Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Zarządzanie portfelem IT z wykorzystaniem modeli architektury korporacyjnej

513 vues

Publié le

Pierwsza część kursu "Zarządzanie portfelem IT z wykorzystaniem modeli architektury korporacyjnej". Cały materiał dostępny jest na Akademii Standardów IT (http://www.akademiastandardowit.pl).

Publié dans : Business
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Zarządzanie portfelem IT z wykorzystaniem modeli architektury korporacyjnej

 1. 1. Podstawowe definicje dotyczące zarządzania portfelowego Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak Kurs: Zarządzanie portfelem IT z wykorzystaniem modeli…
 2. 2. Zarządzanie portfelem IT z wykorzystaniem... Zakres tematyczny kursu  Podstawowe definicje dotyczące zarządzania portfelowego  Zarządzanie portfelem projektów i programów w świecie IT  Zarządzanie portfelem aplikacji  Zarządzanie portfelem infrastruktury  Zarządzanie portfelem usług IT  Wprowadzenie do koncepcji portfela IT  Jak podejść do wdrożenia portfela IT w organizacji?  Definicja metamodelu zawartości dla portfela IT  Quiz powtórzeniowy Podstawowe definicje dotyczące zarządzania portfelowego 2
 3. 3. Podstawowe definicje dotyczące zarządzania portfelowego Otwarta część kursu „Zarządzanie portfelem IT z wykorzystaniem modeli architektonicznych”
 4. 4. Zarządzanie portfelem IT z wykorzystaniem... Zakres tematyczny otwartej części kursu  Podstawowe definicje dotyczące zarządzania portfelowego  Zarządzanie portfelem projektów i programów w świecie IT  Zarządzanie portfelem aplikacji  Zarządzanie portfelem infrastruktury  Zarządzanie portfelem usług IT  Wprowadzenie do koncepcji portfela IT  Jak podejść do wdrożenia portfela IT w organizacji?  Definicja metamodelu zawartości dla portfela IT  Quiz powtórzeniowy Podstawowe definicje dotyczące zarządzania portfelowego 4
 5. 5. Zarządzanie portfelem IT z wykorzystaniem...  Określona, zaplanowana ilość czegoś, na bazie ustalonych wcześniej kryteriów doboru. [Szymczak Mieczysław (red.), Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., 1995] Portfel Podstawowe definicje dotyczące zarządzania portfelowego 5 Czym jest portfel?
 6. 6. Zarządzanie portfelem IT z wykorzystaniem...  Zbiór posiadanych przez inwestora aktywów finansowych (w szczególności papierów wartościowych) oraz rzeczowych (np. nieruchomości, złoto). [Kamińska-Szmaj Irena (red.), Słownik Wyrazów Obcych, Wydawnictwa Europa, 2001]  Poszczególne elementy portfela inwestycyjnego charakteryzują się różnym poziomem płynności, różnym poziomem dochodu osiąganego w określonym czasie i różnym poziomem ryzyka związanego z ich posiadaniem i uzyskiwaniem z nich dochodu. Portfel inwestycyjny Podstawowe definicje dotyczące zarządzania portfelowego 6 Czym jest portfel inwestycyjny?
 7. 7. Zarządzanie portfelem IT z wykorzystaniem...  Portfel efektywny – portfel inwestycyjny:  dla którego nie istnieje portfel o tej samie stopie zysku i mniejszym ryzyku,  dla którego nie istnieje portfel o tym samym ryzyku i większej stopie zysku. [Kopańska-Bródka Donata, Optymalne decyzje inwestycyjne, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Prace Naukowe, 1999]  Przyjmuje się, że racjonalny inwestor wykazuje awersję do podejmowania dodatkowego ryzyka, gdy nie może być ono zrównoważone odpowiednim wzrostem oczekiwanej stopy zysku. Portfel efektywny Podstawowe definicje dotyczące zarządzania portfelowego 7 Czym jest portfel efektywny?
 8. 8. Zarządzanie portfelem IT z wykorzystaniem...  Portfel optymalny – portfel efektywny, dla którego przyjęte kryterium osiąga wartość optymalną. [Kopańska-Bródka Donata, Optymalne decyzje inwestycyjne, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Prace Naukowe, 1999]  Ze zbioru efektywnych portfeli inwestorzy wybierają optymalne, tzn. najlepsze z punktu widzenia ich indywidualnego stosunku do ryzyka. Portfel optymalny Podstawowe definicje dotyczące zarządzania portfelowego 8 Czym jest portfel optymalny?
 9. 9. Zarządzanie portfelem IT z wykorzystaniem...  Określa metody tworzenia portfeli efektywnych.  Teoria ta jest oparta na analizie stóp zysku i ryzyka (rozumianego jako odchylenie standardowe stóp zysku), oraz współczynników korelacji papierów wartościowych.  Podstawy tej teorii stworzył Markowitz (1952).  Uproszczoną metodę konstrukcji portfela zaproponował Sharpe (1963).  Sharp, Lintner i Mossin opracowali model równowagi rynku papierów wartościowych CAPM (Capital Asset Pricing Model). Teoria portfela Podstawowe definicje dotyczące zarządzania portfelowego 9 Czym jest teoria portfela?
 10. 10. Zarządzanie portfelem IT z wykorzystaniem... Umiejscowienie zarządzania portfelowego w organizacji Strategia [cele] Portfel(e) [selekcja, koordynacja, optymalizacja, nadzór] Programy i projekty [realizacja] Podstawowe definicje dotyczące zarządzania portfelowego 10
 11. 11. Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją kursu: „Zarządzanie portfelem IT z wykorzystaniem modeli architektonicznych”.
 12. 12. Zarządzanie portfelem IT z wykorzystaniem... 12Podstawowe definicje dotyczące zarządzania portfelowego Zapraszamy do zadawania pytań oraz zgłaszania uwag drogą elektroniczną
 13. 13. AkademiaStandardówI T.pl Akademia Standardów IT

×