Metodele de formare

Marian Zaharia
Marian ZahariaFounder & Director at Hope Rescue Centre Association à Hope Rescue Centre Association
Metode de formare 
Macro Training 
Formator: Marian Zaharia
3 
direcții și 
beneficii 
pentru 
participanți ”A STI” 
Vom cunoaște principalele metode ce pot fi folosite în formarea 
adulților. 
”A FI” 
Vom deveni traineri mai buni, dezvoltându-ne abilitățile 
necesare procesului de formare. 
”A FACE” 
Vom identifica modalitățile de combinare a metodelor de 
formare, în vederea obținerii de rezultate optime. 
Macro Training 2
5 1. Dacă 2 secretare pot dactilografia 2 pagini în 2 
secunde 
pentru a 
răspunde la 
următoarele 
întrebări: 
minute, de câte secretare va fi nevoie pentru a 
dactilografia 18 pagini în 6 minute? 
2. Peste două ore, timpul până la miezul nopții va 
fi jumătate față din cât va fi peste o oră. 
Cât este ceasul acum? 
3. În urmă cu 4 ani vârsta Anei era dublă față de 
cea a lui Sami. Peste 4 ani, vârsta lui Sami va fi ¾ 
din vârsta Anei. 
Ce vârstă are Ana acum? 
Câștigă cel care va răspunde exact la toate întrebările, în limita de timp exprimată! 
Macro Training 3
... Să discutăm! 
Macro Training 
 Cum vi s-a părut “concursul” de astăzi? 
 De ce au fost întrebările atât de dificile? 
 Cum v-ați simțit atunci când eu v-am cerut să răspundeți cu 
asemenea ușurință la întrebări? 
 Cum v-ați simțit când ați aflat că nimeni nu poate răspunde 
la aceste întrebări în doar 5 secunde? 
În calitatea noastră de traineri putem da dovadă, într-un mod similar, de o 
slabă cunoaștere a naturii umane, a modului în care suntem constituiți, a 
potențialului dar și a limitărilor ce îi caracterizează pe cursanții noștri. 
Atunci când ne limităm la metodele tradiționale de predare sau ne bazăm 
exclusiv pe una sau două dintre metode, impunem limite, generăm frustrare și 
alterăm calitatea rezultatelor obținute la finele procesului de formare. 
Astăzi vom învăța cum putem evita o asemenea capcană, făcând trecerea 
de la acceptabil către excepțional! 
4
Metode de formare? 
CE ESTE METODA? 
Prin definiție, ”metoda” este procedeul sau ansamblul de procedee 
folosit pentru atingerea unui scop. 
CE ESTE METODA DE FORMARE? 
Metoda de formare este acel procedeu sau tehnică folosită în 
procesul de educare a adulților. 
CE METODĂ ESTE CEA MAI BUNĂ? 
Fiecare metodă este diferită și poate fi folosită pentru a facilita 
procesul de învățare. Deși este cunoscut faptul că, în general, 
adulții învață cel mai bine prin metode experiențiale, un trainer 
eficient nu se va limita la o singură metodă, ci se va folosi de 
întreg spectrul de metode care îi stau la dispoziție, în funcție de 
participanți, resurse ori de specificul formării. 
Macro Training 5
Metodele de formare pot fi... 
 ORIENTATE CĂTRE FORMATOR: 
 Prelegerea 
 Prezentarea 
 Demonstrația 
 Metoda puzzle 
 Studiul de caz 
Macro Training 6
Metodele de formare pot fi... 
 ORIENTATE CĂTRE GRUP: 
 Icebreaker 
 Brainstorming 
 Lucrul în grupuri mici 
 Discuția în grupul mare 
 Jocul 
 Citirea de materiale 
 Prezentarea de materiale video 
 Parteneri de învățătură 
 Cartonașe cu răspunsuri 
Macro Training 7
Metodele de formare pot fi... 
 ORIENTATE CĂTRE GRUP: 
 De jur împrejur 
 Acvariul 
 Conversația 
 Piramida (bulgărele de zăpadă) 
 Observația 
 Exercițiul 
Macro Training 8
Prelegerea 
 Metodă utilă când ne raportăm la grupuri mari (30+) ori 
avem de transmis cantități semnificative de informații. 
 SUGESTIE: folosiți prezentarea video (powerpoint) și exemple din 
viața cotidiană! 
 Metodă utilă pentru învățarea unor proceduri, tehnici sau 
deprinderi. 
 SUGESTIE: Aveți în vedere stăpânirea temeinică a abilităților practice 
necesare. Asigurați-vă că spațiul este corespunzător și permite ca toți 
participanții să urmărească. 
Macro Training 
Demonstratia 
9
Metoda Puzzle 
 Metodă utilă atunci când dorim ordonarea unor pași deja 
cunoscuți sau identificați prin brainstorming de către 
participanți 
 SUGESTIE: se poate introduce sub forma unui concurs, împărțind 
participanții în echipe, în vederea implicării unui număr cât mai mare de 
cursanți 
 Este un exemplu de caz ipotetic, utilizat de către trainer sau 
de către participanți. Metodă utilă în găsirea unor soluții, 
analiza faptelor și a datelor, propunerea unor remedii și 
argumentarea lor, etc. 
 SUGESTIE: Pentru un maximum de eficiență poate fi folosit în 
combinație cu alte metode, cum ar fi jocul de rol, discuțiile ori 
brainstormingul. 
Macro Training 
Studiul de caz 
10
Icebreaker 
 Metodă interactivă și, adesea, amuzantă, ce se folosește de 
regulă la începutul trainingului, având ca scop detensionarea 
participanților, cunoașterea celorlalți ori introducerea temei. 
 SUGESTIE: atunci când participanții se cunosc, spărgătorul de gheață 
poate fi o activitate de experimentare (joc, concurs, exercițiu, etc.) care 
are drept scop generarea unor emoții asociate cu scopul lecției. 
 Metodă interactivă în care participanții participă cu idei și 
experiențe care sunt notate și ulterior discutate, FĂRĂ A FI 
CRITICATE. 
 SUGESTIE: insistați pe respectarea opiniei celorlalți și pe faptul că 
scopul activității este de a genera cât mai multe idei pe tema studiată. 
Asigurați-vă că ideile obținute sunt folosite în desfășurarea cursului. 
Macro Training 
Brainstorming 
11
Discutia în grupul mare 
 Metodă ce urmărește implicarea activă a audienței în vederea 
facilitării învățării prin ”construirea” comună a cursului, 
beneficiind de aportul, experiența și implicarea grupului. 
 SUGESTIE: pe măsură ce jucați rolul de facilitator – moderator, 
direcționând discuțiile în direcția dorită, asigurați-vă că încurajați 
participarea tuturor cursanților! 
 Metodă interactivă ce permite un grad mare de implicare din 
partea participanților, vizând creșterea productivității. 
 SUGESTIE: numărul optim de participanți pentru aceste grupuri este de 
4-6 participanți. Dacă nu faceți parte din grup, numiți un moderator care 
să se asigure că discuția rămâne la obiect și că ea îi include pe toți 
participanții. 
Macro Training 
Lucrul în grupuri mici 
12
Jocul 
 Metodă distractivă ce urmărește obținerea de informații într-un 
mod interactiv. Jocul are și rol de destindere, cunoaștere, 
dezvoltare a gândirii, creativității, abilităților sociale, etc. 
 SUGESTIE: jocul de rol permite interpretarea unui scenariu ipotetic. 
Este o bună ocazie pentru participanți de a se folosi de informația 
proaspăt obținută, simulând comportamentul real pe o situație dată. 
 Metodă ce ne permite o “rupere de ritm” în timpul unei 
prezentari fiind eficientă pentru fixarea informației 
 SUGESTIE: selectați cu atenție materialele. Ele trebuie să fie relevante 
și nu foarte lungi. Este recomandat ca acestea să fie discutate ulterior 
citirii, oferind participanților posibilitatea de a-și expune păreri pe 
marginea lor și să le comenteze. 
Macro Training 
Citirea de materiale 
13
Materiale video 
 Metodă care ne permite să ne folosim de puterea pe care 
imaginea o are în detrimentul cuvântului. O variantă 
interesantă este aceea în care participanții sunt filmat (într-un 
joc de rol spre exemplu) și se urmăresc ulterior. 
 SUGESTIE: alegeți materialele cu grijă. Ele trebuie să fie scurte și 
urmate de sesiuni de discuție. Asigurați-vă că tehnica funcționează! 
 Metodă ce permite cursantului să lucreze pe anumite subiecte 
sau să discute despre întrebari cheie cu persoana de lângă. 
 SUGESTIE: asigurați-vă că transmiteți foarte clar subiectul / tema de 
lucru. Folosiți ocazia pentru a trece pe la toate grupurile, fiți disponibil 
pentru sugestii, întrebări, păstrând totodată o atmosferă care nu îi 
deranjează pe ceilalți participanți implicați în activitate. 
Macro Training 
Parteneri de învătătură 
14
Cartonase cu răspunsuri 
 Se împart cartonașe pe care participanții vor da răspunsuri 
anonime la întrebări. Metoda ne permite să economisim timp 
sau pentru a încuraja participanții care se tem de a vorbi 
public. 
 SUGESTIE: asigurați-vă că aveți cartonașe suficiente pentru toți 
participanții. 
 Metoda presupune obținerea unui răspuns scurt de la fiecare 
participant și permite obținerea unui răspuns imediat de la 
întreaga audiență. 
 SUGESTIE: pentru a evita momentele de pauză, stânjenitoare, 
participanții care nu au un răspuns pregătit pot spune ”pas”. Puteți evita 
repetarea, rugând cursanții să aibă o nouă contribuție la acest proces. 
Macro Training 
”De jur împrejur” 
15
Acvariul 
 Se creează un cerc de discuții care are în jur un cerc de 
ascultători. La final ascultătorii își spun părerea. Potrivită 
mai degrabă pentru grupurile mici și dă posibilitatea cât mai 
multor membri să participe la discuție. 
 SUGESTIE: asigurați-vă că aveți timp și spațiu suficient. 
 Metoda presupune susținerea unui dialog între formator și 
cursanți, cu scopul stimulării și dirijării activității de 
învățare. 
 SUGESTIE: pregătiți-vă în prealabil întrebările, pe cât posibil, 
urmărind scopul propus ca pe un fir roșu. Fiți fermi (nu duri), insistând 
pe a rămâne la subiect, ascultați cu atenție și respect opiniile 
participanților. 
Macro Training 
Conversatia 
16
Piramida 
 Fiecare participant îndeplinește o sarcină, după care se 
unește cu un altul pentru a o discuta. Perechile formate, și 
mai apoi grupurile, se unesc din nou cu același scop, 
discutând printr-un reprezentant. 
 SUGESTIE: asigurați-vă că aveți timp și spațiu suficient. 
 Modalitatea de efectuare conștientă și repetată a unor acțiuni 
și operații în scopul formării de priceperi și deprinderi 
practice sau intelectuale, dezvoltării unor capacități și 
aptitudini. 
Macro Training 
Exercitiul 
17
Cum îmi aleg metodele? 
ÎNAINTE DE A DECIDE CE METODE VEI FOLOSI, 
PUNE-ȚI URMĂTOARELE ÎNTREBĂRI: 
 Care sunt obiectivele acestui training? 
 Cine sunt participanții? 
 Ce abilități / cunoștințe au participanții? 
 Câți participanți vor fi în sală? 
 Cât de mare este spațiul alocat? 
 Care este bugetul disponibil? 
 Care sunt echipamentele pe care mă pot baza? 
 Care este perioada de timp alocată trainingului? 
 De cât tim am nevoie pentru livrarea informațiilor esențiale? 
Macro Training 18
Întrebări? 
? 
Macro Training 
19
Exercitiu 
• Formați grupuri de 5-6 persoane. 
• Fiecare grup va avea un moderator numit. 
• Discutați, pe baza checklistului anterior, modul 
concret în care răspunsul la întrebări va influența 
metodele alese. 
• Fiecare echipă va primi un caz concret, având 
ocazia de a schița (în linii generale) structura unui 
training. 
Macro Training 20
"I cannot teach anybody anything, 
I can only make them think." (Socrates) 
“” 
Macro Training 
21
1 sur 21

Recommandé

Formator teorii si metode de predare par
Formator  teorii si metode de predareFormator  teorii si metode de predare
Formator teorii si metode de predareMonica Dumitrașcu
1.9K vues26 diapositives
Curs formator par
Curs formatorCurs formator
Curs formatorgneagoe
11.5K vues88 diapositives
Metode si tehnici de solutionare a conflictelor par
Metode si tehnici de solutionare a conflictelorMetode si tehnici de solutionare a conflictelor
Metode si tehnici de solutionare a conflictelorOlga Morozan
43.4K vues64 diapositives
Formator invatarea experientiala par
Formator  invatarea experientialaFormator  invatarea experientiala
Formator invatarea experientialaMonica Dumitrașcu
3.9K vues28 diapositives
Metode si procedee active si incluzive par
Metode si procedee active si incluziveMetode si procedee active si incluzive
Metode si procedee active si incluziveviorelfaina
15.1K vues18 diapositives
Formator comunicare, cursanti,evaluare par
Formator  comunicare, cursanti,evaluareFormator  comunicare, cursanti,evaluare
Formator comunicare, cursanti,evaluareMonica Dumitrașcu
1.3K vues37 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Managementul conflictului par
Managementul conflictuluiManagementul conflictului
Managementul conflictuluiJinfo Training
4.2K vues14 diapositives
Lectie comunicarea ppt par
Lectie comunicarea pptLectie comunicarea ppt
Lectie comunicarea pptOanaArdeleanu1
640 vues39 diapositives
Educatie+personalizata+PPT++II.pptx par
Educatie+personalizata+PPT++II.pptxEducatie+personalizata+PPT++II.pptx
Educatie+personalizata+PPT++II.pptxssuser993c0a
947 vues90 diapositives
Prezentare metode par
Prezentare metodePrezentare metode
Prezentare metodeCarolinaChiriac
971 vues43 diapositives
Principii si tehnici visible learning par
Principii si tehnici visible learningPrincipii si tehnici visible learning
Principii si tehnici visible learningMaria ŢUCA
12.1K vues35 diapositives
Limba și literatura română par
Limba și literatura românăLimba și literatura română
Limba și literatura românăNadyaRacila
374 vues16 diapositives

Tendances(20)

Educatie+personalizata+PPT++II.pptx par ssuser993c0a
Educatie+personalizata+PPT++II.pptxEducatie+personalizata+PPT++II.pptx
Educatie+personalizata+PPT++II.pptx
ssuser993c0a947 vues
Principii si tehnici visible learning par Maria ŢUCA
Principii si tehnici visible learningPrincipii si tehnici visible learning
Principii si tehnici visible learning
Maria ŢUCA12.1K vues
Limba și literatura română par NadyaRacila
Limba și literatura românăLimba și literatura română
Limba și literatura română
NadyaRacila374 vues
Cerc pedagogic comunicare_lectura par Maria
Cerc pedagogic comunicare_lecturaCerc pedagogic comunicare_lectura
Cerc pedagogic comunicare_lectura
Maria28.9K vues
Managementul conflictelor par adrian_iasi
Managementul conflictelorManagementul conflictelor
Managementul conflictelor
adrian_iasi7.7K vues
Strategii și tehnici de evaluare a rezultatelor școlare la limba străină par Daniela Munca-Aftenev
Strategii și tehnici de evaluare a rezultatelor școlare la limba străinăStrategii și tehnici de evaluare a rezultatelor școlare la limba străină
Strategii și tehnici de evaluare a rezultatelor școlare la limba străină
Managementul calitatii par MariaStan7
Managementul calitatiiManagementul calitatii
Managementul calitatii
MariaStan7719 vues
1 comunicarea eficienta par bmihaela69
1 comunicarea eficienta1 comunicarea eficienta
1 comunicarea eficienta
bmihaela6924.7K vues
Managementul timpului-pentru-copii par Ivy Blue
Managementul timpului-pentru-copiiManagementul timpului-pentru-copii
Managementul timpului-pentru-copii
Ivy Blue7K vues
Comunicarea eficienta - Cadru conceptual par Ioana Ghenciu
Comunicarea eficienta - Cadru conceptualComunicarea eficienta - Cadru conceptual
Comunicarea eficienta - Cadru conceptual
Ioana Ghenciu2.9K vues
Sfaturi pentru părinţi par TundeLaudat
Sfaturi pentru părinţiSfaturi pentru părinţi
Sfaturi pentru părinţi
TundeLaudat5K vues
Psihologia varstelor copilaria par Iuliana Palade
Psihologia varstelor copilariaPsihologia varstelor copilaria
Psihologia varstelor copilaria
Iuliana Palade7.4K vues

En vedette

Formator par
FormatorFormator
Formatorguestf046adb
3.4K vues49 diapositives
Formator curs de formare par
Formator  curs de formareFormator  curs de formare
Formator curs de formareMonica Dumitrașcu
2K vues30 diapositives
Mariana nicolae metode_si_tehnici_interactive_de_predare par
Mariana nicolae metode_si_tehnici_interactive_de_predareMariana nicolae metode_si_tehnici_interactive_de_predare
Mariana nicolae metode_si_tehnici_interactive_de_predarePopescu Vlad
2.9K vues5 diapositives
Prezentare Curs Formator (TOT) par
Prezentare Curs Formator (TOT)Prezentare Curs Formator (TOT)
Prezentare Curs Formator (TOT)Best Smart Consulting
2.1K vues1 diapositive
Prezentare formare formatori par
Prezentare formare formatoriPrezentare formare formatori
Prezentare formare formatoriCampania INPCP
2.8K vues112 diapositives
Model de proiect de lectie par
Model de proiect de lectieModel de proiect de lectie
Model de proiect de lectieeconsiliere
48.9K vues8 diapositives

En vedette(20)

Mariana nicolae metode_si_tehnici_interactive_de_predare par Popescu Vlad
Mariana nicolae metode_si_tehnici_interactive_de_predareMariana nicolae metode_si_tehnici_interactive_de_predare
Mariana nicolae metode_si_tehnici_interactive_de_predare
Popescu Vlad2.9K vues
Model de proiect de lectie par econsiliere
Model de proiect de lectieModel de proiect de lectie
Model de proiect de lectie
econsiliere48.9K vues
160-de-activităţi-dinamice-jocuri-pentru-team-building par Antonella Stancu
 160-de-activităţi-dinamice-jocuri-pentru-team-building 160-de-activităţi-dinamice-jocuri-pentru-team-building
160-de-activităţi-dinamice-jocuri-pentru-team-building
Antonella Stancu91.4K vues
Metodica activitatilor matematice_in_gradinita (1) par Bitza Gaby
Metodica activitatilor matematice_in_gradinita (1)Metodica activitatilor matematice_in_gradinita (1)
Metodica activitatilor matematice_in_gradinita (1)
Bitza Gaby10.8K vues
Motivatia invatarii la adulti par Sima Sorin
Motivatia invatarii la adultiMotivatia invatarii la adulti
Motivatia invatarii la adulti
Sima Sorin6K vues
Casatoria placuta lui Dumnezeu par Marian Zaharia
Casatoria placuta lui DumnezeuCasatoria placuta lui Dumnezeu
Casatoria placuta lui Dumnezeu
Marian Zaharia4.4K vues
Angelica pablorubins report revised (4) par pabloandresgonz
Angelica pablorubins report revised (4)Angelica pablorubins report revised (4)
Angelica pablorubins report revised (4)
pabloandresgonz248 vues
Cum sa ai o viata transformata de Cuvantul lui Dumnezeu par Marian Zaharia
Cum sa ai o viata transformata de Cuvantul lui DumnezeuCum sa ai o viata transformata de Cuvantul lui Dumnezeu
Cum sa ai o viata transformata de Cuvantul lui Dumnezeu
Marian Zaharia519 vues

Similaire à Metodele de formare

Metode moderne par
Metode moderneMetode moderne
Metode moderneClaudiu Buza
5.6K vues15 diapositives
Learning tool module2 topic1 Implement the training programme par
Learning tool module2 topic1 Implement the training programmeLearning tool module2 topic1 Implement the training programme
Learning tool module2 topic1 Implement the training programmeTOTVET
271 vues18 diapositives
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Training of Peers (ROMANIAN) par
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Training of Peers (ROMANIAN)SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Training of Peers (ROMANIAN)
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Training of Peers (ROMANIAN)Sarah Land
117 vues30 diapositives
Program integrat par
Program integratProgram integrat
Program integratPorojan Flaviu
302 vues8 diapositives
Train of the trainers par
Train of the trainersTrain of the trainers
Train of the trainersSimona Lucaci
395 vues5 diapositives
Metode de lucru cu lexicul par
Metode de lucru cu lexiculMetode de lucru cu lexicul
Metode de lucru cu lexiculAlisa Russu
1.9K vues13 diapositives

Similaire à Metodele de formare(20)

Learning tool module2 topic1 Implement the training programme par TOTVET
Learning tool module2 topic1 Implement the training programmeLearning tool module2 topic1 Implement the training programme
Learning tool module2 topic1 Implement the training programme
TOTVET271 vues
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Training of Peers (ROMANIAN) par Sarah Land
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Training of Peers (ROMANIAN)SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Training of Peers (ROMANIAN)
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Training of Peers (ROMANIAN)
Sarah Land117 vues
Metode de lucru cu lexicul par Alisa Russu
Metode de lucru cu lexiculMetode de lucru cu lexicul
Metode de lucru cu lexicul
Alisa Russu1.9K vues
Learning tool module1 topic4 Organize the learning process par TOTVET
Learning tool module1 topic4 Organize the learning processLearning tool module1 topic4 Organize the learning process
Learning tool module1 topic4 Organize the learning process
TOTVET271 vues
Train the trainers, Bucuresti, humans 2014 par Ioana Budău
Train the trainers, Bucuresti, humans 2014 Train the trainers, Bucuresti, humans 2014
Train the trainers, Bucuresti, humans 2014
Ioana Budău508 vues
4 strategii de predare care sa corespunda stilurilor individuale de invatare par Tapescu Alin
4 strategii de predare care sa corespunda stilurilor individuale de invatare4 strategii de predare care sa corespunda stilurilor individuale de invatare
4 strategii de predare care sa corespunda stilurilor individuale de invatare
Tapescu Alin2.2K vues
Catalog Training-uri 2015 Learning Pro par Learning Pro
Catalog Training-uri 2015 Learning ProCatalog Training-uri 2015 Learning Pro
Catalog Training-uri 2015 Learning Pro
Learning Pro455 vues
Catalog cursuri open 2014 MMM Consulting par Madi Radulescu
Catalog cursuri open 2014 MMM ConsultingCatalog cursuri open 2014 MMM Consulting
Catalog cursuri open 2014 MMM Consulting
Madi Radulescu291 vues
Training m&c overseas dp par Mihai Huda
Training m&c overseas dpTraining m&c overseas dp
Training m&c overseas dp
Mihai Huda838 vues
Adaptarea Vanzarii La Stilul Clientului 16 Oct 2012 Iasi Mentor Training par mentortraining
Adaptarea Vanzarii La Stilul Clientului 16 Oct 2012 Iasi Mentor TrainingAdaptarea Vanzarii La Stilul Clientului 16 Oct 2012 Iasi Mentor Training
Adaptarea Vanzarii La Stilul Clientului 16 Oct 2012 Iasi Mentor Training
mentortraining302 vues
Codul bunelor maniere de prezentare par Simona Lucaci
Codul bunelor maniere de prezentareCodul bunelor maniere de prezentare
Codul bunelor maniere de prezentare
Simona Lucaci690 vues

Plus de Marian Zaharia

Putem avea bucurie în orice circumstanțe? par
Putem avea bucurie în orice circumstanțe?Putem avea bucurie în orice circumstanțe?
Putem avea bucurie în orice circumstanțe?Marian Zaharia
494 vues5 diapositives
Exemplul lui Habacuc par
Exemplul lui HabacucExemplul lui Habacuc
Exemplul lui HabacucMarian Zaharia
689 vues6 diapositives
Prioritatile vietii crestinului si ordinea lor corecta par
Prioritatile vietii crestinului si ordinea lor corectaPrioritatile vietii crestinului si ordinea lor corecta
Prioritatile vietii crestinului si ordinea lor corectaMarian Zaharia
1.8K vues5 diapositives
Nascut din nou, nascut din dumnezeu par
Nascut din nou, nascut din dumnezeuNascut din nou, nascut din dumnezeu
Nascut din nou, nascut din dumnezeuMarian Zaharia
1.3K vues6 diapositives
Cum poti sa ti invingi singuratatea par
Cum poti sa ti invingi singuratateaCum poti sa ti invingi singuratatea
Cum poti sa ti invingi singuratateaMarian Zaharia
2.9K vues8 diapositives
Mersul la biserică – o modă, un moft, o poruncă sau o necesitate? par
Mersul la biserică – o modă, un moft, o poruncă sau o necesitate?Mersul la biserică – o modă, un moft, o poruncă sau o necesitate?
Mersul la biserică – o modă, un moft, o poruncă sau o necesitate?Marian Zaharia
3.2K vues5 diapositives

Plus de Marian Zaharia(19)

Putem avea bucurie în orice circumstanțe? par Marian Zaharia
Putem avea bucurie în orice circumstanțe?Putem avea bucurie în orice circumstanțe?
Putem avea bucurie în orice circumstanțe?
Marian Zaharia494 vues
Prioritatile vietii crestinului si ordinea lor corecta par Marian Zaharia
Prioritatile vietii crestinului si ordinea lor corectaPrioritatile vietii crestinului si ordinea lor corecta
Prioritatile vietii crestinului si ordinea lor corecta
Marian Zaharia1.8K vues
Nascut din nou, nascut din dumnezeu par Marian Zaharia
Nascut din nou, nascut din dumnezeuNascut din nou, nascut din dumnezeu
Nascut din nou, nascut din dumnezeu
Marian Zaharia1.3K vues
Cum poti sa ti invingi singuratatea par Marian Zaharia
Cum poti sa ti invingi singuratateaCum poti sa ti invingi singuratatea
Cum poti sa ti invingi singuratatea
Marian Zaharia2.9K vues
Mersul la biserică – o modă, un moft, o poruncă sau o necesitate? par Marian Zaharia
Mersul la biserică – o modă, un moft, o poruncă sau o necesitate?Mersul la biserică – o modă, un moft, o poruncă sau o necesitate?
Mersul la biserică – o modă, un moft, o poruncă sau o necesitate?
Marian Zaharia3.2K vues
Drumul de la păcat la închinarea adevărată par Marian Zaharia
Drumul de la păcat la închinarea adevăratăDrumul de la păcat la închinarea adevărată
Drumul de la păcat la închinarea adevărată
Marian Zaharia855 vues
Păcatul, între prevenție și tratament par Marian Zaharia
Păcatul, între prevenție și tratamentPăcatul, între prevenție și tratament
Păcatul, între prevenție și tratament
Marian Zaharia492 vues
Rugaciunea placuta lui dumnezeu par Marian Zaharia
Rugaciunea placuta lui dumnezeuRugaciunea placuta lui dumnezeu
Rugaciunea placuta lui dumnezeu
Marian Zaharia1.2K vues
Eliberat din lanturile ingrijorarii par Marian Zaharia
Eliberat din lanturile ingrijorariiEliberat din lanturile ingrijorarii
Eliberat din lanturile ingrijorarii
Marian Zaharia1.9K vues

Metodele de formare

 • 1. Metode de formare Macro Training Formator: Marian Zaharia
 • 2. 3 direcții și beneficii pentru participanți ”A STI” Vom cunoaște principalele metode ce pot fi folosite în formarea adulților. ”A FI” Vom deveni traineri mai buni, dezvoltându-ne abilitățile necesare procesului de formare. ”A FACE” Vom identifica modalitățile de combinare a metodelor de formare, în vederea obținerii de rezultate optime. Macro Training 2
 • 3. 5 1. Dacă 2 secretare pot dactilografia 2 pagini în 2 secunde pentru a răspunde la următoarele întrebări: minute, de câte secretare va fi nevoie pentru a dactilografia 18 pagini în 6 minute? 2. Peste două ore, timpul până la miezul nopții va fi jumătate față din cât va fi peste o oră. Cât este ceasul acum? 3. În urmă cu 4 ani vârsta Anei era dublă față de cea a lui Sami. Peste 4 ani, vârsta lui Sami va fi ¾ din vârsta Anei. Ce vârstă are Ana acum? Câștigă cel care va răspunde exact la toate întrebările, în limita de timp exprimată! Macro Training 3
 • 4. ... Să discutăm! Macro Training  Cum vi s-a părut “concursul” de astăzi?  De ce au fost întrebările atât de dificile?  Cum v-ați simțit atunci când eu v-am cerut să răspundeți cu asemenea ușurință la întrebări?  Cum v-ați simțit când ați aflat că nimeni nu poate răspunde la aceste întrebări în doar 5 secunde? În calitatea noastră de traineri putem da dovadă, într-un mod similar, de o slabă cunoaștere a naturii umane, a modului în care suntem constituiți, a potențialului dar și a limitărilor ce îi caracterizează pe cursanții noștri. Atunci când ne limităm la metodele tradiționale de predare sau ne bazăm exclusiv pe una sau două dintre metode, impunem limite, generăm frustrare și alterăm calitatea rezultatelor obținute la finele procesului de formare. Astăzi vom învăța cum putem evita o asemenea capcană, făcând trecerea de la acceptabil către excepțional! 4
 • 5. Metode de formare? CE ESTE METODA? Prin definiție, ”metoda” este procedeul sau ansamblul de procedee folosit pentru atingerea unui scop. CE ESTE METODA DE FORMARE? Metoda de formare este acel procedeu sau tehnică folosită în procesul de educare a adulților. CE METODĂ ESTE CEA MAI BUNĂ? Fiecare metodă este diferită și poate fi folosită pentru a facilita procesul de învățare. Deși este cunoscut faptul că, în general, adulții învață cel mai bine prin metode experiențiale, un trainer eficient nu se va limita la o singură metodă, ci se va folosi de întreg spectrul de metode care îi stau la dispoziție, în funcție de participanți, resurse ori de specificul formării. Macro Training 5
 • 6. Metodele de formare pot fi...  ORIENTATE CĂTRE FORMATOR:  Prelegerea  Prezentarea  Demonstrația  Metoda puzzle  Studiul de caz Macro Training 6
 • 7. Metodele de formare pot fi...  ORIENTATE CĂTRE GRUP:  Icebreaker  Brainstorming  Lucrul în grupuri mici  Discuția în grupul mare  Jocul  Citirea de materiale  Prezentarea de materiale video  Parteneri de învățătură  Cartonașe cu răspunsuri Macro Training 7
 • 8. Metodele de formare pot fi...  ORIENTATE CĂTRE GRUP:  De jur împrejur  Acvariul  Conversația  Piramida (bulgărele de zăpadă)  Observația  Exercițiul Macro Training 8
 • 9. Prelegerea  Metodă utilă când ne raportăm la grupuri mari (30+) ori avem de transmis cantități semnificative de informații.  SUGESTIE: folosiți prezentarea video (powerpoint) și exemple din viața cotidiană!  Metodă utilă pentru învățarea unor proceduri, tehnici sau deprinderi.  SUGESTIE: Aveți în vedere stăpânirea temeinică a abilităților practice necesare. Asigurați-vă că spațiul este corespunzător și permite ca toți participanții să urmărească. Macro Training Demonstratia 9
 • 10. Metoda Puzzle  Metodă utilă atunci când dorim ordonarea unor pași deja cunoscuți sau identificați prin brainstorming de către participanți  SUGESTIE: se poate introduce sub forma unui concurs, împărțind participanții în echipe, în vederea implicării unui număr cât mai mare de cursanți  Este un exemplu de caz ipotetic, utilizat de către trainer sau de către participanți. Metodă utilă în găsirea unor soluții, analiza faptelor și a datelor, propunerea unor remedii și argumentarea lor, etc.  SUGESTIE: Pentru un maximum de eficiență poate fi folosit în combinație cu alte metode, cum ar fi jocul de rol, discuțiile ori brainstormingul. Macro Training Studiul de caz 10
 • 11. Icebreaker  Metodă interactivă și, adesea, amuzantă, ce se folosește de regulă la începutul trainingului, având ca scop detensionarea participanților, cunoașterea celorlalți ori introducerea temei.  SUGESTIE: atunci când participanții se cunosc, spărgătorul de gheață poate fi o activitate de experimentare (joc, concurs, exercițiu, etc.) care are drept scop generarea unor emoții asociate cu scopul lecției.  Metodă interactivă în care participanții participă cu idei și experiențe care sunt notate și ulterior discutate, FĂRĂ A FI CRITICATE.  SUGESTIE: insistați pe respectarea opiniei celorlalți și pe faptul că scopul activității este de a genera cât mai multe idei pe tema studiată. Asigurați-vă că ideile obținute sunt folosite în desfășurarea cursului. Macro Training Brainstorming 11
 • 12. Discutia în grupul mare  Metodă ce urmărește implicarea activă a audienței în vederea facilitării învățării prin ”construirea” comună a cursului, beneficiind de aportul, experiența și implicarea grupului.  SUGESTIE: pe măsură ce jucați rolul de facilitator – moderator, direcționând discuțiile în direcția dorită, asigurați-vă că încurajați participarea tuturor cursanților!  Metodă interactivă ce permite un grad mare de implicare din partea participanților, vizând creșterea productivității.  SUGESTIE: numărul optim de participanți pentru aceste grupuri este de 4-6 participanți. Dacă nu faceți parte din grup, numiți un moderator care să se asigure că discuția rămâne la obiect și că ea îi include pe toți participanții. Macro Training Lucrul în grupuri mici 12
 • 13. Jocul  Metodă distractivă ce urmărește obținerea de informații într-un mod interactiv. Jocul are și rol de destindere, cunoaștere, dezvoltare a gândirii, creativității, abilităților sociale, etc.  SUGESTIE: jocul de rol permite interpretarea unui scenariu ipotetic. Este o bună ocazie pentru participanți de a se folosi de informația proaspăt obținută, simulând comportamentul real pe o situație dată.  Metodă ce ne permite o “rupere de ritm” în timpul unei prezentari fiind eficientă pentru fixarea informației  SUGESTIE: selectați cu atenție materialele. Ele trebuie să fie relevante și nu foarte lungi. Este recomandat ca acestea să fie discutate ulterior citirii, oferind participanților posibilitatea de a-și expune păreri pe marginea lor și să le comenteze. Macro Training Citirea de materiale 13
 • 14. Materiale video  Metodă care ne permite să ne folosim de puterea pe care imaginea o are în detrimentul cuvântului. O variantă interesantă este aceea în care participanții sunt filmat (într-un joc de rol spre exemplu) și se urmăresc ulterior.  SUGESTIE: alegeți materialele cu grijă. Ele trebuie să fie scurte și urmate de sesiuni de discuție. Asigurați-vă că tehnica funcționează!  Metodă ce permite cursantului să lucreze pe anumite subiecte sau să discute despre întrebari cheie cu persoana de lângă.  SUGESTIE: asigurați-vă că transmiteți foarte clar subiectul / tema de lucru. Folosiți ocazia pentru a trece pe la toate grupurile, fiți disponibil pentru sugestii, întrebări, păstrând totodată o atmosferă care nu îi deranjează pe ceilalți participanți implicați în activitate. Macro Training Parteneri de învătătură 14
 • 15. Cartonase cu răspunsuri  Se împart cartonașe pe care participanții vor da răspunsuri anonime la întrebări. Metoda ne permite să economisim timp sau pentru a încuraja participanții care se tem de a vorbi public.  SUGESTIE: asigurați-vă că aveți cartonașe suficiente pentru toți participanții.  Metoda presupune obținerea unui răspuns scurt de la fiecare participant și permite obținerea unui răspuns imediat de la întreaga audiență.  SUGESTIE: pentru a evita momentele de pauză, stânjenitoare, participanții care nu au un răspuns pregătit pot spune ”pas”. Puteți evita repetarea, rugând cursanții să aibă o nouă contribuție la acest proces. Macro Training ”De jur împrejur” 15
 • 16. Acvariul  Se creează un cerc de discuții care are în jur un cerc de ascultători. La final ascultătorii își spun părerea. Potrivită mai degrabă pentru grupurile mici și dă posibilitatea cât mai multor membri să participe la discuție.  SUGESTIE: asigurați-vă că aveți timp și spațiu suficient.  Metoda presupune susținerea unui dialog între formator și cursanți, cu scopul stimulării și dirijării activității de învățare.  SUGESTIE: pregătiți-vă în prealabil întrebările, pe cât posibil, urmărind scopul propus ca pe un fir roșu. Fiți fermi (nu duri), insistând pe a rămâne la subiect, ascultați cu atenție și respect opiniile participanților. Macro Training Conversatia 16
 • 17. Piramida  Fiecare participant îndeplinește o sarcină, după care se unește cu un altul pentru a o discuta. Perechile formate, și mai apoi grupurile, se unesc din nou cu același scop, discutând printr-un reprezentant.  SUGESTIE: asigurați-vă că aveți timp și spațiu suficient.  Modalitatea de efectuare conștientă și repetată a unor acțiuni și operații în scopul formării de priceperi și deprinderi practice sau intelectuale, dezvoltării unor capacități și aptitudini. Macro Training Exercitiul 17
 • 18. Cum îmi aleg metodele? ÎNAINTE DE A DECIDE CE METODE VEI FOLOSI, PUNE-ȚI URMĂTOARELE ÎNTREBĂRI:  Care sunt obiectivele acestui training?  Cine sunt participanții?  Ce abilități / cunoștințe au participanții?  Câți participanți vor fi în sală?  Cât de mare este spațiul alocat?  Care este bugetul disponibil?  Care sunt echipamentele pe care mă pot baza?  Care este perioada de timp alocată trainingului?  De cât tim am nevoie pentru livrarea informațiilor esențiale? Macro Training 18
 • 19. Întrebări? ? Macro Training 19
 • 20. Exercitiu • Formați grupuri de 5-6 persoane. • Fiecare grup va avea un moderator numit. • Discutați, pe baza checklistului anterior, modul concret în care răspunsul la întrebări va influența metodele alese. • Fiecare echipă va primi un caz concret, având ocazia de a schița (în linii generale) structura unui training. Macro Training 20
 • 21. "I cannot teach anybody anything, I can only make them think." (Socrates) “” Macro Training 21