Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
เศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy  โดย นางสาวอำพา ไชยภาพ
 
พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2550
การเป็นเสือนั้นไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจ แบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกันนั้น หมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ให้มีพอเพีย...
เศรษฐกิจพอเพียง  ความพอประมาณ การจัดการความเสี่ยง Risk Management ความมีเหตุผลหรือการใช้ปัญหาในการแก้ไขปัญหา การจัดการและ...
การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง ครอบครัว องค์กร และชุมชน การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Sustainability) แ...
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - ทางสายกลาง - นำไปสู่ สมดุล / พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง ความพอเพียง เงื่อนไขคุณธรรม ( ซื่อสัตย...
โครงสร้าง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความพอเพียง ความพอประมาณ - ความพอดี ยืนบนชาของตนเอง ความพอประมาณ - รอบคอบ มองระย...
สามห่วงสองเงื่อนไข สรุปได้   รอบรู้มีสติ   รอบคอบ มีเหตุมีผล   ซื่อสัตย์และพากเพียร   ป้องกันความเสี่ยง
 
ท่านมีข้อคิดเห็นหรือ ข้อเสนอแนะบ้างไหม
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

พอเพียง

1 201 vues

Publié le

 • Login to see the comments

 • Soyez le premier à aimer ceci

พอเพียง

 1. 1. เศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy โดย นางสาวอำพา ไชยภาพ
 2. 3. พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2550
 3. 4. การเป็นเสือนั้นไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจ แบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกันนั้น หมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ให้มีพอเพียงกับตัว อันนี้ก็เคย ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่า ทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวเอง จะต้องทอผ้าใช้เอง อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอ จะต้องมีความพอเพียงสมควร บางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้ แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 4. 5. เศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ การจัดการความเสี่ยง Risk Management ความมีเหตุผลหรือการใช้ปัญหาในการแก้ไขปัญหา การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการพึ่งตนเอง นามธรรม รูปธรรมสู่การปฏิบัติ
 5. 6. การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง ครอบครัว องค์กร และชุมชน การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Sustainability) และมีรายได้ที่มีเสถียรภาพ (Income Stability)  ความรู้ ภูมิคุ้มกัน ความพอดี ความพอประมาณ เป็นรากฐานสำคัญของ “เศรษฐกิจพอเพียง 
 6. 7. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - ทางสายกลาง - นำไปสู่ สมดุล / พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง ความพอเพียง เงื่อนไขคุณธรรม ( ซื่อสัตย์ - มีคุณธรรม ) มีภูมิคุ้มกัน ในตัวที่ดี มีเหตุผล เงื่อนไขชีวิต ( ขยัน - อดทน - สติ - ปัญญา ) พอประมาณ เงื่อนไขหลักวิชา ( ใช้หลักวิชาวางแผน  ปฏิบัติ )
 7. 8. โครงสร้าง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความพอเพียง ความพอประมาณ - ความพอดี ยืนบนชาของตนเอง ความพอประมาณ - รอบคอบ มองระยะยาวคำนึง ความเสี่ยง การมีภูมิคุ้มกัน - เตรียมรับ กับการเปลี่ยนแปลง สร้างภูมิคุ้มกัน
 8. 9. สามห่วงสองเงื่อนไข สรุปได้  รอบรู้มีสติ  รอบคอบ มีเหตุมีผล  ซื่อสัตย์และพากเพียร  ป้องกันความเสี่ยง
 9. 11. ท่านมีข้อคิดเห็นหรือ ข้อเสนอแนะบ้างไหม

×