Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Oyunsallaştırma ve Yeni Nesil Eğitim Sistemleri

1 762 vues

Publié le

Publié dans : Formation, Technologie

Oyunsallaştırma ve Yeni Nesil Eğitim Sistemleri

 1. 1. Oyunsallaştırma &Yeni Nesil Eğitim SistemleriAli Rıza BABAOĞLANSAP Türkiye
 2. 2. © 2011 SAP AG. All rights reserved. 3
 3. 3. © 2011 SAP AG. All rights reserved. 4
 4. 4. Oyun Mekaniği … Oyun Ders Görevler Tekrarlanan ama eğlenceli Tekrarlanan ve sıkıcı Geri Bildirim Sürekli Sınavdan sınava Hedefler Açık Açık ama anlaĢılması zor Ustalık Yolu Açık Net algılanamayan Bilgi Gerektiği zamanda gerektiği Bazen az, bazen fazla kadar BaĢarısızlık Beklenen, öngörülen ve Ġstenmeyen, konuĢulmayan, istenen bir durum negatif bir durum Durum Bilgisi Sürekli herkesle paylaĢılan Belli bir grup için paylaĢılan EtkileĢim Evet Evet ama kısıtlı bir grup Hız/Risk Yüksek DüĢük Bağımsızlık Yüksek Kurallar içinde yönetilen Bariyer Özellikle konulur Kaza ile konulur© 2011 SAP AG. All rights reserved. 5
 5. 5. Oyunlaştırılmış Uygulamalar  Uçuş Milleri  Akaryakıt ve Gaz dağıtıcıları  Kredi Kartları  Kupon Uygulamaları  LinkedIn  Youtube  Online Dergiler  Amazon© 2011 SAP AG. All rights reserved. 6
 6. 6. 7 Core Concepts of Smart Games1. Engagement Styles of your players2. Design for onboarding, habit-building and mastery3. Put PERMA into Your Core Engagement Loops4. Use Progress Mechanics to Light the Way5. As Players Progress, Increase Challenge & Complexity6. Reward Players with Power, Autonomy & Belonging7. Build a System that’s Easy to Learn but Hard to Master© 2011 SAP AG. All rights reserved. 7
 7. 7. Positive Psychology - PERMA P Positive Emotions Experiencing joy, pleasure, fun, safety, etc. E Engagement / Flow Being consciously involved in our activities R Relationships Enjoyable / supportive interaction with others M Meaning Creating a purposeful narrative A Accomplishment Completing goals & following core values© 2011 SAP AG. All rights reserved. 8
 8. 8. Yetenek Arttırmak için Akış Hayal Kırıklığı Zorluk Derecesi Sıkıcı Zaman EkseniMihaly Csikszentmihalyi: Flow: The Psychology of Optimal Experience, 1991© 2011 SAP AG. All rights reserved. 9
 9. 9. E-EğitimDikkate Alınması Gereken Unsurlar  EriĢim, Cihaz ve Kimlik Güvenliği  Öğrenci ve öğretmen tabletlerinin merkezi olarak yönetilmesi  Tablet içeriklerinin tek merkezden izlenebilmesi ve yönetilebilmesi  Tablet kullanıcı kimliklerinin merkezi yönetimi  Kolay ve esnek mobil uygulama geliĢtirme platformu  Uygulama Dükkanı ve Ġçerik Yönetimi  Kullanılacak tüm mobil uygulamaların sunulacağı bir uygulama dükkanı  Esnek arama motoru ve kategorizasyon desteği  Kural bazlı içerik yönlendirmesi – ödül sistemi© 2011 SAP AG. All rights reserved. 10
 10. 10. Yeni Eğitim Sistemi Dikkate Alınması Gereken UnsurlarÖğrenciÖğretmenVeli  Çok noktadan güvenli eriĢim  KiĢiselleĢtirilmiĢ içerik  Sahadan anlık geri bildirimler Okullar  Anlık ölçüm ve değerlendirme Entegre Eğitim Sistemi  Dinamik içerik belirleme Eğitim  Uçtan uça entegrasyon Teknolojileri  30+ Ülke MEB Enterprise Strateji GeliĢtirme  2400+ Eğitim Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumu Temel Eğitim Öğretmen YetiĢtirme Talim ve Terbiye Kurulu Ġçerik Sağlayıcı Ġçerik Sağlayıcı © 2011 SAP AG. All rights reserved. 11
 11. 11. E-Eğitim Örnek Süreç Mimarisi Okullar Yürütme• Ġçerik Kategorizasyonu• Kural bazlı uygulama seçimi Mobil Uygulama Dükkanı Ġçerik Kontrolü ve Yönetimi Cihaz ve Güvenlik Yönetimi Planlama ve İzleme • Uygulama Yükleme, Kaldırma • EriĢim Yetkilendirmesi • Aktivite Ġzleme İçerik Sağlayıcılar • Güvenli veri alıĢ veriĢi • Eğitim Dökümanları • Eğitici Oyunlar • Sınav uygulamaları • Not sorgulama, ders seçimleri, vb...© 2011 SAP AG. All rights reserved. 12
 12. 12. GartnerKurumsal Mobil Uygulama Platformları Challengers Leaders Ability to Execute SAP/Sybase Syclo RIM Antenna Microsoft Software Spring Pyxis Mobile Wireless SAP IBM Oracle Apple Niche Players Visionaries Completeness of Vision *Kaynak: Gartner, 12/2009 Aralık 2009 © 2011 SAP AG. All rights reserved. 13
 13. 13. ForresterMobil Cihaz Yönetim Çözümleri * Kaynak: The Forrester Wave™ Nisan 2009 © 2011 SAP AG. All rights reserved. 14
 14. 14. Makaleler DiĢ fırçası, Mobilite ve OyunsallaĢtırma = Yeni fırsatlar - http://goo.gl/5qLh9 Fatih Projesi ve OyunsallaĢtırma: Nereden baĢlamalıyız? - http://goo.gl/s7MGv Garry Kasparov (Dünya Satranç ġampiyonu) oyunsallaĢtırma konusu için ülkemizi ziyaret ettiğinde yanındaydım.© 2011 SAP AG. All rights reserved. 15
 15. 15. TeşekkürlerAli Rıza Babaoğlanhttp://alibabaoglan.comhttp://twitter.com/alibabaoglan© 2011 SAP AG. All rights reserved. 16

×