Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

نظام المنقذ لتقييم الموظفين من انتاج شركة الانظمة المتجددة

2 725 vues

Publié le

software for evaluation employees and assessments it can help management in moving , rewarding and make decision for any employee ,
simple actions and helpful

Publié dans : Recrutement & RH

نظام المنقذ لتقييم الموظفين من انتاج شركة الانظمة المتجددة

 1. 1. ‫المنقـذ‬ ‫نظام‬ ‫والتحفيز‬ ‫التقييم‬ ‫إلدارة‬
 2. 2. ‫سريعة‬ ‫لمحة‬:‫لماذا‬‫المؤسسات‬ ‫تحتاج‬‫للتقييم‬ ‫إدارية‬ ‫أهداف‬ •‫مثل‬ ‫االدارية‬ ‫القرارات‬ ‫اتخاذ‬ ‫من‬ ‫االدارة‬ ‫تمكين‬(‫نقل‬–‫ترفيع‬–‫عقوبة‬–‫استغناء‬-‫زيادة‬ ‫االجور‬-‫الحوافز‬-‫للموظفين‬ ‫التدريبية‬ ‫االحتياجات‬ ‫تحديد‬) •‫إليه‬ ‫الموكله‬ ‫المهام‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫وانتاجيته‬ ‫الموظف‬ ‫كفاءة‬ ‫تحديد‬ •‫العمل‬ ‫اثناء‬ ‫الموظفين‬ ‫سلوكيات‬ ‫قياس‬ •‫المناسبة‬ ‫الوظيفة‬ ‫في‬ ‫المناسب‬ ‫الشخص‬ ‫وضع‬ ‫أهداف‬ ‫تطويرية‬ •‫االداء‬ ‫ضعف‬ ‫اسباب‬ ‫اكتشاف‬ •‫ايجابية‬ ‫بصورة‬ ‫سلوكهم‬ ‫تعديل‬ ‫في‬ ‫الموظفين‬ ‫مساعدة‬ •‫الموظفين‬ ‫كفاءة‬ ‫مستوى‬ ‫رفع‬ ‫و‬ ‫تحديد‬ •‫العمل‬ ‫وتطوير‬ ‫الفعالة‬ ‫المبادرة‬ ‫على‬ ‫الموظفين‬ ‫تحفيز‬ •‫االنتاجية‬ ‫ورفع‬ ‫االداء‬ ‫تطوير‬ ‫الى‬ ‫الموظفين‬ ‫دفع‬ •‫المؤسسة‬ ‫انتاجية‬ ‫زيادة‬
 3. 3. ‫الموظف‬ ‫نظر‬ ‫وجهة‬ ‫من‬ ‫التقييم‬ ‫احصل‬ ‫لماذا‬ ‫تقييم‬ ‫على‬ ‫نهاية‬ ‫في‬ ‫فأنا‬ ‫العام‬ ‫طالبا‬ ‫لست‬ ‫المدرسة‬ ‫في‬ ‫ما‬ ‫اعلم‬ ‫انا‬ ‫يعجب‬ ‫وما‬ ‫مديري‬ ‫وا‬ ‫يعجبه‬ ‫ال‬‫نا‬ ‫ارباح‬ ‫احقق‬ ‫التقي‬ ‫فلماذا‬‫يم‬ ‫؟‬! ‫يدري‬ ‫احد‬ ‫ال‬ ‫مهما‬ ‫بي‬ ‫من‬ ‫فعلت‬ ‫جيدة‬ ‫اعمال‬ ‫ال‬ ‫يحاسبونني‬ ‫على‬ ‫اال‬ ‫الخطأ‬ ‫اعمل‬ ‫أنا‬ ‫ولكن‬ ‫كثيرا‬ ‫ّر‬‫د‬‫يق‬ ‫أحد‬ ‫ال‬ ‫عملي‬
 4. 4. ‫التقييم‬ ‫من‬ ‫وجهة‬ ‫نظر‬ ‫المدير‬ ‫لنظام‬ ‫بحاجة‬ ‫أنا‬ ‫لمعرفة‬ ‫التقييم‬ ‫االخطاء‬ ‫الموظفين‬ ‫بها‬ ‫يقومون‬ ‫التي‬ ‫عملهم‬ ‫على‬ ‫وتؤثر‬ ‫اكافئ‬ ‫ان‬ ‫المعقول‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫الجيد‬ ‫العمل‬ ‫على‬ ‫موظف‬ ‫على‬ ‫الراتب‬ ‫من‬ ‫أحسم‬ ‫وان‬ ‫السيء‬ ‫العمل‬ •‫ن‬ ‫في‬ ‫التقييم‬ ‫اريد‬ ‫ال‬‫هاية‬ ‫تكون‬ ‫االحداث‬ ‫الن‬ ‫العام‬ ‫انتهت‬ ‫قد‬ ‫من‬ ‫اريد‬ ‫ان‬ ‫التقييم‬ ‫اداء‬ ‫يحسن‬ ‫العمل‬‫التقييم‬ ‫موضوع‬ ‫وليس‬ ‫ايجابي‬ ‫موضوع‬ ‫محاسبة‬ ‫احفز‬ ‫أن‬ ‫اريد‬ ‫موظفي‬ ‫المؤسسة‬ ‫دائم‬ ‫بشكل‬ ‫ان‬ ‫اريد‬ ‫من‬ ‫انتهي‬ ‫الروتين‬ ‫والتنبيه‬ ‫الدائم‬ ‫للموظفين‬ ‫مدراء‬ ‫من‬ ‫اريد‬ ‫ان‬ ‫االقسام‬ ‫يتفاعلوا‬ ‫المدير‬ ‫نظر‬ ‫وجهة‬ ‫من‬ ‫التقييم‬
 5. 5. ‫غ‬ ‫وقت‬ ‫في‬ ‫يتم‬ ‫وقد‬ ‫فترة‬ ‫في‬ ‫التقييم‬ ‫يتم‬‫مناسب‬ ‫ير‬ ‫اعتبارات‬ ‫الى‬ ‫االحيان‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫يخضع‬ ‫شخصية‬ ‫ال‬ ‫على‬ ‫القدرة‬ ‫عدم‬‫أ‬ ‫مستويات‬ ‫بين‬ ‫تفريق‬‫داء‬ ‫الموظفين‬. ‫على‬ ‫يؤثر‬ ‫قرار‬ ‫اتخاذ‬ ‫من‬ ‫الخوف‬‫ال‬‫راتب‬ ‫و‬‫ال‬‫مكافأة‬ ‫التقي‬ ‫نماذج‬ ‫كثرة‬‫يم‬ ‫والجهد‬ ‫الوقت‬‫النتائ‬ ‫على‬ ‫للحصول‬‫ج‬ ‫ل‬ ‫وجود‬ ‫ال‬‫واالقسام‬ ‫االدارات‬ ‫تقييم‬‫بين‬ ‫المقارنات‬ ‫أو‬ ‫واالقسام‬ ‫الموظفين‬ ‫تقويم‬ ‫نظام‬ ‫من‬ ‫الهدف‬ ‫وضوح‬ ‫عدم‬ ‫االداء‬ ‫التقو‬ ‫سرية‬‫يم‬ ‫سريعة‬ ‫لمحة‬:‫م‬‫التقييم‬ ‫شاكل‬
 6. 6. ‫الحـــل‬ ‫ماهـــو‬ ‫الطريقة‬ •‫التقييم‬ ‫طريقة‬ ‫هي‬ ‫الحرجة‬ ‫باألحداث‬ ‫من‬ ‫واالصعب‬ ‫االحدث‬ ‫التنفيذ‬ ‫حيث‬ ‫االداة‬ •‫الكتروني‬ ‫نظام‬‫متكا‬‫مل‬ •‫واضحة‬ ‫معايير‬ ‫ومعتمدة‬ •‫ادخال‬ ‫في‬ ‫بساطة‬ ‫المعلومات‬ •‫مستمر‬ ‫تحديث‬ ‫التنفيذ‬ •‫األنظمة‬ ‫شركة‬ ‫للبرمجيات‬ ‫المتجددة‬ ‫صمم‬‫ت‬‫نظام‬ ‫الكتروني‬‫إلدارة‬ ‫التقييم‬ ‫عملية‬‫االدا‬‫ري‬ ‫والتحفييز‬ •‫بوقت‬ ‫التقييم‬ ‫ادخال‬‫ه‬
 7. 7. ‫المعتمــدة‬ ‫المعــايير‬ ‫التقييم‬ ‫عمليات‬ ‫الجراء‬ ‫معايير‬ ‫الى‬ ‫تحتاج‬ ‫التقييم‬ ‫عملية‬‫وتم‬‫ا‬‫عتماد‬ ‫بالن‬ ‫اهميته‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫معيار‬ ‫لكل‬ ‫اوزان‬ ‫مع‬ ‫بالمؤسسة‬ ‫خاصة‬ ‫معايير‬‫سبة‬ ‫منها‬ ‫ونذكر‬ ‫لالدارة‬ ‫لالقسام‬ ‫االداء‬ ‫معايير‬,‫السلوك‬ ‫معايير‬,‫الدوام‬ ‫معايير‬,‫اال‬ ‫معايير‬‫نتاج‬, ‫االعمال‬ ‫معايير‬,‫معايير‬‫التطوير‬ ‫واإلدارات‬ ‫االقسام‬ ‫أداء‬ ‫تضاف‬ ‫العالمات‬ ‫ادارة‬ ‫لكل‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫االمين‬ ‫على‬ ‫العام‬ ‫العمل‬ ‫دقة‬ ‫في‬ ‫اإلنجاز‬ ‫األوقات‬ ‫المحددة‬ ‫األعمال‬ ‫اإلضافية‬ ‫األعمال‬ ‫المتميزة‬ ‫تميز‬ ‫موظفي‬ ‫القسم‬
 8. 8. 1-‫المطلوب‬ ‫الهدف‬ ‫تخدم‬ ‫معايير‬ ‫على‬ ‫االعتماد‬ ‫الذات‬ ‫تطوير‬ ‫ضغوط‬ ‫تحمل‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫انجاز‬ ‫المناسب‬ ‫الوقت‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬ ‫الممتلكات‬ ‫االلتزام‬ ‫باالجراءات‬ ‫العمل‬ ‫واساليب‬ ‫والعمل‬ ‫التعاون‬ ‫الجماعي‬ ‫الغير‬ ‫احترام‬ ‫والسلوك‬ ‫االنت‬ ‫في‬ ‫التميز‬‫اج‬ ‫والمبيعات‬ ‫واالنجاز‬ ‫االداء‬ ‫واالبداع‬ ‫المبادرة‬ ‫الزبائن‬ ‫خدمة‬ ‫وتحسين‬ ‫تطوير‬ ‫العمل‬
 9. 9. 2-‫ا‬‫الوظيفي‬ ‫والتوصيف‬ ‫الموظفين‬ ‫معلومات‬ ‫دخال‬ ‫وتوصيفه‬ ‫موظف‬ ‫كل‬ ‫مهام‬ ‫معرفة‬ ‫يمكن‬ ‫الوظيفي‬ ‫بموظفي‬ ‫الخاصة‬ ‫المعلومات‬ ‫كافة‬ ‫تحوي‬ ‫الشركة‬ ‫او‬ ‫المؤسسة‬(‫االسم‬–‫المنصب‬– ‫الموبايل‬ ‫رقم‬–‫الشخص‬ ‫صورة‬) ... ‫من‬ ‫المعلومات‬ ‫هذه‬ ‫تستورد‬ ‫ان‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫ادارة‬ ‫نظام‬
 10. 10. 3-‫حسب‬ ‫والتقصير‬ ‫المتميزة‬ ‫لالحداث‬ ‫فقط‬ ‫اإلدخال‬ ‫المعيار‬ ‫وبسيط‬ ‫سهل‬ ‫ادخال‬ ‫الموظف‬ ‫لتقييم‬ ‫الموجب‬ ‫النقاط‬ ‫اضافة‬‫ة‬ ‫معيار‬ ‫حسب‬ ‫للموظف‬ ‫محدد‬ ‫سالبة‬ ‫نقاط‬ ‫انقاص‬ ‫معيار‬ ‫حسب‬ ‫للموظف‬ ‫محدد‬ ‫بتاري‬ ‫التقييم‬ ‫بناء‬‫خ‬‫ه‬ ‫مباشرة‬ ‫شاشة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫بسيطة‬ ‫ادخال‬ ‫البرنامج‬ ‫يقبل‬ ‫ال‬ ‫شرح‬ ‫بدون‬ ‫االدخال‬ ‫اضافة‬ ‫لسبب‬ ‫واضح‬ ‫العالمة‬ ‫انقاص‬ ‫او‬ ‫العالمات‬ ‫بعض‬ ‫تضاف‬ ‫دون‬ ‫الكتروني‬ ‫بشكل‬ ‫امكان‬ ‫من‬ ‫البشري‬ ‫التدخل‬‫ية‬ ‫بالبرام‬ ‫البرنامج‬ ‫هذا‬ ‫ربط‬‫ج‬ ‫مثل‬ ‫االخرى‬ ‫الدوام‬ ‫برنامج‬–‫برنامج‬ ‫الذاتية‬-‫المبيع‬ ‫برنامج‬‫ات‬ –‫االنتاج‬ ‫برنامج‬ ‫ادخال‬ ‫يتم‬ ‫البساطة‬ ‫بهذه‬ ‫ويقو‬ ‫اليومي‬ ‫التقييم‬‫م‬ ‫بتسجيل‬ ‫النظام‬‫وارشف‬‫ة‬ ‫بتاريخ‬ ‫مباشرة‬ ‫العملية‬‫ها‬
 11. 11. ‫بطاقة‬ ‫تقييم‬ ‫موظف‬ ‫على‬ ‫اطالع‬ ‫عالماته‬ ‫بتاريخها‬ ‫ومالحظاتها‬ ‫يومي‬ ‫بشكل‬ ‫على‬ ‫اطالع‬ ‫العالمات‬ ‫اجمالي‬ ‫السنة‬ ‫حسب‬ ‫واليوم‬ ‫والشهر‬ ‫المعايير‬ ‫اطالع‬ ‫بها‬ ‫تميز‬ ‫التي‬ ‫التي‬ ‫والمعايير‬ ‫بها‬ ‫خسر‬‫مجموع‬ ‫معرفة‬ ‫السنوي‬ ‫عالماته‬‫ة‬ ‫سنوي‬ ‫والنصف‬‫ة‬ ‫والربعية‬ ‫والشهرية‬ ‫واالسبوعية‬ ‫اليومية‬ ‫وحتى‬ ‫الموظف‬ ‫وحده‬ ‫على‬ ‫قادر‬ ‫على‬ ‫االطالع‬ ‫العالمات‬ ‫هذه‬ ‫مبدا‬ ‫على‬ ‫حفاظا‬ ‫السرية‬ ‫لمدير‬ ‫يمكن‬ ‫المباشر‬ ‫الموظف‬ ‫على‬ ‫االطالع‬ ‫البطاقة‬ ‫النتائج‬:‫موظف‬ ‫تقييم‬ ‫بطاقة‬
 12. 12. ‫ا‬‫لنتائج‬:‫قســم‬ ‫تقييـم‬ ‫بـطاقـة‬ ‫القسم‬ ‫بمدير‬ ‫خاصة‬ ‫القسم‬ ‫بموظفي‬ ‫الخاصة‬ ‫التقييمات‬ ‫جميع‬ ‫بتواريخها‬ ‫التقيمات‬ ‫جميع‬ ‫تحوي‬ ‫الموظف‬ ‫حسب‬ ‫بالقسم‬ ‫الخاصة‬ ‫التقيمات‬ ‫مراقبة‬‫او‬ ‫المعيار‬ ‫الزمنية‬ ‫الفترات‬ ‫حسب‬ ‫التقيمات‬ ‫مراقبة‬ ‫القسم‬ ‫عالمات‬ ‫مجموع‬
 13. 13. ‫النتائج‬:‫التحليل‬‫البياني‬ •‫آني‬ ‫بشكل‬ ‫تحدث‬ •‫الجميع‬ ‫عليها‬ ‫يطلع‬ •‫الح‬ ‫الوضع‬ ‫تعكس‬ ‫البيانية‬ ‫الرسوم‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫تحوي‬‫الي‬ ‫الشاشة‬ ‫محتوى‬ •‫اليوم‬ ‫لغاية‬ ‫عالمات‬ ‫حققو‬ ‫موظفين‬ ‫عشرة‬ ‫اكثر‬ •‫اليوم‬ ‫لغاية‬ ‫عالمات‬ ‫حققو‬ ‫موظفين‬ ‫عشرة‬ ‫اقل‬ ‫للموظفين‬ ‫بالنسبة‬ •‫اليوم‬ ‫لغاية‬ ‫عالمة‬ ‫حققت‬ ‫ادارات‬ ‫خمسة‬ ‫اكثر‬ •‫اليوم‬ ‫لغاية‬ ‫عالمات‬ ‫حققت‬ ‫ادارات‬ ‫خمسة‬ ‫اقل‬ •‫شهر‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫االفضل‬ ‫الدائرة‬ ‫ترتيب‬ •‫السنة‬ ‫في‬ ‫االفضل‬ ‫الدائرة‬ ‫ترتيب‬ ‫لالقسام‬ ‫بالنسبة‬ •‫للمؤسسة‬ ‫الشهرية‬ ‫العالمات‬ ‫مجموع‬ •‫عالم‬ ‫على‬ ‫الموظفين‬ ‫فيها‬ ‫حصل‬ ‫التي‬ ‫المعايير‬ ‫اكثر‬‫ات‬ •‫عالمات‬ ‫على‬ ‫الموظفين‬ ‫فيها‬ ‫حصل‬ ‫التي‬ ‫المعايير‬ ‫اقل‬ ‫بش‬ ‫للمؤسسة‬ ‫بالنسبة‬‫كل‬ ‫اجمالي‬
 14. 14. ‫النتائج‬:‫شهري‬ ‫بشكل‬ ‫والمعايير‬ ‫االدارات‬ ‫احسن‬
 15. 15. ‫النتائج‬:‫الشهر‬ ‫لموظف‬ ‫آني‬ ‫تحديث‬ ‫الشاشة‬ ‫هذه‬ ‫تظهر‬ ‫بياناتها‬ ‫وتحدث‬ ‫مباشرة‬‫من‬ ‫عالمات‬ ‫اكثر‬ ‫على‬ ‫حصل‬ ‫الذي‬ ‫الموظف‬ ‫اليوم‬ ‫ولغاية‬ ‫العام‬ ‫اول‬:‫هذه‬ ‫ان‬ ‫العلم‬ ‫مع‬ ‫م‬ ‫اكثر‬ ‫اليوم‬ ‫في‬ ‫تتغير‬ ‫ان‬ ‫ممكن‬ ‫الصورة‬‫ن‬ ‫العالمات‬ ‫على‬ ‫الموظفين‬ ‫حصول‬ ‫حسب‬ ‫مرة‬ •‫العالمات‬ ‫اكثر‬ ‫على‬ ‫حصل‬ ‫الذي‬ ‫الموظف‬ ‫تتغ‬ ‫ان‬ ‫ويمكن‬ ‫السنة‬ ‫اشهر‬ ‫من‬ ‫شهر‬ ‫لكل‬‫ير‬ ‫ينتهي‬ ‫حتى‬ ‫الشهر‬ ‫طوال‬ ‫الصورة‬ ‫هذه‬ ‫الذي‬ ‫الموظف‬ ‫صورة‬ ‫فيه‬ ‫فتبقى‬ ‫الشهر‬ ‫الشهر‬ ‫في‬ ‫العالمات‬ ‫اكثر‬ ‫على‬ ‫حصل‬
 16. 16. ‫النتائج‬:‫الوظيفي‬ ‫المنصب‬ ‫حسب‬ ‫الشهر‬ ‫موظف‬
 17. 17. ‫النتائج‬:‫المعايي‬ ‫حسب‬ ‫الشهر‬ ‫لموظف‬ ‫آني‬ ‫تحديث‬‫ر‬
 18. 18. ‫النتائج‬:‫الفرع‬ ‫حسب‬ ‫الشهر‬ ‫لموظف‬ ‫آني‬ ‫تحديث‬
 19. 19. ‫النتائج‬:‫التحليل‬‫التفصيلي‬ ‫بالحص‬ ‫لالدارة‬ ‫يسمح‬ ‫البيانات‬ ‫لجميع‬ ‫كامل‬ ‫تقاطع‬‫ول‬ ‫التفاصيل‬ ‫ادق‬ ‫على‬ ‫والربعية‬ ‫سنوية‬ ‫والنصف‬ ‫السنوية‬ ‫المقارنة‬ ‫االسبوعية‬ ‫وحتى‬ ‫والشهرية‬ ‫إدارات‬ ‫موظفين‬–‫معايير‬–‫مناصب‬–‫وظائف‬– ‫اقسام‬-‫عالمات‬
 20. 20. ‫دخول‬ ‫عند‬ ‫ال‬ ‫المستخدم‬‫ى‬ ‫تظهر‬ ‫النظام‬ ‫محفزة‬ ‫شاشة‬ ‫احد‬ ‫بحصول‬ ‫على‬ ‫زمالئه‬ ‫عالمة‬‫بريد‬ ‫ارسال‬ ‫الكتروني‬ ‫عند‬ ‫للموظف‬ ‫على‬ ‫حصوله‬ ‫او‬ ‫عالمة‬ ‫عالمة‬ ‫خسرانه‬ ‫بريد‬ ‫ارسال‬ ‫الكتروني‬ ‫عند‬ ‫للموظف‬ ‫عن‬ ‫درجة‬ ‫نزوله‬ ‫ضمن‬ ‫ترتيبه‬ ‫الموظفين‬ ‫اي‬ ‫حصول‬ ‫عند‬ ‫على‬ ‫موظف‬ ‫اضافية‬ ‫عالمة‬ ‫ع‬ ‫يصدرتنبيه‬‫لى‬ ‫الشاشة‬ ‫الرئيسية‬ ‫ع‬ ‫كاملة‬ ‫تقارير‬‫ن‬ ‫موظف‬ ‫عالمات‬ –‫دائرة‬– ‫والعالمات‬ ‫الشهرية‬ ‫العالمات‬ ‫جميع‬ ‫الحصو‬ ‫تم‬ ‫التي‬‫ل‬ ‫او‬ ‫عليها‬ ‫لجميع‬ ‫انفاصها‬ ‫خالل‬ ‫الموظفين‬ ‫شهر‬ ‫او‬ ‫اسبوع‬ ‫مع‬ ‫للربط‬ ‫قابل‬ ‫الذاتية‬ ‫برامج‬ ‫واالنتاج‬ ‫والمحاسبة‬ ‫والمهام‬ ‫الضافةعالمات‬ ‫حس‬ ‫الكترونية‬‫ب‬ ‫االحصائيات‬ ‫م‬‫وتحفيزية‬ ‫اضافية‬ ‫يزات‬
 21. 21. ‫االنظمة‬ ‫شركة‬ ‫المتجددة‬ ‫بأعمال‬ ‫متخصصة‬ ‫شركة‬ ‫الحلول‬ ‫وايجاد‬ ‫االداري‬ ‫التطوير‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫المعلومات‬ ‫عمل‬ ‫تنظيم‬ ‫في‬ ‫نساعد‬ ‫واعادة‬ ‫الشركات‬ ‫اجراءات‬ ‫هندسة‬ ‫العمل‬ ‫االدوات‬ ‫تقدديم‬ ‫الى‬ ‫نسعى‬ ‫التركيز‬ ‫مع‬ ‫لالدارة‬ ‫التقنية‬ ‫الجودة‬ ‫على‬ ‫الواضح‬ ‫العالية‬ ‫متطلبات‬ ‫تلبية‬ ‫على‬ ‫نعمل‬ ‫ونحافظ‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫شركائنا‬ ‫االمد‬ ‫طويلة‬ ‫عالقة‬ ‫على‬ ‫افكار‬ ‫اليجاد‬ ‫الشركاء‬ ‫مع‬ ‫نتعاون‬ ‫المؤسسات‬ ‫وتطوير‬ ‫خدمة‬ ‫في‬ ‫جديدة‬ ‫تواكب‬ ‫التي‬ ‫المعتمدة‬ ‫الحلول‬ ‫وتسليم‬ ‫المتسارعة‬ ‫العالمية‬ ‫التطورات‬ ‫احدث‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫من‬ ‫استفادوا‬ ‫شركاؤنا‬ ‫الكثير‬ ‫في‬ ‫لهم‬ ‫قدمناها‬ ‫التي‬ ‫الخدمات‬ ‫منها‬ ‫المجاالت‬ ‫من‬:‫المحاسبة‬ ‫والمستودعات‬–‫الموارد‬ ‫ادارة‬ ‫البشرية‬–‫مع‬ ‫العالقات‬ ‫ادارة‬ ‫الزبائن‬–‫صيانة‬ ‫ورشات‬ ‫ادارة‬ ‫السيارات‬–‫بيع‬ ‫عمليات‬ ‫ادارة‬ ‫السيارات‬–‫المستشفيات‬ ‫انظمة‬– ‫التامين‬ ‫لشركات‬ ‫انظمة‬– ‫وانظمة‬ ‫متكاملة‬ ‫حلول‬ ‫المؤسسات‬ ‫الدارة‬– ‫الجمعيات‬ ‫الدارة‬ ‫انظمة‬ ‫والوطنية‬ ‫الدولية‬–‫تطوير‬ ‫االنتاج‬ ‫وتنمية‬ ‫واسعة‬ ‫خبرة‬ ‫لديه‬ ‫فريقنا‬ ‫على‬ ‫والحفاظ‬ ‫التطوير‬ ‫في‬ ‫الشركاء‬ ‫واعمال‬ ‫تطبيقات‬
 22. 22. ‫ف‬‫الستماعكم‬ ً‫ا‬‫شكر‬ ‫النهاية‬ ‫ي‬ ‫تحفز‬ ‫وان‬ ‫شركتك‬ ‫موظفي‬ ‫اعمال‬ ‫تقييم‬ ‫ان‬ ‫يمكنك‬‫هم‬ ‫وتوجههم‬ ‫اليــه‬ ‫تطمح‬ ‫الذي‬ ‫المستوى‬ ‫الى‬ ‫بشركتك‬ ‫لتصل‬ ‫و‬‫من‬‫السباق‬ ‫يبدا‬ ‫اليوم‬ ‫ع‬ ‫بالحصول‬ ‫بالبدء‬ ‫للجميع‬ ‫ويمكن‬‫لى‬ ‫وتجميعها‬ ‫العالمات‬

×