Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Pagsulat ng SanaysayAng SANAYSAYBatay ito sa dalawang salita—ang salaysay at sanay.Ang salaysay ay isang anyo ng pagpapaha...
MALINAW ANG BALANGKAS MALAYAOBJEKTIV SABJEKTIVMALINAW AT TIYAK NA DALOY NG IDEYAPormal: Ito ay nagbibigay ng patalastas sa...
sa buhay,nagtatala ng kanyang pagbubulay-bulay, at naglalahad ng kanyangkuru-kuro o pala-palagay.ANG MGA BAHAGI NG SANAYSA...
WAKAS: Nagbubuod ng mga ideyang nakapaloob sa kabuuan ng sanaysay.Ito rin angnagbubunsod o nagmumunkahi ng pagkilos.Mga ga...
MAHUSAY NA PAGTALAKAY NG PAKSA SA ISANG SANAYSAYMay limang pangunahing katangian ang mahusay na pagtalakay ng paksa sa isa...
Ppagsulat ng sanaysay
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Ppagsulat ng sanaysay

24 085 vues

Publié le

  • Soyez le premier à commenter

Ppagsulat ng sanaysay

  1. 1. Pagsulat ng SanaysayAng SANAYSAYBatay ito sa dalawang salita—ang salaysay at sanay.Ang salaysay ay isang anyo ng pagpapahayag. “Narration” ang madalas na itumbas dito.Ngunit hindi lang basta “narration” dahil sa fleksibol ang anyo nito batay sa pagsasanib ngiba’t ibang uri ng pahayag.Sa kasaysayan, ito ay salaysay na may saysay. Ang panitikan naman ay nagsasaadna ito ay may banghay o anyo at likha ng imahinasyon.Ang sanay naman ay dalubhasa sa paksang tinatalakay na may kasanayan sa wikaat gamit ng wika.ANG MGA URI NG SANAYSAYPAGKAKAIBA NG PORMAL AT DI-PORMAL NA SANAYSAYSANAYSAYPORMAL DI-PORMALMETODIKO PERSONAL
  2. 2. MALINAW ANG BALANGKAS MALAYAOBJEKTIV SABJEKTIVMALINAW AT TIYAK NA DALOY NG IDEYAPormal: Ito ay nagbibigay ng patalastas sa isang paraang maayos at mariin at bunga ngisang mariing at bunga ng isang maingat na pagtitimbang-timbang ng mgapangyayari at mga kaisipan. Kung minsa’y tinatawag din itong impersonal osiyentipiko sapagkat ito’y binabasa upang makakuha ng impormasyon.HALIMBAWA:A. editoryal F. testimonyalB. kolum G. investigativ/teknikal na ulatC. revyu H. research paperD. panunuring pampanitikan I. political manifestoE. kathambuhayDi-pormal: Tinatawag din itong pamilyar o personal, at nagbibigay-diin sa isang estilongnagpapamalas ng katauhan ng maykatha. Karaniwan itong may himig naparang nakikipag-usap. Nais magpakilala ng isang panuntunan sabuhay.Ito’y naglalarawan ng pakahulugan ng may-akda sa isang pangyayari
  3. 3. sa buhay,nagtatala ng kanyang pagbubulay-bulay, at naglalahad ng kanyangkuru-kuro o pala-palagay.ANG MGA BAHAGI NG SANAYSAYPANIMULA: Naglalahad ng kaisipan o suliraning ibig talakayin sa sanaysay.Mga gabay sa mahusay na panimula:1. gumamit ng mga pangungusap na nakatatawag-pansin;2. gumamit ng mga katanungan;3. gumamit ng pambungad na salaysay;4. gumamit ng siniping pahayag;5. gumamit ng mga salitaan o diyalogo.GITNA O KATAWAN: Naglalahad ng paliwanag o pangangatwiran tungkol sa kaisipano suliraning binanggit sa simula.Mga gabay sa mahusay na katawan:1. simulan sa mga bagay na alam na patungo sa mga hindi pa nalalaman;2. simulan sa payak patungo sa mas masalimuot;3. simulan sa tiyak patungo sa masaklaw;4. simulan sa masaklaw patungo sa tiyak;5. simulan sa di masyadong mahalaga patungo sa higit na mahalaga.
  4. 4. WAKAS: Nagbubuod ng mga ideyang nakapaloob sa kabuuan ng sanaysay.Ito rin angnagbubunsod o nagmumunkahi ng pagkilos.Mga gabay sa mahusay na wakas:1. ang pangunahing kaisipan ay inuulit upang mabuod ang buong nilalaman;2. paggamit ng tamang kopya sa isang teksto na matatagpuan sa tula o tuluyan;3. pagpaparamdam ng mga ideyang lubos na hinihingi ng sinundang paglalahad atpangangatwiran;4. pag-iwan sa isang palaisipan upang patuloy na limiin ng mambabasa ang nilalamanng sanaysay;5. paglikha ng isang visyon o pangitain sa maaaring maganap;6. pagsasabi ng pinakamensahe ng akda;7. pagbabalik-tanaw sa mga problemang inilahad sa umpisa.ANG MGA KATANGIAN NG SANAYSAY1. may paglilinaw sa mga bagay-bagay2. naglalatatag ng paninindigan upang humikayat o kumumbinsi sa iba ukol sa isangpunto.3. Naglalaman ng pagsusuri at pagmumuni, pag-uulat at pagpapaliwanag o pangangaralat sermon.
  5. 5. MAHUSAY NA PAGTALAKAY NG PAKSA SA ISANG SANAYSAYMay limang pangunahing katangian ang mahusay na pagtalakay ng paksa sa isangsanaysay:1.Kaisahan: ang mga pangungusap ay magkakaugnay tungkol sa isang paksa lamang.2. Kaganapan: sapat ang patunay sa dahilan, pangyayari, kahulugan, detalye, athalimbawa.3. Kalinawan: malinaw at tiyak ang mga salitang ginamit sa pagpapaliwanag atpaghahalimbawa.4. Kaayusan: maayos ang paghahanay at pagkakasunud-sunod ng mga ideya.5. Pagkakaugnay-ugnay: ang mga talataan at mga pangungusap na bumubuo sa mga itoay magkakaugnay.Click to add text, images, and othercontent

×