Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
ОЦЕНУВАЊЕ НА ВЕШТИНИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ <ul><li>Трефингер, Сортор и Талман, (1992) развија 12 алатки за ...
СТРАТЕГИЈА ЗА ПРОМОВИРАЊЕ НА ПОСТАВУВАЊЕ ПРАШАЊА  <ul><li>Степени на прашања : </li></ul><ul><li>Собирање информации : ...
УЧЕЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ДА МИСЛАТ  <ul><li>Можностите за користење на повисоки мисловни процеси можат да им се направат достап...
ПОСТАВУВАЊЕТО ПРАШАЊА КОИ ШТО ПРОМОВИРААТ ИДЕИ Е ВЕШТИНА ЗА КОЈА Е ПОТРЕБНО ВРЕМЕ И ИСТРАЈНОСТ ЗА ДА СЕ РАЗВИЕ.  <ul><li>...
РАЗВИВАЊЕ НА ВЕШТИНИ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ  <ul><li>За поддржување на самостојното истражување, сите ученици треба да знаат каде...
ИНТЕРВЈУИРАЊЕ <ul><li>Подготовка за интервју : </li></ul><ul><li>Одлучи која е целта на интервјуто . </li></ul><ul><li>С...
ИГРАЊЕ УЛОГИ- ИНЕРВЈУ <ul><li>Интервјуирањето е голем ризик за учениците. Ако тие се добро подготвени и имале можности пре...
АНКЕТИРАЊЕ  <ul><li>Анкетирањето го следи истиот процес како и интервјуирањето со следниве разлики : </li></ul><ul><li>Н...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

оценување на вештините на учениците за решавање проблеми

students skills assessment

 • Soyez le premier à commenter

оценување на вештините на учениците за решавање проблеми

 1. 1. ОЦЕНУВАЊЕ НА ВЕШТИНИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ <ul><li>Трефингер, Сортор и Талман, (1992) развија 12 алатки за набљудување, вреднување и оценување на употребата на учениците на процесот за креативно решавање проблеми. </li></ul>
 2. 2. СТРАТЕГИЈА ЗА ПРОМОВИРАЊЕ НА ПОСТАВУВАЊЕ ПРАШАЊА <ul><li>Степени на прашања : </li></ul><ul><li>Собирање информации : кој , што , каде , кога , зошто , како ? </li></ul><ul><li>Организирање на информации : зошто ? </li></ul><ul><li>Проширување на информации : што следно , што ако ? </li></ul><ul><li>  Со подржување и охрабрување на талентираните ученици да прашаат &quot; што следно ?&quot; и &quot; што ако ?&quot; ќе им помогне на учениците да научат да предскажуваат, да претпоставуваат и да одат понатаму од очигледното во нивното размислување. </li></ul>
 3. 3. УЧЕЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ДА МИСЛАТ <ul><li>Можностите за користење на повисоки мисловни процеси можат да им се направат достапни на учениците на два начини. </li></ul><ul><li>Едниот е задачите на учениците : пишани задачи , активности за решавање проблеми и проектна работа. </li></ul><ul><li>Другиот е видот на прашањата кои наставниците ги поставуваат за време на дискусиите. </li></ul>
 4. 4. ПОСТАВУВАЊЕТО ПРАШАЊА КОИ ШТО ПРОМОВИРААТ ИДЕИ Е ВЕШТИНА ЗА КОЈА Е ПОТРЕБНО ВРЕМЕ И ИСТРАЈНОСТ ЗА ДА СЕ РАЗВИЕ. <ul><li>Кога наставниците поставуваат прашања кои бараат специфични одговори, учениците учат дека нивна работа е само да го најдат &quot; точниот &quot; одговор . </li></ul><ul><li>За да се создаде атмосвера во училницата во која учениците ќе се чувствуваат безбедно да превземаат ризици и да споделуваат идеи, наставниците мора да бидат подготвени да поставуваат отворени прашања и да охрабруваат разновидност на мисли и мислења како одговори. </li></ul>
 5. 5. РАЗВИВАЊЕ НА ВЕШТИНИ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ <ul><li>За поддржување на самостојното истражување, сите ученици треба да знаат каде да добијат информации, како да ги забележат идеите, како да ги организираат и известат за резултатите од нивната работа. Ако работат на вистински проблем можеби информациите кои им се потребни ги нема во книгите. Интервјуирање и анкетирање се две вештини кои треба да се земат во предвид. </li></ul>
 6. 6. ИНТЕРВЈУИРАЊЕ <ul><li>Подготовка за интервју : </li></ul><ul><li>Одлучи која е целта на интервјуто . </li></ul><ul><li>Со бура на идеи напиши можни прашања . </li></ul><ul><li>Селектирај ги прашањата кои што ќе обезбедат податоци за проектот . </li></ul><ul><li>Направи редослед по кој ќе се презентираат прашањата . </li></ul><ul><li>Одлучи како ќе ги презентираш прашањата . </li></ul><ul><li>Со бура на идеи запиши се што треба да се подготвиш за интервју . </li></ul><ul><li>Селектирај ги важните делови и стави ги во редослед . </li></ul>
 7. 7. ИГРАЊЕ УЛОГИ- ИНЕРВЈУ <ul><li>Интервјуирањето е голем ризик за учениците. Ако тие се добро подготвени и имале можности предходно да го вежбаат интервјуто и да добијат повратни информации од нивните соученици, тие ќе се чувствуваат побезбедно. Работејќи во тимови за интервју—со една личност која поставува прашања а друга запишува помага да се смали дел од стресот поврзан со овој процес. </li></ul>
 8. 8. АНКЕТИРАЊЕ <ul><li>Анкетирањето го следи истиот процес како и интервјуирањето со следниве разлики : </li></ul><ul><li>Напиши листа на прашања за анкетирање . </li></ul><ul><li>Одлучи како ќе ги добиеш одговорите . Да или Не одговори ? Повеќе член избор ? Отворени ? </li></ul><ul><li>Внимателно избери ги прашањата . </li></ul><ul><li>Тестирај ги прашањата со неколку волонтери прво. </li></ul><ul><li>Препиши ги прашањата се додека тие станат јасни и обезбедуваат податоци кои што можат да се соберат и анализираат. </li></ul>

×