Ce diaporama a bien été signalé.

Младежка безработица

1

Partager

Chargement dans…3
×
1 sur 9
1 sur 9

Младежка безработица

1

Partager

Изпълнителният председател на БСК Божидар Данев участва в кръгла маса на тема „Младежката заетост – предизвикателства и решения“ - съвместна инициатива на Европейската сметна палата и Сметната палата на Република България. Форумът се състоя на 29 юни 2015 г. в София.

Изпълнителният председател на БСК Божидар Данев участва в кръгла маса на тема „Младежката заетост – предизвикателства и решения“ - съвместна инициатива на Европейската сметна палата и Сметната палата на Република България. Форумът се състоя на 29 юни 2015 г. в София.

Plus De Contenu Connexe

Plus par Bulgarian Industrial Association

Младежка безработица

  1. 1. www.bia-bg.com МЛАДЕЖКАТА ЗАЕТОСТ – ПРОТИВОРЕЧИВИ СИГНАЛИ 29 юни 2015 г.
  2. 2. www.bia-bg.com Парадокси и проблеми Експорт на човешки ресурси Маргинална икономика Много неграмотни и ранно отпаднали от образование Учениците ни са фаворити на много конкурси Пазарът на труда се глобализира, образованието – също!  Масова емиграция - нискоквалилифицираният труд в чужбина е по-добре заплатен Криза в образованиетоПроменена ценностна система
  3. 3. www.bia-bg.com Работна сила (15-24 г.) по степени на квалификация (хил.д.) 245.3 307.0 513.8 497.3 133.2 115.6 51.1 60.5 -200.0 300.0 800.0 1300.0 1800.0 2300.0 0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 2008 г. 2014 г. 2008 г. 2014 г. 2008 г. 2014 г. 2008 г. 2014 г. Висше Средно Основно Начално и по-ниско +25% -3% -13% +18% Източник: НСИ
  4. 4. www.bia-bg.com Учащи по области на знанието (дялове в %) 1.6 4.9 6.4 6.6 6.6 7.9 15.2 50.8 Селскостопански науки, ветеринарна медицина Математика, информатика Педагогика Хуманитарни науки Хуманна медицина Услуги Инженеринг и строителство Социални науки, бизнес, право Източник: Евростат
  5. 5. www.bia-bg.com Сблъсък Професионални стандарти Образователни стандарти
  6. 6. www.bia-bg.com Мечтата на младия човек: Да бъде чиновник 5.9 5.5 3.8 1.5 4.3 2.5 2013 2014 Средна работна заплата (изменение в %, предх.г.=100) 917 лв. 967 лв. 849 лв. 862 лв. 867 лв. 889 лв. 2013 2014 Средна работна заплата (лв./месец) Обществен сектор Частен сектор Общо за страната Източник: НСИ
  7. 7. www.bia-bg.com Младежка безработица, 15-24 г. 12.7 16.2 23.2 25.0 28.1 28.4 23.8 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Безработни 15-24 г. (% от всички 15-24 г.) 19% 19% 18% 17% 17% 15% 12% 22% 22% 21% 18% 18% 17% 17% 20% 21% 19% 17% 17% 16% 14% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Безработни и обезкуражени 15-24 г. (% от всички безработни и обезкуражени) Безработни Обезкуражени Безработни и обезкуражени Източник: НСИ
  8. 8. www.bia-bg.com Възможни решения Реформа в образованието  Конвергиране на образователните към професионалните стандарти  Дуално образование  Пансионатно образование  др. Реформа в системата на социално подпомагане  Ефективност на социалното подпомагане (14.3 на сто от разходите на бюджета)  Нов регламент за временната заетост  Разтваряне на ножицата между обезщетения, социални помощи и МРЗ  Оземляване на хора с нисък социален статус Развитие на подсектори с работни места за нискоквалифициран труд (зеленчукопроизводство, овощарство, скотовъдство, др.)
  9. 9. www.bia-bg.com БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! Божидар Данев Изпълнителен председател на БСК тел. 02 980 03 03, е-mail: danev@bia-bg.com

×