Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

права и задължения

 • Soyez le premier à commenter

права и задължения

 1. 1. ПРАВА НА ДЕТЕТО viki.rdf.ru
 2. 2. Децата имат право да говорят на своя роден език, да изповядват своята религия, да изпълняват обредите на своята култура viki.rdf.ru
 3. 3. Децата имат право на безплатно образование. viki.rdf.ru
 4. 4. Децата имат право да изразяват своето мнение и да се събират заедно с цел изразяване на възгледите си viki.rdf.ru
 5. 5. Децата имат право на достатъчно храна и достатъчно количество чиста вода viki.rdf.ru
 6. 6. Децата имат право на медицински грижи viki.rdf.ru
 7. 7. Децата имат право на приемливо ниво на живот
 8. 8. Децата имат право на възпитание в семейна среда или да бъдат подопечни на тези, които могат да им обезпечат най-добри грижи viki.rdf.ru
 9. 9. Не може да бъдат използвани деца като евтина работна ръка viki.rdf.ru
 10. 10. Децата инвалиди имат право на особена грижа и обучение. viki.rdf.ru
 11. 11. Децата имат право на добро образование и отговорността да се учат и уважават своите учители.
 12. 12. Децата имат право да правят грешки и отговорността да се учат от грешките си.
 13. 13. Децата имат право на чиста околна среда и отговорността да не я замърсяват.
 14. 14. Децата имат право да участват в игри и състезания, независимо от своите възможности, и отговорността да уважават другите, макар и различни от тях.
 15. 15. Децата имат право на собствено име и отговорността да уважават името на другите.
 16. 16. Децата имат право да бъдат със своите родители и отговорността да ги уважават и обичат.
 17. 17. Децата имат право на сигурност и удобство в своя дом и отговорността да го подържат чист и подреден.
 18. 18. Децата имат право да бъдат възприемани сериозно и отговорността да се отнасят сериозно към своите задължения.
 19. 19. Децата имат право да бъдат добре нахранени и отговорността да не хабят храната.
 20. 20. Децата имат право да бъдат обичани и защитавани и отговорността да се грижат за другите и да ги обичат.
 21. 21. Децата имат право на добро отношение от възрастните и отговорността да ги уважават.
 22. 22. Децата имат право на добро отношение и отговорността да се държат добре с другите.
 23. 23. Децата имат право на медицинска помощ и отговорността да пазят собствения си живот и здраве и живота и здравето на другите.
 24. 24. Щастие и слънце за вас, деца! viki.rdf.ru
 25. 25. В презентацията са използвани слайдове от презентация свалена от сайта: За правата и отговорностите на децата Ви разказаха учениците от ІІ “а” клас и тяхната г-жа Аничка Петкова ОУ “Иван Вазов” - Видин viki.rdf.ru

×