Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Green storming

274 vues

Publié le

GreenStorming is green workbox tools from Rethinker WorkBox. Use to find green solutions for your company.

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

Green storming

 1. 1. Dont Waste Your Brand GreenStorming Rethinking about...
 2. 2. GreenStorming ili.... Kako posmatranjem "savremenih menadžment predrasuda" do rešenja koja kompaniji daju "zelenu boju"
 3. 3. Predrasude: da beskonačna potreba za poslovnom rastom uništava planetu. da su potrošači sve zahtevniji i da raste populacija i resursi planete su ugroženi. da treba da naučimo da živimo sa onim što imamo. da su ljudi  pohlepni, sebični i materijalisti. da ljudi ne vole pravila i sve bi dali za "slobodu". da tehnologija nas sve više udaljava od prirode. da postoji mišljenje da smo prešli tačku "povratka" prirodi.
 4. 4. Nije sve tako crno... ima nešto i zeleno... Jedino što raste je nerazumno trošenje resursa, posebno energetskih. Odgovori na to kako da se racionalnije i prirodnije koriste resursi vodi ka pravom rastu jer se za istu količinu energetskog „goriva“ stvori veća vrednost. Pitanje : Šta može da procveta? Da bude napredno? („procveta“ kao rezultat dobro zasadjenog „brand roots“-a) Ekološka vitalnost kompanije kakva je? Koliko je kruta? Smanjenje buke? Smanjenje emisije gasova? Sve to vodi rastu kompanije kroz prirodnije korišćenje potrebnih resursa uz naravno povećanje društvenog angažovanja.
 5. 5. Nije sve tako crno... ima nešto i zeleno... Presumers & Custowners su kupci budućnosti. Svi žele luksuzan život. Promovisanje prirodnog života u kojem su kupci promoteri prirode. Presumers- oni koji prvi probaju Custowners -oni koji su suvlasnici brenda su budući pokretači prirodnih potrošačkih pokreta.
 6. 6. Nije sve tako crno... ima nešto i zeleno... Promovisanjem koncepta „Više prirodnog života“umesto zamisli kvantiteta. Intelektualni kapitalizam treba da zameni robni kapitalizam. Plus uskladjivanje potreba sa pravilima prirode. Zato je slogan: Greenstorming-a Save our nature. (koji se obraća kompanijama i gradjanima da sačuvaju i promovišu dobre osobine ljudi, a i poziva da sačuvamo prirodu i njene resurse)
 7. 7. Nije sve tako crno... ima nešto i zeleno... Ljudi su komparativna vrsta. Konkurencija izvlači iz nas i dobre i loše strane. Ideja je da promovišemo nematerijalne ljudske potrebe kao što su kooperativnost, empatičnost a ne simpatičnost, pošten odnos, efikasnost, SMISLENOST, i naravno KREATIVNOST. Ako već ne možemo da promenimo ljudsku prirodu možemo da promovišemo dobre strane i da izgradimo kvalitet koji će umanjiti negativnosti.
 8. 8. Nije sve tako crno... ima nešto i zeleno... Priroda ima svoja pravila, tačnije principe: meðuzavisnost, posvećenost, proaktivnost, organizovanost, jedinstvenost, jednostavnost kojih se drži i zahvaljujući kojima opstaje mnogo duže nego čovek. Čoveku kao delu prirode su ti principi bliski jer su deo njega. Naravno, treba ih promovisati i jasno objasniti da prirodni principi nisu praksa već usmerenja.
 9. 9. Nije sve tako crno... ima nešto i zeleno... Ljudi vole sebe i svoju prirodu. Samo ih treba podsetiti da je njihova priroda deo prirode u kojoj živimo. rECOnnect with your nature – predstavlja program edukativnog usmeravanja ka uočavanju veza izmeðu čoveka i prirode.
 10. 10. Green MovementsGreat Moments Green Planet Intelektualni kapitalizam kao skup vrednosti u kojem je robni kapitalizam samo podskup. Takav model je rezultat primene Greenstorming WorkBox-a
 11. 11. Zelena pitanja: Kako da rastom kompanije se sačuvaju i/ili obnove resursi prirode (resursi poslovnog okruženja)? Kako potrošače aktivirati da korišćenjem proizvoda vraćaju "dug prirodi" zajedno sa kompanijom? Kako da iste resurse iskoristimo više puta? Navedite ljudske potrebe koje nisu materijalnog karaktera!!! Koja pravila ste spremni da uvedete u kompaniji a da ona ne ugrožavaju vaše slobode? Kako tehnologije mogu da postanu deo prirode u cilju obnavljanja njenih resursa? Kako dopuniti "vreme" koje smo potrošili prirodi?
 12. 12. GreenStorming values Tokom greenstorming radionice koriste se pravila blind-brainstorming-a. To je način da u kratkom vremenskom periodu, sa pet saradnika dobijete po pet "idejnih" odgovora na svako pitanje! Greenstorming, organizujte kao team building radionicu i povećajte stepen odgovornosti i posvećenosti.
 13. 13. Greenstorming values "Zelene ideje" koje nastanu tokom Greenstorming radionice, analizirajte kroz novu radionicu Sense To Me, Sense To Market ( "analizu prisutnosti" i "analizu mogućnosti"...)
 14. 14. GreenStorming Math Company nature+ People nature + Nature = Green Life
 15. 15. GreenStorming Dont Waste Your Brand & Save our nature! Greenstorming WorkBox is Rethinker WorkBox Tools by Aleksandar Saša Grbović

×