Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Plus de Ing Ardit Novruzi(20)

Kompjuterat Personal Detyre Kursi

 1. Kompjuterët personal ( Personal computers-PC )
 2. PC-ja është i përberë nga: HARDWER-i – që janë pjesët (HARD – që do të thotë e fortë) dhe SOFTWER-i – që janë programet (SOFT- që do të thotë e butë) (sikurse njeriu, nga TRUPI dhe SHPIRTI).
 3. HARDWERI (TRUPI): Janë pjesët e forta të kompjuterit që mund ti shohim me sy dhe mund ti prekim me dorë Dhe ndahet ne: Pjesë hardwerike të mbrendëshme dhe pjesë hardwerike të jashtme
 4. Pjesë të mbrendëshme janë: ROM (Read Only Memory) memoria vetem për lexim e cila nuk fshyhet asnjehere po ngel ashtu si e ka dhene prodhuesi RAM (Random access memory) memoria për lexim dhe shkrim e cila aktivizohet me kyqjen e kompjuterit dhe është aktive deri sa është aktiv edhe kompjuteri, me çkyqjen e kompjuterit kjo memori fshyhet, ndërsa kapaciteti i saj matet me MB HDD (hard disku) hard disku eshte njesi hardwerike ku rruhen të dhenat , programet, shenimet e ndryshme etj, thjeshte paraqet nje magazinë te madhe, kapacitete e HDD maten me GB
 5. Pjesë të mbrendëshme janë: Procesori – ështe pjesa kryesore ku behet përpunimi i informatave hyrese-dalëse dhe ai përcakton kompjuterin se me cfar kompjuteri kemi te bejme, kemi disa lloje procesoresh si psh AMD.Cirix,Pentium etj, (Standardi i tanishem eshte Intel-PENTIUM IV).. Kartela grafike – përcakton pamjen në ekran kemi disa lloje , kapaciteti i matet me MB. Kartela e zërit – përcakton zërin në kompjuter. ...dhe pjesë tjera , që gjenden në brendi si Pllakëza amzë etj.
 6. Pjesë të jashtme janë: Tastatura – e cila përpos si pjesë hardwerike mund të përcaktohet edhe si njesi hyrëse nga ku i japim të dhënat dhe komandat e caktuara, Ekrani - i cili gjithashtu mund të përcaktohet edhe si pjesë dalëse hardwerike ku i shohim të dhënat e caktuara, FDD - flopi disku ose disketa, ketu mund te bejme incizimin e shenimeve te caktuara dhe ti marim me vete, kapaciteti standard i disketes eshte 1.44 MB.
 7. Pjesë të jashtme janë: Miu – i cili zavendeson tastaturën në shume raste dhe lehtëson punën me kompjuter. Printeri – njesi e jashtme ku i shohim të dhenat dhe rezultatet e caktuara nga puna e jonë me PC-në.  Scaneri,  CD ROM-i,  CD-RW,  Kamera etj.
 8. SOFTWERI (SHPIRTI) nga vetë fjala SOFT shihet se kemi të bëjmë më diçka të butë dhe të pa prekshme por të dukshme e që si ngjajsi kemi marrë Shpirtin e njeriut, Thjesht Softweri paraqet programet e komjuterit, edhe pse nuk ka ndonje ndarje karakteristike të softwerit ne do te bëjmë nje ndarje logjike që të kuptojmë me mire programet e caktuara.
 9. SOFTWERI (SHPIRTI) 1. Sistemet Operative (DOS, WINDOWS, UNIX, LINUX) 2. Programet në paketë ( MS OFFICE etj.) 3. Programet aplikative (Programe private ) 4. Programe të internetit (Internet explorer, Netskape etj) 5. Programet tjera .
 10. Windowsi është në disa verzione, si : WINDOWS 95 , WINDOWS 97 , WINDOWS 98 , WINDOWS ME , WINDOWS NT, WINDOWS 2000 , WINDOWS XP. WindowsXP Server 2003, etj Me së shumti përdoret, WINDOWS 95/98, Me dhe WINDOWS XP....
 11. Sistemi DOS ( para Win 95-shit ) DOS (Disk operating sistem);- Edhe pse është sistem më i hershëm i PC-ve ne do të përmendim disa komanda të tij, CD, DIR, MD, RD (Keto janë komanda që kanë të bëjnë më drejtoritë) dhe CD.. (Kalon nga një drejtori e caktuar në një tjetër,) DIR (Shfletimin e drejtorive dhe fajllave) MD (make directory) krijon drejtori RD – fshinë drejtori DEL,COPY,EDIT,DATE,TIME etj (Keto janë komanda tjera për fajllat)

Notes de l'éditeur

 1. 1
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 5
 6. 5
 7. 5
 8. 4
 9. 4
 10. 8
 11. 4
Publicité