Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

VP - aktivnosti.pdf

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 60 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à VP - aktivnosti.pdf (20)

Publicité

VP - aktivnosti.pdf

 1. 1. Prikaz rada Vijeća za prevenciju u proteklom periodu mr.sc. Andreja Marcetić, Vijeće za prevenciju Vijeća Gradske četvrti Gornja Dubrava
 2. 2. • Prevencija kroz odgojno-obrazovni sustav • Prevencija kroz obiteljski sustav (putem mjera usmjerenih na zaštitu obitelji) • Prevencija kroz zdravstveno-socijalni sustav • Prevencija u lokalnoj zajednici Office for Combating Narcotic Drugs Abuse, www.uredzadroge.hr PREVENCIJA Organizacija i struktura preventivnih programa na nacionalnoj razini
 3. 3. • PRIMARNA PREVENCIJA: unutar nje se ogleda ulaganje cjelokupne zajednice za zadovoljenje potreba djece, mladeži i odraslih osoba (vrtići, škole, institucije zabave, udruge civilnog društva) • SEKUNDARNA PREVENCIJA: na toj razini nalaze se ulaganja za populaciju kod koje se zbog rizičnih uvjeta i postojanja rizika problemi na planu ponašanja tek očekuju ili su jako vjerojatni • TERCIJARNA PREVENCIJA: na ovoj razini nalaze se ulaganja u specifične programe za uzorke djeci, mladih i odraslih osoba s razvijenim poremećajima u ponašanju PRIMARNA PREVENCIJA SEKUNDARNA PREVENCIJA TERCIJALNA
 4. 4. Rizični i zaštitni čimbenici
 5. 5. • U terminima rizičnih i zaštitnih čimbenika koji povećavaju ili smanjuju razvoj poremećaja u ponašanju djece i mladih (Gibbs i Bennett, 1990, 11) “prevencija se danas može definirati kao suradnički proces (ustanova i zajednice) planiranja i primjene mnogostrukih strategija koje: ➢smanjuju specifične rizike povezane s problemima ponašanja mladih, ➢jačaju zaštitne čimbenike koji osiguravaju zdravlje mladih ljudi i njihovu dobrobit”
 6. 6. Zaštitni čimbenici Zajednica ➢Norme i javna politika podržavaju «ne- korištenje» kod mladih ➢Mnogo prilike za obrazovanje, zapošljavanje ➢Povezanost sa zajednicom ➢Uključenost mladih, OSI .. u servise/programe lokalne zajednice Poduzetništvo mladih – učeničke zadruge
 7. 7. Primarna prevencija – strukturiranje slobodnog vremena … Mjere koje su prema Nacionalnoj strategiji suzbijanja zlouporabe droga dužne provoditi predškolske ustanove, sve školske ustanove i učenički domovi, kao sastavni dio odgojno- obrazovnog procesa, opisane su kao Školski preventivni programi, a isti su dio svih godišnjih planova i programa odgojno-obrazovnih ustanova Ciljevi školskih preventivnih programa u odgojno-obrazovnom sustavu su: • Kvalitetnija edukacija svih sudionika školskih preventivnih programa o sredstvima ovisnosti i problemu ovisnosti; • Motiviranje za odabir zdravih životnih stilova; • Poboljšanje kvalitete života učenika; • Pravilno organiziranje slobodnog vremena učenika; • Razvijanje samopoštovanja i socijalnih vještina; • Sprečavanje/ublažavanje krize suvremene obitelji; • Poticanje aktivnog uključivanja svih sudionika školskih preventivnih programa u borbu protiv ovisnosti; • Osposobljavanje učenika za vršnjačku pomoć kao oblik prevencije ovisnosti Office for Combating Narcotic Drugs Abuse, www.uredzadroge.hr
 8. 8. Vijeće za prevenciju Gradske četvrti Gornja Dubrava
 9. 9. Poslovnik Vijeća za prevenciju
 10. 10. Članak 7. • U djelokrugu rada Vijeća je donošenje i provedba Programa rada Vijeća, koji sadrži mjere i aktivnosti u vezi suzbijanja nasilja u obitelji, delikvencije djece, maloljetnih i punoljetnih osoba, zloupotrebu droge, suzbijanje svih oblika kriminaliteta te drugih mjera koje se provode radi osiguranja i povećanja mira i sigurnosti građana i imovine. Članak 8. • Prilikom izvršavanja pojedinih zadaća iz svoje nadležnosti, Vijeće surađuje sa službama, ustanovama, udrugama i drugim društvenim subjektima i građanima sa svojeg područja te po potrebi osigurava provedbu prihvaćenih programa i projekata.
 11. 11. • Pomoću u organizaciji kulturno – umjetničkih, zdravstvenih i sportskih programa DV, škola, ostalih institucija, udruga • Uređenje sportskih terena, dječjih parkova • Suorganizacija – stručni skupovi, konferencije i sl. s temom prevencije u zajednici
 12. 12. Realizirane aktivnosti primarna prevencija
 13. 13. • Na tematskoj sjednici Gradske koordinacije za ljudska prava i Odbora za sigurnost i prevenciju urbanih rizika Gradske skupštine Grada Zagreba (2019) s temom »Uloga vijeća za prevenciju u strukturiranju slobodnog vremena kao mogućnosti primarne prevencije na lokalnoj razini«, gdje su se predstavile najznačajnije aktivnosti • - formiranje mobilnog volonterskog tima u suradnji sa GU za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom za pomoć obiteljima stradalima u potresu (2020); • inicijativa postavljanja spomen obilježja književnici Vesni Parun te spomen obilježja »Ruža hrvatska«; • organizacija i koordinacija stručno-znanstvenih, kulturno- umjetničkih, sportskih, gospodarskih, gastroenoloških i humanitarnih manifestacija: • DJECA DJECI - Božićna humanitarna manifestacija s bogatim kulturno- umjetničkim programom i humanitarnom izložbom dječjih i učeničkih radova (2017-2019); • DANI VESNE PARUN U DUBRAVI - kulturno-umjetnička manifestacija i izložba dječjih radova (2018, 2019); • adVENT U DUBRAVI (2019); • Ledena bajka (2018, 2019) – prvo klizalište za djecu i odrasle u Gradskoj četvrti Gornja Dubrava ; • MOPICC - MODELI PREVENCIJE U ZAJEDNICI - PARTNERSTVO ZNANOSTI I PRAKSE - znanstveno - stručna konferencija (2018, 2019); • JESEN U ČUČERJU - II. međunarodna gospodarska, gastroenološka, kulturno – umjetnička, sportska i javnozdravstvena manifestacija (2019).
 14. 14. Aktivnosti tijekom pandemije i potresa • Gradskim uredom za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom u humanitarnim aktivnosti akcijama organiziranima nakon potresa koji je Zagreb pogodio 22. ožujka 2020. i niz zajedničkih aktivnosti: • iniciranje i formiranje volonterskog mobilnog tima za stanovništvo GČ zbog okolnosti nastalih potresom i COVID - 19, organizacija nabavke i dostave sredstava za dezinfekciju, zaštitnih rukavica, lijekova, higijenskog pribora, hrane, donacije namještaja; • krizna komunikacija putem socijalnih mreža -traženje pomoći za stradale u potresu, informiranje o uslugama pučke kuhinje, pomoć stanovnicima GČ prilikom izdavanja propusnica; • osiguranje volontera- pomoć na utovaru građevinskog materijala na deponiju građevinskog materijala Granešina; • organizacija donacije hrane, higijenskih potrepština, zaštitne opreme, odjeće, obuće, igračaka, posteljine, namještaja obiteljima stradalima u potresu Gradske četvrti i stanovništvu Sisačko-moslavačke županije;
 15. 15. Aktivnosti tijekom pandemije i potresa •psihosocijalna podrška korisnika – stanovnika GČ stradalih u potresu; •organizacija donacija stanovništvu i volonterima na deponiju građevinskog materijala Granešina; •krizno komuniciranje s medijima (Radio Laganini FM, socijalne mreže, Portal udruge Volonterski centar Zagreb, a koje su bile značajne jer je Gradska četvrt bila u
 16. 16. Aktivnosti planirane 3.-5.mj. 2022. Aktivnosti Vijeća Gradska četvrt Gornja Dubrava u periodu 3.-5.mj. 2022.: I. 💛💙Humanitarna akcija "Srcem za Ukrajinu" više na: https://www.facebook.com/SrcezaUkrajinu-109694405000568/ II. ⏭️Likovna kolonija i virtualna izložba učeničkih radova s temom #SrceZaUkrajinu http://ettaedu.azoo.hr/StrucniSkupoviPrijave/PrijavaTip.aspx?id=479410 I. ⏭️Humanitarno-prodajni sajam učeničkih zadruga http://ettaedu.azoo.hr/StrucniSkupoviPrijave/PrijavaTip.aspx?id=47942 I. ⏭️Stručno-znanstvena konferencija s temom "Volontiranje, socijalno poduzetništvo i društveno odgovorno ponašanje" http://ettaedu.azoo.hr/StrucniSkupoviPrijave/PrijavaTip.aspx?id=47943
 17. 17. zaključno
 18. 18. Pet razina modela rada lokalnih vijeća za prevenciju 58 Određivanje prioriteta među rizičnim faktorima temeljem procjene podataka Procjena rizičnih faktora u zajednici - identifikacija postojećih resursa koji mogu odgovoriti na problem Mobilizacija zajednice i stvaranja Vijeće za prevenciju; Odabir i implementacija preventivnih programa koji su usmjereni na prioritetne rizične faktore Stalno praćenje rezultata i promjena u rizičnim faktorima Gomez i drugi - 2005.
 19. 19. Aktivnosti … dopune/izmjene poslovnika … 59 Osigurana sredstva (financijska,materijalna) Razvijen sustav monitoringa tijekom provođenja i evaluacije učinjenog Mjerljivi rezultati Podršku lokalne zajednice Suradnju sa svim dionicima Sposoban, stručan i motiviran tim ljudi – vanjski suradnici (?) Redovito planiranje (raspored aktivnosti koje vode provedbi) Usmjerenost na stvarne potrebe (dobra procjena potreba) Uspješan program …
 20. 20. Zahvaljujem na pažnji! andreja.marcetic@gmail.com 60

×