Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

The shallows angel

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

The shallows angel

  1. 1. The shallows
  2. 2. ResumL’Internet ens permet accedir a una quantitat de informació com mai abans s’avia conegut. Nicholas Carrens propose en aquest llibre una reflexió sobre el cost intel·lectual que supose lus Daquesta tecnologia
  3. 3. Nicholas carr• Ens adverteix de que lus DInternet i de les seves aplicacions per cercar i recopilar informació poden estar tinguen un impacte negatiu a els nostres processos de pensament profund i creatiu.
  4. 4. Afectes• Internet es una eina totalment diferent a qualsevol altra, el que realment passe es que Internet et dona la informació mitjançant hipervincles, hipertextos, imatges, anuncis, comentaris, això provoque que la nostra atenció es vegisovint fragmentada.
  5. 5. Aplicació a l’escola• Em trevallat una practica semblant anomenada efecte google, es la capacitat de memoritzar d’on treure el contingut pro no el contingut en si.

×