Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Project Management 3.2

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 14 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par Albert Poghosyan (18)

Publicité

Project Management 3.2

 1. 1. Նախագծի կառավարման դասընթաց Նախագծի պլանավորում/պլանացանկ և ժամանակի կառավարում (մաս 2) կազմակերպիչ` CAPS ֆինանսավորող ` ԱՄՆ պետական դեպարտամենտ Երևան, Հայաստանի Հ անրապետություն
 2. 2. Նախագծի մասշտաբի պլանավորում <ul><li>Մասշտաբի պլանավորում – ստեղծել նախագծի մասշտաբի պլանավորման պլան, որը կպատկերի, թե ինչպես է սահմանվում, ճշգրտվում, վերահսկվում նախագծի մասշտաբը և ինչպես է ստեղծվում ու սահմանվում աշխատանքի բաղադրամասերի կառուցվածքը(WBS) : </li></ul><ul><li>Մասշտաբի սահմանում – Մշակել նախագծի մասշտաբի մանրամասն նկարագիր, որը հիմք կհանդիսանա հետագա նախագծերի որոշումների համար: </li></ul><ul><li>WBS-ների ստեղծում – Ենթաբաժանել նախագծի գլխավոր արդյունքները և նախագծի աշխատանքը ավելի փոքր, ավելի կառավարելի բաղադրիչների </li></ul><ul><li>Մասշտաբի ճշգրտում – կատարված նախագծերի արդյունքների պաշտոնականացում: </li></ul><ul><li>Մասշտաբի վերահսկում – Վերահսկել նախագծի մասշտաբի փոփոխությունները: </li></ul>
 3. 3. Մասշտաբի երկու իմաստները <ul><li>Արտադրանքի մասշտաբը . Առանձնահատկություններ և համակարգեր, որ հատկանշում են արտադրանքը, ծառայությունը կամ արդյունքը: </li></ul><ul><li>Նախագծի մասշտաբը . Աշխատանքը, որը պետք է կատարվի, որպեսզի ստեղծվի սահմանված առանձնահատկություններով և համակարգերով արտադրանք, ծառայություն կամ արդյունք: </li></ul>
 4. 4. Մասշտաբի պլանավորում: Գործիքներ և հնարքներ <ul><li>Մասնագետի վերլուծություն – Մասնագետի վերլուծությունը կապված, թե համարժեք նախագծերի մասշտաբը ինչպես է կառավարվում` օգտագործվում է մշակելու նախագծի մասշտաբի կառավարման պլանը: </li></ul><ul><li>Տիպային ձևեր, Ձևեր, Ստանդարտներ – Տիպային ձևերը կարող են ներառել աշխատանքի բաղադրամասերի կառուցվածքը, մասշտաբի կառավարման պլանի տիպային ձևերը և նախագծի մասշտաբի փոփոխության վերահսկման ձևերը: </li></ul>
 5. 5. Create WBS
 6. 6. Աշխատանքների բաղադրամասերի կառուցվածք <ul><li>Կազմակերպության բաղադրամասերի կառուցվածք (OBS). Տրամադրում է հիերարխիկորեն պատկերված նախագծի կազմակերպման այնպիսի դասավորություն, որ աշխատանքային փաթեթները վերաբերվեն կատարող կազմակերպության բաժիններին: </li></ul><ul><li>Արտադրանյութերի ցուցակ (BOM). Ներկայացնում է աղյուսակային տվյալների ֆիզիկական հավաքագրման, ենթահավաքագրման և բաղադրամասերի հիաերարխիա, որը պահանջվում է արտադրված ապրանք պատրաստելու համար : </li></ul><ul><li>Ռիսկի բաղադրամասերի կառուցվածք (RBS). Հիերարխիկորեն կազմված պատկեր` նախագծի ճանաչված ռիսկերի դասավորվածությունը ըստ ռիսկային դասակարգչի: </li></ul><ul><li>Ռեսուրսների բաղադրամասերի կառուցվածք (RBS). Պետք է օգտագործել ըստ տիպերի հիերարխիկորեն պատկերված ռեսուրսների կազմությունը: </li></ul>
 7. 7. Մասշտաբի վերահսկում <ul><li>Վերահսկման համակարգի փոփոխություն - Նախագծի մասշտաբի փոփոխման վերահսկման համակարգը, հաստատված նախագծի մասշտաբի կառավարման պլանում, սահմանում է ընթացակարգերը, որով նախագծի մասշտաբը և ապրանքի մասշտաբը կարող են փոփոխվել: </li></ul><ul><li>Տատանման վերլուծություն - Նախագծի կատարման չափագրումները օգտագործվում են գնահատելու տատանման ծավալը: Նախագծի մասշտաբի վերահսկման կարևոր ասպեկտները ներառում են տատանման պատճառի որոշումը կապված հիմնագծի մասշտաբի հետ և որոշում արդյոք անհրաժեշտ է ուղղիչ գործողություն: </li></ul><ul><li>Վերապլանավորում – Հաստատված փոփոխության հարցումները, որոնք ազդում են նախագծի մասշտաբի վրա կարող են պահանջել WBS-ի փոփոխում, նախագծի մասշտաբի նկարագիր և նախագծի մասշտաբի կառավարման պլան: </li></ul>
 8. 8. Նախագծի կառավարման ժամանակը <ul><li>Գործողության սահմանում – Որոշել հատուկ պլանացանկի գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ է կատարել, որպեսզի արտադրել տարբեր նախագծային արտադրանքներ: </li></ul><ul><li>Գործողությունների հաջորդականություն – Որոշել և հաստատել կախվածությունները պլանացանկի գործողությունների միջև: </li></ul><ul><li>Գործողության ռեսուրսների գնահատում – Ռեսուրսների տեսակների և քանակների գնահատում, որ պահանջվում է պլանացանկի յուրաքանչյուր գործողություն կատարելիս : </li></ul><ul><li>Գործողության տևողության գնահատում – գնահատել աշխատանքի փուլերի քանակը , որոնք կպահանջվեն ավարտին հասցնելու անհատական պլանացանկի գործողությունները: </li></ul><ul><li>Պլանացանկի զարգացում – Վերլուծել գործողությունների հերթականությունը, տևողությունը, ռեսուրսների պահանջը և պլանավորել անհրաժեշտ պայմաններ նախագծի պլանացանկը ստեղծելու համար : </li></ul><ul><li>Պլանացանկի վերահսկում – Նախագծի պլանացանկի փոփոխման վերահսկողություն: </li></ul>
 9. 9. Գործողության սահմանում <ul><li>Մասնատում – Մասնատման մեթոդը` կիրառվող գործողության սահմանման համար, ներառում է նախագծի աշխատանքների փաթեթի ենթաբաժանում ավելի փոքր, ավելի կառավարելի բաղադրիչների, որոնք կոչվում են պլանացանկի գործողություններ: </li></ul><ul><li>Փաստաթղթի ձևեր – նախկին նախագծի գործողությունների սովորական ցանկ կամ գործողության ցանկի մի մաս,որը հաճախ օգտագործվում է որպես ձև նոր նախագծի համար: </li></ul><ul><li>Մասնագետի վերլուծություն - Նախագծի թիմային անդամները կամ այլ մասնագետները, որոնք փորձ ունեն ստեղծելու մանրամասն նախագծային նկարագրեր, WBS-ները և նախագծերի պլանացանկերը կարող են տրամադրել գործողությունների սահմանման փորձագիտություն : </li></ul>
 10. 10. Գործողությունների հաջորդականություն <ul><li>Նախադիպային դիագրամային մեթոդ (Ցանցային դիագրամ) </li></ul><ul><li>Սլաքային-դիագրամային մեթոդ (CPM/PERT) </li></ul><ul><li>Պլանացանկի ցանցային ձևեր </li></ul><ul><li>Կախվածության որոշման մեթոդ </li></ul><ul><ul><li>Պարտադիր կախվածություն </li></ul></ul><ul><ul><li>Հայեցողային կախվածությունը </li></ul></ul><ul><ul><li>Արտաքին կախվածությունը </li></ul></ul><ul><li>Կիրառել լիդերը և լագերը </li></ul>
 11. 11. Պլանացանկի մշակում <ul><li>Գործողության ցանկ </li></ul><ul><li>Գործողության բաղադրիչներ </li></ul><ul><li>Նախագծի պլանացանկի ցանցային դիագրամ </li></ul><ul><li>Գործողության ռեսուրսների պահանջներ </li></ul><ul><li>Ռեսուրսների օրացույցներ </li></ul><ul><li>Գործողության ընթացքի կանխատեսում </li></ul><ul><li>Նախագծի կառավարման պլան </li></ul><ul><ul><li>Պ լանացանկի կառավարման պլան, </li></ul></ul><ul><ul><li>Ա րժեքի կառավարման պլան, </li></ul></ul><ul><ul><li>Ն ախագծի մասշտաբի կառավարման պլան, </li></ul></ul><ul><ul><li>Ռ իսկի կառավարման պլան. </li></ul></ul>
 12. 12. Պլանացանկի մշակում: Գործիքներ <ul><li>Պլանացանկի ցանցային վերլուծություն </li></ul><ul><li>Ճգնաժամային ուղու մեթոդ </li></ul><ul><li>Պլանացանկի սեղմում </li></ul><ul><ul><li>Ժամկետի սեղմում. </li></ul></ul><ul><ul><li>Արագանցում. </li></ul></ul><ul><li>Ինչ, եթե սցենարի վերլուծություն </li></ul><ul><li>Ռեսուրսների համաբաշխում </li></ul><ul><li>Ճգնաժամային շղթայի մեթոդ </li></ul><ul><li>Նախագծի կառավարման ծրագրային ապահովում (MS Նախագիծ) </li></ul><ul><li>Կանոնավորել լիդերը և լագերը </li></ul>
 13. 13. Պլանացանկի վերահսկում <ul><li>Առաջընթացի զեկուցում </li></ul><ul><li>Պլանացանկի փոփոխման վերահսկման համակարգ </li></ul><ul><li>Կատարման չափագրում- Պլանացանկի տատանում (SV) </li></ul><ul><li>Նախագծի կառավարման ծրագրային ապահովում </li></ul><ul><li>Անհամաձայնության վերլուծություն </li></ul><ul><li>Պլանացանկի համեմատություն սյունաձև գծույթներ </li></ul><ul><li>Պլանացանկի հիմնագիծ </li></ul>
 14. 14. Ինչպես նվազեցնել պլանացանկը/արժեքները <ul><li>Կան պլանացանկը նվազեցնելու փոքր և սահմանափակ քանակությամբ տարբերակներ: Պլանացանկը նվազեցնելու որոշ տարբերակներ առաջացնում են հավելյալ արժեք: Այն ներառում է` </li></ul><ul><li>Վերացնել/միացնել գործողությունները </li></ul><ul><li>Օգտագործել հավելյալ ժամանակը </li></ul><ul><li>Օգտագործել լրացուցիչ կամ այլ ռեսուրսներ </li></ul><ul><li>Վերապլանավորել գործողությունները </li></ul><ul><li>Նվազեցնել չափանիշները </li></ul><ul><li>Փոփսխել մասշտաբը </li></ul><ul><li>Մ ասամբ քողարկել գործողությունները </li></ul><ul><li>Գործողություններից հանել բուֆեր ժամանակը/վերաբանակցել կանխատեսումները </li></ul>

×