Publicité

Menaxhim hoteli Html Css Collapse Boot Strap

Njesia e Teknologjise Se Informacionit à IT Specialist
5 Mar 2020
Menaxhim hoteli Html Css Collapse Boot Strap
Menaxhim hoteli Html Css Collapse Boot Strap
Menaxhim hoteli Html Css Collapse Boot Strap
Menaxhim hoteli Html Css Collapse Boot Strap
Publicité
Menaxhim hoteli Html Css Collapse Boot Strap
Menaxhim hoteli Html Css Collapse Boot Strap
Menaxhim hoteli Html Css Collapse Boot Strap
Menaxhim hoteli Html Css Collapse Boot Strap
Menaxhim hoteli Html Css Collapse Boot Strap
Publicité
Menaxhim hoteli Html Css Collapse Boot Strap
Menaxhim hoteli Html Css Collapse Boot Strap
Menaxhim hoteli Html Css Collapse Boot Strap
Menaxhim hoteli Html Css Collapse Boot Strap
Menaxhim hoteli Html Css Collapse Boot Strap
Publicité
Menaxhim hoteli Html Css Collapse Boot Strap
Menaxhim hoteli Html Css Collapse Boot Strap
Menaxhim hoteli Html Css Collapse Boot Strap
Menaxhim hoteli Html Css Collapse Boot Strap
Menaxhim hoteli Html Css Collapse Boot Strap
Publicité
Menaxhim hoteli Html Css Collapse Boot Strap
Menaxhim hoteli Html Css Collapse Boot Strap
Menaxhim hoteli Html Css Collapse Boot Strap
Menaxhim hoteli Html Css Collapse Boot Strap
Menaxhim hoteli Html Css Collapse Boot Strap
Publicité
Menaxhim hoteli Html Css Collapse Boot Strap
Menaxhim hoteli Html Css Collapse Boot Strap
Menaxhim hoteli Html Css Collapse Boot Strap
Menaxhim hoteli Html Css Collapse Boot Strap
Menaxhim hoteli Html Css Collapse Boot Strap
Publicité
Menaxhim hoteli Html Css Collapse Boot Strap
Menaxhim hoteli Html Css Collapse Boot Strap
Menaxhim hoteli Html Css Collapse Boot Strap
Menaxhim hoteli Html Css Collapse Boot Strap
Menaxhim hoteli Html Css Collapse Boot Strap
Prochain SlideShare
I pv6+at+caribbean+sectorI pv6+at+caribbean+sector
Chargement dans ... 3
1 sur 34
Publicité

Contenu connexe

Plus de Ing Ardit Novruzi(20)

Publicité

Menaxhim hoteli Html Css Collapse Boot Strap

 1. KODI: A.IV.3.3 / ESE (ARGUMENTUESE, AKADEMIKE, OSE KËRKIMORE) UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS FAKULTETI I Inxhinierise informatikes dhe arkitektures PROGRAMI I STUDIMIT: Teknologji Informacioni LËNDA: Zhvillim Webi aplikim dhe Programim PEDAGOGU: Dr.Adriana Topi Tema: Website Menaxhim Hoteli Emri, Mbiemri i studentit Ardit Novruzi Rilind Shehu TIRANË, MUAJI, VITI 02/2020
 2. Permbajtja e web faqes Projekti në internet i sistemit të menaxhimit të hotelit në php: Kjo bazë e të dhënave e projekteve është MySQL. Qëllimi i këtij projekti është administrimi i një hoteli të veçantë përmes internetit. Përdoruesit mund të marrin informacionin e plotë për hotelin nga Interneti. Ajo automatizon disa procese manuale. Eshte një projekt i dobishëm për përdoruesit dhe pronarët e hoteleve. Ky projekt PHP ndihmon shumë persona në të gjithë botën. Faqa eshte collopse suportohet nga tablete smartphone etj faqa eshte responsive. 1.Seksioni i sigurt i administratorit, 2.Rreth faqes së Hotelit dhe faqes së Kontaktit, 3.Objektete akomodimit, 4.Dhoma Super Deluxe,Deluxe & Standard, 5.Rezervimi i dhomës, 6.Detajet e pagesës Kodi: <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <title>Skrapari Hotel</title> <!-- for-mobile-apps --> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
 3. <meta name="keywords" content="Resort Inn Responsive , Smartphone Compatible web template , Samsung, LG, Sony Ericsson, Motorola web design" /> <script type="application/x-javascript"> addEventListener("load", function() { setTimeout(hideURLbar, 0); }, false); function hideURLbar(){ window.scrollTo(0,1); } </script> <!-- //for-mobile-apps --> <link href="css/bootstrap.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" /> <link href="css/font-awesome.css" rel="stylesheet"> <link rel="stylesheet" href="css/chocolat.css" type="text/css" media="screen"> <link href="css/easy-responsive-tabs.css" rel='stylesheet' type='text/css'/> <link rel="stylesheet" href="css/flexslider.css" type="text/css" media="screen" property="" /> <link rel="stylesheet" href="css/jquery-ui.css" /> <link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" /> <script type="text/javascript" src="js/modernizr- 2.6.2.min.js"></script> <!--fonts--> <link href="//fonts.googleapis.com/css?family=Oswald:300,400,700" rel="stylesheet"> <link href="//fonts.googleapis.com/css?family=Federo" rel="stylesheet"> <link href="//fonts.googleapis.com/css?family=Lato:300,400,700,900" rel="stylesheet"> <!--//fonts--> </head> <body> <!-- header --> <div class="banner-top"> <div class="social-bnr-agileits"> <ul class="social-icons3"> <li><a href="https://www.facebook.com/" class="fa fa-facebook icon- border facebook"> </a></li> <li><a href="https://twitter.com/" class="fa fa-twitter icon-border twitter"> </a></li> <li><a href="https://plus.google.com/u/0/" class="fa fa-google-plus icon-border googleplus"> </a></li> </ul> </div> <div class="contact-bnr-w3-agile"> <ul> <li><i class="fa fa-envelope" aria-hidden="true"></i><a href="mailto:arditnovruzi@engineer.com">arditnovruzi@engineer.com</a> </li> <li><i class="fa fa-phone" aria-hidden="true"></i>+355682005116</li> <li class="s-bar"> <div class="search"> <input class="search_box" type="checkbox" id="search_box"> <label class="icon-search" for="search_box"><span class="glyphicon glyphicon-search" aria-hidden="true"></span></label> <div class="search_form"> <form action="#" method="post"> <input type="search" name="Search" placeholder=" " required=" " /> <input type="submit" value="Search">
 4. </form> </div> </div> </li> </ul> </div> <div class="clearfix"></div> </div> <div class="w3_navigation"> <div class="container"> <nav class="navbar navbar-default"> <div class="navbar-header navbar-left"> <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data- toggle="collapse" data-target="#bs-example-navbar-collapse-1"> <span class="sr-only">Toggle navigation</span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> </button> <h1><a class="navbar-brand" href="index.php"> <span>hotel skrapari</span><p class="logo_w3l_agile_caption">Resorti me i mire </p></a></h1> </div> <!-- Collect the nav links, forms, and other content for toggling --> <div class="collapse navbar-collapse navbar-right" id="bs-example- navbar-collapse-1"> <nav class="menu menu--iris"> <ul class="nav navbar-nav menu__list"> <li class="menu__item menu__item--current"><a href="index.html" class="menu__link">Home</a></li> <li class="menu__item"><a href="#Rreth nesh" class="menu__link scroll">About</a></li> <li class="menu__item"><a href="#Skuadra" class="menu__link scroll">Skuadra</a></li> <li class="menu__item"><a href="#Fotografite" class="menu__link scroll">Gallery</a></li> <li class="menu__item"><a href="#Dhomat" class="menu__link scroll">Dhomat</a></li> <li class="menu__item"><a href="#Kontakt" class="menu__link scroll">Kontaktoni</a></li> </ul> </nav> </div> </nav> </div> </div> <!-- //header --> <!-- banner --> <div id="home" class="w3ls-banner"> <!-- banner-text --> <div class="slider"> <div class="callbacks_container"> <ul class="rslides callbacks callbacks1" id="slider4"> <li> <div class="w3layouts-banner-top"> <div class="container">
 5. <div class="agileits-banner-info"> <h4>Hotel Skrapar</h4> <p>Mire se vini ne hotelin tone</p> <div class="agileits_w3layouts_more menu__item"> <a href="#" class="menu__link" data-toggle="modal" data- target="#myModal">Shiko me Shume</a> </div> </div> </div> </div> </li> <li> <div class="w3layouts-banner-top w3layouts-banner-top1"> <div class="container"> <div class="agileits-banner-info"> <h4>Hotel Skrapari </h4> <h3>Ambjente te Kendshme per Familjen Tuaj</h3> <p>Kernaquni kete dite </p> <div class="agileits_w3layouts_more menu__item"> <a href="#" class="menu__link" data-toggle="modal" data- target="#myModal">Learn More</a> </div> </div> </div> </div> </li> <li> <div class="w3layouts-banner-top w3layouts-banner-top2"> <div class="container"> <div class="agileits-banner-info"> <h4>Hotel Skrapari </h4> <h3>Vakancat?</h3> <p>Akomoduhuni kete Dite </p> <div class="agileits_w3layouts_more menu__item"> <a href="#" class="menu__link" data-toggle="modal" data- target="#myModal">Learn More</a> </div> </div> </div> </div> </li> </ul> </div> <div class="clearfix"> </div> <!--banner Slider starts Here--> </div> <div class="thim-click-to-bottom"> <a href="#about" class="scroll"> <i class="fa fa-long-arrow-down" aria-hidden="true"></i> </a> </div> </div> <!-- //banner --> <!--//Header--> <!-- //Modal1 --> <div class="modal fade" id="myModal" tabindex="-1" role="dialog"> <!-- Modal1 --> <div class="modal-dialog">
 6. <!-- Modal content--> <div class="modal-content"> <div class="modal-header"> <button type="button" class="close" data- dismiss="modal">&times;</button> <h4> <span>Hotel Skrapari</span></h4> <img src="images/1.jpg" alt=" " class="img-responsive"> <h5>Ne e dimë atë që ju doni</h5> <p>Sigurimi i miqve me pamje unike dhe magjepsëse nga dhomat e tyre me pajisjet e tij të jashtëzakonshme, e bën Star Hotelin një nga më të mirët në llojin e tij. Provoni menunë tonë të ushqimit, shërbime të mrekullueshme dhe staf miqësor ndërsa jeni këtu..</p> </div> </div> </div> </div> <!-- //Modal1 --> <div id="availability-agileits"> <div class="col-md-12 book-form-left-w3layouts"> <a href="admin/reservation.php"><h2>DHOMAT E REZERVIMIT</h2></a> </div> <div class="clearfix"> </div> </div> <!-- banner-bottom --> <div class="banner-bottom"> <div class="container"> <div class="agileits_banner_bottom"> <h3><span>Eksperincat me te mira kete Dite </span> Gjeni shokun tuaj dhe mire se te vini ne hotelin tone</h3> </div> <div class="w3ls_banner_bottom_grids"> <ul class="cbp-ig-grid"> <li> <div class="w3_grid_effect"> <span class="cbp-ig-icon w3_road"></span> <h4 class="cbp-ig-title">DHOMA GJUMI</h4> <span class="cbp-ig-category">HOTEL SKRAPAR</span> </div> </li> <li> <div class="w3_grid_effect"> <span class="cbp-ig-icon w3_cube"></span> <h4 class="cbp-ig-title">PAMJE NGA DETI</h4> <span class="cbp-ig-category">HOTEL SKRAPAR</span> </div> </li> <li> <div class="w3_grid_effect"> <span class="cbp-ig-icon w3_users"></span> <h4 class="cbp-ig-title">KAFE</h4> <span class="cbp-ig-category">HOTEL SKRAPAR</span> </div> </li> <li> <div class="w3_grid_effect"> <span class="cbp-ig-icon w3_ticket"></span> <h4 class="cbp-ig-title">INTERNET PA KUFIJE</h4>
 7. <span class="cbp-ig-category">HOTEL SKRAPAR</span> </div> </li> </ul> </div> </div> </div> <!-- //banner-bottom --> <!-- /about --> <div class="about-wthree" id="about"> <div class="container"> <div class="ab-w3l-spa"> <h3 class="title-w3-agileits title-black-wthree">Rreth Hotelit Tone</h3> <p class="about-para-w3ls">Hoteli ndodhet në mes të Kanioneve të Osumit i quajtur edhe "Kolorado e Ballkanit"</p> <img src="images/about.jpg" class="img-responsive" alt="Hair Salon"> <div class="w3l-slider-img"> <img src="images/a1.jpg" class="img-responsive" alt="Hair Salon"> </div> <div class="w3ls-info-about"> <h4>Hoteli ndodhet në mes të Kanioneve të Osumit i quajtur edhe "Kolorado e Ballkanit"!</h4> <p>. </p> </div> </div> <div class="clearfix"> </div> </div> </div> <!-- //about --> <!--sevices--> <div class="advantages"> <div class="container"> <div class="advantages-main"> <h3 class="title-w3-agileits">Sherbime</h3> <div class="advantage-bottom"> <div class="col-md-6 advantage-grid left-w3ls wow bounceInLeft" data- wow-delay="0.3s"> <div class="advantage-block "> <i class="fa fa-credit-card" aria-hidden="true"></i> <h4>Qendro i pari! </h4> <p><i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i>Dhomë e dekoruar, me ajër të kondicionuar e duhur</p> </div> </div> <div class="col-md-6 advantage-grid right-w3ls wow zoomIn" data-wow- delay="0.3s"> <div class="advantage-block"> <i class="fa fa-clock-o" aria-hidden="true"></i> <h4>24 Resoranti</h4> <p><i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i>24 ore sherbim ne dhome</p> </div> </div> <div class="clearfix"> </div> </div>
 8. </div> </div> </div> <!--//sevices--> <!-- team --> <div class="team" id="team"> <div class="container"> <h3 class="title-w3-agileits title-black-wthree">Skuadra</h3> <div id="horizontalTab"> <ul class="resp-tabs-list"> <li> <img src="images/teams1.jpg" alt=" " class="img-responsive" /> </li> <li> <img src="images/teams2.jpg" alt=" " class="img-responsive" /> </li> <li> <img src="images/teams3.jpg" alt=" " class="img-responsive" /> </li> <li> <img src="images/teams4.jpg" alt=" " class="img-responsive" /> </li> </ul> <div class="resp-tabs-container"> <div class="tab1"> <div class="col-md-6 team-img-w3-agile"> </div> <div class="col-md-6 team-Info-agileits"> <h4>Ardit Novruzi</h4> <span>Menaxher</span> <p>Une Quhem ardit Novruzi dhe jam menaxheri i hoteli ne kete faqe kam punuar me me dizenjimin dhe permbajtjen e faqes Kryesore. Kam punuar ne php /sql/html/css. .</p> <div class="social-bnr-agileits footer-icons-agileinfo"> <ul class="social-icons3"> <li><a href="#" class="fa fa-facebook icon-border facebook"> </a></li> <li><a href="#" class="fa fa-twitter icon-border twitter"> </a></li> <li><a href="#" class="fa fa-google-plus icon-border googleplus"> </a></li> <li><a href="#" class="fa fa-rss icon-border rss"> </a></li> </ul> </div> </div> <div class="clearfix"> </div> </div> <div class="tab2"> <div class="col-md-6 team-img-w3-agile"> <div class="social-bnr-agileits footer-icons-agileinfo"> <ul class="social-icons3"> <li><a href="#" class="fa fa-facebook icon-border facebook"> </a></li> <li><a href="#" class="fa fa-twitter icon-border twitter"> </a></li> <li><a href="#" class="fa fa-google-plus icon-border googleplus"> </a></li> <li><a href="#" class="fa fa-rss icon-border rss"> </a></li> </ul> </div>
 9. </div> <div class="clearfix"> </div> </div> <div class="tab3"> <div class="col-md-6 team-img-w3-agile"> </div> <div class="col-md-6 team-Info-agileits"> <h4>Rilind Shehu</h4> <span>Menaxher</span> <p>Une quhem Rilind Shehu dhe jam menaxheri i hotelit une kam punuar me kontakt format per rezervimin e dhomave si dhe me sql Query .</p> <div class="social-bnr-agileits footer-icons-agileinfo"> <ul class="social-icons3"> <li><a href="#" class="fa fa-facebook icon-border facebook"> </a></li> <li><a href="#" class="fa fa-twitter icon-border twitter"> </a></li> <li><a href="#" class="fa fa-google-plus icon-border googleplus"> </a></li> <li><a href="#" class="fa fa-rss icon-border rss"> </a></li> </ul> </div> </div> <div class="clearfix"> </div> </div> <div class="tab4"> <div class="col-md-6 team-img-w3-agile"> </div> <div class="col-md-6 team-Info-agileits"> <h4>Sokol Bano </h4> <span>Receptionist</span> <p>Une quhem Sokol Bano dhe jam recepsioniti i hotelit .</p> <div class="social-bnr-agileits footer-icons-agileinfo"> <ul class="social-icons3"> <li><a href="#" class="fa fa-facebook icon-border facebook"> </a></li> <li><a href="#" class="fa fa-twitter icon-border twitter"> </a></li> <li><a href="#" class="fa fa-google-plus icon-border googleplus"> </a></li> <li><a href="#" class="fa fa-rss icon-border rss"> </a></li> </ul> </div> </div> <div class="clearfix"> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- //team --> <!-- Gallery --> <section class="portfolio-w3ls" id="gallery"> <h3 class="title-w3-agileits title-black-wthree">Galeria</h3> <div class="col-md-3 gallery-grid gallery1"> <a href="images/g1.jpg" class="swipebox"><img src="images/g1.jpg" class="img-responsive" alt="/"> <div class="textbox"> <h4>Hotel Skrapari</h4> <p><i class="fa fa-picture-o" aria-hidden="true"></i></p>
 10. </div> </a> </div> <div class="col-md-3 gallery-grid gallery1"> <a href="images/g2.jpg" class="swipebox"><img src="images/g2.jpg" class="img-responsive" alt="/"> <div class="textbox"> <h4>Hotel Skrapari</h4> <p><i class="fa fa-picture-o" aria-hidden="true"></i></p> </div> </a> </div> <div class="col-md-3 gallery-grid gallery1"> <a href="images/g3.jpg" class="swipebox"><img src="images/g3.jpg" class="img-responsive" alt="/"> <div class="textbox"> <h4>Hotel Skrapari </h4> <p><i class="fa fa-picture-o" aria-hidden="true"></i></p> </div> </a> </div> <div class="col-md-3 gallery-grid gallery1"> <a href="images/g4.jpg" class="swipebox"><img src="images/g4.jpg" class="img-responsive" alt="/"> <div class="textbox"> <h4>Hotel Skrapari</h4> <p><i class="fa fa-picture-o" aria-hidden="true"></i></p> </div> </a> </div> <div class="col-md-3 gallery-grid gallery1"> <a href="images/g5.jpg" class="swipebox"><img src="images/g5.jpg" class="img-responsive" alt="/"> <div class="textbox"> <h4>Hotel Skrapari</h4> <p><i class="fa fa-picture-o" aria-hidden="true"></i></p> </div> </a> </div> <div class="col-md-3 gallery-grid gallery1"> <a href="images/g6.jpg" class="swipebox"><img src="images/g6.jpg" class="img-responsive" alt="/"> <div class="textbox"> <h4>Hotel Skrapari</h4> <p><i class="fa fa-picture-o" aria-hidden="true"></i></p> </div> </a> </div> <div class="col-md-3 gallery-grid gallery1"> <a href="images/g6.jpg" class="swipebox"><img src="images/g7.jpg" class="img-responsive" alt="/"> <div class="textbox"> <h4>Hotel Skrapari</h4> <p><i class="fa fa-picture-o" aria-hidden="true"></i></p> </div> </a> </div> <div class="col-md-3 gallery-grid gallery1">
 11. <a href="images/g6.jpg" class="swipebox"><img src="images/g8.jpg" class="img-responsive" alt="/"> <div class="textbox"> <h4>Hotel Skrapari</h4> <p><i class="fa fa-picture-o" aria-hidden="true"></i></p> </div> </a> </div> <div class="col-md-3 gallery-grid gallery1"> <a href="images/g9.jpg" class="swipebox"><img src="images/g9.jpg" class="img-responsive" alt="/"> <div class="textbox"> <h4>Hotel Skrapari</h4> <p><i class="fa fa-picture-o" aria-hidden="true"></i></p> </div> </a> </div> <div class="col-md-3 gallery-grid gallery1"> <a href="images/g10.jpg" class="swipebox"><img src="images/g10.jpg" class="img-responsive" alt="/"> <div class="textbox"> <h4>Hotel Skrapari</h4> <p><i class="fa fa-picture-o" aria-hidden="true"></i></p> </div> </a> </div> <div class="col-md-3 gallery-grid gallery1"> <a href="images/g4.jpg" class="swipebox"><img src="images/g4.jpg" class="img-responsive" alt="/"> <div class="textbox"> <h4>Hotel Skrapari </h4> <p><i class="fa fa-picture-o" aria-hidden="true"></i></p> </div> </a> </div> <div class="col-md-3 gallery-grid gallery1"> <a href="images/g2.jpg" class="swipebox"><img src="images/g2.jpg" class="img-responsive" alt="/"> <div class="textbox"> <h4>Hotel Skrapari</h4> <p><i class="fa fa-picture-o" aria-hidden="true"></i></p> </div> </a> </div> <div class="clearfix"> </div> </section> <!-- //gallery --> <!-- rooms & rates --> <div class="plans-section" id="Dhomat"> <div class="container"> <h3 class="title-w3-agileits title-black-wthree">Dhomat dhe Cmimet</h3> <div class="priceing-table-main"> <div class="col-md-3 price-grid"> <div class="price-block agile"> <div class="price-gd-top"> <img src="images/r1.jpg" alt=" " class="img-responsive" /> <h4>Deluxe Room</h4>
 12. </div> <div class="price-gd-bottom"> <div class="price-list"> <ul> <li><i class="fa fa-star" aria-hidden="true"></i></li> <li><i class="fa fa-star" aria-hidden="true"></i></li> <li><i class="fa fa-star" aria-hidden="true"></i></li> <li><i class="fa fa-star" aria-hidden="true"></i></li> <li><i class="fa fa-star-o" aria-hidden="true"></i></li> </ul> </div> <div class="price-selet"> <h3><span>$</span>320</h3> <a href="admin/reservation.php" >Librat Tani</a> </div> </div> </div> </div> <div class="col-md-3 price-grid "> <div class="price-block agile"> <div class="price-gd-top"> <img src="images/r2.jpg" alt=" " class="img-responsive" /> <h4>Luksi Dhomave</h4> </div> <div class="price-gd-bottom"> <div class="price-list"> <ul> <li><i class="fa fa-star" aria-hidden="true"></i></li> <li><i class="fa fa-star" aria-hidden="true"></i></li> <li><i class="fa fa-star" aria-hidden="true"></i></li> <li><i class="fa fa-star" aria-hidden="true"></i></li> <li><i class="fa fa-star-o" aria-hidden="true"></i></li> </ul> </div> <div class="price-selet"> <h3><span>$</span>220</h3> <a href="admin/reservation.php" >Rezervo</a> </div> </div> </div> </div> <div class="col-md-3 price-grid lost"> <div class="price-block agile"> <div class="price-gd-top"> <img src="images/r3.jpg" alt=" " class="img-responsive" /> <h4>Miqte e shtepise</h4> </div> <div class="price-gd-bottom"> <div class="price-list"> <ul> <li><i class="fa fa-star" aria-hidden="true"></i></li> <li><i class="fa fa-star" aria-hidden="true"></i></li> <li><i class="fa fa-star" aria-hidden="true"></i></li> <li><i class="fa fa-star-o" aria-hidden="true"></i></li> <li><i class="fa fa-star-o" aria-hidden="true"></i></li> </ul> </div>
 13. <div class="price-selet"> <h3><span>$</span>180</h3> <a href="admin/reservation.php" >Rezervo</a> </div> </div> </div> </div> <div class="col-md-3 price-grid wthree lost"> <div class="price-block agile"> <div class="price-gd-top "> <img src="images/r4.jpg" alt=" " class="img-responsive" /> <h4>Dhome Teke </h4> </div> <div class="price-gd-bottom"> <div class="price-list"> <ul> <li><i class="fa fa-star" aria-hidden="true"></i></li> <li><i class="fa fa-star" aria-hidden="true"></i></li> <li><i class="fa fa-star-o" aria-hidden="true"></i></li> <li><i class="fa fa-star-o" aria-hidden="true"></i></li> <li><i class="fa fa-star-o" aria-hidden="true"></i></li> </ul> </div> <div class="price-selet"> <h3><span>$</span> 150</h3> <a href="admin/reservation.php" >Rezervo</a> </div> </div> </div> </div> <div class="clearfix"> </div> </div> </div> </div> <!--// rooms & rates --> <!-- visitors --> <!-- contact --> <section class="contact-w3ls" id="Kontakt"> <div class="container"> <div class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 contact-w3-agile2" data- aos="flip-left"> <div class="contact-agileits"> <h4>Lidhu me ne</h4> <p class="contact-agile2">Rrregjistrohuni per te mare te rejat me te fundit</p> <form method="post" name="sentMessage" id="Forma e Kontaktit" > <div class="control-group form-group"> <label class="contact-p1">Emri i plote :</label> <input type="text" class="form-control" name="name" id="name" required > <p class="help-block"></p> </div> <div class="control-group form-group"> <label class="contact-p1">Numri i telefonit:</label>
 14. <input type="tel" class="form-control" name="Tel" id="Tel" required > <p class="help-block"></p> </div> <div class="control-group form-group"> <label class="contact-p1">Email:</label> <input type="email" class="form-control" name="email" id="email" required > <p class="help-block"></p> </div> <input type="submit" name="sub" value="Dergo" class="btn btn- primary"> </form> </div> </div> <div class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 contact-w3-agile1" data- aos="flip-right"> <h4>Lidhu me ne </h4> <p class="contact-agile1"><strong>Tel :</strong>+355685692100</p> <p class="contact-agile1"><strong>Email :</strong> <a href="mailto:arditnovruzi@engineer.com">arditnovruzi@engineer.com</a> </p> <p class="contact-agile1"><strong>Adresa :</strong> Skrapar Lgj 5 Shtatori</p> <div class="social-bnr-agileits footer-icons-agileinfo"> <ul class="social-icons3"> <li><a href="#" class="fa fa-facebook icon-border facebook"> </a></li> <li><a href="#" class="fa fa-twitter icon-border twitter"> </a></li> <li><a href="#" class="fa fa-google-plus icon-border googleplus"> </a></li> </ul> </div> <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3074.79050 52320443!2d- 77.84987248482734!3d39.586871613613056!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i7 68!4f13.1!3m3!1m2!1s0x89c9f6a80ccf0661%3A0x7210426c67abc40!2sVirginia +Welcome+Center%2FSafety+Rest+Area!5e0!3m2!1sen!2sin!4v1485760915662" ></iframe> </div> <div class="clearfix"></div> </div> </section> <!-- /contact --> <div class="copy"> <p>© 2020 Hotel Skrapar . All Rights Reserved | Design by <a href="index.php">Ardit Novruzi & Rilind Shehu</a> </p> </div> <!--/footer --> <!-- js --> <script type="text/javascript" src="js/jquery-2.1.4.min.js"></script>
 15. <!-- contact form --> <script src="js/jqBootstrapValidation.js"></script> <!-- /contact form --> <!-- Calendar --> <script src="js/jquery-ui.js"></script> <script> $(function() { $( "#datepicker,#datepicker1,#datepicker2,#datepicker3" ).datepicker(); }); </script> <!-- //Calendar --> <!-- gallery popup --> <link rel="stylesheet" href="css/swipebox.css"> <script src="js/jquery.swipebox.min.js"></script> <script type="text/javascript"> jQuery(function($) { $(".swipebox").swipebox(); }); </script> <!-- //gallery popup --> <!-- start-smoth-scrolling --> <script type="text/javascript" src="js/move-top.js"></script> <script type="text/javascript" src="js/easing.js"></script> <script type="text/javascript"> jQuery(document).ready(function($) { $(".scroll").click(function(event){ event.preventDefault(); $('html,body').animate({scrollTop:$(this.hash).offset().top},1000); }); }); </script> <!-- start-smoth-scrolling --> <!-- flexSlider --> <script defer src="js/jquery.flexslider.js"></script> <script type="text/javascript"> $(window).load(function(){ $('.flexslider').flexslider({ animation: "slide", start: function(slider){ $('body').removeClass('loading'); } }); }); </script> <!-- //flexSlider --> <script src="js/responsiveslides.min.js"></script> <script> // You can also use "$(window).load(function() {" $(function () { // Slideshow 4 $("#slider4").responsiveSlides({ auto: true, pager:true, nav:false, speed: 500, namespace: "callbacks",
 16. before: function () { $('.events').append("<li>before event fired.</li>"); }, after: function () { $('.events').append("<li>after event fired.</li>"); } }); }); </script> <!--search-bar--> <script src="js/main.js"></script> <!--//search-bar--> <!--tabs--> <script src="js/easy-responsive-tabs.js"></script> <script> $(document).ready(function () { $('#horizontalTab').easyResponsiveTabs({ type: 'default', //Types: default, vertical, accordion width: 'auto', //auto or any width like 600px fit: true, // 100% fit in a container closed: 'accordion', // Start closed if in accordion view activate: function(event) { // Callback function if tab is switched var $tab = $(this); var $info = $('#tabInfo'); var $name = $('span', $info); $name.text($tab.text()); $info.show(); } }); $('#verticalTab').easyResponsiveTabs({ type: 'vertical', width: 'auto', fit: true }); }); </script> <!--//tabs--> <!-- smooth scrolling --> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function() { /* var defaults = { containerID: 'toTop', // fading element id containerHoverID: 'toTopHover', // fading element hover id scrollSpeed: 1200, easingType: 'linear' }; */ $().UItoTop({ easingType: 'easeOutQuart' }); }); </script> <div class="arr-w3ls"> <a href="#home" id="toTop" style="display: block;"> <span id="toTopHover" style="opacity: 1;"> </span></a> </div> <!-- //smooth scrolling -->
 17. <script type="text/javascript" src="js/bootstrap- 3.1.1.min.js"></script> </body> </html> Forma e Rezervimeve Kodi i formes se Rezervimeve <?php include('db.php') ?> <!DOCTYPE html> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta charset="utf-8" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" /> <title>Hotel Skrapari Rezervation</title> <!-- Bootstrap Styles--> <link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" /> <!-- FontAwesome Styles--> <link href="assets/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
 18. <!-- Custom Styles--> <link href="assets/css/custom-styles.css" rel="stylesheet" /> <!-- Google Fonts--> <link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans' rel='stylesheet' type='text/css' /> </head> <body> <div id="wrapper"> <nav class="navbar-default navbar-side" role="navigation"> <div class="sidebar-collapse"> <ul class="nav" id="main-menu"> <li> <a href="../index.php"><i class="fa fa-home"></i> Homepage</a> </li> </ul> </div> </nav> <div id="page-wrapper" > <div id="page-inner"> <div class="row"> <div class="col-md-12"> <h1 class="page-header"> RESERVATION <small></small> </h1> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-md-5 col-sm-5"> <div class="panel panel-primary"> <div class="panel-heading"> Informacionet Personale </div> <div class="panel-body"> <form name="form" method="post"> <div class="form-group"> <label>Title*</label> <select name="title" class="form-control" required > <option value selected></option>
 19. <option value="Dr.">Dr.</option> <option value="Miss.">Miss.</option> <option value="Mr.">Mr.</option> <option value="Mrs.">Mrs.</option> <option value="Prof.">Prof.</option> <option value="Rev .">Rev .</option> <option value="Rev . Fr">Rev . Fr .</option> </select> </div> <div class="form-group"> <label>Emri</label> <input name="fname" class="form-control" required> </div> <div class="form-group"> <label>Mbiemri</label> <input name="lname" class="form-control" required> </div> <div class="form-group"> <label>Email</label> <input name="email" type="email" class="form- control" required> </div> <div class="form-group"> <label>Shtetesia*</label> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="nation" value="Albania" checked="">Albania </label> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="nation" value="No Alb Lankan ">No Albania </label> </div> <?php $countries = array("Afghanistan", "Albania", "Algeria", "American Samoa", "Andorra", "Angola", "Anguilla", "Antarctica", "Antigua and Barbuda", "Argentina", "Armenia", "Aruba", "Australia", "Austria", "Azerbaijan", "Bahamas",
 20. "Bahrain", "Bangladesh", "Barbados", "Belarus", "Belgium", "Belize", "Benin", "Bermuda", "Bhutan", "Bolivia", "Bosnia and Herzegowina", "Botswana", "Bouvet Island", "Brazil", "British Indian Ocean Territory", "Brunei Darussalam", "Bulgaria", "Burkina Faso", "Burundi", "Cambodia", "Cameroon", "Canada", "Cape Verde", "Cayman Islands", "Central African Republic", "Chad", "Chile", "China", "Christmas Island", "Cocos (Keeling) Islands", "Colombia", "Comoros", "Congo", "Congo, the Democratic Republic of the", "Cook Islands", "Costa Rica", "Cote d'Ivoire", "Croatia (Hrvatska)", "Cuba", "Cyprus", "Czech Republic", "Denmark", "Djibouti", "Dominica", "Dominican Republic", "East Timor", "Ecuador", "Egypt", "El Salvador", "Equatorial Guinea", "Eritrea", "Estonia", "Ethiopia", "Falkland Islands (Malvinas)", "Faroe Islands", "Fiji", "Finland", "France", "France Metropolitan", "French Guiana", "French Polynesia", "French Southern Territories", "Gabon", "Gambia", "Georgia", "Germany", "Ghana", "Gibraltar", "Greece", "Greenland", "Grenada", "Guadeloupe", "Guam", "Guatemala", "Guinea", "Guinea-Bissau", "Guyana", "Haiti", "Heard and Mc Donald Islands", "Holy See (Vatican City State)", "Honduras", "Hong Kong", "Hungary", "Iceland", "India", "Indonesia", "Iran (Islamic Republic of)", "Iraq", "Ireland", "Israel", "Italy", "Jamaica", "Japan", "Jordan", "Kazakhstan", "Kenya", "Kiribati", "Korea, Democratic People's Republic of", "Korea, Republic of", "Kuwait", "Kyrgyzstan", "Lao, People's Democratic Republic", "Latvia", "Lebanon", "Lesotho", "Liberia", "Libyan Arab Jamahiriya", "Liechtenstein", "Lithuania", "Luxembourg", "Macau", "Macedonia, The Former Yugoslav Republic of", "Madagascar", "Malawi", "Malaysia", "Maldives", "Mali", "Malta", "Marshall Islands", "Martinique", "Mauritania", "Mauritius", "Mayotte", "Mexico", "Micronesia, Federated States of", "Moldova, Republic of", "Monaco", "Mongolia", "Montserrat", "Morocco", "Mozambique", "Myanmar", "Namibia", "Nauru", "Nepal", "Netherlands", "Netherlands Antilles", "New Caledonia", "New Zealand", "Nicaragua", "Niger", "Nigeria", "Niue", "Norfolk Island", "Northern Mariana Islands", "Norway", "Oman", "Pakistan", "Palau", "Panama", "Papua New Guinea", "Paraguay", "Peru", "Philippines", "Pitcairn", "Poland", "Portugal", "Puerto Rico", "Qatar", "Reunion", "Romania", "Russian Federation", "Rwanda", "Saint Kitts and Nevis", "Saint Lucia", "Saint Vincent and the Grenadines", "Samoa", "San Marino", "Sao Tome and Principe", "Saudi Arabia", "Senegal", "Seychelles", "Sierra Leone", "Singapore", "Slovakia (Slovak Republic)", "Slovenia", "Solomon Islands", "Somalia", "South Africa", "South Georgia and the South Sandwich Islands", "Spain", "Sri Lanka", "St. Helena", "St. Pierre and Miquelon", "Sudan", "Suriname", "Svalbard and Jan MayenIslands", "Swaziland", "Sweden", "Switzerland", "Syrian Arab Republic", "Taiwan, Province of China", "Tajikistan", "Tanzania, United Republic of", "Thailand", "Togo", "Tokelau", "Tonga", "Trinidad and Tobago", "Tunisia", "Turkey", "Turkmenistan", "Turks and Caicos Islands", "Tuvalu", "Uganda", "Ukraine", "United Arab Emirates", "United Kingdom", "United States", "United States Minor Outlying Islands", "Uruguay", "Uzbekistan", "Vanuatu", "Venezuela", "Vietnam", "Virgin Islands (British)", "Virgin Islands (U.S.)", "Wallis and Futuna Islands", "Western Sahara", "Yemen", "Yugoslavia", "Zambia", "Zimbabwe");
 21. ?> <div class="form- group"> <label>Shteti i Pashaportes*</label> <select name="country" class="form-control" required> <option value selected></option> <?php foreach($countries as $key => $value): echo '<option value="'.$value.'">'.$value.'</option>'; //close your tags!! endforeach; ?> </select> </div> <div class="form- group"> <label>Numri i telefonit</label> <input name="phone" type ="text" class="form- control" required> </div> </div> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-md-6 col-sm-6"> <div class="panel panel-primary"> <div class="panel-heading"> Informacionet e Rezervimit </div> <div class="panel-body"> <div class="form- group"> <label>Tipi i Dhomes *</label> <select name="troom" class="form-control" required> <option value selected></option>
 22. <option value="Dhome Superirore">Dhome Super</option> <option value="Dhome Deluxe">Dhome Delu</option> <option value="Dhome Miqsh">Dhome Miqsh</option> <option value="Dhome Teke">Dhome Teke</option> </select> </div> <div class="form-group"> <label>Lloji i Shtratit</label> <select name="bed" class="form-control" required> <option value selected></option> <option value="Teke">Teke</option> <option value="Dyshe">Dyshe</option> <option value="Treshe">Treshe</option> <option value="Katershe">Katershe</option> <option value="None">None</option> </select> </div> <div class="form-group"> <label>Numri i Dhomave *</label> <select name="nroom" class="form-control" required> <option value selected></option> <option value="1">1</option> <!-- <option value="2">2</option> <option value="3">3</option> <option value="4">4</option> <option value="5">5</option> <option value="6">6</option> <option value="7">7</option> --> </select> </div>
 23. <div class="form-group"> <label>Plani i Vakteve</label> <select name="meal" class="form-control"required> <option value selected></option> <option value="Dhome Vetem">Dhome me vete</option> <option value="Dreke">Dreke</option> <option value="Mengjes">Mengjes</option> <option value="Darke">Darke</option> </select> </div> <div class="form-group"> <label>Rregjistrim</label> <input name="cin" type ="date" class="form- control"> </div> <div class="form-group"> <label>Dalja</label> <input name="cout" type ="date" class="form- control"> </div> </div> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12"> <div class="well"> <h4>HUMAN VERIFICATION</h4> <p>Type Below this code <?php $Random_code=rand(); echo$Random_code; ?> </p><br /> <p>Enter the random code<br /></p> <input type="text" name="code1" title="random code" /> <input type="hidden" name="code" value="<?php echo $Random_code; ?>" /> <input type="submit" name="submit" class="btn btn-primary">
 24. <?php if(isset($_POST['submit'])) { $code1=$_POST['code1']; $code=$_POST['code']; if($code1!="$code") { $msg="Invalide code"; } else { $con=mysqli_connect("localhost","root","","hotel"); $check="SELECT * FROM roombook WHERE email = '$_POST[email]'"; $rs = mysqli_query($con,$check); $data = mysqli_fetch_array($rs, MYSQLI_NUM); if($data[0] > 1) { echo "<script type='text/javascript'> alert('User Already in Exists')</script>"; } else { $new ="Not Conform"; $newUser="INSERT INTO `roombook`(`Title`, `FName`, `LName`, `Email`, `National`, `Country`, `Phone`, `TRoom`, `Bed`, `NRoom`, `Meal`, `cin`, `cout`,`stat`,`nodays`) VALUES ('$_POST[title]','$_POST[fname]','$_POST[lname]','$_POST[email]','$_POST[ nation]','$_POST[country]','$_POST[phone]','$_POST[troom]','$_POST[bed]',' $_POST[nroom]','$_POST[meal]','$_POST[cin]','$_POST[cout]','$new',datediff ('$_POST[cout]','$_POST[cin]'))"; if (mysqli_query($con,$newUser)) { echo "<script type='text/javascript'> alert('Your Booking application has been sent')</script>"; } else
 25. { echo "<script type='text/javascript'> alert('Error adding user in database')</script>"; } } $msg="Your code is correct"; } } ?> </form> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- /. PAGE INNER --> </div> <!-- /. PAGE WRAPPER --> </div> <!-- /. WRAPPER --> <!-- JS Scripts--> <!-- jQuery Js --> <script src="assets/js/jquery-1.10.2.js"></script> <!-- Bootstrap Js --> <script src="assets/js/bootstrap.min.js"></script> <!-- Metis MenuJs --> <script src="assets/js/jquery.metisMenu.js"></script> <!-- Custom Js --> <script src="assets/js/custom-scripts.js"></script> </body> </html>
 26. Forma e Kontaktit si dhe Informacionet e Kontaktit Kodi Burimor ne formen e kontaktit <div class="contact-agileits"> <h4>Lidhu me ne</h4> <p class="contact- agile2">Rrregjistrohuni per te mare te rejat me te fundit</p> <form method="post" name="sentMessage" id="Forma e Kontaktit"> <div class="control-group form- group"> <label class="contact-p1">Emri i plote :</label> <input type="text" class="form-control" name="name" id="name" required=""> <p class="help-block"></p> </div> <div class="control-group form-group"> <label class="contact-p1">Numri i telefonit:</label> <input type="tel" class="form-control" name="Tel" id="Tel" required=""> <p class="help- block"></p> </div> <div class="control-group form-group">
 27. <label class="contact-p1">Email:</label> <input type="email" class="form-control" name="email" id="email" required=""> <p class="help- block"></p> </div> <input type="submit" name="sub" value="Dergo" class="btn btn-primary"> </form> </div> Kodi Burimor per model Header Responise <div class="modal-header"> <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">×</button> <h4> <span>Hotel Skrapari</span></h4> <img src="images/1.jpg" alt=" " class="img-responsive"> <h5>Ne e dimë atë që ju doni</h5> <p>Sigurimi i miqve me pamje unike dhe magjepsëse nga dhomat e tyre me pajisjet e tij të jashtëzakonshme, e bën Star Hotelin një nga më të mirët në llojin e tij. Provoni menunë tonë të ushqimit, shërbime të mrekullueshme dhe staf miqësor ndërsa jeni këtu..</p> </div>
 28. Sql Query Kodi Sql Query -- phpMyAdmin SQL Dump -- version 4.2.7.1 -- http://www.phpmyadmin.net -- -- Host: 127.0.0.1 -- Generation Time: Sep 14, 2017 at 06:52 PM -- Server version: 5.6.20 -- PHP Version: 5.5.15 SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO"; SET time_zone = "+00:00"; /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */; /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */; /*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */; /*!40101 SET NAMES utf8 */; --
 29. -- Database: `hotel` -- -- -------------------------------------------------------- -- -- Table structure for table `contact` -- CREATE TABLE IF NOT EXISTS `contact` ( `id` int(10) unsigned NOT NULL, `fullname` varchar(100) DEFAULT NULL, `phoneno` int(10) DEFAULT NULL, `email` text, `cdate` date DEFAULT NULL, `approval` varchar(12) DEFAULT NULL ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ; -- -------------------------------------------------------- -- -- Table structure for table `login` -- CREATE TABLE IF NOT EXISTS `login` ( `id` int(10) unsigned NOT NULL, `usname` varchar(30) DEFAULT NULL, `pass` varchar(30) DEFAULT NULL ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=3 ; -- -- Dumping data for table `login` -- INSERT INTO `login` (`id`, `usname`, `pass`) VALUES (1, 'Admin', '1234'), (2, 'Prasath', '12345'); -- -------------------------------------------------------- -- -- Table structure for table `newsletterlog` -- CREATE TABLE IF NOT EXISTS `newsletterlog` (
 30. `id` int(10) unsigned NOT NULL, `title` varchar(52) DEFAULT NULL, `subject` varchar(100) DEFAULT NULL, `news` text ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ; -- -------------------------------------------------------- -- -- Table structure for table `payment` -- CREATE TABLE IF NOT EXISTS `payment` ( `id` int(11) DEFAULT NULL, `title` varchar(5) DEFAULT NULL, `fname` varchar(30) DEFAULT NULL, `lname` varchar(30) DEFAULT NULL, `troom` varchar(30) DEFAULT NULL, `tbed` varchar(30) DEFAULT NULL, `nroom` int(11) DEFAULT NULL, `cin` date DEFAULT NULL, `cout` date DEFAULT NULL, `ttot` double(8,2) DEFAULT NULL, `fintot` double(8,2) DEFAULT NULL, `mepr` double(8,2) DEFAULT NULL, `meal` varchar(30) DEFAULT NULL, `btot` double(8,2) DEFAULT NULL, `noofdays` int(11) DEFAULT NULL ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; -- -------------------------------------------------------- -- -- Table structure for table `room` -- CREATE TABLE IF NOT EXISTS `room` ( `id` int(10) unsigned NOT NULL, `type` varchar(15) DEFAULT NULL, `bedding` varchar(10) DEFAULT NULL, `place` varchar(10) DEFAULT NULL, `cusid` int(11) DEFAULT NULL ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=16 ; --
 31. -- Dumping data for table `room` -- INSERT INTO `room` (`id`, `type`, `bedding`, `place`, `cusid`) VALUES (1, 'Superior Room', 'Single', 'Free', NULL), (2, 'Superior Room', 'Double', 'Free', NULL), (3, 'Superior Room', 'Triple', 'Free', NULL), (4, 'Single Room', 'Quad', 'Free', NULL), (5, 'Superior Room', 'Quad', 'Free', NULL), (6, 'Deluxe Room', 'Single', 'Free', NULL), (7, 'Deluxe Room', 'Double', 'Free', NULL), (8, 'Deluxe Room', 'Triple', 'Free', NULL), (9, 'Deluxe Room', 'Quad', 'Free', NULL), (10, 'Guest House', 'Single', 'Free', NULL), (11, 'Guest House', 'Double', 'Free', NULL), (12, 'Guest House', 'Quad', 'Free', NULL), (13, 'Single Room', 'Single', 'Free', NULL), (14, 'Single Room', 'Double', 'Free', NULL), (15, 'Single Room', 'Triple', 'Free', NULL); -- -------------------------------------------------------- -- -- Table structure for table `roombook` -- CREATE TABLE IF NOT EXISTS `roombook` ( `id` int(10) unsigned NOT NULL, `Title` varchar(5) DEFAULT NULL, `FName` text, `LName` text, `Email` varchar(50) DEFAULT NULL, `National` varchar(30) DEFAULT NULL, `Country` varchar(30) DEFAULT NULL, `Phone` text, `TRoom` varchar(20) DEFAULT NULL, `Bed` varchar(10) DEFAULT NULL, `NRoom` varchar(2) DEFAULT NULL, `Meal` varchar(15) DEFAULT NULL, `cin` date DEFAULT NULL, `cout` date DEFAULT NULL, `stat` varchar(15) DEFAULT NULL, `nodays` int(11) DEFAULT NULL ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=2 ;
 32. -- -- Indexes for dumped tables -- -- -- Indexes for table `contact` -- ALTER TABLE `contact` ADD PRIMARY KEY (`id`); -- -- Indexes for table `login` -- ALTER TABLE `login` ADD PRIMARY KEY (`id`); -- -- Indexes for table `newsletterlog` -- ALTER TABLE `newsletterlog` ADD PRIMARY KEY (`id`); -- -- Indexes for table `room` -- ALTER TABLE `room` ADD PRIMARY KEY (`id`); -- -- Indexes for table `roombook` -- ALTER TABLE `roombook` ADD PRIMARY KEY (`id`);
 33. -- -- AUTO_INCREMENT for dumped tables -- -- -- AUTO_INCREMENT for table `contact` -- ALTER TABLE `contact` MODIFY `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT; -- -- AUTO_INCREMENT for table `login` -- ALTER TABLE `login` MODIFY `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=3; -- -- AUTO_INCREMENT for table `newsletterlog` -- ALTER TABLE `newsletterlog` MODIFY `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT; -- -- AUTO_INCREMENT for table `room` -- ALTER TABLE `room` MODIFY `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=16; -- -- AUTO_INCREMENT for table `roombook` --
 34. ALTER TABLE `roombook` MODIFY `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=2; /*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_ SET_CLIENT */; /*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTE R_SET_RESULTS */; /*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_ CONNECTION */;
Publicité