Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Edukacja dziecka z zespołem Aspergera z perspektywy rodziców

2 253 vues

Publié le

Asperger, education, children

Publié dans : Formation
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Edukacja dziecka z zespołem Aspergera z perspektywy rodziców

  1. 1. Edukacja dziecka z zespołem Aspergera z perspektywy rodziców Podnoszenie jakości edukacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Opole, 21.04.2015 dr Małgorzata Jokiel
  2. 2. Edukacja dziecka z zespołem Aspergera z perspektywy rodziców Opis przypadku:Opis przypadku: Staś, obecnie 10 lat, uczeń klasy III publicznej szkoły podstawowej ogólnodostępnej, wysokofunkcjonujący, z Orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz z Orzeczeniem o niepełnosprawności DiagnozaDiagnoza: zespół Aspergera w wieku 6 lat
  3. 3. Edukacja dziecka z zespołem Aspergera z perspektywy rodziców Droga do diagnozy:Droga do diagnozy: •obserwacje własne: niepokojące zachowania (np. lękliwość, fiksacje, nadwrażliwość na dźwięki) •sugestie ze strony nauczycielek wychowania przedszkolnego •zalecenie lekarza rodzinnego (pediatry) •badanie i konsultacje w PPP – skierowanie na terapię psychomotoryczną •badanie i diagnoza w Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii w Mikoszowie
  4. 4. Edukacja dziecka z zespołem Aspergera z perspektywy rodziców I.I. Przebieg edukacji przedszkolnejPrzebieg edukacji przedszkolnej • przed diagnozą: niechęć i częsty brak współpracy ze strony dziecka na zajęciach edukacyjnych (w szczególności w przypadku prac plastycznych), zainteresowanie piosenkami i zabawami ruchowymi • po diagnozie: zajęcia z pedagogiem specjalnym w ramach wczesnego wspomagania, indywidualne zajęcia kompensacyjne z nauczycielkami nauczania przedszkolnego
  5. 5. Edukacja dziecka z zespołem Aspergera z perspektywy rodziców IV. Szkoła podstawowa (etap wczesnoszkolny)IV. Szkoła podstawowa (etap wczesnoszkolny) •wybór szkoływybór szkoły •współpraca z wychowawcą, pozostałymi nauczycielami,współpraca z wychowawcą, pozostałymi nauczycielami, dyrekcją, pedagogiem, psychologiem i logopedądyrekcją, pedagogiem, psychologiem i logopedą •mocne i słabe strony dzieckamocne i słabe strony dziecka •funkcjonowanie w klasie/w szkolefunkcjonowanie w klasie/w szkole •nauka w domu/zadania domowenauka w domu/zadania domowe •funkcjonowanie pozaszkolne (dom, rodzina, sąsiedztwo,funkcjonowanie pozaszkolne (dom, rodzina, sąsiedztwo, terapia)terapia)
  6. 6. Edukacja dziecka z zespołem Aspergera z perspektywy rodziców V. Perspektywy i postulaty na kolejne etapy edukacji:V. Perspektywy i postulaty na kolejne etapy edukacji: •klasy IV-VI:klasy IV-VI: wniosek o przyznanie dziecku nauczyciela asystenta; rozmowy indywidualne z każdym z nauczycieli; „nauka uczenia się”, rozwijanie zainteresowań syna, kontynuacja terapii psychologicznej •gimnazjum:gimnazjum: wybór kameralnej szkoły z nielicznymi klasami, o profilu odpowiadającym zainteresowaniom dziecka, w miarę możliwości klasa integracyjna; podjęcie działań mających na celu zapobieganie ewentualnym szykanom ze strony rówieśników
  7. 7. Edukacja dziecka z zespołem Aspergera z perspektywy rodziców Dziękuję Państwu za uwagę!Dziękuję Państwu za uwagę! Pytania?Pytania?

×