Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
‫חקק‬ ‫אנידור‬,
‫איך‬‫הובלנו‬‫חנות‬‫אינטרנטית‬
‫לדף‬‫ראשון‬‫בגוגל‬
‫בעשרות‬‫ביטויים‬
‫בזירה‬‫תחרותית‬?
‫הלקוח‬:
‫איקומרס‬ ‫אתר‬,‫קוסמטיקה‬ ‫של‬ ‫מוצרים‬ ‫אלפי‬ ‫המציע‬,
‫תינוקות‬,‫ועוד‬ ‫בריאות‬.
‫פרויקט‬ ‫מנהל‬:‫כהן‬ ‫אסף‬
‫...
‫מקרה‬ ‫סיפור‬:
•‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫הלקוח‬ ‫את‬ ‫מקדמים‬-4‫שנים‬
•‫ולעבור‬ ‫חדש‬ ‫אתר‬ ‫לבנות‬ ‫החליט‬ ‫הלקוח‬ ‫שנתיים‬ ‫לפני‬
‫...
‫המעבר‬ ‫לפני‬ ‫נראה‬ ‫זה‬ ‫כך‬:
‫חדש‬ ‫לאתר‬ ‫המעבר‬ ‫לפני‬,
‫בדף‬ ‫והתייצב‬ ‫בעליות‬ ‫היה‬ ‫האתר‬
‫רבים‬ ‫בביטויים‬ ‫הרא...
‫חדש‬ ‫לאתר‬ ‫עוברים‬!!‫טובות‬ ‫בשורות‬?
•‫אתר‬ ‫למעבר‬ ‫ודרישות‬ ‫ליווי‬ ‫מסמך‬-‫על‬ ‫בדגש‬:
•‫כתובות‬ ‫על‬ ‫שמירה‬URL/‫ה...
21.8-‫להתרסק‬ ‫מתחילים‬...
•‫ב‬ ‫עלה‬ ‫החדש‬ ‫האתר‬-20.8
•‫עם‬ ‫עלה‬ ‫האתר‬DISALLOW
•‫ה‬ ‫תוסף‬ ‫ללא‬ ‫עלה‬ ‫האתר‬-SEO–
•‫...
‫עושה‬ ‫אתה‬ ‫מה‬
‫בבוקר‬ ‫קם‬ ‫כשאתה‬?
•‫נכונות‬ ‫לא‬ ‫ההפניות‬ ‫שרוב‬ ‫ומגלה‬?
•‫ומגלה‬‫התאפס‬ ‫באתר‬ ‫מהטייטלים‬ ‫גדול‬...
‫מג‬ ‫פלטפורמת‬'‫נטו‬:
•‫מותגים‬ ‫של‬ ‫חנויות‬ ‫לאתרי‬ ‫מעולה‬
•‫רבות‬ ‫תוכן‬ ‫הכפלות‬(‫קטגוריות‬,‫מוצרים‬,‫פילטרים‬)
•‫תו...
‫עשינו‬ ‫מה‬?
‫בעיניים‬ ‫אדום‬!!
‫ספטמבר‬ ‫חודש‬–‫להתרסק‬ ‫מתחילים‬
‫בבעיות‬ ‫לטפל‬ ‫מתחילים‬:
•‫ה‬ ‫תוסף‬ ‫את‬ ‫והטמיע‬ ‫התקין‬ ‫שהמתכנת‬ ‫עד‬-SEO‫בתשלום‬–
•‫הראשיים‬ ‫הנחיתה‬ ‫בדפי‬ ‫טייטל...
‫אוקטובר‬–‫נובמבר‬:‫להתרסק‬ ‫ממשיכים‬!
•‫אוקטובר‬ ‫בחודש‬:‫את‬ ‫מטמיעים‬‫ה‬ ‫תוסף‬-SEO‫באתר‬
•‫אתר‬ ‫גרסת‬ ‫עדכון‬ ‫בוצע‬–...
‫אתר‬ ‫במפת‬ ‫בעיות‬
•‫אתר‬ ‫במפת‬ ‫בעיות‬–‫מופיעים‬ ‫הדפים‬ ‫כל‬ ‫לא‬(‫מאמרים‬,‫מותגים‬)
•‫הפתרון‬:‫אתר‬ ‫מפות‬ ‫של‬ ‫מפה...
‫דצמבר‬-‫ינואר‬–‫ו‬ ‫קנוניקל‬ ‫בעיות‬pagination:
•‫שגויים‬ ‫קנוניקלים‬ ‫עם‬ ‫מרובות‬ ‫כפילויות‬
‫דצמבר‬ ‫חודשים‬-‫לחזור‬ ‫...
‫המשוגע‬ ‫מרץ‬ ‫חודש‬!!
‫המערכת‬ ‫מעדכוני‬ ‫באחד‬ ‫מהאתר‬ ‫התכנים‬ ‫סריקת‬ ‫את‬ ‫לחסום‬ ‫החליט‬ ‫המתכנת‬ ‫ואז‬...
‫הדעת‬ ‫...
‫המשוגע‬ ‫מרץ‬ ‫חודש‬!!‫בבעיות‬ ‫הטיפול‬ ‫אחרי‬
‫מרץ‬ ‫חודש‬ ‫במהלך‬:
•‫בהן‬ ‫וטיפלנו‬ ‫ברובוטס‬ ‫חסימות‬ ‫גילינו‬
•‫בהן‬ ...
‫ככה‬ ‫התחיל‬ ‫זה‬–‫פברואר‬ ‫בסוף‬ ‫שם‬ ‫אי‬2014:
‫באתר‬ ‫חדשים‬ ‫מוצרים‬
‫מתקדמים‬ ‫לא‬
‫מאי‬ ‫חודש‬–‫אינדוקס‬ ‫בעיות‬
‫י...
‫מדי‬ ‫גדול‬ ‫אינדוקס‬ ‫עם‬ ‫הבעיה‬ ‫מה‬?
‫הגדולה‬ ‫הדפים‬ ‫כמות‬ ‫בשל‬,‫אינדוקס‬ ‫בעיית‬ ‫נוצרה‬
‫לאתר‬ ‫שעלו‬ ‫חדשים‬ ‫מ...
‫אינדוקס‬ ‫בעיות‬
•‫קטגוריות‬ ‫ובדפי‬ ‫מותגים‬ ‫בדפי‬ ‫כפילויות‬:
•‫מהאתר‬ ‫דפים‬ ‫של‬ ‫גדולה‬ ‫כמות‬ ‫אינדקס‬ ‫גוגל‬–
‫ע‬...
‫עשינו‬ ‫מה‬?
•‫אתר‬ ‫במפת‬ ‫טיפלנו‬
•‫חיפוש‬ ‫תוצאות‬ ‫הסרנו‬(‫פנימי‬ ‫חיפוש‬ ‫מנוע‬)‫שהתאנדקסו‬
•‫באתר‬ ‫הקישורים‬ ‫במבנ...
‫החדש‬ ‫באתר‬ ‫האופטימיזציה‬ ‫בעיות‬ ‫סיום‬ ‫לאחר‬–‫לחשוב‬ ‫צריך‬
‫ביטויים‬ ‫שיותר‬ ‫בכמה‬ ‫הראשון‬ ‫לעמוד‬ ‫האתר‬ ‫את‬ ‫מ...
‫לדרך‬ ‫יוצא‬ ‫התוכן‬ ‫פרויקט‬!
‫דפים‬ ‫אלפי‬ ‫בשל‬ ‫פנדה‬ ‫עונש‬ ‫ספג‬ ‫בעבר‬ ‫האתר‬"‫מטרונסלטים‬"
‫העיקריות‬ ‫האופטימיזצ...
‫ומותגים‬ ‫מוצרים‬ ‫בדפי‬ ‫כפול‬ ‫תוכן‬:
‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫שוכתבו‬ ‫היום‬ ‫עד‬-400‫באתר‬ ‫ומותגים‬ ‫מוצרים‬ ‫דפי‬!
•‫יש‬‫עם‬ ‫נישתי‬ ‫עניין‬ ‫תחום‬ ‫להם‬‫מסוימים‬ ‫לקהלים‬ ‫רלוונטיות‬
•‫חיובית‬ ‫חשיפה‬ ‫הגדלת‬‫המותג‬ ‫של‬/‫פוטנציאליים‬ ‫...
•‫בין‬ ‫לבחור‬ ‫החלטנו‬5-8‫מוצר‬ ‫לכל‬ ‫בלוגריות‬(‫להעמיס‬ ‫לא‬–‫ע‬"‫ע‬YOLO)
•‫מוצר‬ ‫קיבלה‬ ‫בלוגרית‬ ‫כל‬/‫קישור‬ ‫עם‬ ‫...
‫איך‬‫לבלוגריות‬ ‫ולהתחבר‬ ‫לפנות‬?
•‫תקראו‬‫שלהם‬ ‫המאמרים‬ ‫את‬
•‫מה‬‫אותם‬ ‫מניע‬?‫מה‬‫יחסם‬‫למותגים‬‫בתעשייה‬?‫אותם‬ ‫...
‫בלוגריות‬ ‫מול‬ ‫עבודה‬:
•‫מולם‬ ‫וברור‬ ‫מוגדר‬ ‫כתוב‬ ‫סיכום‬ ‫לכם‬ ‫שיש‬ ‫וודאו‬–‫לא‬ ‫אתם‬‫רוצים‬
‫שלכם‬ ‫המוצר‬ ‫על‬...
‫בלוגריות‬ ‫פרויקט‬–‫התוצאות‬
•‫לויאליות‬‫לינק‬ ‫למדי‬–‫קישרו‬ ‫בלוגרים‬ ‫מעט‬ ‫לא‬‫למוצרים‬‫אליהם‬ ‫שלחנו‬ ‫לא‬ ‫שכלל‬ ‫ל...
‫התוצאות‬
‫לאחר‬4‫של‬ ‫פעילות‬ ‫חודשי‬
‫באתר‬ ‫מסיבי‬ ‫תוכן‬ ‫שכתוב‬
‫בלוגריות‬ ‫מול‬ ‫פעילות‬ ‫שני‬ ‫ומצד‬–
‫להגיע‬ ‫מתחי...
‫תחתונה‬ ‫בשורה‬–‫תרם‬ ‫הפרויקט‬ ‫למה‬?
‫מ‬ ‫ביותר‬ ‫גדלו‬ ‫האורגניות‬ ‫הכניסות‬-30%‫האחרונה‬ ‫בשנה‬
‫מ‬ ‫יותר‬-30%‫חדשים‬...
‫שאלות‬
‫תודות‬:
‫ל‬ ‫להודות‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬Screaming frog‫ול‬-Search console
‫הלום‬ ‫עד‬ ‫אותי‬ ‫שהביאו‬
איך הובלנו אתר איקומרס לעמוד הראשון בגוגל בעשרות ביטויים
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

איך הובלנו אתר איקומרס לעמוד הראשון בגוגל בעשרות ביטויים

171 vues

Publié le

קייס סטאדי מתוך הרצאה שהעברנו בכנס נקסט קייס 2015

Publié dans : Business
 • Check the source ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ This site is really helped me out gave me relief from headaches. Good luck!
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Soyez le premier à aimer ceci

איך הובלנו אתר איקומרס לעמוד הראשון בגוגל בעשרות ביטויים

 1. 1. ‫חקק‬ ‫אנידור‬, ‫איך‬‫הובלנו‬‫חנות‬‫אינטרנטית‬ ‫לדף‬‫ראשון‬‫בגוגל‬ ‫בעשרות‬‫ביטויים‬ ‫בזירה‬‫תחרותית‬?
 2. 2. ‫הלקוח‬: ‫איקומרס‬ ‫אתר‬,‫קוסמטיקה‬ ‫של‬ ‫מוצרים‬ ‫אלפי‬ ‫המציע‬, ‫תינוקות‬,‫ועוד‬ ‫בריאות‬. ‫פרויקט‬ ‫מנהל‬:‫כהן‬ ‫אסף‬ ‫שהתגלו‬ ‫הבעיות‬ ‫עם‬ ‫שלב‬ ‫אחר‬ ‫שלב‬ ‫שלנו‬ ‫ההתמודדות‬ ‫את‬ ‫מתארת‬ ‫המצגת‬ ‫חדש‬ ‫לאתר‬ ‫מעבר‬ ‫במהלך‬.
 3. 3. ‫מקרה‬ ‫סיפור‬: •‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫הלקוח‬ ‫את‬ ‫מקדמים‬-4‫שנים‬ •‫ולעבור‬ ‫חדש‬ ‫אתר‬ ‫לבנות‬ ‫החליט‬ ‫הלקוח‬ ‫שנתיים‬ ‫לפני‬ ‫מג‬ ‫לפלטפורמת‬ ‫מלייבסיטי‬'‫נטו‬–‫יותר‬ ‫ועדכני‬ ‫חדש‬ ‫אתר‬, ‫למובייל‬ ‫מותאם‬,‫חנויות‬ ‫עבור‬ ‫ופילטרים‬ ‫אפשרויות‬ ‫מגוון‬ ‫מציע‬. ‫שנעשו‬ ‫הפעולות‬: •‫ליווי‬SEO‫אתר‬ ‫בהקמת‬-‫המתכנת‬ ‫מול‬ •‫מרובות‬ ‫אופטימיזציה‬ ‫בבעיות‬ ‫וטיפול‬ ‫אפיון‬on-page •‫תוכן‬ ‫פרויקט‬ •‫ובלוגריות‬ ‫משפיעים‬ ‫פרויקט‬
 4. 4. ‫המעבר‬ ‫לפני‬ ‫נראה‬ ‫זה‬ ‫כך‬: ‫חדש‬ ‫לאתר‬ ‫המעבר‬ ‫לפני‬, ‫בדף‬ ‫והתייצב‬ ‫בעליות‬ ‫היה‬ ‫האתר‬ ‫רבים‬ ‫בביטויים‬ ‫הראשון‬
 5. 5. ‫חדש‬ ‫לאתר‬ ‫עוברים‬!!‫טובות‬ ‫בשורות‬? •‫אתר‬ ‫למעבר‬ ‫ודרישות‬ ‫ליווי‬ ‫מסמך‬-‫על‬ ‫בדגש‬: •‫כתובות‬ ‫על‬ ‫שמירה‬URL/‫הצורך‬ ‫בעת‬ ‫הפניות‬ ‫ביצוע‬ •‫האתר‬ ‫מבנה‬ ‫על‬ ‫שמירה‬+‫וקטגוריות‬ ‫היררכייה‬ •‫למובייל‬ ‫התאמה‬ •‫כפילויות‬ ‫למניעת‬ ‫קנוניקלים‬ •‫תוסף‬ ‫להטמעת‬ ‫בקשה‬SEO‫ייעודי‬(‫בתשלום‬)‫למג‬'‫נטו‬ 20.8.2013-‫לאוויר‬ ‫עלייה‬ ‫טרם‬ ‫שלנו‬ ‫סופית‬ ‫בדיקה‬ ‫ללא‬ ‫לאוויר‬ ‫עולה‬ ‫האתר‬. ‫בבדיקות‬ ‫להתחיל‬ ‫מהלקוח‬ ‫עדכון‬ ‫מקבלים‬ ‫אנו‬ ‫למחרת‬
 6. 6. 21.8-‫להתרסק‬ ‫מתחילים‬... •‫ב‬ ‫עלה‬ ‫החדש‬ ‫האתר‬-20.8 •‫עם‬ ‫עלה‬ ‫האתר‬DISALLOW •‫ה‬ ‫תוסף‬ ‫ללא‬ ‫עלה‬ ‫האתר‬-SEO– •‫האתר‬ ‫דפי‬ ‫ברוב‬ ‫טייטלים‬ ‫היו‬ ‫לא‬ •‫אתר‬ ‫מפת‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬ •‫טובים‬ ‫היו‬ ‫לא‬ ‫קנוניקלים‬ •‫מההפניות‬ ‫גדול‬ ‫חלק‬301‫שנעשו‬–‫נכונים‬ ‫לא‬ ‫לדפים‬ ‫הפנו‬ •‫הנחיתה‬ ‫מדפי‬ ‫חלק‬"‫נעלמו‬"‫חדשים‬ ‫נחיתה‬ ‫דפי‬ ‫לקדם‬ ‫צריכים‬ ‫והיינו‬
 7. 7. ‫עושה‬ ‫אתה‬ ‫מה‬ ‫בבוקר‬ ‫קם‬ ‫כשאתה‬? •‫נכונות‬ ‫לא‬ ‫ההפניות‬ ‫שרוב‬ ‫ומגלה‬? •‫ומגלה‬‫התאפס‬ ‫באתר‬ ‫מהטייטלים‬ ‫גדול‬ ‫שחלק‬/‫נמחק‬? •‫האתר‬ ‫מדפי‬ ‫גדול‬ ‫חלק‬ ‫מאנדקס‬ ‫לא‬ ‫שגוגל‬ ‫ומגלה‬? •‫ומגלה‬‫אותו‬ ‫על‬ ‫ביניהם‬ ‫מתחרים‬ ‫שלך‬ ‫דפים‬ ‫שכמה‬‫ביטוי‬? •‫האתר‬ ‫ממפת‬ ‫נעלמו‬ ‫שלך‬ ‫מהאתר‬ ‫שלמים‬ ‫שחלקים‬ ‫ומגלה‬? •‫באתר‬ ‫דפים‬ ‫מדי‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫מאנדקס‬ ‫שגוגל‬ ‫ומגלה‬ ‫וסריקה‬ ‫אינדוקס‬ ‫בעיות‬ ‫ונוצרות‬?
 8. 8. ‫מג‬ ‫פלטפורמת‬'‫נטו‬: •‫מותגים‬ ‫של‬ ‫חנויות‬ ‫לאתרי‬ ‫מעולה‬ •‫רבות‬ ‫תוכן‬ ‫הכפלות‬(‫קטגוריות‬,‫מוצרים‬,‫פילטרים‬) •‫תוסף‬ ‫ללא‬ ‫מאוד‬ ‫בעייתית‬SEO–‫רוחבי‬ ‫וניהול‬ ‫שליטה‬ ‫אין‬ •‫מג‬ ‫עם‬ ‫שעובד‬ ‫למי‬'‫נטו‬–‫עם‬ ‫לעבוד‬ ‫מומלץ‬ ‫תוסף‬Seo suite ultimate(‫עולה‬250$) •‫מאפשר‬ ‫התוסף‬:‫הפניות‬WWW,‫גורף‬ ‫באופן‬ ‫טייטלים‬ ‫עריכת‬ ‫לאתר‬(‫פוסטים‬/‫קטגוריות‬,‫וכו‬ ‫מוצרים‬')..,‫תגיות‬meta, ‫רובוטס‬ ‫קובץ‬,‫אתר‬ ‫מפת‬,‫קנוניקלים‬ •‫גרסה‬ ‫עדכוני‬ ‫בזמן‬ ‫מאוד‬ ‫בעייתית‬(‫שנעשה‬ ‫ידני‬ ‫שינוי‬ ‫כל‬–‫נמחק‬)!
 9. 9. ‫עשינו‬ ‫מה‬? ‫בעיניים‬ ‫אדום‬!! ‫ספטמבר‬ ‫חודש‬–‫להתרסק‬ ‫מתחילים‬
 10. 10. ‫בבעיות‬ ‫לטפל‬ ‫מתחילים‬: •‫ה‬ ‫תוסף‬ ‫את‬ ‫והטמיע‬ ‫התקין‬ ‫שהמתכנת‬ ‫עד‬-SEO‫בתשלום‬– •‫הראשיים‬ ‫הנחיתה‬ ‫בדפי‬ ‫טייטלים‬ ‫מעדכנים‬ ‫שלנו‬ ‫במיקומים‬ ‫להישאר‬ ‫כדי‬ •‫הפניות‬ ‫תיקון‬ ‫על‬ ‫האתר‬ ‫מנהל‬ ‫מול‬ ‫עובדים‬ ‫במקביל‬301 ‫בעיניים‬ ‫ירוק‬ ‫לראות‬ ‫מתחילים‬... ‫הבעיות‬ ‫הסתיימו‬?
 11. 11. ‫אוקטובר‬–‫נובמבר‬:‫להתרסק‬ ‫ממשיכים‬! •‫אוקטובר‬ ‫בחודש‬:‫את‬ ‫מטמיעים‬‫ה‬ ‫תוסף‬-SEO‫באתר‬ •‫אתר‬ ‫גרסת‬ ‫עדכון‬ ‫בוצע‬–‫הידניים‬ ‫והשינויים‬ ‫הטייטלים‬ ‫כל‬ ‫שביצענו‬–‫נמחקו‬(‫הידניים‬ ‫השינויים‬ ‫נדרסו‬ ‫התוסף‬ ‫בהתקנת‬) •‫דפים‬‫ותיאור‬ ‫בטייטל‬ ‫מתעדכנים‬ ‫אינם‬ ‫באתר‬ ‫חדשים‬‫רלוונטיים‬
 12. 12. ‫אתר‬ ‫במפת‬ ‫בעיות‬ •‫אתר‬ ‫במפת‬ ‫בעיות‬–‫מופיעים‬ ‫הדפים‬ ‫כל‬ ‫לא‬(‫מאמרים‬,‫מותגים‬) •‫הפתרון‬:‫אתר‬ ‫מפות‬ ‫של‬ ‫מפה‬ ‫יצירת‬
 13. 13. ‫דצמבר‬-‫ינואר‬–‫ו‬ ‫קנוניקל‬ ‫בעיות‬pagination: •‫שגויים‬ ‫קנוניקלים‬ ‫עם‬ ‫מרובות‬ ‫כפילויות‬ ‫דצמבר‬ ‫חודשים‬-‫לחזור‬ ‫שהמשיכו‬ ‫רבות‬ ‫בבעיות‬ ‫אופיינו‬ ‫פברואר‬– ‫ידנית‬ ‫שנעשו‬ ‫ושינויים‬ ‫טייטלים‬ ‫נעלמו‬ ‫גרסה‬ ‫שעודכנה‬ ‫פעם‬ ‫בכל‬, ‫ביטוי‬ ‫אותו‬ ‫על‬ ‫שמתחרים‬ ‫נחיתה‬ ‫דפי‬ ‫ומספר‬ ‫דפים‬ ‫כפילויות‬ ‫של‬ ‫רבות‬ ‫בעיות‬
 14. 14. ‫המשוגע‬ ‫מרץ‬ ‫חודש‬!! ‫המערכת‬ ‫מעדכוני‬ ‫באחד‬ ‫מהאתר‬ ‫התכנים‬ ‫סריקת‬ ‫את‬ ‫לחסום‬ ‫החליט‬ ‫המתכנת‬ ‫ואז‬... ‫הדעת‬ ‫שיקול‬‫מה‬ ‫ברובוטס‬ ‫לחסום‬‫הינו‬ ‫בלבד‬ ‫המקדם‬ ‫של‬!
 15. 15. ‫המשוגע‬ ‫מרץ‬ ‫חודש‬!!‫בבעיות‬ ‫הטיפול‬ ‫אחרי‬ ‫מרץ‬ ‫חודש‬ ‫במהלך‬: •‫בהן‬ ‫וטיפלנו‬ ‫ברובוטס‬ ‫חסימות‬ ‫גילינו‬ •‫בהן‬ ‫וטיפלנו‬ ‫בהפניות‬ ‫בעיות‬ ‫גילינו‬ •‫נמשכת‬ ‫המיקומים‬ ‫נדנדת‬... •‫במיקומים‬ ‫לעלות‬ ‫חוזרים‬ ‫ושוב‬!!
 16. 16. ‫ככה‬ ‫התחיל‬ ‫זה‬–‫פברואר‬ ‫בסוף‬ ‫שם‬ ‫אי‬2014: ‫באתר‬ ‫חדשים‬ ‫מוצרים‬ ‫מתקדמים‬ ‫לא‬ ‫מאי‬ ‫חודש‬–‫אינדוקס‬ ‫בעיות‬ ‫יותר‬ ‫התייחסנו‬ ‫לא‬‫מדי‬–‫הבא‬ ‫הדבר‬ ‫את‬ ‫שגילינו‬ ‫עד‬: ‫אומר‬ ‫זה‬ ‫מה‬?‫להילחץ‬ ‫צריך‬? ‫אתרים‬ ‫כמקדמי‬ ‫שלנו‬ ‫אינטרס‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫דפים‬ ‫המון‬ ‫לאנדקס‬?
 17. 17. ‫מדי‬ ‫גדול‬ ‫אינדוקס‬ ‫עם‬ ‫הבעיה‬ ‫מה‬? ‫הגדולה‬ ‫הדפים‬ ‫כמות‬ ‫בשל‬,‫אינדוקס‬ ‫בעיית‬ ‫נוצרה‬ ‫לאתר‬ ‫שעלו‬ ‫חדשים‬ ‫מוצרים‬ ‫דפי‬ ‫של‬.
 18. 18. ‫אינדוקס‬ ‫בעיות‬ •‫קטגוריות‬ ‫ובדפי‬ ‫מותגים‬ ‫בדפי‬ ‫כפילויות‬: •‫מהאתר‬ ‫דפים‬ ‫של‬ ‫גדולה‬ ‫כמות‬ ‫אינדקס‬ ‫גוגל‬– ‫ע‬ ‫שבוצעו‬ ‫פילטרים‬ ‫של‬ ‫דפים‬ ‫היתר‬ ‫בין‬"‫הגולשים‬ ‫י‬(‫מחירים‬, ‫מותגים‬,‫ועוד‬ ‫קטגוריות‬)..,‫חיפוש‬ ‫תוצאות‬ ‫של‬ ‫דפים‬.
 19. 19. ‫עשינו‬ ‫מה‬? •‫אתר‬ ‫במפת‬ ‫טיפלנו‬ •‫חיפוש‬ ‫תוצאות‬ ‫הסרנו‬(‫פנימי‬ ‫חיפוש‬ ‫מנוע‬)‫שהתאנדקסו‬ •‫באתר‬ ‫הקישורים‬ ‫במבנה‬ ‫טיפלנו‬–‫המותגים‬ ‫לדפי‬ ‫וקישרנו‬ ‫לקדם‬ ‫שרצינו‬ ‫הנכונים‬.-‫המקודם‬ ‫המותג‬ ‫לדף‬ ‫קנוניקלים‬. •‫הסינונים‬ ‫אפשרויות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫חסמנו‬(‫פילטרים‬)‫לאינדוקס‬
 20. 20. ‫החדש‬ ‫באתר‬ ‫האופטימיזציה‬ ‫בעיות‬ ‫סיום‬ ‫לאחר‬–‫לחשוב‬ ‫צריך‬ ‫ביטויים‬ ‫שיותר‬ ‫בכמה‬ ‫הראשון‬ ‫לעמוד‬ ‫האתר‬ ‫את‬ ‫מקדמים‬ ‫כיצד‬. ‫השיטה‬: On-page:‫באתר‬ ‫התוכן‬ ‫סוגיות‬ ‫בכל‬ ‫טיפול‬ Off page:‫מותג‬ ‫בניית‬–‫משפיעים‬ ‫שיווק‬ ‫על‬ ‫המבוסס‬ ‫תהליך‬ ‫יולי‬2014–‫חדשה‬ ‫לדרך‬ ‫יוצאים‬ ‫לראשונה‬,‫עולים‬ ‫הנכונים‬ ‫הנחיתה‬ ‫דפי‬‫בתוצאות‬, ‫באתר‬ ‫וחסימות‬ ‫אינדוקס‬ ‫בעיות‬ ‫אין‬
 21. 21. ‫לדרך‬ ‫יוצא‬ ‫התוכן‬ ‫פרויקט‬! ‫דפים‬ ‫אלפי‬ ‫בשל‬ ‫פנדה‬ ‫עונש‬ ‫ספג‬ ‫בעבר‬ ‫האתר‬"‫מטרונסלטים‬" ‫העיקריות‬ ‫האופטימיזציה‬ ‫בעיות‬ ‫בכל‬ ‫לטפל‬ ‫סיימנו‬, ‫באתר‬ ‫מהמוצרים‬ ‫גדול‬ ‫בחלק‬ ‫בגוגל‬ ‫להופיע‬ ‫הצלחנו‬ ‫לא‬ ‫עדיין‬ ‫אך‬: ‫המוצר‬/‫החיפוש‬ ‫בתוצאות‬ ‫הופיע‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ‫מאונדקס‬ ‫היה‬ ‫עמוד‬ ‫למה‬? ‫חודש‬ ‫בכל‬ ‫לשכתב‬ ‫הוחלט‬30‫באתר‬ ‫המוצרים‬ ‫דפי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫זמן‬ ‫ולאורך‬ ‫מוצרים‬
 22. 22. ‫ומותגים‬ ‫מוצרים‬ ‫בדפי‬ ‫כפול‬ ‫תוכן‬: ‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫שוכתבו‬ ‫היום‬ ‫עד‬-400‫באתר‬ ‫ומותגים‬ ‫מוצרים‬ ‫דפי‬!
 23. 23. •‫יש‬‫עם‬ ‫נישתי‬ ‫עניין‬ ‫תחום‬ ‫להם‬‫מסוימים‬ ‫לקהלים‬ ‫רלוונטיות‬ •‫חיובית‬ ‫חשיפה‬ ‫הגדלת‬‫המותג‬ ‫של‬/‫פוטנציאליים‬ ‫ללקוחות‬ ‫המוצר‬ •‫טובים‬ ‫קישורים‬,‫ו‬ ‫איכותיים‬"‫טבעיים‬" ‫גולשים‬‫לא‬‫סומכים‬‫על‬‫פרסומות‬,‫גולשים‬‫סומכים‬‫על‬‫אנשים‬ •‫בלוגרים‬‫נחשבים‬‫סמכותיים‬‫וצוברים‬‫עוקבים‬‫רבים‬ •‫בעלי‬‫השפעה‬‫גבוהה‬‫על‬‫קבלת‬‫החלטות‬‫אצל‬‫העוקבים‬‫שלהם‬ •‫בעלי‬‫נוכחות‬‫חברתית‬‫מאוד‬‫חזקה‬‫עם‬‫עוקבים‬‫רבים‬‫ברשתות‬‫חברתיות‬ •‫שיווק‬‫אמיתי‬‫יותר‬,‫אותנטי‬‫יותר‬,‫מגיע‬‫ממקום‬‫אמיתי‬ ‫ובלוגרים‬ ‫קהל‬ ‫דעת‬ ‫מובילי‬ ‫עם‬ ‫לעבוד‬ ‫למה‬?
 24. 24. •‫בין‬ ‫לבחור‬ ‫החלטנו‬5-8‫מוצר‬ ‫לכל‬ ‫בלוגריות‬(‫להעמיס‬ ‫לא‬–‫ע‬"‫ע‬YOLO) •‫מוצר‬ ‫קיבלה‬ ‫בלוגרית‬ ‫כל‬/‫קישור‬ ‫עם‬ ‫לפוסט‬ ‫בתמורה‬ ‫חינם‬ ‫ים‬ •‫יעד‬ ‫קהל‬:‫נשים‬–‫אימהות‬,‫צעירות‬,‫וכו‬ ‫מבוגרות‬' •‫המטרה‬:‫ערך‬ ‫עם‬ ‫בלוגריות‬,‫פעילים‬,‫חברתית‬ ‫ונוכחות‬ ‫עוקבים‬ ‫עם‬, ‫ומעמיקים‬ ‫מקוריים‬ ‫תכנים‬(‫לא‬copy paste‫הקומוניקט‬ ‫של‬) ‫בוחרים‬ ‫איך‬? •‫בגוגל‬ ‫טוב‬ ‫מחפשים‬ •‫בבלוג‬ ‫פעילות‬ ‫ומנתחים‬ ‫עוקבים‬–‫תגובות‬,‫שיתופים‬,‫בעלי‬ ‫תפוצה‬ ‫רשימות‬(‫ויראלי‬ ‫הפצה‬ ‫כוח‬) •‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫נוכחות‬ •‫עבודת‬‫שטח‬‫של‬‫איסוף‬‫ובניית‬‫מסד‬‫נתונים‬‫לאורך‬‫שנים‬
 25. 25. ‫איך‬‫לבלוגריות‬ ‫ולהתחבר‬ ‫לפנות‬? •‫תקראו‬‫שלהם‬ ‫המאמרים‬ ‫את‬ •‫מה‬‫אותם‬ ‫מניע‬?‫מה‬‫יחסם‬‫למותגים‬‫בתעשייה‬?‫אותם‬ ‫מעצבן‬ ‫מה‬? •‫קשר‬ ‫צור‬ ‫טופס‬ ‫דרך‬ ‫ולא‬ ‫פייסבוק‬ ‫דרך‬ ‫עדיף‬–‫אישי‬ ‫חיבור‬ ‫ליצור‬ •‫תתאימו‬‫מוצרים‬‫בלוגרית‬ ‫לכל‬ ‫נכונים‬(‫אחת‬ ‫לכל‬ ‫מתאים‬ ‫מוצר‬ ‫כל‬ ‫לא‬) •‫הבלוג‬ ‫לקוראי‬ ‫ערך‬ ‫ספקו‬–‫דוגמיות‬,‫וכו‬ ‫הנחה‬ ‫קופון‬'. •‫אותם‬ ‫כבדו‬,‫אותם‬ ‫ותפנקו‬ ‫בהם‬ ‫תשקיעו‬–‫אליכם‬ ‫יחזור‬ ‫זה‬ •‫לאמבטיה‬ ‫מוצר‬ ‫שלחתם‬–‫מגבת‬ ‫או‬ ‫בחלוק‬ ‫אותן‬ ‫פנקו‬ •‫למטבח‬ ‫מוצר‬ ‫שלחתם‬–‫משלים‬ ‫מוצר‬ ‫או‬ ‫מתכון‬ ‫עם‬ ‫אותן‬ ‫פנקו‬..
 26. 26. ‫בלוגריות‬ ‫מול‬ ‫עבודה‬: •‫מולם‬ ‫וברור‬ ‫מוגדר‬ ‫כתוב‬ ‫סיכום‬ ‫לכם‬ ‫שיש‬ ‫וודאו‬–‫לא‬ ‫אתם‬‫רוצים‬ ‫שלכם‬ ‫המוצר‬ ‫על‬ ‫שליליים‬ ‫פוסטים‬ ‫לקבל‬... •‫דרשו‬‫שלכם‬ ‫לאתר‬ ‫שנכתב‬ ‫פוסט‬ ‫מכל‬ ‫קישור‬ ‫להוסיף‬/‫לדף‬‫המוצר‬ •‫הפוסט‬ ‫פרסום‬ ‫עד‬ ‫במוצר‬ ‫התנסות‬ ‫זמן‬ ‫תנו‬–‫שבועיים‬ ‫לפחות‬-‫חודש‬ •‫מסוים‬ ‫זמן‬ ‫בטווח‬ ‫הפוסטים‬ ‫פרסום‬ ‫את‬ ‫תכננו‬–‫יום‬ ‫באותו‬ ‫כולם‬ ‫לא‬..
 27. 27. ‫בלוגריות‬ ‫פרויקט‬–‫התוצאות‬ •‫לויאליות‬‫לינק‬ ‫למדי‬–‫קישרו‬ ‫בלוגרים‬ ‫מעט‬ ‫לא‬‫למוצרים‬‫אליהם‬ ‫שלחנו‬ ‫לא‬ ‫שכלל‬ ‫לינק‬ ‫במדי‬–‫רק‬ ‫איתם‬ ‫לעבוד‬ ‫שנמשיך‬ ‫רצו‬ ‫הם‬ ‫כי‬. •‫מכירות‬ ‫הגדלת‬:‫חילקנו‬‫הבלוגריות‬ ‫לשימוש‬ ‫קופון‬ ‫קוד‬.‫בפורומים‬ ‫קבוע‬ ‫באופן‬ ‫מחולק‬ ‫הקוד‬,‫בלוגים‬ ‫ועוד‬–‫הקופון‬ ‫את‬ ‫עצמם‬ ‫לבין‬ ‫בינם‬ ‫מחלקים‬ ‫אלינו‬ ‫קשורים‬ ‫שלא‬ ‫אנשים‬ ‫שאפילו‬ ‫כך‬ ‫כדי‬ ‫עד‬. •‫איכותיים‬ ‫ויראליים‬ ‫קישורים‬(‫וטבעיים‬)-‫לקהל‬ ‫שפונים‬ ‫באתרים‬‫ורלוונטי‬ ‫נכון‬ ‫יעד‬. •‫למותג‬ ‫גדולה‬ ‫חשיפה‬,‫בעיקר‬‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬. •‫מדי‬‫מוכר‬ ‫רשת‬ ‫למותג‬ ‫הפכה‬ ‫לינק‬(‫קודם‬ ‫היה‬ ‫שלא‬ ‫דבר‬)
 28. 28. ‫התוצאות‬ ‫לאחר‬4‫של‬ ‫פעילות‬ ‫חודשי‬ ‫באתר‬ ‫מסיבי‬ ‫תוכן‬ ‫שכתוב‬ ‫בלוגריות‬ ‫מול‬ ‫פעילות‬ ‫שני‬ ‫ומצד‬– ‫להגיע‬ ‫מתחילות‬ ‫התוצאות‬... ‫ל‬ ‫קרוב‬-30‫הראשון‬ ‫בדף‬ ‫ביטויים‬ ‫לעלות‬ ‫ממשיכים‬ ‫רק‬ ‫ומאז‬..
 29. 29. ‫תחתונה‬ ‫בשורה‬–‫תרם‬ ‫הפרויקט‬ ‫למה‬? ‫מ‬ ‫ביותר‬ ‫גדלו‬ ‫האורגניות‬ ‫הכניסות‬-30%‫האחרונה‬ ‫בשנה‬ ‫מ‬ ‫יותר‬-30%‫חדשים‬ ‫גולשים‬(‫הפניות‬ ‫בעקבות‬ ‫הרבה‬–‫בלוגריות‬) ‫הרווחים‬ ‫וגם‬ ‫משמעותית‬ ‫גדל‬ ‫אורגניות‬ ‫מכניסות‬ ‫ההמרה‬ ‫אחוז‬!
 30. 30. ‫שאלות‬ ‫תודות‬: ‫ל‬ ‫להודות‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬Screaming frog‫ול‬-Search console ‫הלום‬ ‫עד‬ ‫אותי‬ ‫שהביאו‬

×