Iman malik lahir pada tahun 93

Nur Alfiyatur Rochmah
Nur Alfiyatur RochmahUIN Sunan Ampel Surabaya
Terkenal juga dengan sebutan Imam Dar Al-Hijrah. Menurut buku ulumul hadist 
mengatakan “Ia lahir pada tahun 94 H /712 M” tetapi pendapat mayoritas adalah beliau lahir 
pada 93 H, di kota Madinah daerah Hijaz. Dari riwayat ini, ia adalah keturunan Arab dari 
dusun Dzu Ashbah, sebuah dusun di kota Hamyar.1 
Iman malik adalah pendiri Madzhab Maliki. Imam malik lahir dari keluarga 
pengerajin. Ayahnya seorang pengerajin panah. Namun, tidak ada seorang pun dari putranya 
yang meneruskan tradisi usaha ayahnya itu. Salah seorang dari putranya itu (saudara Malik) 
bergerak dalam sector perdagangan. Imam malik turut bekerja sama dengan saudaranya itu, 
sehingga ia bias mendiri sebagai pedangan kain sutra. 
Pada usia remaja, Imam Malik telah menghafal Al – Qur’an karena gelora belajarnya 
tumbuh dengan kuat. Imam Maliki belajar Fikih aliran rasional dari Imam Rabi’ah al – Ra’yu 
(Rabi’ah Sang Rasionalis) yang berada di Madinah. Di majlis inilah untuk peretama kalinya 
Imam Maliki memperoleh pelajran mengenai hokum islam. Ia terus mendalaminya dengan 
mempelajarai ragam metodologinya. Setelah selesai belajar di Majlis Rabi’ah al – Ra’yu, 
beliau melanjutkan studinya di majlis Yahya bin Sa’id, seorang pakar hokum islam rasionalis 
di Madinah. 2 
Semenjak kanak-kanak ia terdidik dalam suasana lingkungan yang kondusif dan 
mendukung. Hidup di tengah-tengah sahabat yang cerdik dan para hukum agama, sebagai 
anak yang cerdas cepat menerima pelajaran yang kuat dalam berpikir dan memiliki daya 
kritis yang tinggi. 
Pada saat tumbuh dewasa, mengayuhkan langkahnya ke kota Madinah, guna menimba 
ilmu pengetahuan. Tampaknya ia yakin bahwa sudah cukup baginya kota Madinah sebagai 
pusat menimba ilmu. Oleh karena itulah, ajaran isam lahir yang kemudian diikuti oleh para 
sahabatnya dan tabiin. Banyak juga para pendatang yang menetap disana dan bebagai 
kepentingan, termasuk mendalami ilmu pengetahuan tentang islam. 
Kesungguhannya dalam menekuni agama islam telah menjadikan Imam Malik sebagai 
panutan di bidang fiqih dan hadits bahkan di bidang fiqih, ia di kenal sebagai pendiri salah 
satu madzhab fiqih yaitu Madzhab Maliki. 3 
1 Ulumul Hadis (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, M.Agus Solahudin & Agus Suyadi, 2008),hlm. 224-226 
2 Studi Hukum Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press,Tim Penyusun MKD UIN Sunan Ampel, 2013), 
Hlm 188 – 189 
3 Biografi Al-Imam Malik Bin Anas, Oleh : Abu Afifah 
http://ulamasunnah.wordpress.com/2008/02/04/biografi-al-imam-malik-bin-anas/ 23 november’13 
pukul 03.44
Sebagai sosok ulama besar yang memiliki pengaruh sangat luas, Imam Maliki memiki 
budi pekerti yang luhur, sopan santun, lemah lembut, mengasihi fakir miskin, dan gemar 
memberikan bantuan kepada orang lain. 
Mengenal sikap pribadi dan kepandaian Imam Malik, beberapa tokoh terutama oleh 
An-Nasa’i mengatakan bahwa, “ Pada sisiku tidak ada orang yang lebih pandai dari Malik. Di 
orang mulia yang dapat dipercaya serta paling jujur.” Bahkan, Imam Syafi’i mengatakan 
bahwa Malik adalah hujjatullah atas makhlukNya sesudah tabiin. 
Setelah 60 tahun mencurahkan tenaga, harta benda, dan pikrannya kepada khalayak ramai 
tentang ilmu Islam, pada hari ahad tanggal 10 Rabiul Awwal 179 H/798 M, Imam Maliki 
kembali ke rahmatullah dengan tenang, pada usia 87 th dan dimakamkan di Baqî` Madinah 
munawwarah. 
Imam Malik selain belajar tentang Fikih beliau juga belajar hadis Nabi kepada 
sejumlah guru di kalangan murid sahabat Nabi (Tabi’in), antara lain : Abd al – Rahman bin 
Hurmuz, Nafi’ Maula Ibnu Umar, Ibnu Syihab al – Zuhri, dan Sa’id ibnu Musayyah. Hadis – 
hadis yang diterimanya dituangkan dalam suatu karya monumental : al – Muwatha’ 
Kitab Al– Muwaththa’ merupakan karya monumental Imam Maliki dalam bidang 
hadist. Tampaknya, Imam Maliki mengumpulkan banyak sekali bahan dan memilih beberapa 
ribu hadits yang dituangkan dalam kitabnya tersebut. Al-Muwaththo' adalah kitab hadits 
pertama yang disusun sebab periwayatan hadits pada masa sebelum Imam Malik terbatas 
pada hafalan. Al-Muwaththo' merupakan kitab yang menghimpun hadits-hadits berdasarkan 
tema-tema fiqih. Ia selalu merefisi karya ini dan akibatnya mengurangi jumlah isinya. karna 
itu kitab ini memiliki lebih dari 80 versi. 15 diantaranya lebih terkenal, dan kini hanya tinggal 
versi Yahya yang bisa diperoleh dalam benuk orisinal,lengkap, dan tercetak. Versis ini berisi 
hadist nabi , Atsar sahabat, dan Atsar ulama’ kemudian. jumlah total hadist yang terdapat 
dalam kitab Al –Muwaththa’ adalah 1.726, yang terdiri dari 600 hadist marfu’, 613 hadist 
mauquf, 285 hadist maqtu, dan 28 hadist mursal. 
Selain Al – Muwaththa’ Imam Malik juga banyak menghasikan karya – karya lain 
diantara Risalah Ila Ibn Wahb Fi Al – Qadr, kitab An – Nujum, risalah Fi Al – Aqdhiyah, 
tafsir Gharib Al Qur’an, risalah Ila – Laits Bin Sa’d,risalah Ila Abu Ghassan , kitab Al – 
Siyar, kitab Al – Manasik.
Nasib kebanyakkan kitab ini tidak diketahui. Namun, Imam Malik termashyur karena 
mazhab pemikirannya, kepribadiannya, ke ulamaan, dan kitab Al – Muwaththa’nya.4 
Pemikiran Hukum Imam Malik bin Anas 
Berdasarkan pengetahuan dan pengalamnya, pemikiran hukum islam Imam Malik 
cenderung mengutamakan riwayat, yakni mengedepankan hadis dan fatwa sahabat. 
Pemikiran 
4 Ulumul Hadis (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, M.Agus Solahudin & Agus Suyadi, 2008),hlm. 224-226

Recommandé

Imam syafi'i par
Imam syafi'iImam syafi'i
Imam syafi'iTaufik Hidayat
1.2K vues4 diapositives
Sshi par
SshiSshi
SshiFauzan Ocink
567 vues12 diapositives
Bentangkan kekuatan dan kelemahan teori negara par
Bentangkan kekuatan dan kelemahan  teori negaraBentangkan kekuatan dan kelemahan  teori negara
Bentangkan kekuatan dan kelemahan teori negaraazhar am
673 vues19 diapositives
Pend. Agama Islam Tingkatan 4 - Sirah: Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah par
Pend. Agama Islam Tingkatan 4 - Sirah: Imam Ahmad bin Hanbal RahimahullahPend. Agama Islam Tingkatan 4 - Sirah: Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah
Pend. Agama Islam Tingkatan 4 - Sirah: Imam Ahmad bin Hanbal RahimahullahQhaiyum Shah
62.8K vues10 diapositives
imam ahmad bin hambal rahimahullah par
 imam ahmad bin hambal rahimahullah imam ahmad bin hambal rahimahullah
imam ahmad bin hambal rahimahullahNooo ooo
731 vues9 diapositives
KEPEMIMPINAN IMAM SYAFI'I par
KEPEMIMPINAN IMAM SYAFI'IKEPEMIMPINAN IMAM SYAFI'I
KEPEMIMPINAN IMAM SYAFI'IBiyah Djauhar
4.3K vues14 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Musnad imam hambali par
Musnad imam hambaliMusnad imam hambali
Musnad imam hambaliuyab artsa
1.8K vues12 diapositives
Biografi imam syafi`i par
Biografi imam syafi`iBiografi imam syafi`i
Biografi imam syafi`iMuhammad Idris
508 vues6 diapositives
Bendera Islam par
Bendera IslamBendera Islam
Bendera IslamRizky Faisal
977 vues78 diapositives
Biografi dan Pemikiran Imam Syafi'i dan Hambali par
Biografi dan Pemikiran Imam Syafi'i dan HambaliBiografi dan Pemikiran Imam Syafi'i dan Hambali
Biografi dan Pemikiran Imam Syafi'i dan HambaliAbdul Fauzan
4K vues12 diapositives
Pernikahan ummu kultsum dengan umar par
Pernikahan ummu kultsum dengan umarPernikahan ummu kultsum dengan umar
Pernikahan ummu kultsum dengan umarRamlee Nooh
1.9K vues144 diapositives
Surat makkiyah & madaniyah par
Surat makkiyah & madaniyahSurat makkiyah & madaniyah
Surat makkiyah & madaniyahAgil Keren
2.7K vues6 diapositives

Tendances(19)

Musnad imam hambali par uyab artsa
Musnad imam hambaliMusnad imam hambali
Musnad imam hambali
uyab artsa1.8K vues
Biografi dan Pemikiran Imam Syafi'i dan Hambali par Abdul Fauzan
Biografi dan Pemikiran Imam Syafi'i dan HambaliBiografi dan Pemikiran Imam Syafi'i dan Hambali
Biografi dan Pemikiran Imam Syafi'i dan Hambali
Abdul Fauzan4K vues
Pernikahan ummu kultsum dengan umar par Ramlee Nooh
Pernikahan ummu kultsum dengan umarPernikahan ummu kultsum dengan umar
Pernikahan ummu kultsum dengan umar
Ramlee Nooh1.9K vues
Surat makkiyah & madaniyah par Agil Keren
Surat makkiyah & madaniyahSurat makkiyah & madaniyah
Surat makkiyah & madaniyah
Agil Keren2.7K vues
KH. Hasyim Asyari - Pengabdian Seorang Kyai Untuk Negeri par Ridho Fitrah Hyzkia
KH. Hasyim Asyari - Pengabdian Seorang Kyai Untuk NegeriKH. Hasyim Asyari - Pengabdian Seorang Kyai Untuk Negeri
KH. Hasyim Asyari - Pengabdian Seorang Kyai Untuk Negeri
Imam Syafi'i dalam Menetapkan Hukum Islam par karina_auliaa
Imam Syafi'i dalam Menetapkan Hukum IslamImam Syafi'i dalam Menetapkan Hukum Islam
Imam Syafi'i dalam Menetapkan Hukum Islam
karina_auliaa7.3K vues
Biografi dan pemikiran imam syafi'i dan imam hambali par Abdul Fauzan
Biografi dan pemikiran imam syafi'i dan imam hambaliBiografi dan pemikiran imam syafi'i dan imam hambali
Biografi dan pemikiran imam syafi'i dan imam hambali
Abdul Fauzan3.2K vues
Mengapa meninggalkan syiah_abu_mahdi_al-qazwni par Ramlee Nooh
Mengapa meninggalkan syiah_abu_mahdi_al-qazwniMengapa meninggalkan syiah_abu_mahdi_al-qazwni
Mengapa meninggalkan syiah_abu_mahdi_al-qazwni
Ramlee Nooh244 vues
Power point makkiyah madaniyah par rizkyintan
Power point makkiyah madaniyahPower point makkiyah madaniyah
Power point makkiyah madaniyah
rizkyintan16.4K vues
Tokoh tokoh fiqh indonesia par topmusbis
Tokoh tokoh fiqh indonesiaTokoh tokoh fiqh indonesia
Tokoh tokoh fiqh indonesia
topmusbis1.3K vues
Tokoh tokoh fiqh indonesia par topmusbis
Tokoh tokoh fiqh indonesiaTokoh tokoh fiqh indonesia
Tokoh tokoh fiqh indonesia
topmusbis905 vues
Bab 1 sejarah perkembangan mazhab syafie par wmkfirdaus
Bab 1 sejarah perkembangan mazhab syafieBab 1 sejarah perkembangan mazhab syafie
Bab 1 sejarah perkembangan mazhab syafie
wmkfirdaus1.7K vues
Imam Ahmad Hambali (al-quran&sunnah tingkatan 4) par Sayyidatun Nisa
Imam Ahmad Hambali (al-quran&sunnah tingkatan 4)Imam Ahmad Hambali (al-quran&sunnah tingkatan 4)
Imam Ahmad Hambali (al-quran&sunnah tingkatan 4)
Sayyidatun Nisa2.3K vues
Ulama fiqh par topmusbis
Ulama fiqhUlama fiqh
Ulama fiqh
topmusbis2.5K vues
Perkembangan pengajian islam di zaman awal islam par mzaidin
Perkembangan pengajian islam di zaman awal islamPerkembangan pengajian islam di zaman awal islam
Perkembangan pengajian islam di zaman awal islam
mzaidin12.8K vues

En vedette

INTERPERSONAL ATTRACTION : FRIENDSHIP AND LOVE par
INTERPERSONAL ATTRACTION : FRIENDSHIP AND LOVEINTERPERSONAL ATTRACTION : FRIENDSHIP AND LOVE
INTERPERSONAL ATTRACTION : FRIENDSHIP AND LOVEfololiharni
3.1K vues33 diapositives
อังกิด par
อังกิดอังกิด
อังกิดWirawit PreeRa
332 vues37 diapositives
Moral projek par
Moral projekMoral projek
Moral projeknantha51267
280 vues7 diapositives
Tugas gendeng par
Tugas gendengTugas gendeng
Tugas gendengNur Alfiyatur Rochmah
800 vues17 diapositives
Bahasa indonesia atau tpki par
Bahasa indonesia atau tpkiBahasa indonesia atau tpki
Bahasa indonesia atau tpkiNur Alfiyatur Rochmah
951 vues38 diapositives
Bab i, ii, iii par
Bab i, ii, iiiBab i, ii, iii
Bab i, ii, iiiNur Alfiyatur Rochmah
355 vues20 diapositives

En vedette(20)

INTERPERSONAL ATTRACTION : FRIENDSHIP AND LOVE par fololiharni
INTERPERSONAL ATTRACTION : FRIENDSHIP AND LOVEINTERPERSONAL ATTRACTION : FRIENDSHIP AND LOVE
INTERPERSONAL ATTRACTION : FRIENDSHIP AND LOVE
fololiharni3.1K vues
EduLink - your gateway to sharing school information par overnetdata
EduLink - your gateway to sharing school informationEduLink - your gateway to sharing school information
EduLink - your gateway to sharing school information
overnetdata1.2K vues
オンラインコミュニケーション講座資料@2016年5月29日かさこ塾フェスタ par Azami Yutaka
オンラインコミュニケーション講座資料@2016年5月29日かさこ塾フェスタオンラインコミュニケーション講座資料@2016年5月29日かさこ塾フェスタ
オンラインコミュニケーション講座資料@2016年5月29日かさこ塾フェスタ
Azami Yutaka208 vues
презентация кредиты+бутылка par Ekaterina Sboeva
презентация кредиты+бутылкапрезентация кредиты+бутылка
презентация кредиты+бутылка
Ekaterina Sboeva388 vues
azamixx式アクセスログ解析 レポートサンプル(月次) par Azami Yutaka
azamixx式アクセスログ解析 レポートサンプル(月次)azamixx式アクセスログ解析 レポートサンプル(月次)
azamixx式アクセスログ解析 レポートサンプル(月次)
Azami Yutaka560 vues

Similaire à Iman malik lahir pada tahun 93

PPT STUDI FIQH (Hanafi-Maliki).pptx par
PPT STUDI FIQH (Hanafi-Maliki).pptxPPT STUDI FIQH (Hanafi-Maliki).pptx
PPT STUDI FIQH (Hanafi-Maliki).pptxOktavia Ningrum
8 vues12 diapositives
Buku fiqih 5 mazhab par
Buku fiqih 5 mazhabBuku fiqih 5 mazhab
Buku fiqih 5 mazhabhusayn12
3.9K vues74 diapositives
Biografi Ulama Hadist klmpk 8.pptx par
Biografi Ulama Hadist klmpk 8.pptxBiografi Ulama Hadist klmpk 8.pptx
Biografi Ulama Hadist klmpk 8.pptxSaskiaKhairaFaisal
5 vues10 diapositives
Biografi Ulama Hadist.pptx par
Biografi Ulama Hadist.pptxBiografi Ulama Hadist.pptx
Biografi Ulama Hadist.pptxSaskiaKhairaFaisal
36 vues10 diapositives
Muwattha' qw par
Muwattha' qwMuwattha' qw
Muwattha' qwSida El Nurya
489 vues18 diapositives
Biografi imam syafi`i par
Biografi imam syafi`iBiografi imam syafi`i
Biografi imam syafi`iMuhammad Idris
1.9K vues6 diapositives

Similaire à Iman malik lahir pada tahun 93(20)

Buku fiqih 5 mazhab par husayn12
Buku fiqih 5 mazhabBuku fiqih 5 mazhab
Buku fiqih 5 mazhab
husayn123.9K vues
KEJAYAAN INTELEKTUAL ULAMA ISLAM MASA DINASTI ABBASIYAH.pptx par InezAuliana
KEJAYAAN INTELEKTUAL ULAMA ISLAM MASA DINASTI ABBASIYAH.pptxKEJAYAAN INTELEKTUAL ULAMA ISLAM MASA DINASTI ABBASIYAH.pptx
KEJAYAAN INTELEKTUAL ULAMA ISLAM MASA DINASTI ABBASIYAH.pptx
InezAuliana69 vues
Sejarah peradaban dan pemikiran ekonomi par Amalia Damayanti
Sejarah peradaban dan pemikiran ekonomiSejarah peradaban dan pemikiran ekonomi
Sejarah peradaban dan pemikiran ekonomi
Amalia Damayanti1.1K vues
Biografi dan Pandangan Pendidikan Islam Imam Syafi'i serta Implikasinya Terha... par Nurul Safiqa
Biografi dan Pandangan Pendidikan Islam Imam Syafi'i serta Implikasinya Terha...Biografi dan Pandangan Pendidikan Islam Imam Syafi'i serta Implikasinya Terha...
Biografi dan Pandangan Pendidikan Islam Imam Syafi'i serta Implikasinya Terha...
Nurul Safiqa11 vues
02.pembukuan hadits par ufiurwati
02.pembukuan hadits02.pembukuan hadits
02.pembukuan hadits
ufiurwati410 vues
Ilmuwan muslim terkemuka daulah umayyah par NurWahid25
Ilmuwan muslim terkemuka daulah umayyahIlmuwan muslim terkemuka daulah umayyah
Ilmuwan muslim terkemuka daulah umayyah
NurWahid2551 vues
Ilmuwan muslim terkemuka daulah umayyah par NurWahid25
Ilmuwan muslim terkemuka daulah umayyahIlmuwan muslim terkemuka daulah umayyah
Ilmuwan muslim terkemuka daulah umayyah
NurWahid25143 vues
Penetapan Hukum Islam Pada Masa Abad Ke 2 H Hingga Pertengahan Abad Ke 4 H Da... par desi_aoi
Penetapan Hukum Islam Pada Masa Abad Ke 2 H Hingga Pertengahan Abad Ke 4 H Da...Penetapan Hukum Islam Pada Masa Abad Ke 2 H Hingga Pertengahan Abad Ke 4 H Da...
Penetapan Hukum Islam Pada Masa Abad Ke 2 H Hingga Pertengahan Abad Ke 4 H Da...
desi_aoi1.7K vues

Plus de Nur Alfiyatur Rochmah

LPJ Beasiswa Pemkab Lamongan 2016 par
LPJ Beasiswa Pemkab Lamongan 2016LPJ Beasiswa Pemkab Lamongan 2016
LPJ Beasiswa Pemkab Lamongan 2016Nur Alfiyatur Rochmah
2.2K vues6 diapositives
Etikan dan Hukum dalam Media par
Etikan dan Hukum dalam MediaEtikan dan Hukum dalam Media
Etikan dan Hukum dalam MediaNur Alfiyatur Rochmah
241 vues2 diapositives
Sejarah Desain Grafis par
Sejarah Desain Grafis Sejarah Desain Grafis
Sejarah Desain Grafis Nur Alfiyatur Rochmah
2.2K vues9 diapositives
tugas Metode Penelitian Kuantitatif I par
tugas Metode Penelitian Kuantitatif Itugas Metode Penelitian Kuantitatif I
tugas Metode Penelitian Kuantitatif INur Alfiyatur Rochmah
18.2K vues16 diapositives
Lampiran untuk program kerja 2014 par
Lampiran untuk program kerja 2014Lampiran untuk program kerja 2014
Lampiran untuk program kerja 2014Nur Alfiyatur Rochmah
353 vues2 diapositives
Kegiatan pembelajaran TK Muslimat NU 05 Darul Rohmah Laren Lamongan par
Kegiatan pembelajaran TK Muslimat NU 05 Darul Rohmah Laren LamonganKegiatan pembelajaran TK Muslimat NU 05 Darul Rohmah Laren Lamongan
Kegiatan pembelajaran TK Muslimat NU 05 Darul Rohmah Laren LamonganNur Alfiyatur Rochmah
579 vues1 diapositive

Plus de Nur Alfiyatur Rochmah(20)

Kegiatan pembelajaran TK Muslimat NU 05 Darul Rohmah Laren Lamongan par Nur Alfiyatur Rochmah
Kegiatan pembelajaran TK Muslimat NU 05 Darul Rohmah Laren LamonganKegiatan pembelajaran TK Muslimat NU 05 Darul Rohmah Laren Lamongan
Kegiatan pembelajaran TK Muslimat NU 05 Darul Rohmah Laren Lamongan
Surat keterangan TK Muslimat NU 05 Darul Rohmah Laren Lamongan par Nur Alfiyatur Rochmah
Surat keterangan TK Muslimat NU 05 Darul Rohmah Laren LamonganSurat keterangan TK Muslimat NU 05 Darul Rohmah Laren Lamongan
Surat keterangan TK Muslimat NU 05 Darul Rohmah Laren Lamongan
Kurikulum baru 2014 2015 TK Muslimat NU 05 Darul Rohmah Laren Lamongan par Nur Alfiyatur Rochmah
Kurikulum baru 2014 2015 TK Muslimat NU 05 Darul Rohmah Laren LamonganKurikulum baru 2014 2015 TK Muslimat NU 05 Darul Rohmah Laren Lamongan
Kurikulum baru 2014 2015 TK Muslimat NU 05 Darul Rohmah Laren Lamongan
Program kerja TK Muslimat NU 05 Darul Rohmah Laren Lamongan par Nur Alfiyatur Rochmah
Program kerja TK Muslimat NU 05 Darul Rohmah Laren LamonganProgram kerja TK Muslimat NU 05 Darul Rohmah Laren Lamongan
Program kerja TK Muslimat NU 05 Darul Rohmah Laren Lamongan
Data Aktif Mengajar TK Muslimat NU 05 Darul Rohmah Laren Lamongan par Nur Alfiyatur Rochmah
Data Aktif Mengajar TK Muslimat NU 05 Darul Rohmah Laren LamonganData Aktif Mengajar TK Muslimat NU 05 Darul Rohmah Laren Lamongan
Data Aktif Mengajar TK Muslimat NU 05 Darul Rohmah Laren Lamongan

Iman malik lahir pada tahun 93

  • 1. Terkenal juga dengan sebutan Imam Dar Al-Hijrah. Menurut buku ulumul hadist mengatakan “Ia lahir pada tahun 94 H /712 M” tetapi pendapat mayoritas adalah beliau lahir pada 93 H, di kota Madinah daerah Hijaz. Dari riwayat ini, ia adalah keturunan Arab dari dusun Dzu Ashbah, sebuah dusun di kota Hamyar.1 Iman malik adalah pendiri Madzhab Maliki. Imam malik lahir dari keluarga pengerajin. Ayahnya seorang pengerajin panah. Namun, tidak ada seorang pun dari putranya yang meneruskan tradisi usaha ayahnya itu. Salah seorang dari putranya itu (saudara Malik) bergerak dalam sector perdagangan. Imam malik turut bekerja sama dengan saudaranya itu, sehingga ia bias mendiri sebagai pedangan kain sutra. Pada usia remaja, Imam Malik telah menghafal Al – Qur’an karena gelora belajarnya tumbuh dengan kuat. Imam Maliki belajar Fikih aliran rasional dari Imam Rabi’ah al – Ra’yu (Rabi’ah Sang Rasionalis) yang berada di Madinah. Di majlis inilah untuk peretama kalinya Imam Maliki memperoleh pelajran mengenai hokum islam. Ia terus mendalaminya dengan mempelajarai ragam metodologinya. Setelah selesai belajar di Majlis Rabi’ah al – Ra’yu, beliau melanjutkan studinya di majlis Yahya bin Sa’id, seorang pakar hokum islam rasionalis di Madinah. 2 Semenjak kanak-kanak ia terdidik dalam suasana lingkungan yang kondusif dan mendukung. Hidup di tengah-tengah sahabat yang cerdik dan para hukum agama, sebagai anak yang cerdas cepat menerima pelajaran yang kuat dalam berpikir dan memiliki daya kritis yang tinggi. Pada saat tumbuh dewasa, mengayuhkan langkahnya ke kota Madinah, guna menimba ilmu pengetahuan. Tampaknya ia yakin bahwa sudah cukup baginya kota Madinah sebagai pusat menimba ilmu. Oleh karena itulah, ajaran isam lahir yang kemudian diikuti oleh para sahabatnya dan tabiin. Banyak juga para pendatang yang menetap disana dan bebagai kepentingan, termasuk mendalami ilmu pengetahuan tentang islam. Kesungguhannya dalam menekuni agama islam telah menjadikan Imam Malik sebagai panutan di bidang fiqih dan hadits bahkan di bidang fiqih, ia di kenal sebagai pendiri salah satu madzhab fiqih yaitu Madzhab Maliki. 3 1 Ulumul Hadis (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, M.Agus Solahudin & Agus Suyadi, 2008),hlm. 224-226 2 Studi Hukum Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press,Tim Penyusun MKD UIN Sunan Ampel, 2013), Hlm 188 – 189 3 Biografi Al-Imam Malik Bin Anas, Oleh : Abu Afifah http://ulamasunnah.wordpress.com/2008/02/04/biografi-al-imam-malik-bin-anas/ 23 november’13 pukul 03.44
  • 2. Sebagai sosok ulama besar yang memiliki pengaruh sangat luas, Imam Maliki memiki budi pekerti yang luhur, sopan santun, lemah lembut, mengasihi fakir miskin, dan gemar memberikan bantuan kepada orang lain. Mengenal sikap pribadi dan kepandaian Imam Malik, beberapa tokoh terutama oleh An-Nasa’i mengatakan bahwa, “ Pada sisiku tidak ada orang yang lebih pandai dari Malik. Di orang mulia yang dapat dipercaya serta paling jujur.” Bahkan, Imam Syafi’i mengatakan bahwa Malik adalah hujjatullah atas makhlukNya sesudah tabiin. Setelah 60 tahun mencurahkan tenaga, harta benda, dan pikrannya kepada khalayak ramai tentang ilmu Islam, pada hari ahad tanggal 10 Rabiul Awwal 179 H/798 M, Imam Maliki kembali ke rahmatullah dengan tenang, pada usia 87 th dan dimakamkan di Baqî` Madinah munawwarah. Imam Malik selain belajar tentang Fikih beliau juga belajar hadis Nabi kepada sejumlah guru di kalangan murid sahabat Nabi (Tabi’in), antara lain : Abd al – Rahman bin Hurmuz, Nafi’ Maula Ibnu Umar, Ibnu Syihab al – Zuhri, dan Sa’id ibnu Musayyah. Hadis – hadis yang diterimanya dituangkan dalam suatu karya monumental : al – Muwatha’ Kitab Al– Muwaththa’ merupakan karya monumental Imam Maliki dalam bidang hadist. Tampaknya, Imam Maliki mengumpulkan banyak sekali bahan dan memilih beberapa ribu hadits yang dituangkan dalam kitabnya tersebut. Al-Muwaththo' adalah kitab hadits pertama yang disusun sebab periwayatan hadits pada masa sebelum Imam Malik terbatas pada hafalan. Al-Muwaththo' merupakan kitab yang menghimpun hadits-hadits berdasarkan tema-tema fiqih. Ia selalu merefisi karya ini dan akibatnya mengurangi jumlah isinya. karna itu kitab ini memiliki lebih dari 80 versi. 15 diantaranya lebih terkenal, dan kini hanya tinggal versi Yahya yang bisa diperoleh dalam benuk orisinal,lengkap, dan tercetak. Versis ini berisi hadist nabi , Atsar sahabat, dan Atsar ulama’ kemudian. jumlah total hadist yang terdapat dalam kitab Al –Muwaththa’ adalah 1.726, yang terdiri dari 600 hadist marfu’, 613 hadist mauquf, 285 hadist maqtu, dan 28 hadist mursal. Selain Al – Muwaththa’ Imam Malik juga banyak menghasikan karya – karya lain diantara Risalah Ila Ibn Wahb Fi Al – Qadr, kitab An – Nujum, risalah Fi Al – Aqdhiyah, tafsir Gharib Al Qur’an, risalah Ila – Laits Bin Sa’d,risalah Ila Abu Ghassan , kitab Al – Siyar, kitab Al – Manasik.
  • 3. Nasib kebanyakkan kitab ini tidak diketahui. Namun, Imam Malik termashyur karena mazhab pemikirannya, kepribadiannya, ke ulamaan, dan kitab Al – Muwaththa’nya.4 Pemikiran Hukum Imam Malik bin Anas Berdasarkan pengetahuan dan pengalamnya, pemikiran hukum islam Imam Malik cenderung mengutamakan riwayat, yakni mengedepankan hadis dan fatwa sahabat. Pemikiran 4 Ulumul Hadis (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, M.Agus Solahudin & Agus Suyadi, 2008),hlm. 224-226