Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Su Kaynakları Mühendisliğinde Sayısal Zorluklar - Dr. Özgür Beşer

139 vues

Publié le

Su Kaynakları Mühendisliğinde Sayısal Zorluklar
Computational Challanges in Water Resources Engineering

Publié dans : Technologie
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Su Kaynakları Mühendisliğinde Sayısal Zorluklar - Dr. Özgür Beşer

 1. 1. Su Kaynakları Mühendisliğinde Sayısal Zorluklar Computational Challanges in Water Resources Engineering Dr.Özgür Beşer Senior Software Developer & Water Resources Engineer Tractebel Engineering GmbH, Bad-Vilbel Almanya
 2. 2. Hidrolojik Çevrim • Hidroloji yeryüzünün sularının oluşumu, dağılımı, hareketi ve özelliklerini ve bunların çevresel ilişkilerini kapsayan, bir yer bilimidir • Havza, tek bir çıkışa giden ve bölünerek diğer havzalardan ayrılan bir arazi alanıdır.
 3. 3. Hidrolojik Model
 4. 4. Noktasal Verilerin Alansal Dağılımı Jeoistatistik bir değişkenin aldığı değerin konuma bağlı olarak değişim göstermesi durumunda ‘konumsal dağılım’ın belirlenmesinde kullanılır
 5. 5. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) CBS, bilgileri coğrafi bakış açısına göre analiz eden, saklayan, yakalayan bir bilgisayar sistemidir. Sistem; donanım (bilgisayar ve yazıcı,tarayıcı gibi çevre birimleri), yazılım, bilgisayarda depolanmış veriler, ve bunları kullanabilecek, verileri analiz edebilecek kullanıcıdan oluşmaktadır Open Source
 6. 6. https://soilmapper.org Açık Kaynak Kodlu Kütüphaneler
 7. 7. Uydu Verilerinin Kullanımı
 8. 8. Örnek Çalışma https://modis.gsfc.nasa.gov/data/dataprod/
 9. 9. Mahsul İzleme Sulama Planlama Rekolte Tahmin NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), EVI (Enhanced Vegetation Index) mahsul izlemede en kolay uygulanabilir yöntemlerden. https://pypi.org/project/SEBAL/#files Tarımda Olası Uygulamalar
 10. 10. Taşkın Erken Uyarı Sistemleri https://openweathermap.org/weathermap https://github.com/rajatkeshri/Flood-prediction
 11. 11. İçmesuyu Şebekeleri http://epanet.de/developer/epanetjs.html
 12. 12. Şebekelerde Kayıp Kaçak
 13. 13. Kanalizasyon/Yağmursuyu Şebekeleri https://www.epa.gov/water-research/storm-water-management-model-swmm
 14. 14. AQUASTAT AquaCrop AQUAMAPS Crop Information CropWat CLIMWAT Diagnostic Tools for Investment ETo Calculator GAEZ GeoNetwork GeoNetwork GLADIS HWSD SoilSTAT WaPor WaterLex http://www.fao.org/land-water/databases-and-software/en/ FAO Veritabanı ve Yazılımları
 15. 15. https://developers.google.com/earth-engine/datasets/ Earth Engine Data Catalog

×