշ օրը` չհետաձգելով նախագիծը: Տարբերությունը իրադարձությունների վաղ օրերի և վերջին օրերի սլեկն է: Զրո սլեկով իրադարձությունը կրիտիկական է, քանի որ հետաձգելով այս իրադարձությունը, կհետաձգվի ողջ նախագիծը: </li></ul><ul><li>Կրիտիկական ուղի. ցանցի միջով ընթացող ուղի, որը միավորում է կրիտիկական իրադարձությունները (այսինքն` ամենաերկար տևողը) և որը այդ իսկ պատճառով վերահսկում է նախագծի ողջ ընթացքը : </li></ul><ul><li>Լողացող ցուցանիշ. սա գործողության սկսման ամենավաղ օրվա և ամենաուշ օրվա տարբերությունն է, մատնանշում է, թե ինչքան կարող է գործողությունը հետաձգվել` չհետաձգելով ողջ նախագիծը: </li></ul><ul><li>Ժամկետի սեղմում. կրիտիկական ուղին կարող է կրճատվել ռեսուրսների ավելացմամբ, հաջորդականությունների հեռացմամբ, գործողությունների հանմամբ և այլն: </li></ul>
  5. 5. PERT Գծույթներ <ul><li>Ծրագրի գնահատման և ստուգման տեխնիկա (PERT) </li></ul><ul><li>PERT գծույթը գործիք է, որը հեշտացնում է որոշում կայացնելը: </li></ul><ul><li>Երկու հաջորդական իրադարձությունները PERTգծույթում կապված են գործողություններով, որոնք պայմանականորեն ներկայացված են որպես սլաքներ վերը պետկերված գծույթում: </li></ul><ul><li>Իրադարձությունները պատկերված են տրամաբանական հաջորդականությամբ և ոչ մի գործողություն չի կարող սկսվել մինչևոր դրան անմիջապես նախորդող իրադարձությունը չավարտվի: </li></ul><ul><li>Պլանավորողը որոշում է, որ հիմնակետերը պետք է լինեն PERT իրադարձություններ և որոշում է նրանց “ճիշտ” հաջորդականությունը: </li></ul><ul><li>PERT գծույթը կարող է ունենալ բազում էջեր լի ենթաառաջադրանքներով: </li></ul>
  6. 6. Նույն PERT-ը <ul><li>PERT գործունեությունը. Դ ա առաջադրանքի կատարումն է: Այն խնայում է ժամանակը, պահանջում է ռեսուրսներ (ինչպիսիք են աշխատուժ, նյութեր, տարածք, տեխնիկա), և այն կարող է հասկացվել որպես ժամանակ, ջանքեր և մի իրադարձությունից մյուսը տեղափոխվելու համար պահանջվող ռեսուրսներ : </li></ul><ul><li>PERT բանաձևը </li></ul><ul><li>Լավատեսության ժամանակը ( O ): Պահանջվող առաջադրանքը ավարտելու համար հնարավոր նվազագույն ժամանակը, համարելով, որ ամեն ինչ ընթանում է սպասվածից լավ: </li></ul><ul><li>Վատատեսության ժամանակը ( P ): Պահանջվող առաջադրանքը ավարտելու համար հնարավոր մակսիմալ ժամանակը, համարելով, որ ամենի ինչ վատ է (բացառելով մեծ աղետները). </li></ul><ul><li>Ամենա հավանական ժամանակը ( M ): Պահանջվող առաջադրանքը ավարտելու համար նախատսված ժամանակի լավագույն կանխատեսումը, համարելով, որ ամեն ինչ ընթանում է նորմալ հունով: </li></ul><ul><li>Սպասվող ժամանակը ( T E ): Պահանջվող առաջադրանքը ավարտելու համար նախատսված ամենա լավ կանխատեսումը, համարելով, որ ամեն ինչ ընթանում է նորմալ հունով: </li></ul><ul><li>T E = ( O + 4M + P ) ÷ 6 </li></ul>
  7. 7. GANTT գծույթ <ul><li>Գծագրություն/դիագրամի հիմնական էլեմենտները </li></ul><ul><li>Կախվածության ցուցադրում </li></ul><ul><li>Զ ուգահեռ գործողությունների և համատեղության ցուցադրում </li></ul><ul><li>Հիմնակետերի ցուցադրում </li></ul><ul><li>Անհրաժեշտ պայմանների ներդրում </li></ul><ul><li>Արժեքների ավելացում </li></ul><ul><li>Ռեսուրսային կոնֆլիկտների ցուցադրում </li></ul><ul><li>Օրացույցների օգտագործում </li></ul>
  8. 8. ԳԱՆՏՏ (GANTT)
  9. 9. Չափման հիմնական չափանիշը <ul><li>Հ ասցնել ժամանակին </li></ul><ul><li>Մնալ բյուջեի սահմաններում </li></ul><ul><li>Պահպանել նախագծի պահանջները </li></ul><ul><li>“ Դու չես կարող վերահսկել այն ինչը չես կարող չափագրել &quot; (ԴեՄարկո 1982) </li></ul>

×