The impact of antitrust POLITICS on the economic development of Ukrainian enterprises

Alex Grebeshkov
Alex GrebeshkovCEO – Educasta & GlobeDS à Educasta
Вплив антимонопольного 
законодавства на 
економічний розвиток 
українських підприємств 
Підготували 
студенти ІІ курсу 
групи №2, 6509 
Грищенко 
Віталіна, 
Власюк Олена 
Науковий 
керівник: 
Голіонко Н.Г.
Актуальність та мета статті 
 Метою цієї статті є дослідження сутності 
антимонопольної політики та законодавства 
України, її вплив на діяльність підприємств. 
 Актуальність антимонопольної політики полягає в 
тому, що зі зменшенням впливу монополістів на 
ринок виникає наближена ідеалізована модель 
досконалої ринкової конкуренції. Тому подальший 
розвиток антимонопольної політики дуже 
важливий для розвитку економіки кожної країни.
Основні визначення 
 Монополія — це виключне право на виробництво, торгівлю, 
промисли тощо, яке належить одній особі, певній групі осіб 
або державі. 
 Конкурентна (антимонопольна) політика держави - це 
діяльність держави, спрямована на створення і розвиток 
конкурентного середовища, антимонопольне регулювання з 
метою сприяння зростанню ефективності виробництва, 
кращому задоволенню потреб суспільства, підвищенню 
конкурентоздатності національної економіки. 
 Антимонопольна політика - комплекс заходів, спрямованих 
на припинення, попередження та обмеження діяльності 
монополій, а також створення відповідного законодавства.
Антимонопольна практика в світі 
 Конкуренція i антимонопольна практика 
регулюються сьогодні i на міжнародному 
ринку. Так у Римському договоpi, що заклав 
підвалини Європейського Економічного 
Співтовариства, статті 85 і 86 теж 
забороняють монополістичні угоди та 
створення монополій. Вони є також об'єктом 
міжурядових договорів, регулюються 
документами комісії ООН з питань 
промисловості i торгівлі (ЮНКТАД) та ін.
Антимонопольний комітет 
 В Україні за станом антимонопольної 
діяльності наглядає Антимонопольний 
комітет України. Його повноваження 
закріплені у Законі України «Про 
антимонопольний комітет» від 26.11.1993 
 Основним завданням 
Антимонопольного комітету України є 
участь у формуванні та реалізації 
конкурентної політики
Порушення ЗУ «Про захист 
економічної конкуренції» 
 Антимонопольний комітет накладає такі штрафи 
на підприємців, що не дотримуються Закону 
України «Про захист економічної конкуренції» за: 
1. відхилення від виконання або невчасне 
виконання розпоряджень Антимонопольного 
комітету України про припинення порушень 
антимонопольного законодавства; 
 2. непредставлення, невчасне уявлення 
інформації монопольному комітету України; 
 3. прибуток, незаконно отриманого 
суб’єктами підприємницької діяльності в 
результаті порушення даного Закону; 
 4. збитки, заподіяні зловживанням 
монопольним положенням і несумлінною 
конкуренцією.
Штрафи 
 Відповідно до ст.52 Закону України «Про захист економічної 
конкуренції» встановлюються такі штрафи: 
Порушення Розмір 
відшко- 
дування 
антиконкурентні узгоджені дії; зловживання монопольним (домінуючим) 
становищем; невиконання рішення, попереднього рішення органів 
АМК України або їх виконання не в повному обсязі 
10% 
здійснення учасниками узгоджених дій; обмежувальна та 
дискримінаційна діяльність; порушення положень погоджених з 
органами АМК України 
5% 
неподання інформації , подання не в повному обсязі і подання 
недостовірної інформації до АМК України, 
1% 
За кожен день прострочення сплати штрафу стягується пеня у розмірі 1,5%
Сучасний стан та проблеми 
 За даними Антимонопольного комітету 
України, щорічно близько 60% порушень 
антимонопольного законодавства чиняться 
природними монополіями. Антимонопольне 
регулювання ринкової економічної системи 
необхідне для відновлення можливостей 
ринкового конкурентного механізму в 
сучасних умовах недосконалої конкуренції. Цей 
процес береться під суворий контроль 
держави
Висновок роботи 
 Вплив на монополії антимонопольного 
законодавства не можна переоцінити, адже саме 
регулювання діяльності малих та великих 
підприємств забезпечує рівномірний розвиток 
малого, середнього та великого бізнесу, що в свою 
чергу накладає відбиток не лише на економічний 
стан країни, а й на рівень життя населення. Довгий 
та нелегкий шлях формування механізму 
антимонопольної політики справді може 
забезпечити існування досконалої економіки в 
державі і розвивати всі види бізнесу.
Дякуємо за увагу! 
До нових зустрічей!
1 sur 10

Contenu connexe

Similaire à The impact of antitrust POLITICS on the economic development of Ukrainian enterprises(20)

Пам'ятка Пам'ятка
Пам'ятка
Пучковська Тетяна520 vues
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №40Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №40
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №40
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій207 vues
Захист економічної конкуренціїЗахист економічної конкуренції
Захист економічної конкуренції
Kyiv National Economic University1.1K vues

Plus de Alex Grebeshkov(20)

Fruit chipsFruit chips
Fruit chips
Alex Grebeshkov837 vues

The impact of antitrust POLITICS on the economic development of Ukrainian enterprises

  • 1. Вплив антимонопольного законодавства на економічний розвиток українських підприємств Підготували студенти ІІ курсу групи №2, 6509 Грищенко Віталіна, Власюк Олена Науковий керівник: Голіонко Н.Г.
  • 2. Актуальність та мета статті  Метою цієї статті є дослідження сутності антимонопольної політики та законодавства України, її вплив на діяльність підприємств.  Актуальність антимонопольної політики полягає в тому, що зі зменшенням впливу монополістів на ринок виникає наближена ідеалізована модель досконалої ринкової конкуренції. Тому подальший розвиток антимонопольної політики дуже важливий для розвитку економіки кожної країни.
  • 3. Основні визначення  Монополія — це виключне право на виробництво, торгівлю, промисли тощо, яке належить одній особі, певній групі осіб або державі.  Конкурентна (антимонопольна) політика держави - це діяльність держави, спрямована на створення і розвиток конкурентного середовища, антимонопольне регулювання з метою сприяння зростанню ефективності виробництва, кращому задоволенню потреб суспільства, підвищенню конкурентоздатності національної економіки.  Антимонопольна політика - комплекс заходів, спрямованих на припинення, попередження та обмеження діяльності монополій, а також створення відповідного законодавства.
  • 4. Антимонопольна практика в світі  Конкуренція i антимонопольна практика регулюються сьогодні i на міжнародному ринку. Так у Римському договоpi, що заклав підвалини Європейського Економічного Співтовариства, статті 85 і 86 теж забороняють монополістичні угоди та створення монополій. Вони є також об'єктом міжурядових договорів, регулюються документами комісії ООН з питань промисловості i торгівлі (ЮНКТАД) та ін.
  • 5. Антимонопольний комітет  В Україні за станом антимонопольної діяльності наглядає Антимонопольний комітет України. Його повноваження закріплені у Законі України «Про антимонопольний комітет» від 26.11.1993  Основним завданням Антимонопольного комітету України є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики
  • 6. Порушення ЗУ «Про захист економічної конкуренції»  Антимонопольний комітет накладає такі штрафи на підприємців, що не дотримуються Закону України «Про захист економічної конкуренції» за: 1. відхилення від виконання або невчасне виконання розпоряджень Антимонопольного комітету України про припинення порушень антимонопольного законодавства;  2. непредставлення, невчасне уявлення інформації монопольному комітету України;  3. прибуток, незаконно отриманого суб’єктами підприємницької діяльності в результаті порушення даного Закону;  4. збитки, заподіяні зловживанням монопольним положенням і несумлінною конкуренцією.
  • 7. Штрафи  Відповідно до ст.52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» встановлюються такі штрафи: Порушення Розмір відшко- дування антиконкурентні узгоджені дії; зловживання монопольним (домінуючим) становищем; невиконання рішення, попереднього рішення органів АМК України або їх виконання не в повному обсязі 10% здійснення учасниками узгоджених дій; обмежувальна та дискримінаційна діяльність; порушення положень погоджених з органами АМК України 5% неподання інформації , подання не в повному обсязі і подання недостовірної інформації до АМК України, 1% За кожен день прострочення сплати штрафу стягується пеня у розмірі 1,5%
  • 8. Сучасний стан та проблеми  За даними Антимонопольного комітету України, щорічно близько 60% порушень антимонопольного законодавства чиняться природними монополіями. Антимонопольне регулювання ринкової економічної системи необхідне для відновлення можливостей ринкового конкурентного механізму в сучасних умовах недосконалої конкуренції. Цей процес береться під суворий контроль держави
  • 9. Висновок роботи  Вплив на монополії антимонопольного законодавства не можна переоцінити, адже саме регулювання діяльності малих та великих підприємств забезпечує рівномірний розвиток малого, середнього та великого бізнесу, що в свою чергу накладає відбиток не лише на економічний стан країни, а й на рівень життя населення. Довгий та нелегкий шлях формування механізму антимонопольної політики справді може забезпечити існування досконалої економіки в державі і розвивати всі види бізнесу.
  • 10. Дякуємо за увагу! До нових зустрічей!