Критерії оцінювання готовності підприємств до впровадження інформаційної стратегії

Alex Grebeshkov
Alex GrebeshkovCEO – Educasta & GlobeDS à Educasta

Гребешков О. М. Критерії оцінювання готовності підприємств до впровадження інформаційної стратегії

www.Conference.SPKNEU.ORG

Гребешков Олексій Миколайович, к.е.н.,
старший викладач кафедри стратегії підприємств
ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»,
grebeshkov@spkneu.org
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ГОТОВНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ
Гребешков Алексей
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ К ВНЕДРЕНИЮ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ

Grebeshkov Aleksey
EVALUATION CRITERIAS OF
READINESS OF ENTERPRISES TO
INFORMATION STRATEGY
IMPLEMENTATION

В сучасних умовах господарювання впровадження підприємствами
інформаційної стратегії є важливою та необхідною умовою їх успішного
розвитку та основою для досягнення ними стійких конкурентних переваг.
Однак, кожне підприємство має унікальний набір характеристик, які
визначаються: особливостями ринку, на якому діє те чи інше підприємство;
особливостями продукту або послуги, яку пропонує підприємство на даному
ринку;

особливостями

використовуваних

ресурсів;

особливостями

використання управлінських технологій та рівнем розвитку системи
стратегічного управління, конкретними стратегічними цілями підприємства;
особливостями

використання

інформаційних

технологій

та

ступенем

розвитку останніх на конкретному підприємстві; особливостями зовнішнього
середовища, в якому функціонує підприємство, ступенем невизначеності
даного

середовища;

доступністю

та

якісними

характеристиками

інформаційних ресурсів підприємства тощо. Тому актуальним є питання
аналізу готовності підприємств вибірки до розробки та впровадження
інформаційної стратегії, а з іншого боку – аналізу ступеню необхідності
впровадження інформаційної стратегії на конкретному підприємстві.
Критерії доцільності та необхідності впровадження інформаційної
стратегії на підприємстві можна умовно розділити на дві групи: “зовнішні” та
www.Conference.SPKNEU.ORG

“внутрішні”. До зовнішніх критеріїв доцільно віднести такі, які за своєю
природою мають екзогенне походження відносно операційної системи
підприємства, тобто такі, на які підприємство (в особі його управлінського
складу – менеджерів) не має безпосереднього впливу, до внутрішніх – такі,
які мають ендогенне походження, та які можуть бути контрольовані з боку
менеджерів підприємства.
Серед зовнішніх критеріїв можна назвати наступні:
1.

Складність зовнішнього середовища – кількість чинників, на які

організація повинна реагувати;
2.

Ступінь невизначеності зовнішнього середовища підприємства – тобто

рівень

варіативності

кожного

фактора

зовнішнього

середовища.

Невизначеність зовнішнього середовища є функцією кількості інформації,
якою володіє підприємство з приводу конкретного фактора, а також
функцією впевненості в цій інформації. Якщо інформації недостатньо або є
сумніви у її точності, середовище стає більш невизначеним, ніж у ситуації,
коли є адекватна інформація і є підстави вважати її високонадійною. Чим
більш

невизначеним

є

зовнішнє

середовище,

тим

складніше

для

підприємства приймати ефективні рішення.
3.

Ступінь динамічності зовнішнього середовища підприємства – тобто

частота варіативних змін кожного фактора зовнішнього середовища,
швидкість, з якою відбуваються зміни в оточенні підприємства. Динамічність
зовнішнього оточення може бути вищою для одних підрозділів підприємства
і нижчою для інших. Наприклад, відділ R&D може стикатися з високою
рухливістю середовища, а виробничий відділ – бути зануреним у відносно
табільне середовище.
4.

Ступінь інформаційної активності конкурентів та партнерів на ринку –

тобто значний ступінь розвитку інформаційної компетенції та інформаційної
культури у інших гравців на ринку, що виводить здатність ефективної роботи
з інформацією на рівень конкурентної переваги.
www.Conference.SPKNEU.ORG

Серед внутрішніх критеріїв вважаємо за доцільне особливо виділити
такі:
1.

Інформаційна ємність виробництва, тобто

такі

характеристики

показників обсягу, структури, темпів виробництва, а також номенклатури
продукції, і такі особливості систем контролю запасів та контролю якості, які
передбачають

наявність

на

підприємстві

розвинених

інформаційних

компетенцій та високоефективної системи інформаційного забезпечення;
2.

Особливості управління персоналом на підприємстві, які вимагають

наявності розвинутих механізмів управління інформацією на підприємстві та
інформаційної компетенції: складна структура персоналу, високі вимоги до
потенціалу та кваліфікаційним якостям персоналу; значний кількісний склад
працівників та високі показники плинності кадрів; вартість робочої сили;
3.

Особливості менеджменту на підприємстві: розвинена організаційна

структура, система управління; рівень розвитку стратегічного управління;
рівень корпоративної та інформаційної культури; характеристики системи
комунікацій;
4.

Особливості маркетингової діяльності: частка на ринку; необхідність

для підприємства збирати необхідну інформацію про ринки; особливості
каналів розподілу й збуту; маркетингові плани й програми; нововведення;
імідж, репутація і якість товарів; стимулювання збуту, реклама;
5.

Особливості фінансової та облікової діяльності: фінансова стійкість і

платоспроможність; прибутковість і рентабельність (по товарах, регіонах,
каналах збуту, посередникам); власні й позикові засоби і їх співвідношення;
ефективна система обліку, у тому числі обліку витрат, формування бюджету,
планування прибутку.
Зазначимо,

що

подальше

дослідження

критеріїв

розробки

та

впровадження інформаційної стратегії на підприємствах є необхідною
умовою для успішного розвитку теорії та практики інформаційної стратегії
підприємства.

Recommandé

Основні характеристики механізму забезпечення інвестиційної привабливості під... par
Основні характеристики механізму забезпечення інвестиційної привабливості під...Основні характеристики механізму забезпечення інвестиційної привабливості під...
Основні характеристики механізму забезпечення інвестиційної привабливості під...Alex Grebeshkov
391 vues4 diapositives
DIRECTIONS OF INCREASING OF THE EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE ACTIVITY IN MODE... par
DIRECTIONS OF INCREASING OF THE EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE ACTIVITY IN MODE...DIRECTIONS OF INCREASING OF THE EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE ACTIVITY IN MODE...
DIRECTIONS OF INCREASING OF THE EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE ACTIVITY IN MODE...Alex Grebeshkov
4.8K vues10 diapositives
Продуктивність та результативність: взаємозв’язок категорій par
Продуктивність та результативність: взаємозв’язок категорійПродуктивність та результативність: взаємозв’язок категорій
Продуктивність та результативність: взаємозв’язок категорійAlex Grebeshkov
582 vues3 diapositives
тема 8 par
тема 8тема 8
тема 8CDN_IF
1.1K vues15 diapositives
КАЙЗЕН-КОСТИНГ ЯК СУЧАСНИЙ МЕТОД УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА par
КАЙЗЕН-КОСТИНГ ЯК СУЧАСНИЙ МЕТОД УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВАКАЙЗЕН-КОСТИНГ ЯК СУЧАСНИЙ МЕТОД УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА
КАЙЗЕН-КОСТИНГ ЯК СУЧАСНИЙ МЕТОД УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВАAlex Grebeshkov
1.9K vues9 diapositives
Фактори зростання продуктивності підприємства par
Фактори зростання продуктивності підприємстваФактори зростання продуктивності підприємства
Фактори зростання продуктивності підприємстваAlex Grebeshkov
331 vues3 diapositives

Contenu connexe

En vedette

Italcementi sopralluoghi arpa 2009 non e' stata presentata istanza a.i.a. ved... par
Italcementi sopralluoghi arpa 2009 non e' stata presentata istanza a.i.a. ved...Italcementi sopralluoghi arpa 2009 non e' stata presentata istanza a.i.a. ved...
Italcementi sopralluoghi arpa 2009 non e' stata presentata istanza a.i.a. ved...Pino Ciampolillo
99 vues21 diapositives
Arte romanico par
Arte romanicoArte romanico
Arte romanicoConsejería de Educación
387 vues20 diapositives
Paoli library roi.willistown par
Paoli library roi.willistownPaoli library roi.willistown
Paoli library roi.willistownBeverly Michaels
261 vues18 diapositives
Adrien diapo recrutement par
Adrien diapo recrutementAdrien diapo recrutement
Adrien diapo recrutementAdrien Deschamps
294 vues30 diapositives
Presentacion Marina par
Presentacion MarinaPresentacion Marina
Presentacion MarinaMaria Teresa Martin
2K vues1 diapositive
Tabla periódica presentacion de oriana rangel par
Tabla periódica presentacion de oriana rangel Tabla periódica presentacion de oriana rangel
Tabla periódica presentacion de oriana rangel oreannax
826 vues26 diapositives

En vedette(18)

Italcementi sopralluoghi arpa 2009 non e' stata presentata istanza a.i.a. ved... par Pino Ciampolillo
Italcementi sopralluoghi arpa 2009 non e' stata presentata istanza a.i.a. ved...Italcementi sopralluoghi arpa 2009 non e' stata presentata istanza a.i.a. ved...
Italcementi sopralluoghi arpa 2009 non e' stata presentata istanza a.i.a. ved...
Tabla periódica presentacion de oriana rangel par oreannax
Tabla periódica presentacion de oriana rangel Tabla periódica presentacion de oriana rangel
Tabla periódica presentacion de oriana rangel
oreannax826 vues
ISP UkrNet - billing & accounting system par Roman Havrylyak
ISP UkrNet - billing & accounting systemISP UkrNet - billing & accounting system
ISP UkrNet - billing & accounting system
Roman Havrylyak594 vues
Business idea par bvidalb
Business ideaBusiness idea
Business idea
bvidalb1.5K vues
PowerPoint of what we want: One Direction par Clauudia_
PowerPoint of what we want: One DirectionPowerPoint of what we want: One Direction
PowerPoint of what we want: One Direction
Clauudia_7.7K vues
Máquinas hidráulicas par josenelo
Máquinas hidráulicasMáquinas hidráulicas
Máquinas hidráulicas
josenelo2.7K vues
Principales acepciones de_la_palabra_derecho par Patricia AC
Principales acepciones de_la_palabra_derechoPrincipales acepciones de_la_palabra_derecho
Principales acepciones de_la_palabra_derecho
Patricia AC4.3K vues

Similaire à Критерії оцінювання готовності підприємств до впровадження інформаційної стратегії

завдання 1 par
завдання 1завдання 1
завдання 1AnastasiaVoloshyna2
37 vues3 diapositives
Kononiuk kravchenko par
Kononiuk kravchenkoKononiuk kravchenko
Kononiuk kravchenkoIryna Kubareva
37 vues11 diapositives
Mukha par
MukhaMukha
MukhaIryna Kubareva
83 vues12 diapositives
Modyle 02 par
Modyle 02Modyle 02
Modyle 02Дмитро Резніченко
1K vues33 diapositives
Upravlinnya znannyamy par
Upravlinnya znannyamyUpravlinnya znannyamy
Upravlinnya znannyamyvladimir gorak
515 vues26 diapositives
Upravlinnya znannyamy par
Upravlinnya znannyamyUpravlinnya znannyamy
Upravlinnya znannyamyvladimir gorak
335 vues26 diapositives

Similaire à Критерії оцінювання готовності підприємств до впровадження інформаційної стратегії(20)

стандартизація лекція 4 par galushko29
стандартизація лекція 4стандартизація лекція 4
стандартизація лекція 4
galushko29733 vues
Ухвалення рішень для нової ери par Andriy Pylypenko
Ухвалення рішень для нової ериУхвалення рішень для нової ери
Ухвалення рішень для нової ери
Andriy Pylypenko403 vues
Теоретичні основи формування механізму активізації інноваційних процесів par Alex Grebeshkov
Теоретичні основи формування механізму активізації інноваційних процесівТеоретичні основи формування механізму активізації інноваційних процесів
Теоретичні основи формування механізму активізації інноваційних процесів
Alex Grebeshkov543 vues
стратегыя виходу пыдприэмства на зовнышный ринок par kutorai
стратегыя виходу пыдприэмства на зовнышный ринокстратегыя виходу пыдприэмства на зовнышный ринок
стратегыя виходу пыдприэмства на зовнышный ринок
kutorai3.3K vues
Бенчмаркінг – інструмент стратегічного управління підприємством par Alex Grebeshkov
Бенчмаркінг – інструмент стратегічного управління підприємствомБенчмаркінг – інструмент стратегічного управління підприємством
Бенчмаркінг – інструмент стратегічного управління підприємством
Alex Grebeshkov2.7K vues
141114 aya capital-strategy-of_reforms_full par Ruslan Sivoplyas
141114 aya capital-strategy-of_reforms_full141114 aya capital-strategy-of_reforms_full
141114 aya capital-strategy-of_reforms_full
Ruslan Sivoplyas403 vues

Plus de Alex Grebeshkov

10 Essential Information Security Tips for Everyone par
10 Essential Information Security Tips for Everyone10 Essential Information Security Tips for Everyone
10 Essential Information Security Tips for EveryoneAlex Grebeshkov
689 vues12 diapositives
Fruit chips par
Fruit chipsFruit chips
Fruit chipsAlex Grebeshkov
837 vues11 diapositives
Проект Відкриття закладу здорового харчування - кафе «BeFresh» par
Проект Відкриття закладу здорового харчування - кафе «BeFresh»Проект Відкриття закладу здорового харчування - кафе «BeFresh»
Проект Відкриття закладу здорового харчування - кафе «BeFresh»Alex Grebeshkov
1.8K vues10 diapositives
Проект “Дитячий садок «ВЕСЕЛКА»” par
Проект “Дитячий садок «ВЕСЕЛКА»”Проект “Дитячий садок «ВЕСЕЛКА»”
Проект “Дитячий садок «ВЕСЕЛКА»”Alex Grebeshkov
2.4K vues23 diapositives
Проект "Виготовлення та доставка страв здорового зарчування" par
Проект "Виготовлення та доставка страв здорового зарчування"Проект "Виготовлення та доставка страв здорового зарчування"
Проект "Виготовлення та доставка страв здорового зарчування"Alex Grebeshkov
2.3K vues38 diapositives
Проект створення кав’ярні par
Проект створення кав’ярніПроект створення кав’ярні
Проект створення кав’ярніAlex Grebeshkov
18.2K vues25 diapositives

Plus de Alex Grebeshkov(20)

10 Essential Information Security Tips for Everyone par Alex Grebeshkov
10 Essential Information Security Tips for Everyone10 Essential Information Security Tips for Everyone
10 Essential Information Security Tips for Everyone
Alex Grebeshkov689 vues
Проект Відкриття закладу здорового харчування - кафе «BeFresh» par Alex Grebeshkov
Проект Відкриття закладу здорового харчування - кафе «BeFresh»Проект Відкриття закладу здорового харчування - кафе «BeFresh»
Проект Відкриття закладу здорового харчування - кафе «BeFresh»
Alex Grebeshkov1.8K vues
Проект “Дитячий садок «ВЕСЕЛКА»” par Alex Grebeshkov
Проект “Дитячий садок «ВЕСЕЛКА»”Проект “Дитячий садок «ВЕСЕЛКА»”
Проект “Дитячий садок «ВЕСЕЛКА»”
Alex Grebeshkov2.4K vues
Проект "Виготовлення та доставка страв здорового зарчування" par Alex Grebeshkov
Проект "Виготовлення та доставка страв здорового зарчування"Проект "Виготовлення та доставка страв здорового зарчування"
Проект "Виготовлення та доставка страв здорового зарчування"
Alex Grebeshkov2.3K vues
Проект створення кав’ярні par Alex Grebeshkov
Проект створення кав’ярніПроект створення кав’ярні
Проект створення кав’ярні
Alex Grebeshkov18.2K vues
Проект створення кафе-кондитерської зі школою шоколатьє "Bunnys cake" par Alex Grebeshkov
Проект створення кафе-кондитерської зі школою шоколатьє "Bunnys cake"Проект створення кафе-кондитерської зі школою шоколатьє "Bunnys cake"
Проект створення кафе-кондитерської зі школою шоколатьє "Bunnys cake"
Alex Grebeshkov1.2K vues
Проект відкриття фітнес –клубу «Just do it» par Alex Grebeshkov
Проект відкриття фітнес –клубу «Just do it»Проект відкриття фітнес –клубу «Just do it»
Проект відкриття фітнес –клубу «Just do it»
Alex Grebeshkov2.1K vues
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДП «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ» par Alex Grebeshkov
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДП «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ»ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДП «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ»
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДП «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ»
Alex Grebeshkov951 vues
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ par Alex Grebeshkov
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Alex Grebeshkov773 vues
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ РЕКЛАМНОЇ ПРОПАГАНДИ ТОВАРІВ par Alex Grebeshkov
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ РЕКЛАМНОЇ ПРОПАГАНДИ ТОВАРІВПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ РЕКЛАМНОЇ ПРОПАГАНДИ ТОВАРІВ
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ РЕКЛАМНОЇ ПРОПАГАНДИ ТОВАРІВ
Alex Grebeshkov795 vues
ВИКОРИСТАННЯ «МАГІЇ ЧИСЕЛ» В ДОСЛІДЖЕННІ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ par Alex Grebeshkov
ВИКОРИСТАННЯ «МАГІЇ ЧИСЕЛ» В ДОСЛІДЖЕННІ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВВИКОРИСТАННЯ «МАГІЇ ЧИСЕЛ» В ДОСЛІДЖЕННІ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ
ВИКОРИСТАННЯ «МАГІЇ ЧИСЕЛ» В ДОСЛІДЖЕННІ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ
Alex Grebeshkov473 vues
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ НА РИНКУ ЖИТЛА УКРАЇНИ par Alex Grebeshkov
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ НА РИНКУ ЖИТЛА УКРАЇНИОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ НА РИНКУ ЖИТЛА УКРАЇНИ
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ НА РИНКУ ЖИТЛА УКРАЇНИ
Alex Grebeshkov753 vues
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ОРДИНАЛІСТСЬКОЇ ТЕОРІЇ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА НА ДІЯЛЬНІСТЬ П... par Alex Grebeshkov
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ОРДИНАЛІСТСЬКОЇ ТЕОРІЇ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА НА ДІЯЛЬНІСТЬ П...ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ОРДИНАЛІСТСЬКОЇ ТЕОРІЇ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА НА ДІЯЛЬНІСТЬ П...
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ОРДИНАЛІСТСЬКОЇ ТЕОРІЇ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА НА ДІЯЛЬНІСТЬ П...
Alex Grebeshkov696 vues
СУПЕРЕЧЛИВІ НАСЛІДКИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН par Alex Grebeshkov
СУПЕРЕЧЛИВІ НАСЛІДКИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦІНСУПЕРЕЧЛИВІ НАСЛІДКИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН
СУПЕРЕЧЛИВІ НАСЛІДКИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН
Alex Grebeshkov846 vues
ОСОБЛИВОСТІ ІСНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ par Alex Grebeshkov
ОСОБЛИВОСТІ ІСНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ ОСОБЛИВОСТІ ІСНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
ОСОБЛИВОСТІ ІСНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
Alex Grebeshkov398 vues
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В НЕСТАБІЛЬНОМУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІ par Alex Grebeshkov
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В НЕСТАБІЛЬНОМУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІСТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В НЕСТАБІЛЬНОМУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІ
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В НЕСТАБІЛЬНОМУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІ
Alex Grebeshkov832 vues
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА par Alex Grebeshkov
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВАПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Alex Grebeshkov1.7K vues
ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНТРОЛІНГУ У ПРАКТИКУ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІДП... par Alex Grebeshkov
ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНТРОЛІНГУ У ПРАКТИКУ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІДП...ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНТРОЛІНГУ У ПРАКТИКУ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІДП...
ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНТРОЛІНГУ У ПРАКТИКУ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІДП...
Alex Grebeshkov669 vues
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ par Alex Grebeshkov
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Alex Grebeshkov598 vues

Dernier

Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" par
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Andrii Kopp
10 vues14 diapositives
М. Гоголь.pptx par
М. Гоголь.pptxМ. Гоголь.pptx
М. Гоголь.pptxssuser705e14
23 vues15 diapositives
«Жив і працював для Університету» par
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»ihorsadovskyi
5 vues61 diapositives
ІКТ Захарчун.pdf par
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdfanazaharcun
7 vues6 diapositives

Dernier(19)

Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" par Andrii Kopp
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp10 vues
«Жив і працював для Університету» par ihorsadovskyi
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»
ihorsadovskyi5 vues
ІКТ Захарчун.pdf par anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun7 vues
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" par Andrii Kopp
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp6 vues
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти par tetiana1958
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти
tetiana195845 vues
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx par ssuser15a891
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
ssuser15a891140 vues
Семінар Пізнаємо природу.pptx par ssuser389ffd
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptx
ssuser389ffd10 vues
Експресіонізм par CupCakeDoo
ЕкспресіонізмЕкспресіонізм
Експресіонізм
CupCakeDoo5 vues
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... par tetiana1958
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
tetiana195869 vues
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf par VchutelInf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
VchutelInf5 vues
Академічна доброчесність par tetiana1958
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесність
tetiana195872 vues

Критерії оцінювання готовності підприємств до впровадження інформаційної стратегії

 • 1. www.Conference.SPKNEU.ORG Гребешков Олексій Миколайович, к.е.н., старший викладач кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», grebeshkov@spkneu.org КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ГОТОВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ Гребешков Алексей КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ К ВНЕДРЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ Grebeshkov Aleksey EVALUATION CRITERIAS OF READINESS OF ENTERPRISES TO INFORMATION STRATEGY IMPLEMENTATION В сучасних умовах господарювання впровадження підприємствами інформаційної стратегії є важливою та необхідною умовою їх успішного розвитку та основою для досягнення ними стійких конкурентних переваг. Однак, кожне підприємство має унікальний набір характеристик, які визначаються: особливостями ринку, на якому діє те чи інше підприємство; особливостями продукту або послуги, яку пропонує підприємство на даному ринку; особливостями використовуваних ресурсів; особливостями використання управлінських технологій та рівнем розвитку системи стратегічного управління, конкретними стратегічними цілями підприємства; особливостями використання інформаційних технологій та ступенем розвитку останніх на конкретному підприємстві; особливостями зовнішнього середовища, в якому функціонує підприємство, ступенем невизначеності даного середовища; доступністю та якісними характеристиками інформаційних ресурсів підприємства тощо. Тому актуальним є питання аналізу готовності підприємств вибірки до розробки та впровадження інформаційної стратегії, а з іншого боку – аналізу ступеню необхідності впровадження інформаційної стратегії на конкретному підприємстві. Критерії доцільності та необхідності впровадження інформаційної стратегії на підприємстві можна умовно розділити на дві групи: “зовнішні” та
 • 2. www.Conference.SPKNEU.ORG “внутрішні”. До зовнішніх критеріїв доцільно віднести такі, які за своєю природою мають екзогенне походження відносно операційної системи підприємства, тобто такі, на які підприємство (в особі його управлінського складу – менеджерів) не має безпосереднього впливу, до внутрішніх – такі, які мають ендогенне походження, та які можуть бути контрольовані з боку менеджерів підприємства. Серед зовнішніх критеріїв можна назвати наступні: 1. Складність зовнішнього середовища – кількість чинників, на які організація повинна реагувати; 2. Ступінь невизначеності зовнішнього середовища підприємства – тобто рівень варіативності кожного фактора зовнішнього середовища. Невизначеність зовнішнього середовища є функцією кількості інформації, якою володіє підприємство з приводу конкретного фактора, а також функцією впевненості в цій інформації. Якщо інформації недостатньо або є сумніви у її точності, середовище стає більш невизначеним, ніж у ситуації, коли є адекватна інформація і є підстави вважати її високонадійною. Чим більш невизначеним є зовнішнє середовище, тим складніше для підприємства приймати ефективні рішення. 3. Ступінь динамічності зовнішнього середовища підприємства – тобто частота варіативних змін кожного фактора зовнішнього середовища, швидкість, з якою відбуваються зміни в оточенні підприємства. Динамічність зовнішнього оточення може бути вищою для одних підрозділів підприємства і нижчою для інших. Наприклад, відділ R&D може стикатися з високою рухливістю середовища, а виробничий відділ – бути зануреним у відносно табільне середовище. 4. Ступінь інформаційної активності конкурентів та партнерів на ринку – тобто значний ступінь розвитку інформаційної компетенції та інформаційної культури у інших гравців на ринку, що виводить здатність ефективної роботи з інформацією на рівень конкурентної переваги.
 • 3. www.Conference.SPKNEU.ORG Серед внутрішніх критеріїв вважаємо за доцільне особливо виділити такі: 1. Інформаційна ємність виробництва, тобто такі характеристики показників обсягу, структури, темпів виробництва, а також номенклатури продукції, і такі особливості систем контролю запасів та контролю якості, які передбачають наявність на підприємстві розвинених інформаційних компетенцій та високоефективної системи інформаційного забезпечення; 2. Особливості управління персоналом на підприємстві, які вимагають наявності розвинутих механізмів управління інформацією на підприємстві та інформаційної компетенції: складна структура персоналу, високі вимоги до потенціалу та кваліфікаційним якостям персоналу; значний кількісний склад працівників та високі показники плинності кадрів; вартість робочої сили; 3. Особливості менеджменту на підприємстві: розвинена організаційна структура, система управління; рівень розвитку стратегічного управління; рівень корпоративної та інформаційної культури; характеристики системи комунікацій; 4. Особливості маркетингової діяльності: частка на ринку; необхідність для підприємства збирати необхідну інформацію про ринки; особливості каналів розподілу й збуту; маркетингові плани й програми; нововведення; імідж, репутація і якість товарів; стимулювання збуту, реклама; 5. Особливості фінансової та облікової діяльності: фінансова стійкість і платоспроможність; прибутковість і рентабельність (по товарах, регіонах, каналах збуту, посередникам); власні й позикові засоби і їх співвідношення; ефективна система обліку, у тому числі обліку витрат, формування бюджету, планування прибутку. Зазначимо, що подальше дослідження критеріїв розробки та впровадження інформаційної стратегії на підприємствах є необхідною умовою для успішного розвитку теорії та практики інформаційної стратегії підприємства.