Anakomin yrittäjän ajanhallintaopas

Anakom
AnakomAnakom
Yrittäjän
ajanhallintaopas
Anakom perustettiin 1989, ja olemme siitä lähtien saaneet kulkea
suomalaisten organisaatioiden rinnalla, kouluttaen ja valmentaen
organisaatioita entistä parempaan toimintaan. Koulutamme ja
valmennamme yrityksiä ja yksityisiä henkilöitä koulutuksissa muun
muassa työnohjauksessa, coachingissa ja terapiassa kirkastamaan ja
saavuttamaan omia tavoitteitaan. Työskentelemme kaikkialla
Suomessa ja tarvittaessa Virossa ja muissa pohjoismaissa.
Haluamme oppaallamme auttaa sinua saavuttamaan yhä paremman
kyvyn hallita ajankäyttöäsi ja näin jaksaa yhä paremmin. Silloin kun
voimavarat on suunnattu oikein tämä onnistuu. Tämän myötä sinun
on myös mahdollista saavuttaa parempia tuloksia. Ajanhallinnan
perusajatuksena onkin auttaa keskittymään kaikkein tärkeimpiin
asioihin, saamaan asiat loppuun asti ja auttaa tekemään asiat
oikeassa järjestyksessä. Toisaalta sen tavoite on myös auttaa
päättämään, mitä asioita ei kannata tehdä juuri nyt tai ei ainakaan
kannata aloittaa vielä ja on asioita, joita ei ehkä kannata tehdä
ollenkaan, koska ajankäytölle on parempiakin vaihtoehtoja.
Antoisia lukuhetkiä!
Mitä teet seuraavaksi?
Mitkä ovat 2 - 5 vuoden päämäärät?
Ajanhallinnan näkökulmasta tärkeimmät tehtävät ovat
tavoitteiden ja tulosalueiden asettaminen, priorisointi.
Käytännön suunnitelmien tekeminen ajankäytölle ja oman
toiminnan kehittäminen. Myös järjestyksen ja työympäristön
toimivuuden katsotaan monesti kuuluvan ajanhallinan piiriin,
sillä yleinen järjestys on merkittävä tekijä käytännön
tuottavuudessa. On hyvä muistaa, ajanhallinnan tavoite ei ole
ainoastaan se, että työ voidaan tehdä nopeammin.
Ajanhallinnan parissa ajatellaan, että ensin teet korkean tason
suunnitelman. Voit ajatella asiaa vertauskuvallisesti: Jos katsot
maapalloa avaruudesta, ensin näet ison kuvan. Maanosat, meret,
jne. siirytään vasta sen jälkeen pienempiin kokonaisuuksiin.
Lähde liikenteeseen siis kysymyksistä kuten: Mitä haluan
elämältä? Mitä organisaationi haluaa tehdä? Siirry vasta sitten
käytännön tasolle. Mitä lähivuosilta? Miten saavutat sen? Mitä
pitää tehdä? Miten teet sen? Mitä seuraavaksi? Millä aikataululla?
MITKÄ OVAT
AVAINTULOSALUEENI?
MILLAISIA TAVOITTEITA
LÄHIKUUKAUSILLE?
MITÄ HALUAN ELÄMÄLTÄ?
MITÄ HALUAN
VUOSIKYMMENILTÄ
Arvot
Ensin yrityksen tehtävä on valita arvot, toiminnan
perusperiaatteet sekä yleiset päämäärät
Analysoidaan niihin liittyvät riskit, uhat sekä resurssit
Rakennetaan realistinen visio, eli tahtotila. Visio on laaja
tavoite. Mitä haluamme saada aikaan tulevina vuosina
Valitaan avain-tulosalue, joka mahdollistaa vision
toteutumisen. Toisin sanoen, jaa visio pienempiin tavoittesiin
Jokainen tavoite rakentuu projekteista, isoista tai pienistä.
Jokaiseen projektiin pitäisi rakentaa toimintasuunnitelma. Suunnitelma, jossa
varaudutaan haasteisiin, solmukohtiin ja niiden ylittämiseen. Tiivistetysti:
Suunnitelma miten projekti toteutetaan onnistuneesti.
Uhat, riskit, resurssit
Visio
Avain-tulosalue / tavoite
Projekti
Toimintasuunnitelma
Tavoitteen
asettaminen
Tavoitteisiin pääseminen
Strategia, joka on pitkän
aikavälin
toimintasuunnitelma.
Klassinen näkökulma
strategiaan,
rakentamisessa voisi
hyödyntää mm.
SWOT-työkalua
Tavoitteisiin pääseminen vaatii yritykseltä tiettyä strategiaa - pitkän aikavälin suunnitelmaa siitä, missä järjestyksessä asiat tehdään sekä
yleisten toimintaperiaatteiden päättämistä. Alla on esitettynä Mintzbergin 5:n P:n Strategia-ajattelun malli (1987), joka auttaa sinua
rakentamaan kokonaisvaltaisen strategian / toimintasuunnitelman yrityksellesi, jossa hyödynnät oman organisaatiosi kaikkia vahvuuksia
ja heikkouksia parhaalla mahdollisella tavalla. Yksinään yksikään näkökulma ei anna kattavaa käsitystä, vaan kyse on aina yhdistelystä
Plan
Vaikka emme tietoisesti
rakenna strategiaa, johdon
toiminta voi päätyä
strategian rakentumiseen.
Esim. johto tukee vahvasti
myynnin kehittymistä ->
syntyy lopputuloksena
strateginen
etulyöntiasema
Pattern
Kyse on tietoisesta
pyrkimyksestä vaikuttaa
markkinoihin. Esimerkiksi
viestittämällä suuresta
markkinakasvusta, uusista
toimistoista, patenttien
hankkimisesta Kyse on
vaikuttamisesta,
häirinnästä, estämisestä
tms.
Ploy
Strategia näkökulmana
tarkoittaa sitä että
strategia nojaa
organisaatiokulttuuriin.
Kuinka organisaation
sisällä syntyneet
arvostukset ja näkökulmat
voivat ohjata strategian
rakentumista
kollektiivisesti
Perspective
Strategia voidaan käsittää
myös aseman
näkökulmasta. Mikä on
juuri sinun organisaatiosi
asema markkinoilla?
Kehitteletkö
niche-tuotteen vai jotain
muuta? Näin löydät
kestävän erottumiskeinon.
Position
Käytännön tasolla meillä kaikilla on enemmän töitä kuin on aikaa. Tämä
johtuu siitä että ajattelumme on käytännön toimintaa nopeampaa.
Löydämme aina enemmän tekemistä kuin mitä pystymme ikinä
tekemään.
Tämän runsauden takia onkin tärkeää että pystymme priorisoimaan.
Pystymme organisaationa / työntekijänä keskittymään ja tunnistamaan
toiminnassamme avaintulosalueemme. Avaintulosalueet ovat visiomme ja
toimintasuunnitelmamme perusta.
Aluksi joudumme tekemään karkean tason priorisoinnin, määrittelemällä
karkea arvio tuntimääristä kulloiseenkin tehtävään. Tämän jälkeen
siirrymme tarkempaan tasoon, kenelle vastataan ensin, kenelle soitamme
useimmiten, mitkä tuotteet lisäämme valikoimaamme ensin. Tätä tarkkaa
priorisointia kutsumme hienopriorisoinniksi.
Priorisointi
Hienopriorisointi
Hienopriorisoinnin menetelmä tulee valita kuhunkin tehtävään erikseen tehtävätyypin ominaispiirteiden mukaisesti.
Ohessa muutama esimerkki, muun muassa JIT-periaate (*Just-in-time) on erityisen tunnettu siitä että Toyota hyödynsi
kyseistä toimintaperiaattetta aikanaan.
Ajattele työn tekemisen ohella koko
tiimiä. Tee ensin tehtävät, joita muut
tarvitsevat menestyäkseen. Näin
joudutat muiden tekemistä ja saat
itsellesi selkeän järjestyksen.
Aloita tehtävän teko juuri ennen
kuin sille on tarve (Varaa +30%,
jos tehtävä on tuttu. +200% jos ei
tuttu.) Periaate lähtee siitä
oletuksesta, että tuotetaan vain
se mitä tarvitaan.
*Just in time *Juuri oikeaan tarpeeseen
Arvioit saatavan hyödyn ja
todennäköisyyden
onnistumiselle. Maksimoi hyöty
pienimmällä vaivalla / riskillä
Tee ensin asiat, jotka tämän
jälkeen lähtevät etenemään
"omalla painollaan"
T Ä R K E Y S M U I L L E
J I T / J O T - P E R I A A T E T U L O S / V A I V A
/ R I S K I
O M A I N P A I N O N
P E R I A A T EOsaamistason hienopriorisointi
tarkoittaa että keskityt tehtviin, jotka
vain sinä voit toteuttaa parhaiten ja
delegoit omat tehtäväsi muille, jotka
menestyvät niissä tehtävissä
paremmin
Ideana että tunnistat 20 %
tehtävistä, jotka ovat kaikkein
tärkeimpiä. Tilastotieteilijä Pareto
huomasi että yleensä 20 %
tehtävistä tuottaa 80 % tuloksista
Asiakas voi olla yrityksen
työntekijä, pomo tai toinen osasto.
Huomioi, että asiakas saattaa
ajatella homman olevan helpompi
kuin se onkaan. Siksi aloita ensin
siitä mitä asiakas odottaa
Tee ensin tehtävät, joista saat
kassavirtaa. Laskentakaavana voit
käyttää mm: € diskontattuna *
riski - kulut
O S A A M I S T A S O
8 0 % / 2 0 % A S I A K A S O D O T U S
€ - P R I O R I S O I N T I
Lajittele projekteittain / tehtävätyypeittäin
Tarkenna projektien sisältöä, "zoomaa" lähemmäs, yritetään löytää projektin isot
linjat
Tee projektin päätehtävät aina ensimmäisenä, tällöin helpotat kokonaisuuden
hahmottamista ja tekemistä soljuvasti ja tehokkaasti
Hyödynnä automaatiota ja tietoteknisiä ratkaisuja kaikessa mahdollisessa
toiminnassa
Järjestä tilasi tukemaan työskentelyäsi
Rakenna strategia toiminnallesi
Mieti ja valitse korrekti tapa priorisoida juuri Sinun alallasi ja Sinun
organisaatiossasi
Käytännön vinkit ajanhallintaan
Usko tulevaisuuteen, vahva palo auttaa asiakkaita
saavuttamaan tavoitteensa ja arkiset toimet tavoitteiden
suunnassa – näille pilareille Anakom koulutus- ja
valmennuspalvelut syntyivät vuonna 1988. Nyt toinen
sukupolvi luotsaa yrityksen koulutus- ja
valmennuspalveluja kohti yhä tehokkaampaa
digitalisointia sekä kansainvälistymistä.
Yhteystiedot:
anakom.com
Puh: 0290074111
s-posti: info@anakom.com
Toimipisteet:
anakom.com/yhteystiedot
Anakom toteuttaa räätälöidyt koulutuksetja
yrittäjyysneuvontaa, ota yhteyttä!
Kiinnostuitko?
1 sur 9

Recommandé

Määritämme ajankäyttöstrategian par
Määritämme ajankäyttöstrategianMääritämme ajankäyttöstrategian
Määritämme ajankäyttöstrategianLionSteps Oy
361 vues28 diapositives
Valitsemme oikean strategia ajattelun tason par
Valitsemme oikean strategia ajattelun tasonValitsemme oikean strategia ajattelun tason
Valitsemme oikean strategia ajattelun tasonLionSteps Oy
358 vues75 diapositives
Valitsemme oikean strategia ajattelun tason par
Valitsemme oikean strategia ajattelun tasonValitsemme oikean strategia ajattelun tason
Valitsemme oikean strategia ajattelun tasonLeijonaksi
205 vues77 diapositives
TSOY Spotlight 2011 Tammikuu - Cone Advisor par
TSOY Spotlight 2011 Tammikuu - Cone AdvisorTSOY Spotlight 2011 Tammikuu - Cone Advisor
TSOY Spotlight 2011 Tammikuu - Cone AdvisorVarsinais-Suomen IT-yrittäjät
361 vues12 diapositives
ELY_101014b par
ELY_101014bELY_101014b
ELY_101014bMika Kallioniemi
93 vues15 diapositives
Uuden työntekijän perehdyttäminen: Miksi se on niin tärkeätä ja miten se onni... par
Uuden työntekijän perehdyttäminen: Miksi se on niin tärkeätä ja miten se onni...Uuden työntekijän perehdyttäminen: Miksi se on niin tärkeätä ja miten se onni...
Uuden työntekijän perehdyttäminen: Miksi se on niin tärkeätä ja miten se onni...Jaakko Koivula
5.8K vues12 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Anakomin yrittäjän ajanhallintaopas

Määritämme ajankäyttöstrategian par
Määritämme ajankäyttöstrategianMääritämme ajankäyttöstrategian
Määritämme ajankäyttöstrategianLeijonaksi
311 vues30 diapositives
Kohti kasvuyrittäjyyttä osa XI - Toiminnan suunnittelu ja johtaminen par
Kohti kasvuyrittäjyyttä osa XI - Toiminnan suunnittelu ja johtaminenKohti kasvuyrittäjyyttä osa XI - Toiminnan suunnittelu ja johtaminen
Kohti kasvuyrittäjyyttä osa XI - Toiminnan suunnittelu ja johtaminenonni orava
46 vues2 diapositives
Erilainen strategiaopas par
Erilainen strategiaopasErilainen strategiaopas
Erilainen strategiaopasdynamitestrategy
347 vues9 diapositives
ABT-käsikirja-nettiin par
ABT-käsikirja-nettiinABT-käsikirja-nettiin
ABT-käsikirja-nettiinVesa Tuomela
117 vues36 diapositives
Kilpailuetua strategiasta par
Kilpailuetua strategiastaKilpailuetua strategiasta
Kilpailuetua strategiastaMarko Ahtiainen
237 vues20 diapositives
Agile & Lean at Tekes par
Agile & Lean at TekesAgile & Lean at Tekes
Agile & Lean at TekesMarko Taipale
2.4K vues18 diapositives

Similaire à Anakomin yrittäjän ajanhallintaopas(20)

Määritämme ajankäyttöstrategian par Leijonaksi
Määritämme ajankäyttöstrategianMääritämme ajankäyttöstrategian
Määritämme ajankäyttöstrategian
Leijonaksi311 vues
Kohti kasvuyrittäjyyttä osa XI - Toiminnan suunnittelu ja johtaminen par onni orava
Kohti kasvuyrittäjyyttä osa XI - Toiminnan suunnittelu ja johtaminenKohti kasvuyrittäjyyttä osa XI - Toiminnan suunnittelu ja johtaminen
Kohti kasvuyrittäjyyttä osa XI - Toiminnan suunnittelu ja johtaminen
onni orava46 vues
Virpi Einola-Pekkinen, Työ 2.0 – HR-osaamisen hyödyntäminen muutoksessa par Senaatti-kiinteistöt
Virpi Einola-Pekkinen, Työ 2.0 – HR-osaamisen hyödyntäminen muutoksessaVirpi Einola-Pekkinen, Työ 2.0 – HR-osaamisen hyödyntäminen muutoksessa
Virpi Einola-Pekkinen, Työ 2.0 – HR-osaamisen hyödyntäminen muutoksessa
Maailman parhaat opit ja työkalut kehittymisen tueksi par LionSteps Oy
Maailman parhaat opit ja työkalut kehittymisen tueksiMaailman parhaat opit ja työkalut kehittymisen tueksi
Maailman parhaat opit ja työkalut kehittymisen tueksi
LionSteps Oy1.1K vues
Hr Mindset Loppuraportti V3 par Vivi Stening
Hr Mindset Loppuraportti V3Hr Mindset Loppuraportti V3
Hr Mindset Loppuraportti V3
Vivi Stening285 vues
Yrityksen perustaminen ja liiketoiminnan aloittaminen: personal trainer -näkö... par Joni Salminen
Yrityksen perustaminen ja liiketoiminnan aloittaminen: personal trainer -näkö...Yrityksen perustaminen ja liiketoiminnan aloittaminen: personal trainer -näkö...
Yrityksen perustaminen ja liiketoiminnan aloittaminen: personal trainer -näkö...
Joni Salminen1.9K vues
Digitalisaation pelikirja – onnistumisen neljä kulmakiveä par Loihde Advisory
Digitalisaation pelikirja – onnistumisen neljä kulmakiveäDigitalisaation pelikirja – onnistumisen neljä kulmakiveä
Digitalisaation pelikirja – onnistumisen neljä kulmakiveä
Loihde Advisory357 vues
Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla? par marketing_clinic
Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?
Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?
Hyväksytty Toiminnankehittäjä HTK par K2HEL
Hyväksytty Toiminnankehittäjä HTKHyväksytty Toiminnankehittäjä HTK
Hyväksytty Toiminnankehittäjä HTK
K2HEL212 vues
Lean kehittämisen välineenä / MS SOSTE 2016 par Markus Meurman
Lean kehittämisen välineenä / MS SOSTE 2016Lean kehittämisen välineenä / MS SOSTE 2016
Lean kehittämisen välineenä / MS SOSTE 2016
Markus Meurman420 vues

Plus de Anakom

Anakom - banneri par
Anakom - banneriAnakom - banneri
Anakom - banneriAnakom
87 vues1 diapositive
Anakom - Keski-suomen tiimi Varkauden kehityspäivillä par
Anakom - Keski-suomen tiimi Varkauden kehityspäivilläAnakom - Keski-suomen tiimi Varkauden kehityspäivillä
Anakom - Keski-suomen tiimi Varkauden kehityspäivilläAnakom
80 vues1 diapositive
Yrittäjästä työnantajaksi - Anakom par
Yrittäjästä työnantajaksi - AnakomYrittäjästä työnantajaksi - Anakom
Yrittäjästä työnantajaksi - AnakomAnakom
81 vues1 diapositive
Buustia työnhakuun päivä - Anakom par
Buustia työnhakuun päivä - AnakomBuustia työnhakuun päivä - Anakom
Buustia työnhakuun päivä - AnakomAnakom
34 vues1 diapositive
Aamupäivän NLP webinaari - Anakom par
Aamupäivän NLP webinaari - AnakomAamupäivän NLP webinaari - Anakom
Aamupäivän NLP webinaari - AnakomAnakom
44 vues1 diapositive
Anakom - Palautteita ja kokemuksia valmennuksistamme par
Anakom - Palautteita ja kokemuksia valmennuksistamme Anakom - Palautteita ja kokemuksia valmennuksistamme
Anakom - Palautteita ja kokemuksia valmennuksistamme Anakom
119 vues1 diapositive

Plus de Anakom(20)

Anakom - banneri par Anakom
Anakom - banneriAnakom - banneri
Anakom - banneri
Anakom87 vues
Anakom - Keski-suomen tiimi Varkauden kehityspäivillä par Anakom
Anakom - Keski-suomen tiimi Varkauden kehityspäivilläAnakom - Keski-suomen tiimi Varkauden kehityspäivillä
Anakom - Keski-suomen tiimi Varkauden kehityspäivillä
Anakom80 vues
Yrittäjästä työnantajaksi - Anakom par Anakom
Yrittäjästä työnantajaksi - AnakomYrittäjästä työnantajaksi - Anakom
Yrittäjästä työnantajaksi - Anakom
Anakom81 vues
Buustia työnhakuun päivä - Anakom par Anakom
Buustia työnhakuun päivä - AnakomBuustia työnhakuun päivä - Anakom
Buustia työnhakuun päivä - Anakom
Anakom34 vues
Aamupäivän NLP webinaari - Anakom par Anakom
Aamupäivän NLP webinaari - AnakomAamupäivän NLP webinaari - Anakom
Aamupäivän NLP webinaari - Anakom
Anakom44 vues
Anakom - Palautteita ja kokemuksia valmennuksistamme par Anakom
Anakom - Palautteita ja kokemuksia valmennuksistamme Anakom - Palautteita ja kokemuksia valmennuksistamme
Anakom - Palautteita ja kokemuksia valmennuksistamme
Anakom119 vues
Lähde duuniin!- Anakom par Anakom
Lähde duuniin!- AnakomLähde duuniin!- Anakom
Lähde duuniin!- Anakom
Anakom43 vues
NLP Practitioner-valmennus Kuopiossa - Anakom par Anakom
NLP Practitioner-valmennus Kuopiossa - AnakomNLP Practitioner-valmennus Kuopiossa - Anakom
NLP Practitioner-valmennus Kuopiossa - Anakom
Anakom42 vues
Laaja opas Video-CV:n tekemiseen par Anakom
Laaja opas Video-CV:n tekemiseenLaaja opas Video-CV:n tekemiseen
Laaja opas Video-CV:n tekemiseen
Anakom905 vues
Tarjouskampanjan luominen par Anakom
Tarjouskampanjan luominenTarjouskampanjan luominen
Tarjouskampanjan luominen
Anakom236 vues
Ulkoasuohjeita (Anakom) par Anakom
Ulkoasuohjeita (Anakom)Ulkoasuohjeita (Anakom)
Ulkoasuohjeita (Anakom)
Anakom208 vues
Lähde duuniin!- Anakom par Anakom
Lähde duuniin!- AnakomLähde duuniin!- Anakom
Lähde duuniin!- Anakom
Anakom88 vues
Video-työhakemus par Anakom
Video-työhakemusVideo-työhakemus
Video-työhakemus
Anakom210 vues
Anakom Lähde duuniin par Anakom
Anakom Lähde duuniinAnakom Lähde duuniin
Anakom Lähde duuniin
Anakom28 vues
Yritysmuodon valinnassa par Anakom
Yritysmuodon valinnassaYritysmuodon valinnassa
Yritysmuodon valinnassa
Anakom181 vues
Anakom kauluspaita par Anakom
Anakom kauluspaitaAnakom kauluspaita
Anakom kauluspaita
Anakom50 vues
Anakom esite 2 par Anakom
Anakom esite 2Anakom esite 2
Anakom esite 2
Anakom52 vues
Tietotekniikka tulostettava par Anakom
Tietotekniikka   tulostettavaTietotekniikka   tulostettava
Tietotekniikka tulostettava
Anakom196 vues
Sosiaalisen median hyödyntäminen par Anakom
Sosiaalisen median hyödyntäminenSosiaalisen median hyödyntäminen
Sosiaalisen median hyödyntäminen
Anakom176 vues
Statistics about entrepreneurship par Anakom
Statistics about entrepreneurshipStatistics about entrepreneurship
Statistics about entrepreneurship
Anakom13.3K vues

Anakomin yrittäjän ajanhallintaopas

  • 2. Anakom perustettiin 1989, ja olemme siitä lähtien saaneet kulkea suomalaisten organisaatioiden rinnalla, kouluttaen ja valmentaen organisaatioita entistä parempaan toimintaan. Koulutamme ja valmennamme yrityksiä ja yksityisiä henkilöitä koulutuksissa muun muassa työnohjauksessa, coachingissa ja terapiassa kirkastamaan ja saavuttamaan omia tavoitteitaan. Työskentelemme kaikkialla Suomessa ja tarvittaessa Virossa ja muissa pohjoismaissa. Haluamme oppaallamme auttaa sinua saavuttamaan yhä paremman kyvyn hallita ajankäyttöäsi ja näin jaksaa yhä paremmin. Silloin kun voimavarat on suunnattu oikein tämä onnistuu. Tämän myötä sinun on myös mahdollista saavuttaa parempia tuloksia. Ajanhallinnan perusajatuksena onkin auttaa keskittymään kaikkein tärkeimpiin asioihin, saamaan asiat loppuun asti ja auttaa tekemään asiat oikeassa järjestyksessä. Toisaalta sen tavoite on myös auttaa päättämään, mitä asioita ei kannata tehdä juuri nyt tai ei ainakaan kannata aloittaa vielä ja on asioita, joita ei ehkä kannata tehdä ollenkaan, koska ajankäytölle on parempiakin vaihtoehtoja. Antoisia lukuhetkiä!
  • 3. Mitä teet seuraavaksi? Mitkä ovat 2 - 5 vuoden päämäärät? Ajanhallinnan näkökulmasta tärkeimmät tehtävät ovat tavoitteiden ja tulosalueiden asettaminen, priorisointi. Käytännön suunnitelmien tekeminen ajankäytölle ja oman toiminnan kehittäminen. Myös järjestyksen ja työympäristön toimivuuden katsotaan monesti kuuluvan ajanhallinan piiriin, sillä yleinen järjestys on merkittävä tekijä käytännön tuottavuudessa. On hyvä muistaa, ajanhallinnan tavoite ei ole ainoastaan se, että työ voidaan tehdä nopeammin. Ajanhallinnan parissa ajatellaan, että ensin teet korkean tason suunnitelman. Voit ajatella asiaa vertauskuvallisesti: Jos katsot maapalloa avaruudesta, ensin näet ison kuvan. Maanosat, meret, jne. siirytään vasta sen jälkeen pienempiin kokonaisuuksiin. Lähde liikenteeseen siis kysymyksistä kuten: Mitä haluan elämältä? Mitä organisaationi haluaa tehdä? Siirry vasta sitten käytännön tasolle. Mitä lähivuosilta? Miten saavutat sen? Mitä pitää tehdä? Miten teet sen? Mitä seuraavaksi? Millä aikataululla? MITKÄ OVAT AVAINTULOSALUEENI? MILLAISIA TAVOITTEITA LÄHIKUUKAUSILLE? MITÄ HALUAN ELÄMÄLTÄ? MITÄ HALUAN VUOSIKYMMENILTÄ
  • 4. Arvot Ensin yrityksen tehtävä on valita arvot, toiminnan perusperiaatteet sekä yleiset päämäärät Analysoidaan niihin liittyvät riskit, uhat sekä resurssit Rakennetaan realistinen visio, eli tahtotila. Visio on laaja tavoite. Mitä haluamme saada aikaan tulevina vuosina Valitaan avain-tulosalue, joka mahdollistaa vision toteutumisen. Toisin sanoen, jaa visio pienempiin tavoittesiin Jokainen tavoite rakentuu projekteista, isoista tai pienistä. Jokaiseen projektiin pitäisi rakentaa toimintasuunnitelma. Suunnitelma, jossa varaudutaan haasteisiin, solmukohtiin ja niiden ylittämiseen. Tiivistetysti: Suunnitelma miten projekti toteutetaan onnistuneesti. Uhat, riskit, resurssit Visio Avain-tulosalue / tavoite Projekti Toimintasuunnitelma Tavoitteen asettaminen
  • 5. Tavoitteisiin pääseminen Strategia, joka on pitkän aikavälin toimintasuunnitelma. Klassinen näkökulma strategiaan, rakentamisessa voisi hyödyntää mm. SWOT-työkalua Tavoitteisiin pääseminen vaatii yritykseltä tiettyä strategiaa - pitkän aikavälin suunnitelmaa siitä, missä järjestyksessä asiat tehdään sekä yleisten toimintaperiaatteiden päättämistä. Alla on esitettynä Mintzbergin 5:n P:n Strategia-ajattelun malli (1987), joka auttaa sinua rakentamaan kokonaisvaltaisen strategian / toimintasuunnitelman yrityksellesi, jossa hyödynnät oman organisaatiosi kaikkia vahvuuksia ja heikkouksia parhaalla mahdollisella tavalla. Yksinään yksikään näkökulma ei anna kattavaa käsitystä, vaan kyse on aina yhdistelystä Plan Vaikka emme tietoisesti rakenna strategiaa, johdon toiminta voi päätyä strategian rakentumiseen. Esim. johto tukee vahvasti myynnin kehittymistä -> syntyy lopputuloksena strateginen etulyöntiasema Pattern Kyse on tietoisesta pyrkimyksestä vaikuttaa markkinoihin. Esimerkiksi viestittämällä suuresta markkinakasvusta, uusista toimistoista, patenttien hankkimisesta Kyse on vaikuttamisesta, häirinnästä, estämisestä tms. Ploy Strategia näkökulmana tarkoittaa sitä että strategia nojaa organisaatiokulttuuriin. Kuinka organisaation sisällä syntyneet arvostukset ja näkökulmat voivat ohjata strategian rakentumista kollektiivisesti Perspective Strategia voidaan käsittää myös aseman näkökulmasta. Mikä on juuri sinun organisaatiosi asema markkinoilla? Kehitteletkö niche-tuotteen vai jotain muuta? Näin löydät kestävän erottumiskeinon. Position
  • 6. Käytännön tasolla meillä kaikilla on enemmän töitä kuin on aikaa. Tämä johtuu siitä että ajattelumme on käytännön toimintaa nopeampaa. Löydämme aina enemmän tekemistä kuin mitä pystymme ikinä tekemään. Tämän runsauden takia onkin tärkeää että pystymme priorisoimaan. Pystymme organisaationa / työntekijänä keskittymään ja tunnistamaan toiminnassamme avaintulosalueemme. Avaintulosalueet ovat visiomme ja toimintasuunnitelmamme perusta. Aluksi joudumme tekemään karkean tason priorisoinnin, määrittelemällä karkea arvio tuntimääristä kulloiseenkin tehtävään. Tämän jälkeen siirrymme tarkempaan tasoon, kenelle vastataan ensin, kenelle soitamme useimmiten, mitkä tuotteet lisäämme valikoimaamme ensin. Tätä tarkkaa priorisointia kutsumme hienopriorisoinniksi. Priorisointi
  • 7. Hienopriorisointi Hienopriorisoinnin menetelmä tulee valita kuhunkin tehtävään erikseen tehtävätyypin ominaispiirteiden mukaisesti. Ohessa muutama esimerkki, muun muassa JIT-periaate (*Just-in-time) on erityisen tunnettu siitä että Toyota hyödynsi kyseistä toimintaperiaattetta aikanaan. Ajattele työn tekemisen ohella koko tiimiä. Tee ensin tehtävät, joita muut tarvitsevat menestyäkseen. Näin joudutat muiden tekemistä ja saat itsellesi selkeän järjestyksen. Aloita tehtävän teko juuri ennen kuin sille on tarve (Varaa +30%, jos tehtävä on tuttu. +200% jos ei tuttu.) Periaate lähtee siitä oletuksesta, että tuotetaan vain se mitä tarvitaan. *Just in time *Juuri oikeaan tarpeeseen Arvioit saatavan hyödyn ja todennäköisyyden onnistumiselle. Maksimoi hyöty pienimmällä vaivalla / riskillä Tee ensin asiat, jotka tämän jälkeen lähtevät etenemään "omalla painollaan" T Ä R K E Y S M U I L L E J I T / J O T - P E R I A A T E T U L O S / V A I V A / R I S K I O M A I N P A I N O N P E R I A A T EOsaamistason hienopriorisointi tarkoittaa että keskityt tehtviin, jotka vain sinä voit toteuttaa parhaiten ja delegoit omat tehtäväsi muille, jotka menestyvät niissä tehtävissä paremmin Ideana että tunnistat 20 % tehtävistä, jotka ovat kaikkein tärkeimpiä. Tilastotieteilijä Pareto huomasi että yleensä 20 % tehtävistä tuottaa 80 % tuloksista Asiakas voi olla yrityksen työntekijä, pomo tai toinen osasto. Huomioi, että asiakas saattaa ajatella homman olevan helpompi kuin se onkaan. Siksi aloita ensin siitä mitä asiakas odottaa Tee ensin tehtävät, joista saat kassavirtaa. Laskentakaavana voit käyttää mm: € diskontattuna * riski - kulut O S A A M I S T A S O 8 0 % / 2 0 % A S I A K A S O D O T U S € - P R I O R I S O I N T I
  • 8. Lajittele projekteittain / tehtävätyypeittäin Tarkenna projektien sisältöä, "zoomaa" lähemmäs, yritetään löytää projektin isot linjat Tee projektin päätehtävät aina ensimmäisenä, tällöin helpotat kokonaisuuden hahmottamista ja tekemistä soljuvasti ja tehokkaasti Hyödynnä automaatiota ja tietoteknisiä ratkaisuja kaikessa mahdollisessa toiminnassa Järjestä tilasi tukemaan työskentelyäsi Rakenna strategia toiminnallesi Mieti ja valitse korrekti tapa priorisoida juuri Sinun alallasi ja Sinun organisaatiossasi Käytännön vinkit ajanhallintaan
  • 9. Usko tulevaisuuteen, vahva palo auttaa asiakkaita saavuttamaan tavoitteensa ja arkiset toimet tavoitteiden suunnassa – näille pilareille Anakom koulutus- ja valmennuspalvelut syntyivät vuonna 1988. Nyt toinen sukupolvi luotsaa yrityksen koulutus- ja valmennuspalveluja kohti yhä tehokkaampaa digitalisointia sekä kansainvälistymistä. Yhteystiedot: anakom.com Puh: 0290074111 s-posti: info@anakom.com Toimipisteet: anakom.com/yhteystiedot Anakom toteuttaa räätälöidyt koulutuksetja yrittäjyysneuvontaa, ota yhteyttä! Kiinnostuitko?