Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Detyre Kursi Menaxhimi i sistemeve te informacionit

386 vues

Publié le

Punoi Ardit Novruzi

Publié dans : Technologie
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Detyre Kursi Menaxhimi i sistemeve te informacionit

 1. 1. Tema : Menaxhim strategjik ne kompanine ‘’Comunication Progress’’
 2. 2. Permbajtja • 1 - HISTORIK I SHKURTER I KOMPANISE • 2 - KERKESA E TREGUT PER BIZNESIN E KESAJ KOMPANIE • 3 - STRATEGJIA E BIZNESIT • 4 - INFRASTRUKTURA DHE KOSTO IT • 5 - SHERBIMET E OFRUARA NGA FIRMAT KOMPETITORE • 6 - DIAGRAM ER PER KETE KOMPANI
 3. 3. HISTORIK I SHKURTER • Themeluar në vitin 1998 nga tre inxhinierë shqiptarë, kompania sjell dy dekada eksperiencë në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK). E pozicionuar si kompani integratore dhe zhvilluese software, Communication Progress synon që në mënyrë të vazhdueshme, të mundësojë zgjidhjet më të avancuara teknologjike, duke u mbështetur në dy parime themelore, cilësi dhe inovacion.
 4. 4. Kerkesa e tregut per biznesin e kesaj firme • • Kjo kompani operon në tregje lokale, rajonale, të BE & Amerikës së Veriut dhe ofron nje game te gjere sherbimesh si : • Nënkontraktim i IT-së • Konsulencë IT • Menaxhim Projekti • Transmetim të Dhënash • Shërbime Mirëmbajtje
 5. 5. Nenkontaktim I IT-se • Faktet tregojne se keto kompani jane duke perfituar ndjeshem nga vendimi per te nenkontraktuar funksione jo-paresore per fushen e tyre te aktivitetit, por te nje rendesie kritike, si IT-ja. Vendimi i lejon drejtuesit dhe stafet e ketyre kompanive te fokusohen ne kompetencat . • thelbesore te biznesit te tyre dhe ne aktivitetet qe prodhojne te ardhurat per ta. • • (1) Kostoja, (2) sherbimi dhe (3) teknologjia jane tre nga arsyet kryesore per te cilat keto kompani zgjedhin te nenkontraktojne sherbimet e tyre te IT-se. Me burimet e pershkallezueshme te kompanise se jashtme IT, jo vetem organizatat e medha, por edhe organizatat e vogla e te mesme mund te permiresojne nivelin e tyre te sherbimeve. Nenkontraktimi i kompanive te specializuara IT mundeson personel te afte, pa ngarkuar shpenzimet e pergjithshme te vete organizates nenkontraktuese. Gjithesesi, efikasiteti i (1) politikave te menaxhimit te ndryshimit dhe (2) teknologjise jane faktore kritike suksesi per kete tip kontraktimi
 6. 6. Konsulence IT • Sherbime konsulence IT i ofrohen cdo biznesi, organizate e individi me synim keshillimin e tyre mbi perdorimin sa me te mire te teknologjise se informacionit dhe komunikimit per te arritur objektiva biznesi e jo-biznesi. • Nga 1998, skuadrat E C.P akumulojne dije te pacmueshme dhe e pershtasin ate per cdo kerkese specifike permes analizes, dizenjimit, planifikimit tejet cilesor te projektit dhe shpesh permes aktivitetesh te dedikuara eksploruese, qe synojne te kuptuarin e llogjikes se biznesit ne fushen e aktivitetit te klientit. • Pervec keshillimit, konsulentet IT shpesh bejne vleresime, menaxhojne, implementojne, vene ne pune e administrojne sisteme IT si Nenkontraktore.
 7. 7. Menaxhim i projektit • Praktikat për Menaxhim Projekti (PM) në Communication Progress janë ndërtuar bazuar në një eksperiencë dy-dekada të gjatë dhe të mbushur me planifikim, organizim, garantim, administrim, drejtim dhe kontroll të burimeve të nevojshme për kompletimin e projekteve “me çelësa në dorë”. • Kompania përdor praktika sigurimi cilësise dhe standarte (p.sh. CMMI DEV ML 3) ndërkombëtare për menaxhimin e projekteve (PM) dhe menaxhimin e integruar të projekteve (IPM). • Të mbështetur nga një aplikacion software për menaxhim projekti zhvilluar së brendshmi dhe njëkohësisht modul integral i impro erp stafi ka në dorë një mjet të fuqishëm për te arritur katër objektiva bazë të ciklit të menaxhimit të projekteve : • Në kohë • Brenda buxhetit • Sipas kërkesave (scope) • Bazuar në kritere të pranueshme (quality) • Duke qenë biznes IT, përvec katër objektivave të mësipërme, kompania mban një fokus të vecantë tek integrimi, mirëmbajtja, ri-përdorimi, konsistenca dhe plotësia e sistemeve të dala nga projektet e C.P
 8. 8. TRANSMETIM TE DHENASH • Communication Progress ofron shërbim për transmetim të dhënash (LAN, WAN ose të kombinuar) dhe linja të dedikuara, në të gjitha zonat urbane dhe rurale të vendit. • • Marrëveshjet bëhen për kapacitete bandwidth-i apo nivele shërbimi të ndryshme, në varësi të nevojave të klientit. • • Stafi e monitoron këtë rrjet transmetimi të dhënash nëpërmjet Qendrës së Monitorimit, e cila është e integruar me shërbimin e Kujdesit ndaj Klientit, duke dhënë Sherbime te mirembajtjes me kohë të plotë gjatë gjithë vitit.
 9. 9. Infrastruktura dhe kostot e IT RRJETI SERVER , RUAJTJE , BACKUP , ARKIVE RACK-E DHE KABINETE MBIKQYRJE DHE SIGURI FIZIKE CLOUD COMPUTING
 10. 10. RRJETI Partneriteti me furnizuesit më të mirë globalë të IT Hardware dhe Software siguron disponibilitet të lartë dhe mjedis fleksibël për të drejtuar ofrimin e shërbimeve dhe aplikacionet e ndërmarrjeve. Switches Routers Firewalls Converters
 11. 11. SERVER ,RUAJTJE,BACKUP,ARKIVE Në PARTNERITET me furnizuesit globale më të mirë për produkte IT Hardware dhe Software, Communication Progress mundëson ambjente fleksibël dhe me disponueshmëri të lartë për Server, Ruajtje, Backup, Arkivë, Aplikacione dhe Kontrollorë SW. Tregjet kryesore në kategori përfshijnë bartësit e shërbimeve (carriers) dhe ndërmarrjet. Një ofertë më e detajuar vijon: •Server Blade (SuperBlade, Micro Blade) • Server Rack (SuperServer, microcloud) • Server-a Binjakë, Ultraservera • Workstations • Ruajtje, SMB dhe Enterprise Class • Librari Kasetë dhe Disk • Backup dhe Disaster Recovery
 12. 12. CLOUD COMPUTING Vitet e fundit mbizotërimi i internetit dhe ritmet e shpejta të zhvillimit të Teknologjise së Komunikimit dhe të Informacionit e kanë shtyrë të gjithë industrinë e ICT në epokën e kompjuterizimit Cloud. Kompjuterizimi në Cloud krijon shumë mundësi dhe aplikime për lojtarët e ICT ndërkohe që zhvillimi sjell gjithashtu komoditetin dhe kosto të ulet të pajisjeve dhe zoterimit të zgjidhjeve
 13. 13. Diagrama ER per kete Kompani

×