Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Prochain SlideShare
RPT BM SJKC TAHUN 5 (KSSR 2015)
Suivant
Télécharger pour lire hors ligne et voir en mode plein écran

0

Partager

Télécharger pour lire hors ligne

Rpt bm kssr tahun 5 sjkc 1

Télécharger pour lire hors ligne

Rpt bm kssr tahun 5 sjkc 1

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
 • Soyez le premier à aimer ceci

Rpt bm kssr tahun 5 sjkc 1

 1. 1. RPT BAHASA MALAYSIA TAHUN 5/ 2015 DISEDIAKAN OLEH: PANITIA BAHASA MALAYSIA 1 chuavk NAMA SEKOLAH: ____________ KOD SEKOLAH: ____________ MINGGU (Penggal & Minggu) TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM P1 M1 (5/1/15 - 9/1/15) PROGRAM MAJU DIRI P1 M2 (12/1/15 - 16/1/15) Tema 1 : Ziarah Keluarga Unit 1: Hubungan Yang Erat Tajuk : Saling Berkunjung Cerita Datuk Syair Kasih Sejati Mulianya Hati 1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut pelbagai ragam ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman dalam bahan bacaan prosa dengan sebutan yang betul daripada pelbagai sumber dan memahami perkara yang dibaca. 3.2.6 Menulis teks puisi secara mekanis dengan betul dan kemas. 4.2.1 Mengujarkan cerita yang mengandungi simpulan bahasa dengan menggunakan sebutan yang jelas, dan intonasi yang betul, serta bahasa badan dan gaya yang sesuai melalui penceritaan yang dipersembahkan. Berpandukan Buku Teks Muka Surat 1-5 Nilai:  Kasih Sayang
 2. 2. RPT BAHASA MALAYSIA TAHUN 5/ 2015 DISEDIAKAN OLEH: PANITIA BAHASA MALAYSIA 2 chuavk MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM P1 M3 (19/1/15 - 23/1/15) Tema 1: Ziarah Keluarga Unit 2 : Kunjungan Mesra Tajuk : Kisah Nenek Sayangi Nenek Berbakti Kepada Nenek Mesranya Layanan 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap arahan berdasarkan ayat perintah mengikut intonasi dengan betul. 2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai ragam ayat secara mekanis dengan lancar, sebutan yang 3.2.7 Menulis ayat dalam perenggan secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas. 4.1.2 Memahami dan mengubah suai seni kata lagu secara berpandu dan mempersembahkannya melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am tak hidup bukan institusi dengan betul mengikut konteks Berpandukan Buku Teks Muka Surat 6-9 Nilai:  Hemah Tinggi  Baik Hati  Hormat-Menghormati
 3. 3. RPT BAHASA MALAYSIA TAHUN 5/ 2015 DISEDIAKAN OLEH: PANITIA BAHASA MALAYSIA 3 chuavk MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM P1 M4 (26/1/15 - 30/1/15) Tema 1: Ziarah Keluarga Unit 3 : Ikatan Kasih Keluarga Tajuk : Kasih Keluarga Perkelahan Keluarga Tawaran Istimewa Kenangan Keluarga (Penilaian 1) 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons secara lisan terhadap ayat tanya yang mengandungi kata tanya dengan betul. 2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek dan predikat secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah secara kritis dengan betul. 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas tak hidup dengan betul mengikut konteks. Berpandukan Buku Teks Muka Surat 10-14 Nilai:  Hemah Tinggi  Kesyukuran  Rasional  Kasih Sayang
 4. 4. RPT BAHASA MALAYSIA TAHUN 5/ 2015 DISEDIAKAN OLEH: PANITIA BAHASA MALAYSIA 4 chuavk MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM P1 M5 (2/2/15 - 6/2/15) Hari Thaipusam (3/2/15) Tema 2: Sepakat Membawa Berkat Unit 4 : Amalan Sepakat Tajuk : Program Kenang Budi Bakti Disemai Merentas Halangan Sepakat Jadi Amalan Saling Memahami 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.3.3 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pelbagai pesanan mengikut urutan 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan bukan naratif untuk membuat ulasan dengan betul. 3.3.4 Membina kerangka dan menulis karangan berbentuk naratif dan imaginatif dengan betul. 4.1.2 Memahami dan mengubah suai seni kata lagu secara berpandu dan mempersembahkannya melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata nama khas tak hidup dengan betul mengikut konteks. Berpandukan Buku Teks Muka Surat 15-20 Nilai:  Kerjasama  Kesyukuran  Berdikari  Rasional EMK:  Keusahawanan
 5. 5. RPT BAHASA MALAYSIA TAHUN 5/ 2015 DISEDIAKAN OLEH: PANITIA BAHASA MALAYSIA 5 chuavk MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM P1 M6 (9/2/15 - 13/2/15) Tema 2: Sepakat Membawa Berkat Unit 5 : Bulat Kata Kerana Muafakat Tajuk : Bertugas Bersama-sama Seberkas Lidi Bersatu Teguh, Bercerai Roboh Sepakat Penentu Kejayaan 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.4.1 Memahami dan menggunakan kata nama khas tak hidup dengan betul mengikut konteks. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat daripada pelbagai bahan untuk membuat sesuatu keputusan dengan betul. 3.4.1 Menulis pelbagai jenis kata ganda dengan ejaan yang tepat secara imlak. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tak transitif dengan betul mengikut konteks. Berpandukan Buku Teks Muka Surat 21-24 Nilai:  Kerajinan  Kerjasama  Hemah Tinggi
 6. 6. RPT BAHASA MALAYSIA TAHUN 5/ 2015 DISEDIAKAN OLEH: PANITIA BAHASA MALAYSIA 6 chuavk MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM P1 M7 (16/2/15 - 20/2/15) Cuti Peristiwa (18/2/15) Tahun Baharu Cina (19- 20/2/15) P1 M8 (23/2/15 - 27/2/15) Tema 2: Sepakat Membawa Berkat Unit 6 : Bersatu Pasti Berjaya Tajuk : Berkongsi Kejayaan Semut dan Anai- anai Sepakat Menentang Todak Jiran Sepakat Saling Membantu (Penilaian 2) 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan kata panggilan hormat yang sesuai berdasarkan sesuatu situasi secara bertatasusila. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan yang sesuai untuk membuat sesuatu keputusan dengan betul. 3.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi pelbagai jenis kata ganda dengan ejaan dan tanda baca yang tepat. 4.2.1 Mengujarkan cerita yang mengandungi simpulan bahasa dengan menggunakan sebutan yang jelas,dan intonasi yang betul, serta bahasa badan dan gaya yang sesuai melalui penceritaan yang dipersembahkan. 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif waktu, jarak dan cara mengikut konteks. Berpandukan Buku Teks Muka Surat 25-30 Nilai:  Semangat Bermasyarakat  Rasional  Keberanian  Kerajinan EMK:  Keusahawanan  Peraturan Sosiobudaya
 7. 7. RPT BAHASA MALAYSIA TAHUN 5/ 2015 DISEDIAKAN OLEH: PANITIA BAHASA MALAYSIA 7 chuavk MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM P1 M9 (2/3/15 - 27/3/15) Tema 3: Kehidupan Yang Berkualiti Unit 7 : Mencintai Kebersihan Tajuk : Pasar Yang Bersih Kebersihan Yang Memikat BeSS Sentiasa Bersih Restoran Pilihanku 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan kata ganti nama diri laras bahasa istana dengan betul dalam sesuatu situasi secara bertatasusila. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam bahan bacaan prosa yang mengandungi imbuhan pinjaman daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul mengikut urutan daripada pelbagai sumber. 4.2.2 Mengujarkan cerita dengan menggunakan bahasa yang indah untuk menyampaikan idea dengan bahasa badan yang kreatif. 5.1.6 Memahami dan dan menggunakan kata hubung pancangan relatif, kata hubung pancangan komplemen dengan betul mengikut konteks. Berpandukan Buku Teks Muka Surat 31-36 Nilai:  Kebersihan Fisikal dan Mental EMK:  Keusahawanan  Pendidikan Alam Sekitar
 8. 8. RPT BAHASA MALAYSIA TAHUN 5/ 2015 DISEDIAKAN OLEH: PANITIA BAHASA MALAYSIA 8 chuavk MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM P1 M10 (9/3/15 - 13/3/15) Tema 3: Kehidupan Yang Berkualiti Unit 8 : Rehat Yang Berkualiti Tajuk : Merehatkan Otak Nyamannya Udara di Kampung Tidur yang Berkualiti Cantiknya Pemandangan 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai jenis ayat yang gramatis dalam sesuatu situasi secara bertatasusila. 2.3.1 Membaca kuat pelbagai jenis ayat daripada sesuatu bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul dan berjeda. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan secara kohesi dan koheren dengan bahasa yang santun. 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri laras bahasa istana dengan betul mengikut konteks. Berpandukan Buku Teks Muka Surat 37-40 Nilai:  Rasional  Menghargai Alam  Kesyukuran EMK:  Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)  Pendidikan Alam Sekitar CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (13/3/15 - 22/3/15) 9 Hari
 9. 9. RPT BAHASA MALAYSIA TAHUN 5/ 2015 DISEDIAKAN OLEH: PANITIA BAHASA MALAYSIA 9 chuavk MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM P1 M11 (23/3/15 - 27/3/15) Tema 3: Kehidupan Yang Berkualiti Unit 9 : Nilai Kesihatan Tajuk : Kursus Kesihatan Mental Kebersihan Asas Kesihatan Syair Bersih dan Sihat Gaya Hidup Sihat Datuk SEGAK (Penilaian 3) 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan mengikut kronologi dengan betul. 2.3.2 Membaca kuat sesuatu bahan bacaan yang mengandungi ayat tunggal, dan ayat majmuk berbilang subjek dan predikat dengan lancar dan sebutan yang betul. 3.2.6 Menulis teks petikan puisi secara mekanis dengan betul dan kemas. 4.2.2 Mengujarkan cerita yang mengandungi simpulan bahasa dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas serta menyatakan pengajaran melalui penceritaan. 5.1.7 Memahami dan dan menggunakan kata bilangan dengan betul mengikut konteks Berpandukan Buku Teks Muka Surat 41-46 Nilai:  Kejujuran  Kebersihan Fizikal dan Mental  Kesyukuran
 10. 10. RPT BAHASA MALAYSIA TAHUN 5/ 2015 DISEDIAKAN OLEH: PANITIA BAHASA MALAYSIA 10 chuavk MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM P1 M12 (30/3/15 - 2/4/15) Tema 4: Patuhi Arahan dan Peraturan Unit 10 : Usah Leka Tajuk : Selamatkah Ubat? Bermain di Luar Rumah Usah Berseorangan Rak Buku Baharu Peraturan Penggunaan Alat Pemadam Api 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan terhadap soalan yang mengandungi kata tanya dan tanpa kata tanya. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan bukan naratif untuk membuat ulasan dengan betul. 3.2.7 Menulis ayat dalam perenggan secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai yang betul dan kemas. 4.3.2 Mengujarkan dialog yang mengandungi simpulan bahasa dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas serta menyatakan pengajaran melalui lakonan. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan apitan dan imbuhan pinjaman dengan betul mengikut konteks. Berpandukan Buku Teks Muka Surat 47-52 Nilai:  Rasional  Kasih Sayang  Berdikari  Keberanian
 11. 11. RPT BAHASA MALAYSIA TAHUN 5/ 2015 DISEDIAKAN OLEH: PANITIA BAHASA MALAYSIA 11 chuavk MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM P1 M13 (6/4/15 - 10/4/15) Tema 4: Patuhi Arahan dan Peraturan Unit 11 : Lihat dan Fikir Tajuk : Awasi Sekeliling Berwaspada Keselamatan di Padang Kembara Selamat 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.3.3 Mendengar, memahami dan memberikan respons untuk menyampaikan pesanan mengikut urutan dengan menggunakan laras bahasa yang betul. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat daripada pelbagai bahan untuk membuat sesuatu keputusan dengan betul. 3.3.3 Membina jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah secara kritis dengan betul. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am tak hidup bukan institusi dengan betul mengikut konteks. Berpandukan Buku Teks Muka Surat 53-56 Nilai:  Kejujuran  Kerajinan  Bedikari
 12. 12. RPT BAHASA MALAYSIA TAHUN 5/ 2015 DISEDIAKAN OLEH: PANITIA BAHASA MALAYSIA 12 chuavk MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM P1 M14 (13/4/15 - 17/4/15) Tema 4: Patuhi Arahan dan Peraturan Unit 12 : Kecuaian Membawa Padah Tajuk : Beringat Selalu Pilihan Yang Bijak Awasi Haiwan Berbahaya Awasi Diri Percutian Keluarga (Penilaian 4) 1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan Menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut pelbagai ragam ayat dengan struktur yang betul dan tepat. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan yang sesuai untuk membuat sesuatu keputusan dengan betul. 3.3.4 Membina kerangka dan menulis karangan berbentuk naratif dengan betul. 4.1.1 Menyebut dan menyatakan nilai daripada lirik lagu yang dinyanyikan. 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas tak hidup dengan betul mengikut konteks. Berpandukan Buku Teks Muka Surat 57-62 Nilai:  Berhati-hati  Rasional  Kerjasama  Kebersihan Fizikal dan Mental  Kesyukuran
 13. 13. RPT BAHASA MALAYSIA TAHUN 5/ 2015 DISEDIAKAN OLEH: PANITIA BAHASA MALAYSIA 13 chuavk MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM P1 M15 (20/4/15 - 24/4/15) Tema 5: Hormati Komuniti Unit 13 : Kenali dan Fahami Tajuk : Sukan Perpaduan Memupuk Perpaduan Semangat Perpaduan Sari dan Ceongsam Galeri Perpaduan 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan kata panggilan hormat yang sesuai berdasarkan sesuatu situasi secara bertatasusila. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam bahan bacaan prosa yang mengandungi imbuhan pinjaman daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk syarahan dan laporan yang jelas dengan menegaskan bahasa yang santun. 4.3.1 Mengujarkan dialog yang mengandungi simpulan bahasa yang betul serta melakukan aksi yang sesuai dalam lakonan. 5.2.3 Memahami dan menggunakan kata majmuk istilah khusus dalam pelbagai situasi dengan betul. Berpandukan Buku Teks Muka Surat 63-68 Nilai:  Semangat Bermasyarakat  Kesyukuran  Kerjasama  Hemah Tinggi EMK:  Peraturan Sosiobudaya  Kemahiran
 14. 14. RPT BAHASA MALAYSIA TAHUN 5/ 2015 DISEDIAKAN OLEH: PANITIA BAHASA MALAYSIA 14 chuavk MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM P1 M16 (27/4/15 - 1/5/15) Hari Pekerja (1/5/15) Tema 5: Hormati Komuniti Unit 14 : Berganding Bahu Tajuk : Perpaduan Rimba Semangat Kejiranan Larian Perpaduan Kayuhan Amal 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 5.1 Memahami dan Menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan kata ganti nama diri laras bahasa istana dengan betul dalam sesuatu situasi secara bertatasusila. 2.3.1 Membaca kuat pelbagai jenis ayat daripada sesuatu bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul dan berjeda. 3.7.2 Menghasilkan penulisan deskriptif berbentuk catatan, laporan dan surat tidak rasmi dengan betul. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tak transitif dengan betul mengikut konteks. Berpandukan Buku Teks Muka Surat 69-72 Nilai:  Keadilan  Baik Hati  Kerjasama  Kerajinan P1 M17 (4/5/15 - 8/5/15) CUTI HARI WESAK 3/5/15 PENILAIAN PENGGAL 1
 15. 15. RPT BAHASA MALAYSIA TAHUN 5/ 2015 DISEDIAKAN OLEH: PANITIA BAHASA MALAYSIA 15 chuavk MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM P1 M18 (11/5/15 - 15/5/15) (Perbincangan Jawapan Ujian) & P1 M19 (18/5/15 - 22/5/15) Tema 5: Hormati Komuniti Unit 15 : Bersatu Padu Tajuk : Jawatankuasa Penduduk Air Batu campur Demi Perpaduan Syair Nasi Goreng Sepadu Saling Membantu (Penilaian 5) 1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut pelbagai ragam ayat dengan struktur yang betul dan tepat. 2.3.2 Membaca kuat sesuatu bahan bacaan yang mengandungi ayat tunggal, dan ayat majmuk berbilang subjek dan predikat dengan lancar dan sebutan yang betul. 3.2.7 Menulis ayat dalam perenggan secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai yang betul dan kemas. 4.4.2 Melagukan dan memahami cerita dalam syair serta menghasilkan sesuatu ciptaan kreatif berdasarkan syair. Berpandukan Buku Teks Muka Surat 73-78 Nilai:  Rasional  Hormat-Menghormati  Semangat Bermasyarakat  Kesyukuran  Hemah Tinggi
 16. 16. RPT BAHASA MALAYSIA TAHUN 5/ 2015 DISEDIAKAN OLEH: PANITIA BAHASA MALAYSIA 16 chuavk MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM P1 M20 (25/5/15 - 29/5/15) Tema 6: Menghargai Budaya Bangsa Unit 16 : Budaya Kita Tajuk : Pesta Budaya Seni Warisan Persembahan Betitik Silat Seni Gayong Hormati Orang Tua Keistimewaan Pakaian Tradisional 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan kata panggilan hormat yang sesuai berdasarkan sesuatu situasi secara bertatasusila. 2.6.2 Membaca dan memahami sesuatu bahan bacaan secara didik hibur untuk membuat pertimbangan. 3.4.1 Menulis kata majmuk dan kata ganda dengan ejaan yang tepat secara imlak. 4.1.2 Menyatakan ungkapan yang indah dengan jelas daripada lirik lagu yang dinyanyikan. 5.1.7 Memahami dan dan menggunakan kata bilangan dengan betul mengikut konteks. Berpandukan Buku Teks Muka Surat 79-84 Nilai:  Kerjasama  Kesyukuran  Keberanian  Hormat-menghormati  Rasional CUTI PENGGAL 1 (30/5/15 - 14/5/15) 19 Hari
 17. 17. RPT BAHASA MALAYSIA TAHUN 5/ 2015 DISEDIAKAN OLEH: PANITIA BAHASA MALAYSIA 17 chuavk MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM P2 M1 (15/6/15 - 19/6/15) Tema 6: Menghargai Budaya Bangsa Unit 17 : Seni Tulisan Tajuk : Seni Tulisan Jawi Seni Tulisan Cina Seni Tulisan Tamil Pamera Seni Tulisan 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan terhadap soalan yang mengandungi kata tanya dan tanpa kata tanya. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan bukan naratif untuk membuat ulasan dengan betul. 3.4.2 Menulis ayat dalam perenggan yang mengandungi kata ganda dan kata majmuk dengan ejaan dan tanda baca yang tepat secara imlak. 4.3.2 Mengujarkan dialog yang mengandungi simpulan bahasa dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas serta menyatakan pengajaran melalui lakonan. Berpandukan Buku Teks Muka Surat 85-88 Nilai:  Rasional  Kesyukuran  Kerjasama
 18. 18. RPT BAHASA MALAYSIA TAHUN 5/ 2015 DISEDIAKAN OLEH: PANITIA BAHASA MALAYSIA 18 chuavk MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM P2 M2 (22/6/15 - 26/6/15) & P2 M3 (29/6/15 - 3/7/15) Tema 6: Menghargai Budaya Bangsa Unit 18 : Cantiknya Objek Budaya Tajuk : Tepak Sirih Klirieng dari Kapit Model Seni Kraf Cantiknya Songket Replika Seni di Sekolahku (Penilaian 6) 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan Menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.3.3 Mendengar, memahami dan memberikan respons untuk menyampaikan pesanan mengikut urutan dengan menggunakan laras bahasa yang betul. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat daripada pelbagai bahan untuk membuat sesuatu keputusan dengan betul. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul mengikut keutamaan pada carta daripada pelbagai sumber. 4.1.2 Menyatakan ungkapan yang indah dengan jelas daripada lirik lagu yang dinyanyikan. 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif waktu, jarak dan cara mengikut konteks. Berpandukan Buku Teks Muka Surat 89-94 Nilai:  Kerajinan  Hormat-Menghormati  Menghargai  Kesyukuran
 19. 19. RPT BAHASA MALAYSIA TAHUN 5/ 2015 DISEDIAKAN OLEH: PANITIA BAHASA MALAYSIA 19 chuavk MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM P2 M4 (6/7/15 - 10/7/15) NUZUL QURAN 4/7/15 Tema 7: Nusa dan Bangsa Unit 19 : Di Mana Bumi Dipijak, Di Situ Langit Kujunjung Tajuk : Duta Kecil Mengukir Sejarah Muzium Datuk Sim Mow Yu Jati Diriku 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai jenis ayat yang gramatis dalam sesuatu situasi secara bertatasusila. 2.6.1 Membaca pelbagai bahan berunsur sastera yang sesuai untuk meningkatkan daya berfikir secara kritis. 3.7.2 Menghasilkan penulisan deskriptif berbentuk catatan, laporan dan surat tidak rasmi dengan betul. 4.1.1 Menyebut dan menyatakan nilai daripada lirik lagu yang dinyanyikan. Berpandukan Buku Teks Muka Surat 95-99 Nilai:  Kesyukuran  Kerajinan  Kesyukuran EMK:  Patiotisme
 20. 20. RPT BAHASA MALAYSIA TAHUN 5/ 2015 DISEDIAKAN OLEH: PANITIA BAHASA MALAYSIA 20 chuavk MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM P2 M5 (13/7/15 - 17/7/15) Hari Raya Aidilfitri (17-18/7/15 & P2 M6 (20/7/15 - 24/7/15) Tema 7: Nusa dan Bangsa Unit 20 : Demi Negara Tajuk : Sukarelawan Jabatan Pertahanan Awam Malaysia (JPAM) Sedia Berkhidmat Segera Bertindak Sanggup Berkorban 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 5.1 Memahami dan Menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan mengikut kronologi dengan betul. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul mengikut keutamaan pada carta daripada pelbagai sumber. 2.5.1 Membaca, memahami dan mengkategori maklumat daripada pelbagai bahan serta memindahkan maklumat dalam bentuk grafik. 5.1.6 Memahami dan dan menggunakan kata hubung pancangan relatif, kata hubung pancangan komplemen dengan betul mengikut konteks. Berpandukan Buku Teks Muka Surat 100-103 Nilai:  Kesyukuran  Keberanian EMK:  Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)
 21. 21. RPT BAHASA MALAYSIA TAHUN 5/ 2015 DISEDIAKAN OLEH: PANITIA BAHASA MALAYSIA 21 chuavk MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM P2 M7 (27/7/15 - 31/7/15) Tema 7: Nusa dan Bangsa Unit 21 : Jasa Tajuk : Anugerah Emas Jaguh Lumba Tokoh Kewangan Negara Tokoh Bola Sepak (Penilaian 7) 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan kata ganti nama diri laras bahasa istana dengan betul dalam sesuatu situasi secara bertatasusila. 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik untuk membanding beza maklumat dan memindahkan maklumat dalam bentuk prosa. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul yang mempunyai kohesi dan koheren serta menegaskan bahasa yang santun. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan apitan dan imbuhan pinjaman dengan betul mengikut konteks. Berpandukan Buku Teks Muka Surat 104-108 Nilai:  Kesyukuran  Keberanian  Kerajinan
 22. 22. RPT BAHASA MALAYSIA TAHUN 5/ 2015 DISEDIAKAN OLEH: PANITIA BAHASA MALAYSIA 22 chuavk MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM P2 M8 (3/8/15 - 7/8/15) Tema 8: Berdaya Maju Unit 22 : Keperluan Sains Tajuk : Pusat Sains dan Kreativiti Terengganu (PSKT) Jambatan Kebanggaan Negara Pusat Angkasa Negara (ANGKASA) Telefon Sistem Pengesanan Global (GPS) 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 1.4.4 Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan diksi, ayat serta bahasa badan yang sesuai dengan memberikan alasan secara bertatasusila. 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan prosa dan memindahkan maklumat dalam bentuk grafik untuk membuat keputusan. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk syarahan dan laporan yang jelas dengan menegaskan bahasa yang santun. 5.3.2 Memahami dan membina ayat cakap ajuk dan ayat cakap pindah dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai situasi. Berpandukan Buku Teks Muka Surat 110-113 Nilai:  Kasih Sayang  Rasional  Kerajinan  Kesyukuran EMK:  Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)
 23. 23. RPT BAHASA MALAYSIA TAHUN 5/ 2015 DISEDIAKAN OLEH: PANITIA BAHASA MALAYSIA 23 chuavk MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM P2 M9 (10/8/15 - 14/8/15) Tema 8: Berdaya Maju Unit 23 : Teknologi Dalam Kehidupan Tajuk : Sukan Robotik Mikro Teknologi Kaki Palsu Mesin Rumput Kawalan Jauh Penapis Mesra Alam 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas, dan intonasi yang betul dengan menggunakan gaya bahasa yang sesuai. 2.6.1 Membaca pelbagai bahan berunsur sastera yang sesuai untuk meningkatkan daya berfikir secara kritis. 3.7.1 Menghasilkan draf penulisan karangan berformat dengan betul. 4.2.2 Mengujarkan cerita yang mengandungi simpulan bahasa dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas serta menyatakan pengajaran melalui penceritaan. Berpandukan Buku Teks Muka Surat 114-117 Nilai:  Keberanian  Kesyukuran  Kerajinan  Kebersihan Fizikal dan Mental EMK:  Ilmu  Kreativiti dan Inovasi  Pendidikan Alam Sekitar
 24. 24. RPT BAHASA MALAYSIA TAHUN 5/ 2015 DISEDIAKAN OLEH: PANITIA BAHASA MALAYSIA 24 chuavk MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM P2 M10 (17/8/15 - 21/8/15) Tema 8: Berdaya Maju Unit 24 : Minda Kreatif Tajuk : Produk Daun Nanas Pengawal Jalan Raya Mesin Pembasuh Kasut Inovasi Junjung PVC (Penilaian 9) 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang dialami dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah. 2.5.1 Membaca, memahami dan mengkategori maklumat daripada pelbagai bahan serta memindahkan maklumat dalam bentuk grafik. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul yang mempunyai kohesi dan koheren serta menegaskan bahasa yang santun. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am tak hidup bukan institusi dengan betul mengikut konteks. Berpandukan Buku Teks Muka Surat 118-122 Nilai:  Berdikari  Kerjasama  Rasional  Kesederhanaan EMK:  Kreativiti dan Inovasi
 25. 25. RPT BAHASA MALAYSIA TAHUN 5/ 2015 DISEDIAKAN OLEH: PANITIA BAHASA MALAYSIA 25 chuavk MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM P2 M11 (24/8/15 - 28/8/15) & P2 M12 (31/8/15 - 4/9/15) Hari Kebangsaan (31/8/15) Tema 9: Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Unit 25 : Kelestarian Alam Tajuk : Lambaian Desa Sumber Alam Khabar dari Kundasang Logo Teknologi Hijau Menyusuri Sungai Melaka 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada sesuatu sumber secara bertatasusila. 2.6.2 Membaca dan memahami sesuatu bahan bacaan secara didik hibur untuk membuat pertimbangan. 3.8.2 Mengedit dan memurnikan sesuatu hasil penulisan berbentuk naratif daripada aspek ejaan, tanda baca, kosa kata dan struktur ayat dengan betul. 4.2.1 Mengujarkan cerita yang mengandungi simpulan bahasa dengan menggunakan sebutan yang jelas, dan intonasi yang betul, serta bahasa badan dan gaya yang sesuai melalui penceritaan yang dipersembahkan. . Berpandukan Buku Teks Muka Surat 123-128 Nilai:  Kebersihan Fizikal dan Mental  Kasih Sayang  Kesyukuran  Rasional
 26. 26. RPT BAHASA MALAYSIA TAHUN 5/ 2015 DISEDIAKAN OLEH: PANITIA BAHASA MALAYSIA 26 chuavk MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM P2 M13 (7/9/15 - 11/9/15) & P2 M14 (14/9/15 - 18/9/15) Hari Malaysia (16/9/15) Tema 9: Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Unit 26 : Rimba di Kota Tajuk : Taman Rimba Di Kota Antara Dua Kota Kota Yang Sejahtera Syair Kota Sejahtera 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan betul. 4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 1.6.2 Berbicara untuk mendapat dan menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan jelas daripada media elektronik dengan menggunakan ayat yang mengandungi peribahasa yang sesuai secara bertatasusila. 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik untuk membanding beza maklumat dan memindahkan maklumat dalam bentuk prosa. 3.9.1 Menulis ulasan berbentuk pendapat tentang bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan jelas dan menggunakan bahasa yang gramatis. 4.4.1 Melafazkan syair dengan sebutan yang betul dan jelas serta menyatakan bahasa yang indah berdasarkan syair. Berpandukan Buku Teks Muka Surat 129-132 Nilai:  Kesyukuran  Rasional  Kesyukuran CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 (19/9/15- 27/9/15) 9 HARI *HARI RAYA AIDILADHA 24/9/15 – 25/9/15
 27. 27. RPT BAHASA MALAYSIA TAHUN 5/ 2015 DISEDIAKAN OLEH: PANITIA BAHASA MALAYSIA 27 chuavk MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM P2 M15 (28/9/15 - 2/10/15) Tema 9: Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Unit 27 : Mengurus Sisa Pepejal Tajuk : Sisa Pepejal Pengurusan Sisa Pepejal Lawatan Ke Loji Amalan Teknologi Hijau Rekreasi Teknologi Hijau (Penilaian 9) 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan prosa dan memindahkan maklumat dalam bentuk grafik untuk membuat keputusan. 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila 3.7.2 Menghasilkan penulisan deskriptif berbentuk catatan, laporan dan surat tidak rasmi dengan betul. 4.1.1 Menyebut dan menyatakan nilai daripada lirik lagu yang dinyanyikan. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tak transitif dengan betul mengikut konteks. Berpandukan Buku Teks Muka Surat 133-138 Nilai:  Rasional  Kesyukuran  Kebersihan Fizikal dan Mental
 28. 28. RPT BAHASA MALAYSIA TAHUN 5/ 2015 DISEDIAKAN OLEH: PANITIA BAHASA MALAYSIA 28 chuavk MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM P2 M16 (5/10/15 - 9/10/15) Ujian Bacaan & Lisan BM Tema 10: Pertanian dan Penternakan Unit 28 : Kembara Tani Tajuk : Kembara Maya Cara Memajukan Pertanian Kehidupan Nelayan Taman Pertanian Sekayu 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas, dan intonasi yang betul dengan menggunakan gaya bahasa yang sesuai. 2.5.1 Membaca, memahami dan mengkategori maklumat daripada pelbagai bahan serta memindahkan maklumat dalam bentuk grafik. 3.3.3 Membina jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah secara kritis dengan betul. 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif waktu, jarak dan cara mengikut konteks. Berpandukan Buku Teks Muka Surat 140-143 Nilai:  Kerajinan  Rasional  Semangat Bermasyarakat  Kesyukuran Celik Kewangan:  1.2 Mengenal pasti sumber pendapatan dan sumber alternatif EMK:  Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) P2 M17 (12/10/15 - 16/10/15) Awal Muharram (14/10/15) PENILAIAN PENGGAL 2
 29. 29. RPT BAHASA MALAYSIA TAHUN 5/ 2015 DISEDIAKAN OLEH: PANITIA BAHASA MALAYSIA 29 chuavk MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM P2 M18 (19/10/15 - 23/10/15) Tema 10: Pertanian dan Penternakan Unit 29 : Berkebun di Rumah Tajuk : Bertani Di Rumah Cara Bertani Pengusaha Orkid Syair Manisnya Nangka Madu Laman Sayur- sayuran 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 1.4.4 Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan diksi, ayat serta bahasa badan yang sesuai dengan memberikan alasan secara bertatasusila. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan yang sesuai untuk membuat sesuatu keputusan dengan betul. 3.7.1 Menghasilkan draf penulisan karangan berformat dengan betul. 4.4.2 Melagukan dan memahami cerita dalam syair serta menghasilkan sesuatu ciptaan kreatif berdasarkan syair. 5.2.2 Memahami dan dan menggunakan kata ganda separa dan kata ganda berentak berdasarkan situasi. Berpandukan Buku Teks Muka Surat 144-148 Nilai:  Kerajinan  Kesyukuran  Keberanian EMK:  Keusahawanan  Kreativiti dan Inovasi
 30. 30. RPT BAHASA MALAYSIA TAHUN 5/ 2015 DISEDIAKAN OLEH: PANITIA BAHASA MALAYSIA 30 chuavk MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM P2 M19 (26/10/15 - 30/10/15) Tema 10: Pertanian dan Penternakan Unit 30 : Penternak Muda Tajuk : Usahawan Ikan Keli Ladang Ternak Pak Cik Mohan Lawatan Ke Kandang Ternakan Kisah Yuhjan dan Yuhna Penternak Akuakultur (Penilaian 10) 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 3.3.4 Membina kerangka dan menulis karangan berbentuk naratif dengan betul. 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang dialami dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah. 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik untuk membanding beza maklumat dan memindahkan maklumat dalam bentuk prosa. 4.3.1 Mengujarkan dialog yang mengandungi simpulan bahasa yang betul serta melakukan aksi yang sesuai dalam lakonan. 5.3.1 Memahami dan membina ayat dengan peluasan predikat dengan betul dalam pelbagai situasi. Berpandukan Buku Teks Muka Surat 149-154 Nilai:  Berdikari  Kerajinan  Kesyukuran EMK:  Keusahawanan
 31. 31. RPT BAHASA MALAYSIA TAHUN 5/ 2015 DISEDIAKAN OLEH: PANITIA BAHASA MALAYSIA 31 chuavk MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM P2 M20 (2/11/15 - 6/11/15) Hari Kantin (2/11/15) Tema 11: Berdikari Unit 31 : Kedai Koperasi Taman Sepadu Tajuk : Mencari Sumber Bijak Merancang Pelan Tapak Niaga Syair Kedai Koperasiku Mencari Sumber Kewangan 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.2 Memahami dan Menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada sesuatu sumber secara bertatasusila. 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan prosa dan memindahkan maklumat dalam bentuk grafik untuk membuat keputusan. 3.4.1 Menulis kata majmuk dan kata ganda dengan ejaan yang tepat secara imlak. 4.4.1 Melafazkan syair dengan sebutan yang betul dan jelas serta menyatakan bahasa yang indah berdasarkan syair. 5.2.2 Memahami dan dan menggunakan kata ganda separa dan kata ganda berentak berdasarkan situasi. Berpandukan Buku Teks Muka Surat 155-160 Nilai:  Semangat Bermasyarakat  Kerajinan  Kesyukuran Celik Kewangan:  3.1 Membuat keputusan kewangan secara sistematik dengan mengambil kira pelbagai alternatif dan kesan yang akan dihadapi.  1.2 Mengenal pasti sumber pendapatan dan sumber alternatif EMK:  Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)
 32. 32. RPT BAHASA MALAYSIA TAHUN 5/ 2015 DISEDIAKAN OLEH: PANITIA BAHASA MALAYSIA 32 chuavk MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM P2 M21 (9/11/15 - 13/11/15) Hari Kanak- Kanak (*/11/15) Hari Deepavali (10/11/15) Tema 11: Berdikari Unit 32: Hargai Usaha Tajuk : Perniagaan Coklat Coco dan Tiro Usahawan Kecil Kek Cawan Coklat Kira Keuntungan 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.6.2 Berbicara untuk mendapat dan menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan jelas daripada media elektronik dengan menggunakan ayat yang mengandungi peribahasa yang sesuai secara bertatasusila. 2.6.2 Membaca dan memahami sesuatu bahan bacaan secara didik hibur untuk membuat pertimbangan. 3.8.2 Mengedit dan memurnikan sesuatu hasil penulisan berbentuk naratif daripada aspek ejaan, tanda baca, kosa kata dan struktur ayat dengan betul. 5.1.7 Memahami dan dan menggunakan kata bilangan dengan betul mengikut konteks. Berpandukan Buku Teks Muka Surat 161-164 Nilai:  Kerjasama  Berdikari  Kerajinan  Kejujuran Celik Kewangan:  1.2 Mengenal pasti sumber pendapatan dan sumber alternatif.  4.1 Membincangkan simpanan dapat membantu ke arah kesejahteraan kewangan.  2.1 Membuat keputusan kewangan secara bertanggungjawab.
 33. 33. RPT BAHASA MALAYSIA TAHUN 5/ 2015 DISEDIAKAN OLEH: PANITIA BAHASA MALAYSIA 33 chuavk MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM P2 M22 (16/11/15 - 20/11/15) Raptai & Hari Penyampaian Hadiah (19- 20/11/15) Tema 11: Berdikari Unit 33 : Budaya Menyimpan Tajuk : Tabungan Anna Menyimpan Hari Ini Untuk Hari Esok Mari Menyimpan Wang Melabur demi Masa Depan (Penilaian 10) Bacaan Luas: Amanah Saham 1Malaysia 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan betul. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. 2.6.1 Membaca pelbagai bahan berunsur sastera yang sesuai untuk meningkatkan daya berfikir secara kritis. 3.9.1 Menulis ulasan berbentuk pendapat tentang bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan jelas dan menggunakan bahasa yang gramatis. 5.3.2 Memahami dan membina ayat cakap ajuk dan ayat cakap pindah dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai situasi. Berpandukan Buku Teks Muka Surat 165-170 Nilai:  Rasional  Hemah Tinggi Celik Kewangan:  3.3 Menyediakan pelan perbelanjaan dan simpanan.  4.2 Menerangkan simpanan dapat membantu meningkatkan kekayaan. CUTI AKHIR TAHUN (21/11/15 - 3/1/15) 44 Hari

Rpt bm kssr tahun 5 sjkc 1

Vues

Nombre de vues

6 624

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

37

Actions

Téléchargements

115

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

0

×