Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Arrangeren van leermiddelen met leerlijnen en leerplan

1 569 vues

Publié le

(2011-11-17). Strijker, A. Presentatie voor de Workshop "Arrangeren met leerlijnen" voor de CLU leermiddelendag in Utrecht

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Arrangeren van leermiddelen met leerlijnen en leerplan

 1. 1. Arrangeren met leerlijnenWorkshop CLU17 november 2011Allard Strijker
 2. 2. Inleiding• SLO – Nationaal expertisecentrum voor leerplan- ontwikkeling
 3. 3. Wie bent u?• Organisatie(s)• Interesse(s)• Rol(len)• Vak(ken)
 4. 4. Wat is een leerlijn• Wat is jou definitie of omschrijving van een leerlijn?
 5. 5. Leerlijnen introductie film
 6. 6. Wat is een leerlijn (deel 1)• Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden, leidend naar een einddoel.
 7. 7. LeerlijnenLeerlijn Einddoel Tussendoel Inhoud Tussendoel Inhoud Tussendoel Tussendoel Inhoud Inhoud Inhoud
 8. 8. Beredeneerde opbouwKern Leerlijn Tussendoel Tussendoel Tussendoel Einddoel Inhoud Inhoud Inhoud Inhoud
 9. 9. Leerlijn opbouwLeerlijn Evalueren Weten Toepassen Begrijpen Analyseren Vermenigvuldigen Leermiddelen Leermiddelen Leermiddelen Leermiddelen Leermiddelen
 10. 10. Leerlijn opbouwLeerlijn Weten Begrijpen Weten Weten Weten Leer- Leerplan Granulariteit Visie Didactiek ontwikkeling middelen Leermiddelen Leermiddelen Leermiddelen Leermiddelen
 11. 11. Wat is een leerlijn (deel2)• Afhankelijk van de precieze functie, gebruikscontext en doelgroep variëren leerlijnen in de mate waarin implicaties voor verschillende leerplanelementen zijn uitgewerkt
 12. 12. Functies van leerlijnen• Samenhang• Continuïteit• Organisatorisch• Niveaudifferentiatie• Studieloopbaan-begeleiding• Onderwijs-benadering• Arrangeren
 13. 13. Leerlijnen, Methoden & ToetsingMethode Methode Methode Methode Methode Tussendoel Tussendoel Tussendoel Einddoel Inhoud Inhoud Inhoud InhoudLeerlijn Kern Tussendoel Tussendoel Tussendoel Einddoel Inhoud Inhoud Inhoud InhoudToetsing Toets Toets Toets Toets Resultaat Inhoud Inhoud Inhoud Inhoud
 14. 14. Leerplanniveaus met implicaties voorcontext en doelgroep Niveau Beschrijving Voorbeelden Supra Landoverstijgend, • Europees Referentiekader voor internationaal vreemde talenonderwijs Macro Systeem, • Kerndoelen, eindtermen nationaal • Examenprogramma’s Meso School, opleiding • Schoolwerkplan • Opleidingsprogramma Micro Groep, docent • Lesplan, lesmateriaal • Module, leergang • Leerboek, methode Nano Leerling, individu • Persoonlijk leerplan • Individuele leerweg
 15. 15. LeerplanelementenLeerplanelementen KernvraagVisie Waartoe leren zij?Doelen Waarheen leren zij?Inhoud Wat leren zij?Leeractiviteiten Hoe leren zij?Rol leraar Hoe is rol van leraar bij hun leren?Materialen en bronnen Waarmee leren zij?Groeperingsvorm Met wie leren zij?Locatie Waar leren zij?Tijd Wanneer leren zij?Toetsing Hoe wordt hun leren getoetst?
 16. 16. Curriculair spinnenweb
 17. 17. Voorbeelden van leerlijnen• Rapport “Leerlijnen en vocabulaires in de praktijk”
 18. 18. Digitale leerlijnen
 19. 19. Speciaal rekenen
 20. 20. Rekenen tot 20
 21. 21. Water
 22. 22. Natuur, Leven, Technologie en NieuweScheikunde
 23. 23. Rekenen speciaal onderwijs
 24. 24. Welke leerlijnen gebruikt u?
 25. 25. “Beschikbare leerlijnen
 26. 26. Opbouw van leerlijnen Vak / • Opleiding Leergebied Niveau • Domein, Vakkern Vaardigheid • Subdomein, Vaksubkern Subvaardigheid Inhoud Tussendoel
 27. 27. Rekenboog – selecteren domeinen http://www.rekenboog.nl
 28. 28. Rekenboog - selecteren subdomeinen
 29. 29. Rekenboog - Selecteren Tussendoelen
 30. 30. TULE http://tule.slo.nl
 31. 31. Kerncurricula en doorlopende leerlijnen http://www.slo.nl/voortgezet/vmbo/themas/dll/
 32. 32. In hoeverre geven kerncurricula hulp?
 33. 33. Koffie..
 34. 34. Vakkernen
 35. 35. Sectoroverstijgende vakkernen
 36. 36. Kerndoelen en eindtermen
 37. 37. Tussendoelen
 38. 38. Samenhang
 39. 39. Wat is arrangeren volgens u?
 40. 40. Wat denken anderen ervan? www.leermiddelenvo.nl
 41. 41. Arrangeren uitgangspunten• Arrangeren is het – selecteren, – combineren en – op volgorde zetten van leermiddelen door de docent voor zijn/haar onderwijs• Een arrangement is een combinatie van leermateriaal waarmee je een les, lessenserie of zelfs jaarplan kunt vullen.• Een arrangement kan zowel uit – digitaal als analoog leermateriaal bestaan, met zowel (nieuw) eigen materiaal als (bestaand) materiaal van anderen.
 42. 42. Arrangeren met leerlijnen
 43. 43. Eind doelLeerlijn Tussen -doel/ Inhoud Tussen -doel/ Inhoud Tussen -doel/ Leermateriaal Inhoud Leermateriaal Leermateriaal Arrangement Leermateriaal
 44. 44. Wat is de relatie tussen leerlijnen en arrangementen?Leerlijn Tussendoel / Tussendoel / Tussendoel / inhoud inhoud inhoud Leermiddel Leermiddel Leermiddel Leermiddel Leermiddel Leermiddel Leermiddel Leermiddel Leermiddel Leermiddel Leermiddel Leermiddel Arrangement
 45. 45. Wat is de relatie tussen leerlijnen en arrangementen?Leerlijn Tussendoel / Tussendoel / Einddoel / inhoud inhoud inhoud Leermiddel Leermiddel Leermiddel Leermiddel Leermiddel Leermiddel Leermiddel Leermiddel Leermiddel Leermiddel Leermiddel Leermiddel Arrangement Arrangement Arrangement
 46. 46. Wat is de relatie tussen leerlijnen en arrangementen?Leerlijn Tussendoel / Tussendoel / Tussendoel / inhoud inhoud inhoud Leermiddel Leermiddel Leermiddel Leermiddel Leermiddel Leermiddel Leermiddel Leermiddel Leermiddel Leermiddel Leermiddel Leermiddel Arrangement
 47. 47. Waarmee arrangeren?
 48. 48. Auteurstools http://digitaalleermateriaal.kennisnet.nl/maken/auteurstools
 49. 49. Arrangeertool Wikiwijs
 50. 50. Samenvatting en rondvraag
 51. 51. Meer informatie• Allard Strijker• a.strijker@slo.nl• Dank voor uw aandacht

×